• ŠKD

    • Neoddeliteľnou súčasťou výchovnej činnosti v našom ŠKD je podporovať u detí tvorivé myslenie, aktivitu, rozvíjať talent a špecifické schopnosti, rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností ako aj športový talent. Deti sa učia základné zručnosti potrebné pre praktický život, ale i  tvorbe jednoduchých projektov.                                                                                                                                        „ Pamätajte si, že výchova je vec srdca. Pánom srdca je Boh. My sami tu nič  nezmôžeme, ak nás tomuto umeniu nenaučí Boh a nedá nám k nemu kľúč.“

     Don Bosco

      

     Školský rok 2021/2022 

      Apríl 
      

      Apríl sa niesol  prípravou na Veľkonočné sviatky, deti vyrábali veľkonočné pohľadnice, rôznymi technikami ozdobovali slepačie vajíčka, učili sa veľkonočné vinšovačky.
      Aktivitami ku Dňu Zeme.  Deti z II.Oddelenia sa aktívne zapojili spolu s občianskym združením Sivý vlk, rodičmi a pedagógmi do vybudovania " Vzdelávacej komunitnej Ekozáhradky v školskej záhrade." Deti z I.Oddelenia vyrobili Ekokvetinové bomby, ktoré potom hádzali po školskom dvore a lúkach pri svojich domovoch. Deti sa zahrali aj na umelcov, vyrobili si  z výkresov rámy obrazov, na našej pestrofarebne rozkvitnutej školskej lúke potom do nich vkladali živé kvety, tak vznikli 3D živé obrazy. 
     Apríl sme ukončili palacinkovým dňom. 
     Deti z druhej skupiny ŠKD si priniesli svoje obľúbené knihy do školy, aby vytvorili motivačnú nástenku pre ostatných žiakov. Veď ak čítame nejakú skvelú knihu, chceme ju odporučiť aj ostatným! A tak sme sa s nimi vyfotil a každý, kto kráča po chodbe, môže nabrať inšpiráciu na čítanie. ​​​​​​​
      

     Marec

     Marec mesiac knihy sme oslávili predstavením svojej obľúbenej knihy, vyrobili sme si záložku do knihy a mali sme aj čitateľskú súťaž ŠKD, do ktorej sa zapojila väčšina detí z ŠKD. Rozprávali sme sa o slangoch a emotikonoch v komunikácii. Spoznávali sme prvé jarné kvety , sadili a siali sme semienka pažítky, žeruchy, cibuľu. Rozprávali sme sa o kolobehu vody a dôležitosti vody v našom živote. Spoznávali sme dopravné značky v okolí našej školy a učili sa pravidlám bezpečnej jazdy na bicykli. Zdokonaľovali sme svoje kamarátstva a pohybové zručnosti pri pohybových a loptových hrách na školskom dvore.

     Február

     Február sa v ŠKD niesol v zimnej olympiáde, spoznávali sme slovenských športovcov. Celý mesiac sme sa pripravovali na karneval, vyrábali sme originálne škrabošky a karnevalové masky, či plagát na karneval. Posledný deň sme si v ŠKD urobili karneval. Deti vyrobili darčeky pre kamaráta aj budúcich prváčikov.  Rozprávali sme sa o starostlivosti zvierat v zime. Mali sme aj súťaž o najkrajšiu vtáčiu búdku ŠKD. Do súťaže sa zapojilo 9 detí, každá búdka bola odmenená, niektoré už aj visia na stromoch na našom školskom dvore. Deti rozvíjali svoje pohybové zručnosti pri loptových a pohybových hrách na školskom dvore.

     Január

     V januári sme si pripomenuli Svetový deň Braillovho písma tak, že si deti podľa vzoru Braillovho písma napísali svoje meno, skúšali svoje hmatové zmysly pri hmatovom pexese, vo dvojiciach prešli prekážkovú dráhu, pričom jeden z dvojice mal zaviazané oči. Netradičné výtvarné techniky deti použili pri vytváraní Zimnej krajiny, stromov,  zimných stromov. V prírodovedno - environmentálnej činnosti sme sa zamerali na šetrenie energiami a vody. Rozprávali sme sa o ochrane vody, riek a deti si to mohli vyskúšať na praktickom pokuse v ŠKD. Pri pobyte von  na školskom dvore sme mali guľovačky, stavanie snehuliakov, cestičky v snehu, maľovanie do snehu, naháňačky.

     December

     December sa v ŠKD niesol v znamení Adventu, očakávania narodenia Ježiška. Deti vyrobili vianočné pozdravy pre starkých bývajúcich v zariadení pre seniorov tu v Dubnici nad Váhom. Keď 6.12 prišli deti z obeda, našli si sladkosti od sv.Mikuláša. Deti rozprávali o svojich adventných zvykoch v rodine, rozvíjali svoje zručnosti pri výrobe adventného venca, svätého Mikuláša, origami bociana, spoločnom vianočnom stromčeku, listu Ježiškovi. Pohybových hrách Rybár a rybky, Zvieracej naháňačky, guľovačky. Od 9.12.- 17.12.2021 prebiehala dištančná forma vyučovania. Cez aplikáciu messenger si deti mohli vyrobiť topiaceho snehuliaka, vianočné pozdravy, jedlých snehuliakov.

      

     November

     Začiatkom novembra deti vyrobili svietniky z prírodných materiálov, pri príležitosti sviatku všetkých zosnulých. Deti sa podelili o svoje zážitky so svojou rodinou a príbuznými. Svoje zručnosti a estetické talenty deti rozvíjali pri výrobe bociana z recyklovaných materiálov, jesenného dáždnika, sovy, či adventnej cesty. V prírodovedno - environmentálnej činnosti sme sa zamerali na triedenie odpadu v škole, doma. Počas telovýchovnej, zdravotnej činnosti sme sa rozprávali o zdravom srdci, škodlivosti nikotínu, a aj o tom, aký vplyv majú naše koníčky a záľuby na kvalitné využitie voľného času. Na školskom dvore sme si užili aj prvý sneh. Od 15.11.2021 - 19.11.2021 prebiehalo  dištančné vzdelávanie. V utorok a štvrtok sme cez aplikáciu edupage ŠKD poslali deťom návody na výrobu a poskladanie obľúbeného písmena, výrobu spinera. Deti potom posielali do skupiny fotky ich písmen a 
     spinerov.
                                                                                                                     

     Október

     Október sa v našich ŠKD niesol úctou ku starým rodičom, deti  rozprávali o svojich starých rodičoch. Naučili sa pre nich básničku,  vyrobili pre nich darček. V spoločensko - vednej činnosti sme  Deň bielej palice začali rozprávkou Mimi a Líza, potom  si deti  mohli vyskúšať svoje  zmysly, pri stanovištiach ako hudobné valčeky, hmatové pexeso, prekážková dráha s navigáciou kamaráta. Deti rozvíjali svoje manuálne zručnosti a talenty pri výrobe šarkana, ruženca, obalu na obľúbenú knihu, jesennej módy, či pri výrobe spoločného projektu Ježka. Počas týždňa zdravej výživy deti v ŠKD 1 si vyrobili jedlé jablkové lode, sušili jablká a urobili si súťaž o najkrajšie a najchutnejšie jablko. V ŠKD 2 si vyrobili zdravé jablkovo - vločkové guľky, rôznymi výtvarnými technikami nakreslili jablko. Pri príležitosti Dňa stromov si deti vyrobili  svoju knihu Listov stromov.  Športové zručnosti si deti rozvíjali pri relaxačných cvičeniach, tancoch,  naháňačkách, loptových hrách. 

                                                                                              

      September                                                                                         

      Náš školský rok  2021 / 2022 začal svätou omšou v kostole sv. Jakuba, a zápisom detí  prípravného a prvého ročníka do školského klubu. V klube prebehala adaptácia nových detí pomocou spoločenských a pohybových hier.  Deti rozvíjali svoje manuálne zručnosti a estetické cítenie pri výrobe lúky a sŕdc vďačnosti, jesenného ovocia, vyrobili spoločnú jabloň plnú jabĺk, či   umelecky stvárnili písmena svojho mena. V prírodovedno - environmentálnej činnosti sme sa rozprávali o zdravej desiate, potravinách, o práci a odpočinku. V telovýchovnej, zdravotnej a športovej oblasti sa deti oboznámili  čo si zobrať na turistiku, s pravidlami futbalu, zvieracej naháňačky, petangu , ktoré si aj prakticky  precvičovali.

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
   • skola@zssds.sk
   • Tel./Fax - 042/4421324 Ekonóm - 042/4422171 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
   • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753 01841 Dubnica nad Váhom Slovakia
   • 42378001
   • 2120101511
   • Mgr. Monika Pastieriková riaditel@zssds.sk
   • Ing. Janka Mikušková janka.mikuskova@zssds.sk
   • Mgr. Eva Nikodémová eva.nikodemova@zssds.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje