• ŠKD

    • Neoddeliteľnou súčasťou výchovnej činnosti v našom ŠKD je podporovať u detí tvorivé myslenie, aktivitu, rozvíjať talent a špecifické schopnosti, rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností ako aj športový talent. Deti sa učia základné zručnosti potrebné pre praktický život, ale i  tvorbe jednoduchých projektov.

     Školský rok 2020/2021

     December

     Počas adventu v decembri sme s deťmi a sestrou Fanny 2 krát do týždňa vstupovali do tajomstva stvorenia, rája, hĺadali sme záchrancu, miesto, kde sa mal sĺubený záchranca Spasiteĺ narodiť. Tak sa spolu pripravovali na Vianoce.Zapojili sme sa s deťmi do Vianočnej pošty pre seniorov a vyrobili sme 8 pozdrav pre seniorov do Nových Zámkov.  V priprodovedno- enviromentálnej činnosti sme prakticky pozorovali zmeny v prírode, spoznávali zvieratá a ich stopy v našom okolí. V telesnej a zdravotnej činnosti sme relaxovali pohybom na čerstvom vzduchu. Rok 2020 sme ukočili spoločnou oslavou, súťažami, ( dodržiavali sme bezpečnostné opatrenia) pri vianočnom stromčeku , na ktorý si deti vyrobili z papiera ozdoby a reťaze.

      

      

     November

     V novembri sme sa venovali rôznym krásnym aktivitám.V spoločensko vednej oblasti deti písali list pre Ježiška, a zhovárali sme sa o našom domove, rodine. V pracovno-technickej a esteticko-výchvnej činnosti sme vyrábali vianočné pohľadnice, domček pre hmyz, ruže z jesenných listov,pozorovali sme zmeny v prírode, spievali sme vianočné piesne, vyrábali sme aj adventný veniec.V prírodovedno -environmentálnej činnosti sme sa starali o izbové kvety, triedili sme odpad a zdobili sme si školský klub. V telesnej, zdravotnej a športovej oblasti sme oddychovali, venovali sa činnostiam, ktoré prispievajú k správnemu vývinu nášho organizmu.

     Október

     V októbri sme sa veľa dozvedeli, ale mnoho sme i tvorili, a diskutovali.Zhovárali sme sa o slušnom správaní, pozdravení a oslovení, to sme si precvičili pri scénke, Ako Janko a Marienka s oteckom nakupovali v kníhkupectve knihy pre mamičku k jej sviatku. Otláčali sme listy na drevenné tácky, tvorili sme srdce pre pannu Máriu ako vďaku za jej ochranu nás všetkých , ochranu našich rodín i všetkých učiteľov,i ostatných zamestnancov školy, deti z celej školy a ich rodiny. Modlili sme sa k nej. Úžastným zážitkom bolo tvorenie záložky do knihy s tajnou schránkou a kreslenie jabĺčka podľa reálnych jabĺčok z ktorých sme si urobili výstavku.Po práci sme sa učili odpočívať zábavnou formou, dodržiavali sme pitný režim. Deti hrali i nové kolektívne hry, veľa relaxovali na čerstvom vzduchu, i pri hudbe a hrali fotbal.

     September

     Náš školský rok začal svätou omšou v kostole sv.Jakuba, a zápisom detí do školského klubu.V klubíku sme sa oboznamovali s pravidlami, a hygienickými zásadami, a spoločne sme sa spoznávali. V pracovno -technickej a esteticko - výchovnej činnosti sme tvorili spoločný jesenný strom, veľké srdce z prírodnín, ako vďaku pánu Bohu za všetko, autoportréty a deti písali krásne odkazy s kresbami pre Julinku. V prírodovedno - envirimentálnej činnosti sme sa zrozprávali o zdravej svadčinke, potravinách, o práci a odpočinku. V telesnej, zdravotnej a športovej oblasti sme relaxovali pri hudbe a učili sme sa správne vetrať.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
   • skola@zssds.sk
   • Tel./Fax - 042/4421324 Ekonóm - 042/4422171 Sekretariát školy - 0911884578 Školská jedáleň - 0911520730 Materská škola - 0901721022 Základná škola - zborovňa - 0901721020
   • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753
   • 42378001
   • 2120101511
   • Mgr. Monika Pastieriková riaditel@zssds.sk
   • Ing. Janka Mikušková janka.mikuskova@zssds.sk
   • Mgr. Eva Nikodémová eva.nikodemova@zssds.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje