Novinky

 • Oznam pre rodičov materskej školy

  Oznam pre rodičov materskej školy

  Milí rodičia!

  Nakoľko sa pre aktuálnu pandemickú situáciu neuskutoční plenárne zasadnutie rodičov našej školy, v priloženej prílohe nájdete základné informácie o organizácii školského roka a aktuálnom dianí na škole.

  Informacny_list_pre_rodicov_MS_-_sk._rok_2020_21(4).docx


 • Oznam pre rodičov základnej školy

  Oznam pre rodičov základnej školy

  Milí rodičia!

  Nakoľko sa pre aktuálnu pandemickú situáciu neuskutoční plenárne zasadnutie rodičov našej školy, v priloženej prílohe nájdete základné informácie o organizácii školského roka 2020/2021 a aktuálnom dianí na škole.

   

  list_pre_rodicov_ZS_-_sk._rok_2020_21_(1).docx

  ​​​​​​

 • OKTÓBER S PANNOU MÁRIOU

   

  Aj tento rok sa naša škola zapája do modlitbovej aktivity Milión detí sa modlí ruženec.Keďže 18. október pripadá tento rok na nedeľu, naša škola sa zapojí do spomínaného projektu – pomodliť sa ruženec na úmysel pokoja a jednoty vo svete, v piatok 16. októbra počas prvej vyučovacej hodiny. Okrem toho sa v októbri žiaci i učitelia modlíme jeden desiatok sv. ruženca  spoločne raz za týždeň. Vybraná skupina žiakov sa predmodlieva cez školský rozhlas a ostatní sa do modlitby zapájajú v triede.  Touto praktickou modlitbovou aktivitou chceme viesť deti k úcte k Panne Márii a scitlivievať ich na potreby ľudí vo svete aj cez modlitbu.

   

 • Zber papier -zmena

  Zber papier -zmena

  Oznamujeme, že jesenný zber papiera sa prekladá na jarné obdobie. O presnom termíne Vás budeme informovať na stránke školy.

 • Spomienka na leto-letný školský tábor

  Na konci prvého mesiaca školských letných prázdnin sa už tradične vybrali deti na tábor plný zážitkov a dobrodružstva. Väčšinu tvorili deti, žiaci, ktorí sa na škole ešte len "oťukávali" s novým prostredím (prváci a druháci), ale k nim sa pridali taktiež aj ostrieľanejší žiaci z vyšších ročníkov a animátori. Na všetko dohliadali pani učiteľky Andrea Kubová, Eva Grúliková a Jana Šandorová. Týchto pár dní s nami, strávil aj člen saleziánskej rodiny Don Bohuš Levko, s ktorým sme sa mohli pozerať na tábor inými očami.Pondelok, 27.7., kedy náš tábor začal, sa niesol v duchu spoznávania. Rozdelili sme sa najskôr do skupiniek a spoločne vymýšľali názvy, vlajky a pokriky. Neskôr po výdatnom obede sme sa všetci presunuli von, kde sme znovu pokračovali v prvotnom duchu, ale s pomocou rôznych zábavných hier a aktivít.V utorok už bol program iný. Čakal nás výlet plný dobrodružstva a odvahy, kedy sme sa museli preplaviť cez nebezpečné zákutia Váhu a prísť až do rozprávkového lesa. Počas plavby na pltiach nám pltníci rozprávali zaujímavé legendy o hradoch a miestach, ktoré sme cestou mohli pozorovať. Keď sme dorazili k rozprávkovému lesu, najskôr sme sa dobre posilnili obedom a  plní sily vyrazili na výpravu. V rozprávkovom lese sme mali možnosť vidieť rôzne zaujímavé bytosti, od strašidelného draka, ktorý strážil svoj hrad až po spievajúcich psíkov či tučniakov. Tie deti, ktorým ešte zostali nejaké tie sily navyše, neváhali a využili na mieste ešte  atrakcie ako kolotoč, skákací hrad. V stredu sme opäť strávili v školských priestoroch. Bol to veľmi kreatívny deň. Deti mali možnosť si sami vyrobiť rámček na fotku pomocou prstovej farebnej techniky a upliesť si náramok pre seba alebo svojich kamarátov. Napriek predpovedi, ktorá hlásala nie moc dobré počasie, nám však vyšlo a po obede sme sa mohli presunúť von, kde sme znovu strávili čas zábavnými hrami.Na štvrtok sa deti tešili už od začiatku týždňa. Išlo sa totiž na kúpalisko do Bánoviec nad Bebravou. Deti sa vo vode a na tobogánoch riadne vyšantili a unavené nastúpili do autobusu na cestu domov. Program však po krátkej pauze pokračoval a  večer sme sa stretli pripravení na nočnú hru a na prespávačku. Než sme vyrazili na nočnú hru do parku, v areáli školy sa ešte rozložil oheň a rodičia s deťmi si mohli niečo opiecť. V piatok, tak ako aj niektoré predošlé dni, nás hneď ráno čakala svätá omša. Po týchto duchovných raňajkách nás čakali aj tie telesné. Museli sme sa dobre nasýtiť, pretože v tento posledný deň nás čakala olympiáda. Deti boli znovu rozdelené do  skupiniek a začalo sa súťažiť. Zistili sme koľkí talentovaní športovci sa medzi nami nachádzajú či už v behu, v skoku do diaľky alebo dokonca aj v streľbe.Posledný deň sme ukončili takto športovo a vyhodnotili celý tábor. Ešte raz veľká vďaka, ktorá patrí pedagógom ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia za celý tento krásny týždeň, ktorý sme mohli spoločne prežiť.  (animátorka Viki )

   

 • Oznam pre rodičov

  Oznam pre rodičov

  Vážení rodičia,

  dávame Vám do pozornosti aktualizovanú verziu tlačiva preukazujúceho bezinfekčný stav vašeho dieťaťa - tlačivo "Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti". Uvedené tlačivo predkladá zákonný zástupca po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov). Tlačivo si môžete vyzdvihnúť na sekretariáte školy. Za pochopenie ďakujeme. Tlačivo si môžete stiahnuť aj TU:

  Bezinfekcnost.docx

 • Organizácia výchovy a vzdelávania v školskom roku 2020/2021

  Organizácia výchovy a vzdelávania v školskom roku 2020/2021

  Milí rodičia,

  riaditeľstvo školy vypracovalo organizačné pokyny k priebehu výchovy a vzdelávania detí v MŠ a žiakov ZŠ pre školský rok 2020/21 od 1.9.2020. Tieto pokyny si môžete stiahnuť tu: 

  Organizacia_vychovy__a_vzdelavania__v_ZS_september_2020.docx

  Organizacia_vychovy_a_vzdelavania_v_MS_september_2020.docx

  Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového školského roka 2020/2021, je nutné doniesť vyplnené v prvý deň školského roka. (Príloha č. 1 a č.2)

  V prípade, že si dokumenty nemáte možnosť vytlačiť, môžete si tlačivá vyzdvihnúť na sekretariáte školy ešte pred otvorením školského roka v čase od 8,00 hod do 15,00 hod.

   

   

 • Čo treba priniesť do MŠ na začiatok školského roka

  Čo treba priniesť do MŠ na začiatok školského roka

  Milí rodičia,

  v prílohe nájdete zoznam vecí, ktoré treba priniesť na začiatok školského roka pre Váše dieťa.

  CO_PRINIEST_DO_MS_NA_ZACIATOK_SK.docx

   

 • Úspešný školský rok na ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia

  Počas tohto neobvyklého školského roka sme sa ako škola posunuli a dokončili rozpracované projekty. Dokončili sme detské ihrisko pre deti MŠ v hodnote 10 000 €. Zakúpili sme nové športové náradie do telocvične v sume  4 000 € – nové žinenky, lavičky, švédsku debnu a 10 ks cvičiacich skákacích trampolín. Do školskej jedálne sa zakúpila nová umývačka riadu.

  Úspešne sme dokončili projekt IROP - Budovanie a zlepšenie technického vybavenia ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia za 100 000 € na nové odborné učebne – učebňa biológie a chémie, nové školské dielne a učebňa informatiky, ktoré sú už kompletne pripravené pre žiakov na vyučovací proces.

  Počas jesenných mesiacov sa uskutočnila náhradná výsadba okrasných stromov a úžitkových ovocných stromov, ktorými sme nahradili vyrezané staré a poškodené stromy a tuje. Rovnako sa zrekonštruovala fontánka pri vchode do školy a zútulnil sa priestor okolo nej.

  V zimných mesiacoch sme museli pristúpiť k rozsiahlej rekonštrukcii kanalizácie, ktorá bola v dezolátnom stave. Prebehli výkopové práce, pokládka nového potrubia a pripojenie k centrálnej kanalizácii. Celková cena tejto investície bola 25 000€. Škola takúto havarijnú situáciu riešila aj vďaka pomoci farského úradu Dubnica nad Váhom a zriaďovateľovi školy Žilinskej diecézy.

  Okrem materiálnych vecí sme investovali aj do vzdelávania pedagógov v materskej ako aj v základnej škole. Pani učiteľky v MŠ sa vzdelávali a rozvíjali svoj potenciál predovšetkým v oblasti jazykovej gramotnosti,  ktorú kvalitne využívajú pri každodennej tvorivej práci s deťmi, ale aj v iných oblastiach – matematickej, prírodovednej, spoločenskej, zdravotnej, kultúrnej, duchovnej a pod. Absolvovali rôzne odborné vzdelávania, webináre a workshopy, vďaka ktorým dokážu vzdelávacie aktivity a činnosti obohatiť o nové zážitkové a skúsenostné metódy. Výučbu spestrujú svojimi znalosťami a schopnosťami, aby tak vplývali na celostný rozvoj osobnosti detí, rozvíjali ich tvorivosť, schopnosť komunikovať, kooperovať, vyhľadávať, spracúvať a kriticky analyzovať informácie, či rozvíjať vyššie poznávacie procesy.

  Pedagógovia základnej školy sa vzdelávali v odbornej príprave svojich predmetov, ako aj v otázkach osobnostného a sociálneho rozvoja. Ako škola sme zapojení do projektu Vysoko efektívne učenie – škola pre 21 storočie, ktorého prvky sa snažíme zahŕňať do výchovno-vzdelávacieho procesu na 1. stupni ZŠ.  Zvládnutie celoživotných zručností je naozaj dôležitá vec, čo nám ukázala aj koronakríza. Vedieť spolupracovať, používať efektívne vyučovacie stratégie a vytvárať pozitívnu sociálnu klímu je základ, ktorý každému dieťaťu pomôže zvládnuť učivo podľa jeho najlepších schopností. Rovnako máme snahu pokračovať a ponúknuť rodičom výučbu matematiky Hejného metódou, nakoľko rozmer matematickej predstavivosti a logického myslenia je dôležitý aspekt vzdelávania.

  Vo výučbe anglického jazyka sme na 2. stupni ZŠ zainvestovali do zakúpenia licencie aplikácie WocaBee, ktorá pomáha deťom rozvíjať slovnú zásobu. Žiaci si aj počas pandémie mohli prechádzať potrebné konverzačné témy. S využitím tejto aplikácie počítame aj v nasledujúcom školskom roku a rozšírime ju aj o nemecký jazyk.

  Milí rodičia, dovoľte mi na záver poďakovať za prejavenú dôveru vychovávať,  vzdelávať a rozvíjať talenty Vašich detí.

  Mgr. Monika Pastieriková,

  riaditeľka školy

 • Minitábor

  Ninive zachránené! Tešíš sa?

  Deti z Dubnice nad Váhom zažili trojdňové dobrodružstvo s Jonášom na minitábore od 1. do 3.júla 2020 v Laure, ktorý si pre nich pripravili animátorky (zväčša ôsmačky z našej školy).  Druháci a prváci (minulí i budúci) sa snažili zachrániť mesto Ninive, ktoré kvôli zlému správaniu svojich obyvateľov bolo odsúdené na zničenie.

  Najprv bolo potrebné precvičiť si uši, aby sme mohli počuť aj Boží hlas. Jonáš ho síce počul, ale neposlúchol. Utiekol na more a my sme sa museli plaviť za ním. Kým sme ho dostihli, už ho námorníci hodili do mora, aby utíšili búrku. Jonáša sme teda na druhý deň hľadali v celom Dubnickom mori a našli sme jeho stopy v bruchu obrovskej ryby. Tam sme strávili nejaký čas rôznymi hrami. Niektorí tam vyhlásili: „Netušil som, že v bruchu ryby môže byť tak dobre. Tu by som aj býval.“ No ryba nás predsa pustila von. A tak sme sa vrátili do Ninive a snažili sa pomôcť jeho obyvateľom. Potešili sme smutného, ošetrili raneného, ukázali sme cestu stratenému a uzmierili pohádaných.

  V posledný deň tábora sme videli, ako sa zlé mesto Ninive polepšilo vďaka nášmu úsiliu. Jonáš sa však veľmi hneval, že mesto predsalen nebude zničené. Prestal, až keď mu Boh vysvetlil, že nás má rád všetkých a chce, aby sme sa aj my k sebe navzájom správali pekne. A tak začala veľká oslava, s rôznymi aktivitami, úlohami, odmenami. Pri každej súťaži sme sa snažili tešiť aj z úspechov iných. „Tešíš sa? Nie si smutný?“ zaznievalo medzi nami veľmi často. No často bolo odpoveďou aj: „Som smutný, lebo tábor už končí.“ Ale to je, koniec koncov, dobrý znak. Radosť z tábora a vďačnosť zaň bola na viacerých stranách. Animátorky sa tešili, že mohli pomáhať, deti sa tešili, že mali, ako sa sami vyjadrili: „najlepšie animátorky.“ Spokojní boli aj rodičia. Svoju vďačnosť prejavovali nielen všelijakými dobrotami počas tábora, ale aj záverečným darčekom a listom, ktorý nás všetkých milo prekvapil. Ďakujeme!

  Toto podujatie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

  Podujatie realizovala Laura, združenie mladých, stredisko Dubnica nad Váhom v spolupráci so ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia.

   

 • Poďakovanie

  Dňa 29.6.2020 nám pripadla milá povinnosť,poďakovať sa nášmu duchovnému sprácovi školy don Piatrovovi za tri vzácne roky,ktoré strávil v našej škole a bol nám duchovnou útechou v čase radosti i v neľahkých časoch.Don Piatrov, prajeme Vám mnoho Božích požehnaní na Vašej ďalšej ceste.

 • Duchovná obnova učiteľov školy

  Záver školského roka sa niesol v duchu vďačnosti. Vďačnosť a sila eucharistie, ktorá uzdravuje, bola taktiež témou poslednej duchovnej obnovy učiteľov našej školy, ktorú si pripravil duchovný správca školy don Piatrov. Povzbudení slovami prednášky a Sv. písmom z knihy Deuteronómium, sviatosťou zmierenia a sv. omšou, sme sa rozlúčili s nezvyčajným školským rokom.

 • Rozlúčka s deviatakmi

  V pondelok, 29. júna 2020 na slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla sme sa rozlúčili s našimi deviatakmi. Žiaci celej školy sa zúčastnili na sv. omši v kostole sv. Jakuba, ktorú naši odchádzajúci žiaci krásne animovali. Do ďalšej etapy ich života im zo srdca prajeme, aby zostali verní hodnotám, ktoré ich život urobia skutočne šťastnými.

 • Oceňovanie žiakov 9. ročníka

  Naši najúspešnejší deviataci, boli dnes prijatí u primátora mesta Mgr. Petra Wolfa spolu s ostatnými žiakmi z dubnických škôl.

 • Oceňovanie žiakov cirkevných škôl Žilinskej diecézy

  Oceňovanie žiakov cirkevných škôl Žilinskej diecézy sa uskutočnilo vo štvrtok 11.6. 2020 v Žiline. Z našej školy ocenil otec biskup Filipa Ondráša. Prajeme mu veľa Božích milostí v ďalšom živote.

 • Nástup detí do MŠ a ZŠ od 1.6. 2020

  Nástup detí do MŠ a ZŠ od 1.6. 2020

  Milí rodičia,

  riaditeľstvo školy vypracovalo organizačné pokyny k priebehu výchovy a vzdelávania detí v MŠ a žiakov ZŠ od 1.6.2020. Tieto pokyny si môžete stiahnuť tu: 

  Organizacia_vychovy_a_vzdelavania_v_MS.docx

  Organizacia_vychovy__a_vzdelavania__v_ZS.docx


 • Zápis do materskej školy pre šk. rok 2020/2021

  Zápis do materskej školy pre šk. rok 2020/2021

  Zápis do materskej školy bude prebiehať v období od 30. apríla do 31. mája 2020Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

  Ak pôjde o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak zákonní zástupcovia dieťaťa so ŠVVP dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt. 

  MOŽNOSTI ZÁPISU:

  1. ELEKTRONICKY - Na stránke školy je sprístupnená elektronická prihláška do MŠ. Jej vyplnením a elektronickým odoslaním bude žiadosť zaevidovaná. Elektronickú prihlášku môžete vyplniť TU

   

  2. POŠTOU - Zo stránky školy si stiahnete Prihlášku detí do MŠ a Dotazník, vyplníte ich a pošlete poštou na adresu:

            ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia, Školská 386, 018 41 Dubnica nad Váhom

  Dokumenty si môžete stiahnuť TU:

  Prihlaska_deti_do_MS(4).doc

  dotaznik_pri_prijimani_deti_do_MS.docx

   

  3. OSOBNE - Kto nemá možnosť stiahnuť si žiadosť prostredníctvom internetu, môže si prísť zapísať dieťa osobne do materskej školy, kde  dostane prihlášku, vypíše si ju svojim perom a hneď odovzdá. Osobný zápis prebehne v dňoch 6. mája, 13. mája a 20. mája 2020 v čase od 14,00 hod. do 16,00 hod. bez prítomnosti detí s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení (rodičia budú vstupovať po jednom, s ochranným rúškom a v rukaviciach).    

  Do materskej školy sa prednostne prijímajú:

  • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku
  • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou 
  • deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
  • deti, ktorých súrodenec už navštevuje našu MŠ alebo ZŠ

  TEŠÍME SA NA VÁS!

 • Sviatok nášho patróna

  Dnes má sviatok patrón našej školy sv. Dominik Savio :-) Chlapec vychovávaný v Oratóriu sv. Jána Bosca v Turíne. Svätca, ktorého hlavným heslom bolo: „Radšej zomrieť ako zhrešiť“.

  Prosme sv. Dominika Savia o milosť pre našu školu, žiakov, učiteľov i ostatných zamestnancov, aby sme sa mohli rozvíjať s pomocou Božou aj po ďalšie roky.

  Taktiež ho prosme o príhovor za zažehnanie koronakrízy.

  Sv. Dominik Savio, oroduj za nás!

  Modlitba

  Svätý Dominik Savio, v škole Don Bosca si sa naučil chodiť po chodníkoch mladíckej svätosti. Pomôž nám, napodobňovať tvoju lásku k Ježišovi a Márii a tvoju horlivosť pre záchranu duší. Vypros nám milosť, aby sme sa aj my so všetkou rozhodnosťou snažili vyhýbať sa hriechu a pracovali pre Kráľovstvo Božie, dosiahnuc tak svoju večnú spásu a iným na tejto ceste pomáhali. Amen 

       

 • Informácie -prihlášky na SŠ

  Oznamujeme  rodičom a žiakom 9. ročníka, že podpisovanie prihlášok na štúdium v strednej škole sa uskutoční 13.5.2020 (streda) v čase:
  od 10.00 do 12.00 hod. a  od 13:00 do 16:00 hod. v priestoroch základnej školy.

  Podpisovanie prihlášok sa uskutoční za dodržiavania hygienicko-epidemiologických opatrení:
  - vstup do budovy bude umožnený len s rúškom

  - treba dodržiavať potrebné rozostupy

  - každý si prinesie vlastné pero

  Podpísať prihlášky príde žiak a jeden zákonný zástupca.

  Na základe usmernenia ministra školstva  prihláška nemusí byť potvrdená lekárom.

   

 • OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV K HODNOTENIU

  OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV K HODNOTENIU

  Usmernenia na hodnotenie žiakov ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020:

  V súlade s Usmernením na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, ktoré vydalo MŠVVaŠ SR dňa 06. apríla 2020, vydáva riaditeľstvo ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia nasledujúce usmernenie na hodnotenie žiakov základnej školy v čase mimoriadnej situácie:

   Zásady hodnotenia počas prerušeného vyučovania v ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia:

  Priebežné hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa bude realizovať:

   • formou konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa, 
   • pomenovaním pozitívnych výsledkov,
   • pomenovaním a výpočtom chýb a nedostatkov,
   • hodnotením úspešnosti, ktorá bude vyjadrená percentami a bodmi 
   • Počas priebežného hodnotenia sa bude prihliadať na individuálne možnosti vzdelávania žiakov (technické zabezpečenie vzdelávania, pripojenie na internet, sociálne prostredie v rodine).

  Záverečné hodnotenie žiaka sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch vo všetkých ročníkoch uskutoční na konci druhého polroka. Jeho cieľom bude čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho vedomostí, zručností a návykov v danom vyučovacom predmete.

  Hodnotenie sa uskutoční nasledovne:

  1. V prvom a prípravnom ročníku sa záverečné hodnotenie bude realizovať formou slovného hodnotenia.
  2. V druhom až deviatom ročníku budú vyučovacie predmety klasifikované známkou s výnimkou predmetov uvedených v bode 3.
  3. Z dôvodu, že podmienky v čase prerušeného vyučovania nám neumožňujú naplniť ciele niektorých predmetov kvalitnou plnohodnotnou realizáciou nebudú klasifikované známkou:

            výchovné predmety vo všetkých ročníkoch: TSV, HUV, VYV, PVC, THD, INF, OBN, KNB – 5.-9. roč.

      4. Upozorňujeme na skutočnosť, že v čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť

          pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa základnej školy, ktorí zo                        subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie          pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v                     školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhodne pedagogická rada.

    5.  V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa základnej školy, ktorí v 1. polroku dostali známku                       nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky             najneskôr do 31.8.2020.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
  Školská 386
  018 41 Dubnica nad Váhom

  e-mail: zssds@stonline.sk
  sekretariat@zsds.sk

  IČO: 42378001
  DIČ: 2120101511
  Číslo účtu: SK7402000000001251759753
 • 042/4421324
  042/4422171
  Sekretariát školy - 0911884578
  Školská jedáleň - 0911520730
  Materská škola - 0901721022
  Základná škola - zborovňa - 0901721020

Fotogaléria