Novinky

 • A slovo bolo u Boha

  Pod týmto názvom sa dňa 8.12.2017 v ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta v Trenčíne uskutočnilo krajské kolo súťaže v recitácii náboženskej poézie a prózy. Na súťaži sa zúčastnili títo žiaci: Karin Vargová, Tobiáš Chudo, Tatiana Lišková, Monika Štefúnová a Mária Farská. Ďakujeme im za vzornú reprezentáciu našej školy a prajeme veľa úspechov v nasledujúcich súťažiach.

 • Okresné kolo Technickej olympiády

  Dňa 30.11.2017 sa žiaci našej školy Erick Vozár, Dominik Siekel a Tomáš Benko zúčastnili okresného kola Technickej olympiády. Za kategóriu B súťažil Tomáš Benko a umiestnil sa na peknom 3. mieste. V kategórii  A súťažila dvojica Erick a Dominik. Ďakujeme za reprezentáciu. Blahoželáme.

   

 • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

  Dňa 29.11.2017 sa v CVČ Dubnica nad Váhom uskutočnilo okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Na tomto podujatí sa zúčastnil žiak 9. ročníka, Filip Híreš, ktorý v silnej konkurencii tejto náročnej súťaže obsadil 5. miesto. Filipovi blahoželáme k úspechu, ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy,  za prejavenie hlbokých vedomostí i krásneho vzťahu k materinskému jazyku.

 • Vianočné trhy

 • Bavme deti športom

  Slovenský atletický zväz v spolupráci s mestom Dubnica nad Váhom usporiadal v rámci projektu Detská atletika 2.kolo súťaže Bavme deti športom, ktorého sa zúčastnila i naša škola. Družstvo štyroch žiakov a žiačok 1. až 3. ročníka pod vedením Mgr. Behanovej si v sobotu 25.novembra v mestskej športovej hale zmeralo sily s rovesníkmi iných základných škôl a atletických škôlok zo širokého okolia. Žiaci súťažili v  športových disciplínach ako sú behanie, hádzanie, skákanie. Okrem toho, že sa naozaj športom zabavili a umiestnili sa na 3. mieste, získali aj postup do krajského kola.Detská atletika je projekt Slovenského atletického zväzu, ktorého hlavným cieľom je ponúknuť deťom novú možnosť rozvoja pohybových schopností v podobe pravidelnej celoročnej športovej aktivity. Deti od 5 do 12 rokov sú potenciálni mladí športovci, ktorí si pozitívnym vzťahom k športu súčasne budujú i pozitívny vzťah k zdravému životnému štýlu, ktorý je zároveň dobrou prevenciou pred sociálno- patologickými javmi v neskoršom veku. viac: foto

 • Vedecká show

  Dňa 20.11.2017 navštívili našu školu  odborníci  programu  Škola hrou, s.r.o. z Bratislavy. Predviedli  nám chemickú show plnú efektov aj s vysvetlením videných pokusov.  Zapojili sme sa aj  do výroby „ hračiek“. Ďakujeme.

 • Okresné kolo v stolnom tenise

  Dňa 8.11. našu školu reprezentovali Andrej Šťastný (9.roč.), Filip Híreš (9.roč.) a Filip Ondráš (7.roč.) v okresnom kole v stolnom tenise. Rozdiel jedného bodu by bol stačil na to, aby získali bronzovú medailu. Zo 6 zúčastnených škôl nakoniec skončili na 4. mieste. Chlapcom ďakujeme za reprezentáciu. viac: foto

 • Prednáška o zdravom životnom štýle

  Dňa 14. 11. 2017 sa zúčastnili žiaci 5. a 7. ročníka prednášky o zdravom životnom štýle v priestoroch bývalej II. ZŠ. Prvým hosťom bola Mgr. Erika Prostredná, ktorá vystúpila s príspevkom o KYBERŠIKANE, druhá bola zástupkyňa obchodu so zdravou výživou Púpavienka, ktorá ponúkla na ochutnanie zdravé sladkosti v podobe sušeného ovocia a zeleninových chipsov. Nakoniec boli ukážky bojového umenia AIKIDO. Žiaci získali účastnícky diplom.

 • Divadelné predstavenie

  Dňa 10. 11. 2017 sa žiaci II. stupňa zúčastnili dobrodružnej, hudobnej komédie s názvom OSTROV POKLADOV. Príbeh plný fantázie, napätia a nečakaných zvratov ožil na doskách Divadla Jána Palárika v Trnave. Žiaci boli nadšení nebojácnym hrdinom Jimom Hawkinsom, ktorý sa plavil na lodi Hispaniola k bájnemu pokladu. Nádherné predstavenie si vyslúžilo náš vrelý potlesk.

 • Noc so svätými

  V noci, z 3. na 4. novembra 2017, sa uskutočnila v našej škole tradičná Noc so svätými. Tejto akcie sa zúčastnili žiaci I. stupňa a piataci. Po spoločnej modlitbe na cintoríne si žiaci pozreli prezentáciu o sv. Jakubovi Staršom, ktorý je patrónom kostola v našom meste. Pani učiteľka Michálková zaktivizovala prítomných kvízom Cesta ku svätosti. Program zaujal všetky deti. Po spoločných raňajkách sme sa v sobotu rozišli do svojich domovov. viac:foto

   

 • Futbalový turnaj cirkevných škôl Žilinskej diecézy

  8. 11. 2017 sa žiaci 7., 8., 9., roč. zúčastnili pod vedením Mgr. Bajčíkovej futbalového turnaja o putovný pohár Žofie Bosniakovej v Tepličke nad Váhom. Ako víťazi skupiny B sme sa stretli v dramatickom zápase s víťazmi skupiny A, ktorými boli domáci. S podporou domáceho publika sa im podarilo 2 minúty pred koncom stretnutia streliť víťazný gól. My sme si však so cťou odniesli strieborné medaile a z 2. miesta sme prisľúbili účasť aj o rok. viac: foto

 • Turnaj vo florbale

  V mesiaci október sa naši chlapci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili pod vedením Mgr. Bajčíkovej 2 veľkých turnajov vo florbale. Na obvodnom kole získali 2. miesto, čo im zaručilo postup do okresného kola.Tam sa mali možnosť popasovať s kvalitnými súpermi. Nakoniec sa umiestnili na 3. mieste v rozdiele nastrielaných a dostaných gólov. viac: foto

 • Prezentácia stredných škôl Trenčianskeho kraja

  Dňa 27.10.2017 sa žiaci 9. ročníka našej školy zúčastnil na prezentácii stredných škôl Trenčianskeho kraja. Podujatie sa konalo v priestoroch výstaviska Expo center v Trenčíne.

  Žiaci sa oboznámili s ponúkanými študijnými i učebnými odbormi stredných škôl, dozvedeli sa o kritériách a podmienkach prijímania, mali možnosť nahliadnuť do učebných plánov. Výbornou príležitosťou na to, ako o danej škole nadobudnúť čo najviac poznatkov a objektívnych informácií, bola možnosť porozprávať sa s pedagógmi i so študentmi.

  Veríme, že návšteva uvedenej prezentačnej výstavy našimi deviatakmi prispeje k ich správnemu výberu strednej školy a následne k voľbe povolania.

 • Zážitkové čítanie s pánom Mrkvičkom

  Dňa 26. 10. 2017 do našej školy zavítal pán Mrkvička, vlastným menom Mgr. Tibor Hujdič. Príjemné chvíle s pánom Mrkvičkom, veľkým propagátorom čítania a milovníkom kníh, zažili žiaci 1. i 2. stupňa.

  Z jeho bohatého repertoára dramaticko-scénického čítania bolo pre žiakov 1. stupňa vybrané „Čítanie s Mrkvičkom". Pán Hujdič predstavil deťom nasledujúce tituly: „Mráz po chrbte“, „Kvak a Čľup nepoznajú nudu", „Operácia Orech a iné dedkoviny", „Pán Sova" od Arnolda Lobela a „Kde žijú divé zvery" od Maurice Sednaka.

  Deti nadšene počúvali a na čítanie spontánne reagovali. V najnapínavejšej chvíli pán Mrkvička čítanie ukončil, a tým vyvolal u detí túžbu dočítať si daný príbeh, dozvedieť sa, ako to všetko skončilo.

  Pre žiakov 2. stupňa si pán Hujdič pripravil literárne hádanky. Ich cieľom bolo žiakom predstaviť 10 výborných súčasných kníh pre deti a mládež a čítaním ukážok z nich inšpirovať k ich prečítaniu. Deti hádali názvy nasledujúcich knižných titulov: „Venuša“, „Skerik“, „Úžasná cesta Barnabiho Broketa“, „Moon z Alabamy“, „Konrád z konzervy“, „Grétkin príbeh“, „Johanka zo zapadáčiku“, „Sedem minút po polnoci“, „Prihraj, Carlos!“, „Párožrúti“, „Artičokové písania“. Veríme, že uvedené podujatie prispelo k rozvoju čítania s porozumením a podporilo vzťah detí ku knihám a čítaniu. viac: foto

 • Medzinárodný deň školských knižníc

       Tretí októbrový pondelok  každoročne oslavujeme Medzinárodný deň školských knižníc. V tomto roku sa toto podujatie zamerané na podporu čítania kníh uskutočnilo 23.10.2017.

  Téma podujatia znela: „Deň Milana Rastislava Štefánika – zapojenie žiakov, učiteľov, rodičov a komunity“.

       Pri tejto príležitosti sme uskutočnili nasledujúce aktivity:

  Najskôr boli žiaci oboznámení  s osobnosťou Milana Rastislava Štefánika. Potom si prečítali  text „Oči plné oblohy“ od Jaroslava Rezníka o jeho detstve. Na základe tohto úryvku deti vypracovali pracovný list.

  V školskej knižnici vyhľadávali informácie o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi – ako o hvezdárovi, letcovi, diplomatovi, ministrovi vojny, generálovi francúzskej armády a o jeho výstupe na Mont Blanc.

  Deti vypracovali úlohy  webquestu o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, zhotovili  nástenku, spracovali power  pointovú prezentáciu , zhotovili informačné plagáty  a informačné letáky  o jeho živote a diele

       Andrej Karaba, žiak 4. ročníka, nakreslili portrét  Milana Rastislava Štefánika. Jeho spolužiaci kreslili  mohylu Milana Rastislava Štefánika na Bradle v Košariskách. Žiaci pripravili fiktívne interview s  M. R. Štefánikom – otázky boli zamerané na detstvo, život a činnosti M. R. Štefánika. Taktiež boli preberané otázky vzniku 1. Československej republiky.

       Vyvrcholením podujatia konaného pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc bola medzinárodná videokonferencia s partnerskou školou Hulín z Českej republiky.

  Žiaci našej školy svojim českým kamarátom a ich pedagógom najskôr predstavili osobnosť M. R. Štefánika, potom prezentovali výsledky práce – výstupy projektu  Medzinárodného dňa školských knižníc.

  Podujatie vyvrcholilo medzinárodným súťažným kvízom o M. R. Štefánikovi, v ktorom  naši žiaci preverovali vedomosti  deviatakov zo ZŠ Hulín z Českej republiky.

        Podujatie konané pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sa stretlo s veľkým ohlasom. Žiaci s radosťou, nadšením a oduševnením plnili zadané úlohy. Boli nadšení súťažnými aktivitami v spolupráci s partnerskou školou z Českej republiky. Veľmi ich prekvapili vedomosti českých žiakov o M. R. Štefánikovi.

        Žiaci vytvorili hodnotné diela o M. R. Štefánikovi, prehĺbili si vedomosti o tejto významnej osobnosti našich národných dejín, upevnilo sa ich vlastenecké cítenie a  národné povedomie. Rozvinula sa čitateľská gramotnosť, upevnil sa vzťah žiakov ku knihe a čítaniu, rozvinula sa kreativita a nápaditosť  žiakov.

       Žiaci mohli bližšie spoznať naše národné dejiny – priblížili si aj okolnosti vzniku 1. Československej republiky. Dôležitá bola i skutočnosť, že národná hrdosť  žiakov školy na osobnosť M. R. Štefánika  a krása i ľubozvučnosť slovenského jazyka sa v šírila aj za hranice našej vlasti.

 • Duchovné cvičenia pedagogických pracovníkov

  V dňoch od 19. – 22.10.2017 sa pedagogickí pracovníci školy zúčastnili na duchovných cvičeniach v obci Oščadnica. V krásnom prostredí pod Veľkou Račou, najvyšším vrchom kysuckého regiónu, obohacovali svoju myseľ o krásne myšlienky zo Svätého písma a  srdcia napĺňali pokojom, radosťou, dobrom a láskou. V prednáškach bola pozornosť venovaná téme viery, pokušenia a ceste lásky.

  Zúčastnení pedagogickí pracovníci prežili krásne chvíle aj na pútnickom mieste v Turzovke, na hore Živčáková, kde sa zúčastnili na svätej omši v Kostole Panny Márie Matky Cirkvi. Počas tohto požehnaného času - na svätých omšiach, pri modlitbe posvätného ruženca, počas adorácie, meditácií, ranných chvál bol vytvorený priestor na intenzívne stretnutie s naším nebeským Otcom a na prehĺbenie nášho vzťahu s ním.

  Za hlboké duchovné obohatenie patrí veľká vďaka exercitátorovi duchovných cvičení, pátrovi Jánovi Kapistránovi z rehole františkánov. Poďakovanie patrí aj pani riaditeľke, Mgr. Monike Pastierikovej, a sestrám FMA, Mgr. Andrei Badíkovej a Mgr. Lenke Pukajovej. Veríme, že načerpané duchovné zážitky prinesú bohaté ovocie, bude ďalej odovzdávané a uplatňované v reálnom živote.

 • Stretnutie s bývalými pracovníkmi školy pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

  Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sa dňa 17.10.2017 v našej škole uskutočnilo stretnutie s bývalými pracovníkmi školy, ktorí sú už na zaslúženom dôchodku.

  Na tomto milom posedení sa prítomným najskôr predstavili žiačky Karolína Beňová a Karin Vargová s ľudovými piesňami za hudobného sprievodu Adelky Kolenovej pod vedením pani učiteľky Mgr. Dobrodenkovej. S moderným tancom vystúpili žiaci 3. ročníka, ktorého choreografiu pripravila Mgr. Bajčíková. Potom naši hostia porozprávali o tom, ako prežívajú dni jesene svojho života, čím sú naplnené ich voľné chvíle a ako sa tešia zo svojich vnúčat a mnohí i z pravnúčat. Prítomní si s radosťou pozreli zrekonštruované priestory školy a tešili sa z oddelení materskej školy.

  S našimi milými hosťami sme prežili príjemné chvíle vo vzájomných rozhovoroch a spomienkach na ich pôsobenie v škole. Nezabudli sme však ani na tých kolegov, ktorí už nie sú medzi nami.

  Do nasledujúcich dní im želáme predovšetkým veľa zdravia, radosti zo života, hojnosť Božích milostí i požehnania a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

 • Beseda s cestovateľom

  Dňa 13. 10. 2017 navštívil našu školu zanietený cestovateľ, pán Marcel Šurka. Piatakom, šiestakom a deviatakom priblížil svoje zážitky z expedície do Kene. So svojimi spolucestovateľmi zdolali vrch BENIN, ktorý má úctyhodných 5199 m n m. Rozprávanie spestril množstvom fotografií a vlastných skúseností. Žiaci boli jeho rozprávaním nadšení a zasypali ho zvedavými otázkami. Už teraz sa tešíme na jeho budúcu návštevu. viac: foto

 • Športový turnaj O putovný pohár sv. Michala

  Dňa 29. septembra 2017 sa naši žiaci a žiačky 2.stupňa zúčastnili na 25. ročníku športového turnaja O putovný pohár sv. Michal v minifutbale a vo vybíjanej. Organizátorom býva tradične ZŠ sv. Michala v Nemšovej. Vo vybíjanej sa tentoraz stretli v zápasoch štyri dievčenské družstvá (ZŠ s MŠ sv. D. Savia z Dubnice nad Váhom, ZŠ sv. Michala z Nemšovej, ZŠ J. Palu z Nemšovej a ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta z Trenčína) a v minifutbale päť chlapčenských družstiev (ZŠ s MŠ sv. D. Savia z Dubnice nad Váhom, ZŠ sv. J. Bosca z Novej Dubnice, ZŠ sv. Michala z Nemšovej, ZŠ J. Palu z Nemšovej a ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta z Trenčína). Chlapcom ďakujeme za krásne 2. miesto. Hrali naozaj neskutočne napínavé zápasy a do poslednej sekundy sme dúfali, že si tentokrát pohár odnesieme my. Avšak nesklamali ani dievčatá, pretože bolo cítiť z hry ich zápal pre šport. Ešte raz vďaka, chlapci a dievčatá, za účasť a peknú športovú reprezentáciu našej školy. viac: foto

 • Okresné kolo súťaže Cezpoľný beh

  Dňa 3. októbra sme sa i my zúčastnili v okresnom kole súťaže Cezpoľný beh. Tradične sa konalo v mestskom parku J.B. Magina v Dubnici nad Váhom. Chlapcov v daždivom počasí okrem 2 000 m behu čakala i náročná konkurencia atlétov. Markovi Moškovi, Lukášovi Lacherovi a Tomášovi Peckovi ďakujeme za účasť a reprezentáciu našej školy. 

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
  Školská 386
  018 41 Dubnica nad Váhom
 • 042/4421324
  042/4422171

Fotogaléria