• Nadpis

    •  

      

              Z V O N E N I E          

                 

                 1. hodina           7,45      -       8,30

                                           prestávka 10 minút

                 2. hodina           8,40      -       9,25

                                           prestávka 15 minút

                 3. hodina           9,40      -      10,25

                                           prestávka 15 minút

                 4. hodina          10,40     -      11,25

                                           prestávka 10 minút

                 5. hodina          11,35     -      12,20

                                           prestávka 10 minút

                 6. hodina          12,30     -      13,15

                                           prestávka 30 minút

                                          Obedňajšia prestávka

                7. hodina           13,45     -      14,30

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
   • Tel./Fax - 042/4421324 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
   • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753 Slovakia
   • Mgr. Eva Nikodémová riaditel@zssds.sk
   • Ing. Janka Mikušková janka_mikuskova@zssds.sk
   • Mgr. Eva Benková eva.benkova@zssds.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje