• Zloženie rady školy

    •  Členmi rady školy sú:

     • 3 zvolení zástupcovia rodičov  ZŠ 
     • 1 zvolený rodič MŠ
     • 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy (ZŠ a MŠ)
     • 1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov
     •  4 delegovaní zástupcovia za zriaďovateľa školy

      

     V školskom roku 2021/2022 pracuje Rada školy v tomto zložení:

       Predseda: Mgr. Ivan Rajec
       Podpredseda:  Mgr. Andrea Kubová
       Tajomník: Mgr. Janette Drobcová
       Členovia:
                      
     Mgr. Klára Kubištelová,
                       Lenka Matuščinová
                       Ing. Peter Liška
                       Mgr. Karol Benko
                       Bc. Bohuš Levko, SDB
                       Ing. Jozef Imrišek
                       Ing. Stanislav Farský 

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
   • skola@zssds.sk
   • Tel./Fax - 042/4421324 Ekonóm - 042/4422171 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
   • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753 01841 Dubnica nad Váhom Slovakia
   • 42378001
   • 2120101511
   • Mgr. Monika Pastieriková riaditel@zssds.sk
   • Ing. Janka Mikušková janka.mikuskova@zssds.sk
   • Mgr. Eva Nikodémová eva.nikodemova@zssds.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje