• Hejného matematika

    •       Nie je tajomstvom, že matematika patrí medzi najmenej obľúbené predmety na školách. Žiaci sú z nej vystresovaní, učitelia z výkladu unavení a učenie pripomína bifľovanie postupov a vzorcov. Na Slovensku už 4.rok funguje nová metóda výučby matematiky, ktorá sa začína presadzovať na prvom stupni základnej školy. Ide o takzvanú Hejného metódu, ktorá obracia spôsoby počítania príkladov naruby. Jej cieľom je urobiť z učiteľa len sprievodcu matematikou, ale postupy si majú žiaci vymyslieť podľa ľubovôle.

     Naša škola  učí matematiku takzvanou Hejného metódou , ktorá si na Slovensku získava čoraz väčšiu priazeň učiteľov pri výučbe často nepopulárneho predmetu v tomto šk.roku žiakov 1.ročníka.

              Na jeseň v roku 2013 sa rozhodla Slovenská matematická spoločnosť na Slovensku organizovať podporné aktivity pre vyučovanie známe verejnosti ako Hejného metóda vyučovania matematiky. V školskom roku 2014/2015 sa predstavitelia ESET nadácie rozhodli finančne podporiť tieto aktivity  a pre 10 škôl na Slovensku umožnili zrealizovať pilotný program overovania učebníc(ktorého súčasťou je aj naša škola). V týchto učebniciach je vhodnými úlohami a  aktivitami iniciovaná tvorivosť u žiakov tak, aby postupne prešli celou škálou možností ako sa pripraviť na dobré porozumenie a výsledky v matematike. 

            Okrem nadobúdania poznatkov sa  učitelia a ich žiaci orientujú na zmenu a zlepšenie postojov k matematike, schopnosť tvorivého hľadania riešení, ich overovania a argumentácie . Významnou súčasťou je aj výchova detí k rešpektovaniu iných názorov. Učitelia sa naopak učia, že deti dokážu vymyslieť správne postupy, prípadne si sami nájsť chybu v riešení. Deti dokážu prevziať zodpovednosť za svoje riešenia a výsledky.

          S finančnou podporou ESET nadácie sa okrem prípravy učebných materiálov organizujú pravidelné školenia pre učiteľov, kde sa stretávajú pilotujúci učitelia s autormi učebníc, porovnávajú sa  spôsoby vyučovania, zdieľajú sa nápady a vylepšenia, ktoré učitelia s deťmi nachádzajú a objavujú. Cieľom je systematická príprava učiteľov, ich postupné obohacovanie sa a porozumenie problematiky.

     V programe je zapojených 10 škôl z rôznych kútov Slovenska, od veľkej školy v Bratislave až po maličkú jednotriedku v Zaježovej. Okrem učebníc v slovenčine, sa používajú anglické a poľské.

     Medzi školy s výbornými výsledkami sa okrem spomínaných miest zaradili školy z Trnavy, Pezinku, Dubnice nad Váhom, Turia, Podbielu, Nižnej, Tvrdošína a Sabinova. 

        Veríme, že vzdelávanie orientované na osobnosť dieťaťa je potrebné pre našu spoločnosť viac, ako iba encyklopedické vedomosti a natrénované postupy, ktoré deti na požiadanie odrapkajú. V matematike špeciálne sa v súčasnosti tlačí na rýchle  odriekanie výsledkov násobenia a sčítania, mrzí nás, že väčšina spoločnosti je ochotná uveriť tomu, že je to vhodný spôsob na rozvoj matematického myslenia. Nie je. Rovnako ako nie je vhodné pre rozvoj detského chápania príliš dlhé sledovanie televízie, či akákoľvek činnosť na počítači. Deti potrebujú zažiť a precítiť vlastné emócie, vlastný úspech a vlastné neúspešné a chybné pokusy. Potrebujú sa dozvedieť ako sa poučiť z vlastných a cudzích chýb. To nedokážu, keď dostávajú prežuté, abstraktné a neživé podnety a uhladené vedomosti (či už z televíznej obrazovky, monitora počítača, ale aj z výkladu učiteľa).

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
   • Tel./Fax - 042/4421324 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
   • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753 Slovakia
   • Mgr. Eva Nikodémová riaditel@zssds.sk
   • Ing. Janka Mikušková janka_mikuskova@zssds.sk
   • Mgr. Eva Benková eva.benkova@zssds.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje