Novinky

 • Kamarátka energia - výchovnovzdelávacie dopoludnie

  V rámci projektu Žiť energiou – odborné energetické poradenstvo, ktoré zabezpečuje Slovenská inovačná a energetická agentúra – sa v našej škole konalo výchovnovzdelávacie dopoludnie pre 3. – 6.ročník  s názvom Kamarátka energia. Cieľom tejto výučby bolo, aby sa žiaci dozvedeli, ako môžu ušetriť energiu a poznali obnoviteľné zdroje energie.
  Skvelý tím odborníkov a prezentujúcich po úvodnej informačnej a motivačnej hodine všetkých žiakov rozdelil do šiestich skupín. Potom im jednotlivo po skupinách na stanovištiach objasňovali základné pojmy a témy. Formou zážitkového učenia a pomocou interaktívnych hier žiaci získavali vedomosti, plnili rôzne úlohy, overovali si svoje zručnosti a vedomosti a súťažili. Prvá aktivita  niesla tému Teplo, teplejšie, horúco. Tu sa mohli dozvedieť, čo je teplo, odkiaľ pochádza, čo je žiarenie a prečo chceme poznať teplotu. Na druhom stanovišti s témou  Kúrime paličkami  im boli vysvetlené pojmy biomasa a výroba energie z biomasy. V téme Preteky so svetlom im prezentujúci objasňovali, ako sa premieňa slnečná energia na elektrickú a elektrická na mechanickú. O histórii objavenia elektrickej batérie, princípy jej fungovania a o elektrolytickej reakcii sa bližšie dozvedeli pri aktivitách na stanovišti s názvom Chutná elektrina. Diskutovať mohli na tému ,,Ako šetriť energiu v domácnosti“ na stanovišti Nájdi a ušetri. Princíp fungovania veternej turbíny a čo je vietor im prezentujúci objasňovali v téme Sila vetra. Vyvrcholením tohto zážitkového učenia bolo vyhodnotenie jednotlivcov a skupín. Mnohí žiaci si odniesli krásne ceny, ani jeden neodišiel s prázdnymi rukami – všetci ešte na záver dostali aspoň malú vecnú pozornosť. Ale hlavne, všetci odchádzali s novými poznatkami, potrebnými pre život v modernej dobe.

 • Kúzelník v MŠ

  Dňa 11.2. 2020 navštívil deti v MŠ kúzelník Struk. Predviedol im triky pomocou, ktorých dokázal teleportovať loptičky. Dobrovoľník spomedzi detí s pomocou kúzelníka dokázal prestrihnúť lano iba s prstami. Deti si užili deň plný kúziel, radosti a nadšenia.

 • Testovanie 9

  Dňa 1. apríla 2020 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka, ktoré je určené žiakom 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v SR vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. Testované predmety sú slovenský jazyk a literatúry a matematika. Povolené pomôcky:

  MATEMATIKA:

  kalkulačky, rysovacie pomôckyguľôčkové pero, ktoré píše namodro

  pomocné papiere na výpočty označené menovkou, ktoré žiaci obdržia pred administráciou testu z matematiky a prehľad vzorcov bude  súčasťou zadania testu

  SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA:

  guľôčkové pero, ktoré píše namodro 

  Zakázané pomôcky:

  mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice, zošity, slovníky a pod.. 

  Náhradný termín testovania sa bude konať v príslušných krajských mestách:

  15. a 16. apríl 2020 (utorok, streda)

  • zúčastniť sa ho môžu iba žiaci, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť riadneho termínu

  Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke www.nucem.sk/Testovanie9.

   

 • Biologická olympiáda-okresné kolo

  Dňa 10. februára sa v ZŠ s MŠ Centrum I v Dubnici nad Váhom konalo okresné kolo 54. ročníka biologickej olympiády kategórie C.Našu školu reprezentovala žiačka 8. ročníka Tatiana Lišková, ktorá získala krásne 3. miesto v projektovej časti. Táničke blahoželáme a ďakujeme jej za vzornú a úspešnú reprezentáciu školy.  

   

 • Geografická olympiáda

  Dňa 6.2.2020 sa konalo okresné kolo Geografickej olympiády,kde našu školu reprezentoval žiak 8.ročníka Timotej Václav,ktorý v kategórii E obsadil 8.miesto a zaradil sa medzi úspešných riešiteľov.Ďakujeme Timkovi za vzornú reprezentáciu školy.

 • 2% z dane

  Podporte prácu s deťmi a mladými aj v našej škole formou 2% z dane. Tlačivo si môžete nájsť a stiahnuť v sekcií 2% z dane. Ďakujeme! 

   

   

   

   

 • Ekotopfilm - Envirofilm

  Filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm na Slovensko každoročne prináša široký výber celosvetovo oceňovaných dokumentárnych filmov zahraničnej i domácej produkcie. Dňa 6. 2. 2020 sa naša škola, v rámci environmentálnej výchovy, zúčastnila premietania série filmov s názvom Zmeníme planétu alebo seba?, ktoré sa uskutočnilo v Kine Lastovička v Dubnici nad Váhom. Snahou tvorcov projekcie je inšpiratívnym spôsobom meniť správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu a vytvoriť priestor k otvorenej diskusii o otázkach trvalo udržateľného rozvoja. Nadmerná spotreba, neuvedomelé správanie, neúcta k prostrediu, negatívny dopad priemyselného pokroku v kontraste s nedotknutou divočinou, prírodou, ktorá je dokonalým architektom a zároveň tichým svedkom zániku.

   

 • Minikonferencia

  V stredu, 5.2.2020, sa uskutočnila v priestoroch Katolíckeho domu v Dubnici nad Váhom minikonferencia o sebarozvoji a angažovanosti v spoločnosti, komunite alebo meste. Svoju činnosť a možnosti rozvoja predstavili subjekty, a to LEAF, SBA, DOMKA, Fleck Coworking, I AMbitious, ktoré si našich deviatakov rozdelili do skupín na individuálne aktivity.

 • Beseda so sestrou misijonárkou

  sDňa 31.1.2020 prebehla v našej škole prednáška s vzácnym hosťom, sestrou Kamilkou Seidlovou, ktorá je sestrou misionárkou v Paraguaji. Žiakom 7., 8. a 9. ročníka opísala svoju každodennú činnosť v chudobných a nebezpečných oblastiach dažďového lesa. Zaujímavosťou bolo, že žiaci tam majú letné prázdniny v decembri a januári, nakoľko vysoké horúčavy a vlhkosť v tom čase nie sú znesiteľné pre človeka. Niekedy školský rok skončí už v novembri práve kvôli riziku záplav. Školy majú podobu jednoduchých prístreškov bez okien. Prístup k pitnej vode nie je pre nich samozrejmosť. Chvíle pred nočným odpočinkom sú naplnené hľadaním nezvaných hostí v podobe hadov, krokodílov alebo škorpiónov, ktoré s obľubou navštevujú ľudské obydlia. V závere besedy naši žiaci odmenili autentické výpovede sestry Kamilky potleskom a prianím mnohých síl v tomto posolstve.

 • Šaliansky Maťko J.C.Hronského

  V utorok, 21.1. 2020, sa uskutočnil 27. ročník obvodnej súťaže v prednese slovenskej povesti pod názvom Šaliansky Maťko J.C.Hronského. V priestoroch 3. základnej školy sa zišli nadšenci umeleckého prednesu, ktorí boli rozdelení do troch kategórií. Našu školu vzorne reprezentovala Janka Farská a Adamko Čačko, ktorý v I. kategórii obsadil 1. miesto a postupuje do krajského kola. Súťažiacim srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov.

   

 • Ako sme sa učili ,,K k ,, ako koláč

  V piatok 17.1.2020 si šikovní žiaci 1.B vyskúšali upiecť koláč, ktorý sa nám naozaj veľmi vydaril. Hodina slovenského jazyka sa tak zmenila na hodinu pečenia.Samozrejme nezabudli sme ani na učenie ,veď sme si opakovali hlásku a písmenko K,k ,ktoré sa práve učíme. Spoločne sme si potom zamaškrtili cez prestávku a všetkým nám veľmi chutilo.

 • Testovanie 5 - výsledky

  V týchto dňoch zverejňuje NÚCEM oficiálne výsledky z celoštátneho testovania piatakov z predmetov slovenský jazyk a matematika. Naši šikovní žiaci dosiahli zo slovenského jazyka percentuálnu úspešnosť 81% a z matematiky 86,7%. Priemerná úspešnosť SR bola zo slovenského jazyka 64,8% a z matematiky 63,4%. Jednoduchým výpočtom zistíme, že naši žiaci boli zo slovenského jazyka lepší o 16,2% a z matematiky boli lepší o 23,3% nad slovenský priemer. Blahoželáme a prajeme im veľa chuti a húževnatosti pri získavaní skvelých vyučovacích výsledkov. V neposlednom rade patrí veľká vďaka pani učiteľkám I. stupňa, ktoré v deťoch budovali pevné základy vedomosti a pani učiteľkám, Mgr. Brišovej a Mgr. Loduhovej, ktoré nepodcenili opakovanie a pripravili ich na prvú ťažkú skúšku.

 • Čas, keď si navzájom môžeme byť darom

  Aj tento rok na druhú adventnú nedeľu prebehla v priestoroch Katolíckeho domu predvianočná burza. Žiaci, učitelia, ba aj rodičia žiakov už dlhé týždne vyrábali, tvorili, chystali všetko možné i nemožné. Nuž a tak dopoludnie 8.12. 2019 prebehlo v príjemnej priateľskej atmosfére. Výrobky, výtvory, nápady od výmyslu sveta ponúkali ochotní žiaci s úsmevom. Na výber však boli aj rôzne potešenia pre hladný žalúdok. Veru, celkom pekne voňal punč aj lokše. Chutili však aj koláčiky s kávičkou alebo čajom, pri ktorých sa dalo posedieť, porozprávať. Niektorí si tu našli aj sympatické vianočné darčeky, a mnohí sa svojou prítomnosťou a pomocou stávali darom pre iných. Veľa ľudí sa zastavilo a neskôr odchádzali s pekným dojmom. Tešíme sa nabudúce aj na vás.

 • Návšteva kina

  Požehnaný čas Vianoc sa blíži a my sme vďaka zanietenosti pani učitelky Kubovej mohli preniknúť do zimnej rozprávky, ktorá nesie názov ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO 2. Dňa 16. 12. 2019 sa spolu s druhákmi ponorili do sveta fantázie v kine Cinemax Trenčín naši piatacisiedmaci, ôsmaci deviataci. Veselú atmosféru podčiarkla aj prechádzka vianočnými trhmi na námestí.

 • A slovo bolo u Boha

  Dňa 5. 12. 2019 sa v Trenčíne uskutočnil XVII. ročník súťaže v recitácii kresťanskej poézie a prózy podnázvom ...A SLOVO BOLO U BOHA... Našu školu vzorne reprezentovali žiačky: Nellka Kolenová, Ema Karolínka Rendeková, Monika Štefúnová, Tánička Lišková, Slávka Koperniechová. S veľkým úspechom predstavujeme aj víťazky v recitácii. V I. kategórii prózy získala 3. miesto žiačka 2. ročníka, Rebeka Kurusová a v II. kategórii prózy obsadila 3. miesto žiačka 3. ročníka, Šarlotka Babulíková. Srdečne blahoželáme.

 • Zlaté pásmo v projekte Hovorme o jedle - úspech v celoslovenskej súťaži

  Aj naša škola sa zapojila do VII. ročníka celoslovenského projektu „Hovorme o jedle“, ktoré vyhlásilo Ministerstvo školstva a Ministerstvo poľnohospodárstva a  v súťažno-vzdelávacej aktivite „Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek“ získala v hodnotení  projektových aktivít zlaté pásmo. Veľmi nás to potešilo, že sme sa zaradili medzi TOP školy na Slovensku (zapojilo sa 472 ZŠ a len 48 ocenili zlatým pásmom). Projekt bol zameraný na zdravý životný štýl a správne stravovacie návyky žiakov.

 • Duchovné obnovy žiakov II.stupňa

  V období od 15. októbra  do 19. novembra sa počas štyroch utorkových dopoludní žiaci 5.-9. ročníka  postupne zúčastnili netradičnej duchovnej obnovy zameranej na ich osobnostný, sociálny a duchovný rozvoj. Dopoludnie, bohaté na rôzne aktivity, hry a diskusie pre nich pripravili naši pozvaní hostia: manželia Jakub a Barbora Hendrychoví. Veríme, že všetko to, čo zasiali do duší našich žiakov bude v nich naďalej klíčiť aj prostredníctvom navrhnutej aktivity  – mať v triede zavesený „Plagát ocenení“, do ktorého možu žiaci písať pozitívne skutky a vlastnosti svojich spolužiakov.

 • Noc so svätými

  I v tomto školskom roku naši žiaci 1.- 5.ročníka spolu s triednymi učiteľkami a vychovávateľkam ŠKD prežili z piatka 8.11. do soboty 9.11.2019 spoločne ,,Noc so svätými". Hlavným motívom tohoročnej noci boli pastierikovia z Fatimy. Nocovačku sme spoločne začali sv.omšou v kostole sv.Jakuba. Po výbornej večeri sme si spoločne pozreli krátky príbeh o pastierikoch z Fatimy Františkovi,Hyacinte a Lucii a rozdelení do skupín si zasúťažili na jednotlivých stanovištiach v školskej telocvični. Spoločne sme skladali obrázky a skladačku ,čítali s porozumením a odpovedali na otázky,prešli cestu pastierikov a vyrobili si prívesok na kľúče s Pannou Máriou. S dobrou náladou a plní zážitkov sme prenocovali v škole a ráno po spoločných triednych raňajkách išli domov. Už teraz sa tešíme na ďalšiu nocovačku v našej škole.
  Zároveň chceme poďakovať všetkým pedagógom i starším žiakom ,ktorí nám pomohli túto našu akciu zorganizovať.

 • Záložka do knihy spája školy

  Naša škola sa i tento rok zapojila  do 10.ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Do projektu sa celkovo prihlásilo 1 155 škôl. Našej partnerskej škole z Českého mesta Hulín sme v mesiaci október vyrobili a poslali asi 70 záložiek na danú tému List za listom - baví ma čítať. Krásne záložky od detí z družobnej školy zasa potešili našich žiakov.

 • NOC SO SV. MÁRIOU GORETTI

   

  Noc z 29. – 30. októbra bola pre väčšinu ôsmakov výnimočná. Prežili ju totiž na škole spolu so svojou triednou učiteľkou Bibiánou Kulovou a sestrou Gabikou FMA.Na začiatku sme sa cítili tak trochu vianočne. Napomohla nám k tomu atmosféra pri spoločnej večeri za jedným dlhým stolom a tiež následné milé stretnutie pri rozdávaní darčekov...Na nocovačku sme si pozvali aj vzácneho hosťa z Talianska – sympatickú mladú sväticu, ktorá je nám príkladom krásnych vzťahov v rodine a tiež úžasnej lásky k Ježišovi, ktorého nechcela zradiť ani v náročnej skúške svojho života... A tak, ako Dominik Savio, ktorý mal predsavzatie: Radšej zomrieť ako zhrešiť! -  aj Mária radšej zvolila ukrutnú smrť ako by mala stratiť čistotu srdca i tela. Obetovala život za svojho vraha Alessandra, od ktorého utŕžila 14 bodných rán do tela, na následky ktorých na ďalší deň podľahla. Táto mladá mučeníčka prejavila nesmiernu statočnosť a odvahu a stala sa tak patrónkou dievčat, ktoré túžia po pravom priateľstve a čistých vzťahoch.Vďaka našim deviatakom Filipovi a Tomášovi sme si aj my mohli neskôr vyskúšať  odvahu i schopnosť spolupracovať, keď sme v neznámom priestore hľadali tie správne kľúče, aby sme sa vyslobodili z „väzenia“... Hľadali sme tiež poklad v hustej tme na dvore a hoci bol dosť veľký, s jeho nájdením sme sa trochu potrápili...Nasledovali ďalšie aktivity, kde sme sa mali možnosť lepšie spoznať. Mali sme toľko túžob a nápadov, čo by sme chceli ešte robiť, že sa nám ani spať nechcelo...Podľa dohody sme sa však v stredu ráno o 9:00 rozlúčili -  odnášajúc si v srdci veľa pekných zážitkov a vzácnych skúseností.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
  Školská 386
  018 41 Dubnica nad Váhom

  e-mail: zssds@stonline.sk
  sekretariat@zsds.sk

  IČO: 42378001
  DIČ: 2120101511
  Číslo účtu: SK7402000000001251759753
 • 042/4421324
  042/4422171
  Odhlasovanie stravy + Materská škola 0911520730

Fotogaléria