Novinky

 • Vianočné školské trhy

  Srdečne Vás pozývame na školské VIANOČNÉ TRHY, ktoré sa uskutočnia dňa 8.12.2019 (nedeľa) v katolíckom dome, v čase od 7:30 do 12:30 hod. Príďte si posedieť, niečo pekné  zakúpiť a podporiť tak prácu našich žiakov a pedagógov školy. Tešíme sa na Vás!

 • Zlaté pásmo v projekte Hovorme o jedle - úspech v celoslovenskej súťaži

  Aj naša škola sa zapojila do VII. ročníka celoslovenského projektu „Hovorme o jedle“, ktoré vyhlásilo Ministerstvo školstva a Ministerstvo poľnohospodárstva a  v súťažno-vzdelávacej aktivite „Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek“ získala v hodnotení  projektových aktivít zlaté pásmo. Veľmi nás to potešilo, že sme sa zaradili medzi TOP školy na Slovensku (zapojilo sa 472 ZŠ a len 48 ocenili zlatým pásmom). Projekt bol zameraný na zdravý životný štýl a správne stravovacie návyky žiakov.

 • Duchovné obnovy žiakov II.stupňa

  V období od 15. októbra  do 19. novembra sa počas štyroch utorkových dopoludní žiaci 5.-9. ročníka  postupne zúčastnili netradičnej duchovnej obnovy zameranej na ich osobnostný, sociálny a duchovný rozvoj. Dopoludnie, bohaté na rôzne aktivity, hry a diskusie pre nich pripravili naši pozvaní hostia: manželia Jakub a Barbora Hendrychoví. Veríme, že všetko to, čo zasiali do duší našich žiakov bude v nich naďalej klíčiť aj prostredníctvom navrhnutej aktivity  – mať v triede zavesený „Plagát ocenení“, do ktorého možu žiaci písať pozitívne skutky a vlastnosti svojich spolužiakov.

 • Noc so svätými

  I v tomto školskom roku naši žiaci 1.- 5.ročníka spolu s triednymi učiteľkami a vychovávateľkam ŠKD prežili z piatka 8.11. do soboty 9.11.2019 spoločne ,,Noc so svätými". Hlavným motívom tohoročnej noci boli pastierikovia z Fatimy. Nocovačku sme spoločne začali sv.omšou v kostole sv.Jakuba. Po výbornej večeri sme si spoločne pozreli krátky príbeh o pastierikoch z Fatimy Františkovi,Hyacinte a Lucii a rozdelení do skupín si zasúťažili na jednotlivých stanovištiach v školskej telocvični. Spoločne sme skladali obrázky a skladačku ,čítali s porozumením a odpovedali na otázky,prešli cestu pastierikov a vyrobili si prívesok na kľúče s Pannou Máriou. S dobrou náladou a plní zážitkov sme prenocovali v škole a ráno po spoločných triednych raňajkách išli domov. Už teraz sa tešíme na ďalšiu nocovačku v našej škole.
  Zároveň chceme poďakovať všetkým pedagógom i starším žiakom ,ktorí nám pomohli túto našu akciu zorganizovať.

 • Záložka do knihy spája školy

  Naša škola sa i tento rok zapojila  do 10.ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Do projektu sa celkovo prihlásilo 1 155 škôl. Našej partnerskej škole z Českého mesta Hulín sme v mesiaci október vyrobili a poslali asi 70 záložiek na danú tému List za listom - baví ma čítať. Krásne záložky od detí z družobnej školy zasa potešili našich žiakov.

 • NOC SO SV. MÁRIOU GORETTI

   

  Noc z 29. – 30. októbra bola pre väčšinu ôsmakov výnimočná. Prežili ju totiž na škole spolu so svojou triednou učiteľkou Bibiánou Kulovou a sestrou Gabikou FMA.Na začiatku sme sa cítili tak trochu vianočne. Napomohla nám k tomu atmosféra pri spoločnej večeri za jedným dlhým stolom a tiež následné milé stretnutie pri rozdávaní darčekov...Na nocovačku sme si pozvali aj vzácneho hosťa z Talianska – sympatickú mladú sväticu, ktorá je nám príkladom krásnych vzťahov v rodine a tiež úžasnej lásky k Ježišovi, ktorého nechcela zradiť ani v náročnej skúške svojho života... A tak, ako Dominik Savio, ktorý mal predsavzatie: Radšej zomrieť ako zhrešiť! -  aj Mária radšej zvolila ukrutnú smrť ako by mala stratiť čistotu srdca i tela. Obetovala život za svojho vraha Alessandra, od ktorého utŕžila 14 bodných rán do tela, na následky ktorých na ďalší deň podľahla. Táto mladá mučeníčka prejavila nesmiernu statočnosť a odvahu a stala sa tak patrónkou dievčat, ktoré túžia po pravom priateľstve a čistých vzťahoch.Vďaka našim deviatakom Filipovi a Tomášovi sme si aj my mohli neskôr vyskúšať  odvahu i schopnosť spolupracovať, keď sme v neznámom priestore hľadali tie správne kľúče, aby sme sa vyslobodili z „väzenia“... Hľadali sme tiež poklad v hustej tme na dvore a hoci bol dosť veľký, s jeho nájdením sme sa trochu potrápili...Nasledovali ďalšie aktivity, kde sme sa mali možnosť lepšie spoznať. Mali sme toľko túžob a nápadov, čo by sme chceli ešte robiť, že sa nám ani spať nechcelo...Podľa dohody sme sa však v stredu ráno o 9:00 rozlúčili -  odnášajúc si v srdci veľa pekných zážitkov a vzácnych skúseností.

 • Deň červených makov

   

  Na poliach Flámska vlčie maky rastú,

  tam medzi krížmi, rad za radom.

  Značia miesta, kde ležíme. 

  Tam hore počuť udatný spev škovránka, uprostred revu kanónov tu dolu…

  Týmito slova sme si s našimi deviatakmi a prítomnými zástupcami mesta, okolitých škôl i Jednoty dôchodcov pripomenuli dňa 11. 11. 201911. hodine a 11. minúte, za zvukov kostolných zvonov, 101. výročie ukončenia 1. svetovej vojny.Deň červených makov je pamätný deň venovaný pamiatke vojnových veteránov. 11. november bol vybraný symbolicky, pretože tento deň roku 1918, vo vlakovom vozni v Le Francport pri  severofrancúzskom meste Compiègne podpísali prímerie Spojenci a Nemecko,  čím sa na západnom fronte ukončili boje 1. svetovej vojny. Symbolom Dňa veteránov sa stal kvet vlčieho maku. Symbol má pôvod v básni „In Flanders fields“ (doslova „V poliach Flámska“), ktorú v roku 1915 napísal kanadský chirurg John McCrae, ktorý slúžil na západnom fronte. Majme v pamäti krehkosť našej slobody a vážme si obete našich predkov, ktorí nám ju draho vykúpili.

   

 • Testovanie 5

  V stredu 20. novembra 2019 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.

  Ďalšie informácie:

   www.nucem.sk/MERANIA/Testovanie5 2019

 • Medzinárodný deň školských knižníc

  Ako každý rok, aj v tomto roku patril štvrtý októbrový pondelok aktivitám pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc. Téma Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ rezonovala chodbami našej školy veľmi živo. Samotný spisovateľ J.G. Tajovský, ktorý bol reprezentovaný žiakom 8. ročníka, najmladším žiakom sám predstavil svoju tvorbu. Tí sa s nadšením pustili do tvorby leporela. Zážitkové čítanie u piatakov a šiestakov otvorilo náruč otázok, ktoré žiaci formulovali do cieleného interviewu. S obdivom bolo možné sledovať vzájomnú kooperáciu starších a mladších žiakov, kedy starší vystupovali ako nápomocní mentori a koordinátori aktivít a snažili sa byť čo najviac užitoční, aby nezhátili nadšenie a zanietenosť v realizácii jednotlivých úloh svojim mladším spolužiakom.Na vážnejšiu nôtu brnkli žiaci 8. a 9. ročníka, ktorí s témou alkoholizmu pracovali obozretne. Odmenou pre nás všetkých bol nielen vynikajúci pocit zo zaujímavo stráveného dňa, ale aj to, že v centre pozornosti bola opäť KNIHA. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným, ktorým kniha a čítanie nie sú v dnešnej modernej dobe ľahostajné.

 • Európsky týždeň športu - #BeAKTIVE

  Túto jeseň sa naša škola zapojila do 5.ročníka Európsky týždeň športu, ktorý je iniciatívou  Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity. Registrovaním sme sa tak oficiálne stali  súčasťou kampane #Be Aktive, ktorá má nabádať k pohybu. Na celom Slovensku bolo registrovaných mnoho športových a pohybových aktivít. My sme sa tento rok rozhodli zaregistrovať s podujatím ,,Turistická vychádzka novým náučným chodníkom v blízkom okolí Dubnice nad Váhom“.
  20. septembra náučným chodníkom  prešli žiaci a učitelia 2.stupňa počas vyučovania v rámci Ochrany človeka a prírody. Spolu s nimi sa Dubnickým chotárom vybral i náš bývalý žiak Adam Rehák z občianskeho združenia Sivý vlk. Adam je  zároveň aj autorom nápadu a tvorcom tohto náučného chodníka. Žiakov a učiteľov aktívne sprevádzal a približoval im obsah 8 informačných tabúľ. Spolu prešli 2600 metrov so 157 m prevýšenia.
  12. októbra sa tou istou trasou vybrala ďalšia skupina žiakov, učiteľov a rodičov. Keďže bola krásna slnečná sobota, naša pešia turistka  ešte plánovane pokračovala do Trenčianskych Teplíc. 

 • Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek - projekt

  V dňoch 14.10.- 18.10.2019 sa žiaci všetkých ročníkov, ŠKD i krúžku šikovných rúk našej školy zapojili do projektu Hovorme o jedle  na tému ,,Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek". Spoločne tvorili, pracovali ,ale i ochutnávali mlieko a výrobky z mlieka. Absolvovali exkurziu na agrofarmu v Červenom Kameni,navštívili adoptovanú kravičku Belušu v PPD Rybany,  pripravili si chutné kakao,koktejl, pomazánky a podarila sa i výroba domáceho masla a jogurtov.Súčasťou projektu bola i práca s odpadovým materiálom -tetrapaky,obaly z mliečnych výrobkov- žiaci vytvorili mliečne mesto,kravičku s teliatkami,vtáčie búdky,maštalky a vlastný mliečny stánok,kde ponúkali mliečne dobroty.

 • Dopravná výchova na 1.stupni

  Dopravná výchova je povinnou súčasťou  výchovy a vzdelávania žiakov. Jej obsah a ciele začleňujeme  do jednotlivých predmetov. Každý školský rok túto prierezovú tému ešte obzvlášť zaraďujeme do vyučovania. Tento školský rok sa dopravná výchova na tému ,,Bezpečne do školy a domov“  realizovala hneď dva razy. V teoretickej časti sa žiaci  pomocou interaktívnych cvičení a úloh  pripravovali na úlohu chodca. Potom mali možnosť prakticky uplatniť zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke. Veď bezpečnosť na cestách je problematika, ktorej treba venovať zvýšenú pozornosť.

 • Duchovné cvičenia pedagógov

  Dňa 24.10.-27.10.2019 sa pedagogickí zamestnanci našej školy zúčastnili duchovných cvičení v prekrásnom kysuckom prostredí v Rezorte Rodinkovo, ktoré je strediskom cestovného ruchu Veľká Rača, približne 300 metrov od zastavanej časti obce Oščadnica. Témou duchovných cvičení bola Sv. omša, do tajomstva ktorej nám pomáhal preniknúť don Palko Piatrov. Ten sa obetavo staral o duchovný pokrm našej duše a spolu s ním sme prežili naozaj požehnaný čas. Keďže Pán, ktorý sa stará nielen o poľné ľalie a nebeské vtáky,  staral sa aj o nás , doprial nám nádherné slnečné jesenné počasie, ktoré sme využili   v čase osobného voľna na turistickú prechádzku, počas ktorej sme sa modlili ruženec a navštívili sme kaplnku pri lyžiarskom stredisku Dedovka. Z duchovných cvičení sme preto odchádzali nielen povzbudení a oddýchnutí, ale aj naplnení silou Ducha Svätého a vedomí si veľkého daru, ktorý sa dennodenne sprítomňuje na svätej omši, kde je Kristus s nami a kde sa v tú istú chvíľu môžeme tajomne zúčastňovať na večnej Baránkovej hostine.

 • Stredoškolák-Hrdina remesla

  Dňa 24.10.2019 sa naši deviataci a vybraní žiaci II. stupňa zúčastnili prezentácie stredných odborných a priemyselných škôl, ktorá sa konala v priestoroch Expo výstaviska v Trenčíne. Podujatie nieslo názov HRDINA REMESLA a ponúklo budúcim uchádzačom o stredoškolské vzdelanie svoje vízie a perspektívu do budúcna. 

 • Preventívna protidrogová akcia

  Dňa 14.10.2019 sa uskutočnila v areáli našej školy preventívna protidrogová akcia so zameraním na ukážky prác profesionálnych psovodov. Pracovníci ZVJS  z Ilavy predstavili teoretickou časťou náplň psovoda a psíka. Svoju zručnosť a precízne nasadenie predviedli pri praktickom vyhľadávaní omamných látok a zadržaní podozrivej osoby. Za svoju profesionalitu a ochotu zožali veľký potlesk a obdiv od nás všetkých.

 • Posedenie s bývalými zamestnancami školy

  Posedenie s bývalými zamestnancami školy

  Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sa dňa 17.10.2019 v našej škole uskutočnilo stretnutie s bývalými zamestnancami školy.  

  Na tomto milom posedení sa najskôr prítomným prihovorila Tánička Lišková, žiačka 8. ročníka. Potom s programom vystúpili  žiaci ŠKD pod vedením Bc. Grúlikovej, so scénkou sa predstavili Bronka Novosádová a Filip Ondráš a na záver zahral žiak 5. ročníka Maťko Liška na gitare.  S našimi milými hosťami sme prežili príjemné popoludnie vo vzájomných rozhovoroch a spomienkach na ich pôsobenie v škole. Nezabudli sme však ani na tých kolegov, ktorí už nie sú medzi nami. Prítomní si s radosťou pozreli zrekonštruované priestory školy.

  Do nasledujúcich dní im želáme predovšetkým veľa zdravia, radosti zo života, hojnosť Božích milostí i požehnania a tešíme sa na ďalšie stretnutie. Fotografie si môžete pozrieť TU.

 • Prvácka pasovačka

  Dňa 4.10.2019 sa uskutočnila na našej škole PRVÁCKA PASOVAČKA, na ktorej boli naši prváci slávnostne počas sv. omše pasovaní za rytierov školy sv.Dominika Savia.Spoločne zložili slávnostný sľub a tak sa stali právoplatnými žiakmi našej školy.Prajeme im veľa školských úspechov a nezabudnuteľných zážitkov v škole.Viac fotografií si môžete pozrieť TU.

 • Návšteva Mestského múzea v Ilave

  Žiaci 3. a 4. ročníka navštívili v rámci regionálnej výchovy Mestské múzeum v Ilave, v ktorom aktuálne prebiehala aj výstava ľudových krojov. Výstava bola spojená  s pútavou prednáškou pani Drestovej z Hornej Poruby,  ktorá sa dlhoročne venuje ich zbieraniu, starostlivosti, úprave ale i tvorbe.

 • O putovný pohár sv.Michala v Nemšovej

  Aj tento rok sa žiaci 6.-9.roč. zúčastnili športového turnaja vo vybíjanej a vo futbale medzi cirkevnými školami. Po minuloročnom víťazstve, kedy sme si odniesli putovný pohár za 1.miesto vo futbale, tento rok naši chlapci získali 2. miesto. Boli naozaj silnými súpermi pre ostatných, veď pohár im unikol len o jeden gól. Aj dievčatá boli výbornými hráčkami vo vybíjanej. Odniesli si domov diplom za 3.miesto.

 • Milión detí sa modlí ruženec

  Milión detí sa modlí ruženec

  Naša škola sa spolu s celým Slovenskom dňa 18. októbra 2019 pripojí k takmer 70 krajinám, kde sa deti zjednotia v modlitbe ruženca za pokoj a jednotu vo svete. Cieľom iniciatívy je povzbudiť deti k tomu, aby svojimi vlastnými dostupnými prostriedkami – predovšetkým modlitbou – bojovali za pokoj ľudského srdca a mier vo svojich mestách a krajinách. Ako povedal páter Pio: "Keď sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení."

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
  Školská 386
  018 41 Dubnica nad Váhom

  e-mail: zssds@stonline.sk
  sekretariat@zsds.sk

  IČO: 42378001
  DIČ: 2120101511
  Číslo účtu: SK7402000000001251759753
 • 042/4421324
  042/4422171
  Odhlasovanie stravy + Materská škola 0911520730

Fotogaléria