Novinky

Škola ponúka Profil školy História školy Duchovná formácia Životopis sv. Dominika Savia

O škole

Škola ponúka

Škola ponúka:

    rodinné prostredie

    špeciálneho pedagóga

·        individuálny prístup k nadaným deťom a žiakom s poruchami učenia a správania

·        školský vzdelávací program zameraný na výučbu cudzích jazykov – AJ,NJ, RJ

·        výučba Anglického jazyka od 1. ročníka

·        výučba Informatiky od 1. ročníka v novej učebni Informatiky

·        posilnenie výučby prírodovedných predmetov – regionálnou výchovou

·        interaktívne a projektové vyučovanie s použitím modernej didaktickej techniky v novej interaktívnej učebni a v ďalších odborných učebniach

·        novozriadená učebňa prírodovedných predmetov

·        náboženstvo vyučujú kňazi a rehoľné sestry

·        plavecký a lyžiarsky výcvik

·        školu v prírode

·        sväté omše každý utorok a prvý piatok v renovovanej kaplnke školy

·        pravidelné duchovné obnovy žiakov

·        rôznorodú krúžkovú činnosť

·        školské výlety a tematické exkurzie na území Slovenska a okolitých štátov

·        školskú knižnicu

·        pestrý program v školskom klube detí

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
  Školská 386
  018 41 Dubnica nad Váhom

  e-mail: zssds@stonline.sk
  sekretariat@zsds.sk

  IČO: 42378001
  DIČ: 2120101511
  Číslo účtu: SK7402000000001251759753
 • 042/4421324
  042/4422171
  Sekretariát školy - 0911884578
  Školská jedáleň - 0911520730
  Materská škola - 0901721022
  Základná škola - zborovňa - 0901721020

Fotogaléria