• Škola ponúka

    • Škola ponúka:

     •   rodinné prostredie
     •   špeciálneho pedagóga
     •         individuálny prístup k nadaným deťom a žiakom s poruchami učenia a správania
     •         školský vzdelávací program zameraný na výučbu cudzích jazykov – AJ a NJ
     •         výučba Anglického jazyka od 1. ročníka
     •         výučba Informatiky od 1. ročníka v novej učebni Informatiky
     •         posilnenie výučby prírodovedných predmetov – regionálnou výchovou
     •         interaktívne a projektové vyučovanie s použitím modernej didaktickej techniky v novej interaktívnej učebni a v ďalších odborných učebniach
     •         novozriadená učebňa prírodovedných predmetov
     •         náboženstvo vyučujú kňazi a rehoľné sestry
     •         plavecký a lyžiarsky výcvik
     •         školu v prírode
     •         sväté omše každý utorok a prvý piatok v renovovanej kaplnke školy
     •         pravidelné duchovné obnovy žiakov
     •         rôznorodú krúžkovú činnosť
     •         školské výlety a tematické exkurzie na území Slovenska a okolitých štátov
     •         školskú knižnicu
     •         pestrý program v školskom klube detí
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
   • skola@zssds.sk
   • Tel./Fax - 042/4421324 Ekonóm - 042/4422171 Sekretariát školy - 0911884578 Školská jedáleň - 0911520730 Materská škola - 0901721022 Základná škola - zborovňa - 0901721020
   • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753
   • 42378001
   • 2120101511
   • Mgr. Monika Pastieriková riaditel@zssds.sk
   • Ing. Janka Mikušková janka.mikuskova@zssds.sk
   • Mgr. Eva Nikodémová eva.nikodemova@zssds.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje