• Mimoriadny oznam pre žiakov 2. stupňa

      3. 12. 2021

      Oznamujeme žiakom a ich zákonným zástupcom, že v súlade s vyhláškou č. 282 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici dňom 6. decembra 2021 žiaci druhého stupňa prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania a budú sa vyučovať online. Žiaci všetky inštrukcie dostanú prostredníctvom jednotlivých vyučujúcich cez Edupage. Stravníci budú automaticky zo stravy odhlásení.

     • Karanténa žiakov 3. ročníka a vybraných žiakov 2. ročníka

      3. 12. 2021

      Vážení rodičia!

      V súvislosti s potvrdeným prípadom COVID 19 dňa 3. 12. 2021 u žiaka 3. ročníka Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici nariaďuje plniť karanténne opatrenia u žiakov v 3. ročníku a vybraných žiakov 2. ročníka do 12.12.2021. Žiaci 3. a 2. ročníka prechádzajú od pondelka 6.12. 2021 na dištančné vzdelávanie. Inštrukcie dostanú žiaci a rodičia prostredníctvom Edupage. Žiaci sa opäť vrátia do školy 13.12.2021. Žiaci sú v termíne karantény hromadne odhlásení zo stravy.

     • Dôležitý oznam pre žiakov ZŠ

      19. 11. 2021

      Vážení rodičia,

      z dôvodu zvyšujúceho sa počtu pozitívnych žiakov a zamestnancov školy prerušuje RÚVZ v Považskej Bystrici od 22.11. 2021 výchovno-vzdelávací proces prezenčnou formou vzdelávania a žiaci sa budú od 22.11.2021 do 26.11.2021 vzdelávať dištančne. Žiaci všetky inštrukcie dostanú prostredníctvom jednotlivých vyučujúcich cez Edupage. Vyučovací proces bude prebiehať pomocou online vyučovania cez program ZOOM, alebo zadávaním úloh cez Edupage. Žiaci sa budú vyučovať podľa pôvodného a zverejneného rozvrhu hodín.

      Ďakujeme za pochopenie a vzájomnú spoluprácu.

     • Oznam o zatvorení materskej školy

      19. 11. 2021

      Na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici Vám oznamujeme, že od 22.11.2021 (pondelok) do 26.11.2021 (piatok) bude materská škola z dôvodu vysokej chorobnosti detí  ZATVORENÁ. Materská škola bude opäť v prevádzke od pondelka 29.11.2021. Deti sú hromadne odhlásené zo stravy.

     • Noc so svätými

      6. 11. 2021

      Už sa stalo tradíciou, že v čase sviatku Všetkých svätých naša škola nezatvorí bránu na jednu noc. V stredu 27.10.2021 v nej nocovali žiaci 2. až 5.ročníka. Keďže tento rok škola slávi 30.výročie založenia, bolo samozrejmosťou, že témou Noci so svätými bude patrón našej školy svätý Dominik Savio. Dobrodružnú ,, nocovačku“ sme začali slávnostnou svätou omšou v kostole  sv.Jána Bosca v Dubnici nad Váhom, za prítomnosti niektorých rodičov a najmä našich prváčikov, ktorí boli po sv. omši slávnostne pasovaní za žiakov našej školy a riadnych prvákov. V škole sme sa už venovali rôznym aktivitám spojených so životopisom sv. Dominika Savia. I keď možno  nevyspatí a trocha unavení sme sa po spoločných raňajkách v triedach lúčili, ale domov sme  odchádzali  plní emócii a spoločných zážitkov.

     • Prvácka PASOVAČKA

      6. 11. 2021

      Naši šikovní žiaci prvého ročníka, boli pasovaní  ,,kráľom a kráľovnou"  v kostole sv. Jána Bosca za riadnych prvákov našej školy. Žiaci boli odmenení pamätným listom, ,,zlatou medailou " a sladkou maškrtou. Prvácke očká žiarili radosťou a spokojnosťou. Ďakujeme rodičom, že nám zverili svoje deti do výchovy a vzdelávania na našej škole.

     • Milión detí sa modlí ruženec

      22. 10. 2021

      Aj tento rok sme sa zapojili do mariánskej modlitbovej kampane: Milión detí sa modlí ruženec. V utorok 19. októbra sme sa všetci pomodlili cez školský rozhlas prvý desiatok ruženca svetla. Zvyšné štyri desiatky sa domodlili žiaci tretieho ročníka v školskej kaplnke. Ich úprimná a pokorná modlitba na kolenách pred Eucharistiou bola určite Pánovi veľmi milá. Veríme, že ju s láskou pripočíta k úmyslu ostatných detí na svete – za pokoj, obrátenie hriešnikov a za zastavenie pandémie.

       

     • Nové ihrisko

      18. 10. 2021

      Naše nové detské ihrisko s umelou trávou je už hotové. Na svoje aktivity ho využívajú deti v MŠ, ako aj v ZŠ a Školskom klube detí. Všetkým prinieslo veľkú radosť.

    • Hovorme o jedle
     • Hovorme o jedle

      18. 10. 2021

      V týždni, od 11.10. - 15.10.2021, sa naša škola zapojila do projektu HOVORME O JEDLE. Počas jednotlivých dní realizovali šikovné pani učiteľky spolu so svojimi nápaditými žiakmi prípravu zdravých jedál a koláčov z ovocia i zeleniny. Nedali sa zahanbiť ani naše pani vychovávateľky, ktoré v poobedných hodinách s detičkami tiež tvorili jedlé pochúťky. Popri práci si všetci navzájom vymieňali nadobudnuté poznatky o dôležitosti rozmanitej a na vitamíny bohatej stravy, ktorá nám pomáha prekonať nielen toto chladné jesenné počas plné vírusov, ale povzbudí náš organizmus počas celého roka.

     • Oznam

      11. 10. 2021

      Milí rodičia,

      nakoľko sa niektorým rodičom nepodarilo minulý týždeň prevziať Ag testy tieto sady samotestov si môžete prebrať v utorok 12.10. 2021 v čase 14:30 - 16:00. Sady budeme vydávať na podpis vo vestibule školy rodičom (zákonným zástupcom) prihlásených detí. 

     • Zberová súťaž SMS – Starý Mobil Sem!

      5. 10. 2021

      MOBIL - pre mnohých malých aj veľkých úplná samozrejmosť. Mnohí si bez neho nevieme už predstaviť svoj život. Ráno vstaneme z postele, v mobile skontrolujeme správy, chaty, zahráme hry, urobíme fotky, zatelefonujeme kamarátom…. Mobil nám v mnohých ohľadoch život spríjemňuje a uľahčuje. Využívame v ňom rôzne užitočné aj zábavné aplikácie a kvôli stále novým vylepšeniam by viacerí z nás chceli mobil stále meniť za novší a novší.

      Čo však predchádza našej radosti z nového mobilu?

      Zamysleli ste sa už niekedy nad tým kde, z čoho a ako sa mobil vyrába? Je proces výroby mobilného telefónu nenáročný alebo zložitý či dokonca škodlivý pre životné prostredie? Aké množstvo energie sa spotrebuje na jeho výrobu?

      A čo môžeme urobiť my?

      Asi by bolo naivné tvrdiť, že dokážeme presvedčiť obrovské korporácie, aby nerasty, z ktorých sú kovy používané do mobilných zariadení prestali úplne ťažiť. Žijeme žiaľ v dobe, kedy nie je riešením mobilný telefón alebo inú elektroniku, ktorú potrebujeme na prácu a život, prestať používať.

      Čo však môžeme urobiť je, že odovzdaním starého a poškodeného mobilu do zberného boxu sa postaráme o jeho nový životný cyklus, kedy budú v procese recyklácie všetky súčasti starého mobilu opäť využité na výrobu nového mobilného telefónu alebo iného zariadenia. Pri recyklácií mobilu sa značná časť energie na dopravu a výrobu ušetrí.

      Aktivita zameraná na zber mobilov prebieha v našej škole v termíne od  07. septembra do 30. októbra 2021. Do zberných boxov zelenej farby, ktoré sú umiestnené na chodbách 1. a 2. stupňa i v MŠ, sa vhadzujú mobily bez batérie, pokiaľ je to možné. Batériu je potrebné vhodiť do zberného boxu na použité batérie. Prípadné otázky ohľadom zberu a recyklácie vám zodpovie pani učiteľka Budayová.

       

       

     • Návšteva psovodov

      4. 10. 2021

      Prvý deň mesiaca október bol v našej škole výnimočný. Navštívili nás pracovníci ZVJS, ktorí so svojimi psíkmi prezentovali ich profesionálnu prácu pri vyhľadávaní nebezpečných predmetov, omamných látok či zadržiavanie páchateľov. Celá akcia sa niesla v duchu prevencie pred akýmkoľvek porušovaním zákona či ohrozovania zdravia. V závere si mohli žiaci pohladiť skvele vycvičené psy, a tiež položiť zvedavé otázky trpezlivým príslušníkom ZVJS. Za pozvanie a perfektnú organizáciu podujatia ďakujeme koordinátorke prevencie, pani učiteľke  Mgr. Deniske Kulichovej.

    • Biela pastelka
     • Biela pastelka

      4. 10. 2021

      Nielen počas pandémie, ale aj v čase hojnosti, má miesto v našich životoch zmysel pre dobrovoľníctvo a charitatívnu činnosť. A preto sa v mesiaci september  naša škola zapojila do charitatívnej finančnej zbierky pod názvom BIELA PASTELKA. Vyučujúci svojim žiakom priblížili problematiku nevidiacich ľudí a obmedzenia, ktoré z tohto handikepu vyplývajú.  
      Bolo nám cťou pomôcť malou kvapkou v mori k zlepšeniu podmienok pre nevidiacich a slabozrakých ľudí v spoločnosti.

     • OZNAM

      4. 10. 2021

      Vážení rodičia, milí žiaci

      od 4.10.2021 bude v platnosti nová vyhláška ÚVZ, ktorá upravuje povinnosť nosenia rúšok nasledovne:

      1. Povinnosť prekrytie horných dýchacích ciest sa nevzťahuje na žiakov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu (To znamená, že rúška nie sú povinné počas výučby v triede).

      2. Nosenie rúšok je aj naďalej povinné v interiéri škôl mimo uzavretého kolektívu napr. chodba, šatne, toalety. V prípade účasti na hromadných podujatiach ostáva nosenie rúšok pre žiakov povinné.

      Vyhlášku si môžte pozrieť TU: vyhlaska_250.pdf

       

     • Prevzatia Ag samotestov 4.10. - 5.10. od 14.30 -16.00

      1. 10. 2021

      Milí rodičia,

      ďalší balíček Ag testov si môžete prebrať v pondelok 4.10. 2021 a v utorok 5.10.2021 v čase 14:30 - 16:00. Sady budeme vydávať na podpis vo vestibule školy rodičom (zákonným zástupcom) prihlásených detí. 

      Testovať sa žiaci majú každý pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy. V prípade pozitívneho výsledku samotestovania Ag testom žiak zostáva doma a rodič oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag testu a  kontaktuje detského lekára, ktorý stanoví ďalší postup.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
   • skola@zssds.sk
   • Tel./Fax - 042/4421324 Ekonóm - 042/4422171 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
   • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753
   • 42378001
   • 2120101511
   • Mgr. Monika Pastieriková riaditel@zssds.sk
   • Ing. Janka Mikušková janka.mikuskova@zssds.sk
   • Mgr. Eva Nikodémová eva.nikodemova@zssds.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje