Novinky

Škola ponúka Profil školy História školy Duchovná formácia Životopis sv. Dominika Savia

O škole

Škola ponúka

Škola ponúka:

    rodinné prostredie

    špeciálneho pedagóga

·        individuálny prístup k nadaným deťom a žiakom s poruchami učenia a správania

·        školský vzdelávací program zameraný na výučbu cudzích jazykov – AJ,NJ, RJ

·        výučba Anglického jazyka od 1. ročníka

·        výučba Informatiky od 1. ročníka v novej učebni Informatiky

·        posilnenie výučby prírodovedných predmetov – regionálnou výchovou

·        interaktívne a projektové vyučovanie s použitím modernej didaktickej techniky v novej interaktívnej učebni a v ďalších odborných učebniach

·        novozriadená učebňa prírodovedných predmetov

·        náboženstvo vyučujú kňazi a rehoľné sestry

·        plavecký a lyžiarsky výcvik

·        školu v prírode

·        sväté omše každý utorok a prvý piatok v renovovanej kaplnke školy

·        pravidelné duchovné obnovy žiakov

·        rôznorodú krúžkovú činnosť

·        školské výlety a tematické exkurzie na území Slovenska a okolitých štátov

·        školskú knižnicu

·        pestrý program v školskom klube detí

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
    Školská 386
    018 41 Dubnica nad Váhom
  • 042/4421324
    042/4422171
    Odhlasovanie stravy + Materská škola 0911520730

Fotogaléria