Novinky

 • Športová olympiáda cirkevných základných škôl Žilinskej diecézy a trenčianskeho regiónu

       Jednou z priorít našej spoločnosti  je zdravý a harmonický vývoj detí, preto je potrebné vzdelávanie a výchovu žiakov spájať so športom.

       V duchu olympijského hesla: „Rýchlejšie, vyššie a silnejšie!“ sa v priestoroch mestského štadióna v Dubnici nad Váhom 11. mája 2018    konala športová olympiáda cirkevných základných škôl Žilinskej diecézy a trenčianskeho regiónu.Na tohoročnom  XXIV. ročníku organizujúca ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia Dubnica nad Váhom privítala 250 chlapcov a dievčat z 12 škôl, ktorí si zmerali svoje sily v týchto súťažných disciplínach: beh na 60, 600, 800 a 1 000 m; hod kriketom, vrh guľou, skok do diaľky a skok do výšky. Pod krásnou slnečnou oblohou a za výborného povzbudzovania kamarátmi a spolužiakmi sa o dosiahnutie tých najvyšších mét usilovali športovci z týchto škôl: zo Spojenej školy sv. Jána Bosca Nová Dubnica, zo ZŠ sv. Augustína Považská Bystrica, z Cirkevnej základnej školy sv. Margity Púchov, z Katolíckej  ZŠ s MŠ Antona Bernoláka Martin, zo ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta   Trenčín , z Katolíckej spojenej školy sv. Michala Nemšová, z Katolíckej spojenej školy Rajec a zo ZŠ Žofie Bosniakovej Teplička nad Váhom. Zo Žiliny nás svojou účasťou potešili žiaci z 3 škôl:  z Cirkevnej základnej školy s MŠ Dobrého pastiera, z Cirkevnej základnej školy Romualda  Zaymusa a z Gymnázia sv. Františka z Assisi.Športové podujatie svojou účasťou podporili aj mnohí významní hostia – zástupca primátora mesta Dubnica nad Váhom  pán František Mikolášek, Mgr. Ivana Berec  Majorošová -  vedúca oddelenia školstva Mestského úradu v Dubnici nad Váhom, don Pavol Piatrov a zástupcovia mestského zastupiteľstva Ing. Róbert Rafaj a Ing. Emil Suchánek.Vedenie ZŠ sv. Dominika Savia Dubnica nad Váhom vyjadruje poďakovanie sponzorom športovej olympiády – Rade rodičov pri ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia Dubnica nad Váhom, pánovi Ing. Róbertovi Rafajovi a  Mestskému úradu   Dubnica nad Váhom .Veľká vďaka patrí rozhodcom jednotlivých súťažných disciplín, členom ľahkoatletického klubu TJ Spartak v Dubnici nad Váhom a všetkým, ktorí sa podieľali na bezproblémovom priebehu tohto veľkolepého  športového podujatia. 

          Veríme, že tento deň prispel k dôstojnej oslave sviatku patróna našej školy, k formovaniu a upevňovaniu  pekných vzťahov medzi cirkevnými školami  a obohatil mladých ľudí o hodnoty, ktoré Dominik Savio vyznával.     

 • Krajské kolo biologickej olympiády

  Dňa 9. mája sa v CVČ Považská Bystrica uskutočnilo krajské kolo biologickej olympiády kategórii E. Víťazi okresného kola Monika Štefúnová,žiačka VI. ročníka a Jakub Harňák, žiak VIII. ročníka opäť zabodovali a získali certifikáty úspešných riešiteľov.V odbornosti zoológia si Jakub spomedzi 14 súťažiacich vybojoval krásne 3. miesto a Monika 9 miesto.. Blahoželáme im a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

   

 • Vzácna návšteva v našej škole

  Dňa 4. mája 2018 sme v priestoroch našej školy privítali vzácnu návštevu z partnerskej školy Hulín z Českej republiky. Tvorili ju: pani riaditeľka Fuksová, pani zástupkyňa Janů, pani zástupkyňa Híllová, pani učiteľka Hozová, pán školník Janů a 4 žiačky – Terezka, Julinka, Danielka a Klárka.

      Pani učiteľky, pán školník a deti z Hulína si najskôr pozreli krátky kultúrny program, ktorý si pre nich pripravili žiaci 3. ročníka pod vedením pani učiteľky Bajčíkovej a Dobrodenkovej; započúvali sa do krásnych slovenských ľudových piesní v interpretácii Mateja Lišku a Karolíny Beňovej za hudobného sprievodu Tatiany Liškovej. Zaujala ich aj báseň Veľké myšlienky malého človeka v podaní Tobiáša Chuda.

       Našim hosťom sa veľmi páčila návšteva Trenčianskeho hradu i naše krajské mesto.

  V popoludňajších hodinách si pani učiteľky i žiaci hulínskej školy so záujmom  pozreli priestory našej základnej i materskej školy.

       Veríme, že naša spolupráca sa bude naďalej rozvíjať a prehlbovať a prispeje k upevneniu našich vzájomných vzťahov.

 • Výzva do boja!

   

  Aj takto by sa mohol niesť deň oslavy patróna našej školy, sv. Dominika Savia. Slávnosť sme začali slávnostnou sv. omšou, na ktorej spieval a hral náš rozbiehajúci sa školský zbor s kapelou. Don Pavol nás vyzýval prežívať svoj život ako dar, mať odvahu bojovať o každodennú svätosť, ako to robil Dominik Savio. Cesta k svätosti je jednoduchá, stačí byť stále veselí, plniť si svoje povinnosti (školské, domáce,...) a ísť medzi ľudí, spolužiakov a všímať si ich potreby.

  Po slávnostnej sv. omši sme sa rozišli do svojich tried, aby sme si plnili svoje žiacke povinnosti:).  Aby sme mohli počas 5. a 6. vyučovacej hodiny pokračovať v boji, no  nie v duchovnom, ale v boji na volejbalovom parkete. Učitelia hodili ôsmakom rukavicu a vyzvali ich zmerať si sily vo volejbale. Boj to bol veru vyrovnaný, atmosféra skvelá, spolužiaci i kolegyne fandili. A tak sa nám podarilo prežiť dnes všetky odporúčania k svätosti, ktoré dal don Bosco  svätému Dominikovi. Ďakujeme za prežitý deň, za patróna našej školy a za každý dobrý boj našich žiakov a učiteľov.

 • Finančná gramotnosť-vzdelávacia aktivita

  Dňa 30.4.2018 sa žiaci 1. až 3. ročníka zúčastnili vzdelávacej aktivity pod názvom finančná gramotnosť.Aktivity si pre žiakov pripravili žiaci 9. ročníka pod vedením p.uč. Mikušovej. Žiakov zaujali prezentáciou z histórie vývoja a vzniku mincí a postupne prešli až ku vzniku dnešnej meny Euro.Počas jednotlivých aktivít si žiaci mohli vyskúšať pripravené makety peňazí. Veľmi ich zaujalo platenie a rozmieňanie peňazí,ale i samotný nákup tovaru, kde si mohli kúpiť jeden druh tovaru a ak správne zaplatili,mohli si ho ponechať.Vzdelávacia aktivita bola veľmi poučná a zábavná.

 • Biológovia opäť nesklamali

  Dňa 25.apríla sa uskutočnilo v ZŠ s MŠ Centrum I v Dubnici nad Váhom okresné kolo bioloogickej  olympiády v  kategóriiD. Napriek náročným teoreticko – praktickým úlohám sa podarilo Tomášovi Benkovi a Tobiasovi Lacherovi, žiakom 7.ročníka, vybojovať spomedzi 12 súťažiacich 7. a 8. miestoa tak získať certifikát úspešných riešiteľov. Blahoželáme im a ďakujeme im za vzornú a úspešnú  reprezentáciu školy.

   

   

 • Matematická olympiáda

  Naše žiačky Monika Štefúnová a Zuzana Zubová sú uspešné riešiteľky matematickej olympiády v kategórii Z6. Monika sa umeistnila na krásnom 6.mieste a Zuzka na 11. mieste. Srdečne im blahoželáme.

 • Deň zeme a dubnická Envirojar

   

  Žiaci našej školy sa každoročne zapájajú do aktivít pri príležitosti Dňa zeme a dubnickej Envirojari. Dňa  20. apríla 2018 žiaci 5. – 9. ročníka v rámci týchto environmentálnych aktivít  čistili priestor kalvárie v Dubnici nad Váhom. Svojou aktívnou prácou prispeli k ochrane životného prostredia a k skrášleniu tohto dôstojného miesta.

 • Úspechy v biologickej olympiáde

  Dňa 11.apríla. sa v ZŠ s MŠ Centrum I v Dubnici nad Váhom konalo okresné kolo 52. ročníka biologickej olympiády kategórie E.
  V tomto školskom roku sa do olympiády – do oblasti zoológie zapojili dvaja žiaci. Zo VI. ročníka  Monika Štefúnová a z  VIII. ročníka Jakub Harňák .Do oblasti geológie sa zapojil žiak VIII. ročníka Matúš Mačina. Náročnosť úloh veľmi stúpa a to sa  odráža i v klesajúcom počte riešiteľov, pretože príprava vyžaduje veľa času.Preto nás dvojnásobne potešilo umiestnenie našich žiakov. Naši súťažiaci nesklamali a ich veľmi náročná celoročná príprava im priniesla výborné umiestnenie, Štefúnovej 1. miesto a Harňákovi 2. miesto.

  Všetkým súťažiacim blahoželáme a ďakujeme im za vzornú a úspešnú reprezentáciu našej školya želáme veľa síl a šťastia 9. mája v krajskom kole.

   

 • Zápis do MŠ

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia oznamuje rodičom, že zápis detí do MATERSKEJ  ŠKOLY sa uskutoční od 16. apríla do 15. mája 2018.

  Prednostne sú  prijaté :

  - deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

  - deti, ktoré dovŕšili 5 rokov veku

  - deti s dodatočne odloženou PŠD

  - deti, ktorých súrodenec už navštevuje našu MŠ alebo ZŠ

  POZNÁMKA:

  Rodič  vyplnenú a od lekára potvrdenú žiadosť prinesie na sekretariát školy.

  Prihlášku si môžete stiahnuť v sekcii: Zápis do MŠ

 • Zápis do 1. ročníka

  Vážení rodičia budúcich prváčikov, milé deti!

  Zápis do prvého ročníka základnej školy sa uskutoční 12. a 13. apríla 2018 v čase od 15:00 do 17:00 h

  Bližšie informácie čítajte v sekcii: Zápis do 1. ročníka

 • Biblická olympiáda

  Dňa 22.3. sa v Ladcoch uskutočnilo dekanátne kolo biblickej olympiády. Začali sme spoločnou sv.omšou v kostole Božieho milosrdenstva.  Nasledovalo 6 náročných kôl z kniky Genezis a Markovho evanjelia. Z 9. zúčastnených družstiev naši žiaci obsadili krásne 3.miesto.Našu školu reprezentovali 2 dievčatá zo 6.ročníka:Monika Štefúnová a Tatiana Líšková a siedmak Tobias Lacher. Úspešným žiakom blahoželáme a veríme,že Sväté Písmo sa stane sprievodcom v ich živote.

  Sr.Aďa Badíková

 • Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec


  Dňa 22. marca 2018 sa v CVČ Dubnica nad Váhom uskutočnilo okresné kolo súťaže Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec. Na tejto súťaži sa zúčastnili 2 žiačky našej školy – Paulína Nikodémová a Mária Farská. Obe školu vzorne reprezentovali. Mária Farská v silnej konkurencii vo svojej kategórii získala vzácne 2. miesto. Blahoželáme jej ku krásnemu úspechu a prajeme veľa šťastia v ďalších súťažiach.


 • Návšteva misionára

   

  Dňa 19. marca 2018 našu školu navštívil kňaz – salezián, Luke Mulayinkal . Pochádza z Indie a už viac ako 30 rokov pôsobí  ako misionár v africkom štáte Keňa.

  Žiakom našej školy porozprával o tejto chudobnej krajine a o meste Korr, ktoré je centrom  záujmu  tohoročného projektu Tehlička pre Afriku. Don Luke deťom vo videozázname a prostredníctvom svojho rozprávania priblížil ťažký život domorodých obyvateľov, ktorí  zápasia najmä s nedostatkom vody. Nadobudnuté finančné prostriedky budú použité najmä na výstavbu škôl v tomto meste.

  Oceňujeme pôstne snaženie  našich žiakov, ktorí  sa zapojili po projektu Tehlička pre Afriku, a aj svojou malou čiastkou prispejú k skvalitneniu života  afrických detí.

   

 • Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín


  Dňa 15.3.2018 sa v ZŠ s MŠ Pod hájom v Dubnici nad Váhom uskutočnilo okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. V kategórii poézie vystúpili Tobiáš Chudo a Tatiana Lišková. Prozaické texty interpretovali Lenka Štefúnová, Monika Štefúnová a Mária Farská.

  Ďakujeme im za vzornú reprezentáciu našej školy a prajeme veľa úspechov v nasledujúcich súťažiach.

 • Deň techniky

  Pod týmto názvom sa dňa 16. februára 2018 uskutočnil Deň otvorených dverí v Spojenej škole sv. Jána Bosca v Novej Dubnici.Zúčastnili sa na ňom  žiaci 8. ročníka našej školy. Najskôr sa oboznámili s priestormi a odbornými učebňami gymnázia a technického lýcea, pozreli si prezentáciu na tému: Výroba a prenos elektrickej energie, oboznámili sa s didaktickou technikou na vyučovanie prírodovedných predmetov, videli ukážku 3D tlače a naučili sa zapojiť jednoduchý elektrický obvod. Žiakov zaujal súťažný kvíz z geografie a taktiež učenie vo virtuálnej realite, kde 3D okuliare previedli žiakov cez Slnečnú sústavu alebo hlbinami ľudského mozgu.Žiaci si z navštíveného podujatia odniesli veľa cenných poznatkov a mnohí z nich sa už možno rozhodli pre svoje budúce stredoškolské štúdium.

 • Geografická olympiáda

  Dňa 6.2.2018 sa v ZŠ s MŠ Centrum 1 v Dubnici nad Váhom konalo okresné kolo geografickej olympiády. Zúčastnil sa na ňom Timotej Václav. Hoci je Timko šiestak, súťažil v kategórii žiakov 6. a 7. ročníka. V tejto  silnej konkurencii, v súboji so  staršími žiakmi si však vybojoval vzácne 9. miesto.K dosiahnutému úspechu mu srdečne blahoželáme , ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy a prajeme mu veľa úspechov v nasledujúcich súťažiach.

 • Krajské kolo olympiády z anglického jazyka

  Dňa 14.2.2018 sa žiak našej školy Erick Vozár zúčastnil krajského kola olympiády z anglického jazyka, kde v silnej konkurencii vo svojej kategórii obsadil krásne 2.miesto. Srdečne mu blahoželáme a zároveň ďakujeme p.uč. Chudej za prípravu na olympiádu.

 • Fašiangové zvyky a tradície

   

   

  Dňa 8. 2. 2018 sa uskutočnila Fašiangová slávnosť, ktorú pre žiakov základných škôl pripravilo Centrum voľného času v Dubnici nad Váhom.  Naši piataci si mohli zaspievať a zatancovať s fašiangovými maskami a sladkou odmenou im bola výborná šiška.

 • Pinpongový turnaj k don Boscovi

  Posledný januárový a prvý februárový týždeň sa na našej škole organizoval pre žiakov druhého stupňa pinpongový turnaj k oslave don Bosca. V duchu hesla: kričte, skáčte, len nehrešte sa niesla atmosféra celého turnaja a veru bolo počuť aj krik radosti a smútku v telocvični našej školy.Turnaja sa zúčastnilo 14 chlapcov a 12 dievčat. V kategórií chlapcov sa umiestnil na krásnom prvom mieste Filip Ondráš zo 7. ročníka, na druhom mieste Lukáš Lacher z 8.ročníka, a na treťom mieste Tomáš Pecko z 8. ročníka. V kategórií dievčat sa umiestnila na prvom mieste Mária Farská, z 8.ročníka, na druhom mieste Simona Vargová, z 8.ročníka, a na krásnom treťom mieste Paulínka Nikodémová, z 5. ročníka. Víťazom blahoželáme a porazených povzbudzujeme, aby sa nevzdávali a naďalej trénovali.Tešíme sa, že žiaci opäť ukázali svoju bojovať a snahu prekonávať svoje hranice. Veríme, že bojovnosť a nadšenie si prenesú aj do každodenného života.

  sr. AďaBadíková

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
  Školská 386
  018 41 Dubnica nad Váhom
 • 042/4421324
  042/4422171

Fotogaléria