• Zloženie rady školy

    •  
      
      
     Členmi rady školy sú:
      4 zvolení zástupcovia rodičov  3 rodičia ZŠ, 1rodič MŠ
      2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy 1 zamestnanec ZŠ, 1 zamestnanec MŠ
      1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov
      4 delegovaní zástupcovia za zriaďovateľa školy

      

     V školskom roku 2020/2021 pracuje raRada školy má 11členovda školy v tomto zložení:

       Predseda: Mgr. Ivan Rajec
       Podpredseda:  Mgr. Andrea Kubová
       Tajomník: Mgr. Janette Drobcová
       Členovia:
                      
     Mgr. Klára Kubištelová,
                       Lenka Matuščinová
                       Ing. Peter Liška
                       Mgr. Karol Benko
                       Bc. Bohuš Levko, SDB
                       Mgr. Luboš Valt
                       JUDr. Peter Filo
                       Ing. Stanislav Farský 

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
   • skola@zssds.sk
   • 042/4421324 042/4422171 Sekretariát školy - 0911884578 Školská jedáleň - 0911520730 Materská škola - 0901721022 Základná škola - zborovňa - 0901721020
   • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753
   • 42378001
   • 2120101511
   • Mgr. Monika Pastieriková riaditel@zssds.sk
   • Ing. Janka Mikušková janka.mikuskova@zssds.sk
   • Mgr. Eva Nikodémová eva.nikodemova@zssds.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje