Novinky

Krúžková činnosť

Nadpis

Názov krúžku

Vyučujúci

Biologický krúžok pre 5. – 9. roč.

Ing. Mikušková

Cvičenia z matematiky pre 9. roč.

Mgr. Mikušová

Príprava žiakov na Testovanie 9 - SJL

Mgr. Drusová

Hravá slovenčina

Mgr.Budayová

Prehlbovanie čitateľskej gramotnosti z ANJ

Mgr. Chudá

Bádateľský krúžok

RNDr. Kulová

Výtvarný krúžok „Vyzdob si svoju školu“

Mgr. Behanová

Biblický krúžok

Mgr. Badíková

Voľnočasový krúžok - 3.A

Mgr. Bajčíková

Spevácky krúžok

Mgr. Dobrodenková

Turistický krúžok

Mgr. Kubová

Matematický krúžok „Pytagoras“

Mgr. Michálková

Detská atletika

Rajec Lukáš

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
    Školská 386
    018 41 Dubnica nad Váhom
  • 042/4421324
    042/4422171

Fotogaléria