• Ponuka krúžkov

    •        

        

     Ponuka záujmovo-vzdelávacích útvarov v školskom roku 2021/2022


     P. č.

     Názov útvaru

     Vyučujúci

     Termín konania

     (deň – čas)

     1.

     Geoklub

     Mgr. Reháková

     Štvrtok

     13,45 – 15,45

     2.

     Príprava na T9 – SJL a literatúra

     Mgr. Budayová

     Streda:

     12,30 – 14,30

     3.

     Finančná gramotnosť 6. – 8. ročník

     Mgr. Zemaníková

     Utorok

     13,30 – 15,30

     4.

     Turistický krúžok

     Mgr. Kubová

     víkend

     5.

     Angličtina hrou,  konverzácie

     Mgr. Šandorová

      

     6.

     Rezbársky krúžok

     Mgr. Drgoň

     Streda

     15,30 – 17,00

     Katolícky dom

     7.

     Nemčina hrou, konverzácie 7. – 9. ročník

     Mgr. Loduhová

     Streda

     13,45 – 15,45

     8.

     Príprava na T9 - MAT

     Mgr. Zemaníková

     Pondelok:

     12,30 – 14,30

     9.

     Športový krúžok, 1. stupeň

     Mgr. Jalilová

     Utorok

     13,15 – 14,15

     10.

     Výtvarný krúžok, 1. stupeň

     Mgr. Drobcová

     Streda

     13,30 – 15,30

     11.

     Tvorivé dielne

     Mgr. Punová

     Streda

     13,30 – 15,30

       


  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
   • skola@zssds.sk
   • Tel./Fax - 042/4421324 Ekonóm - 042/4422171 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
   • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753 01841 Dubnica nad Váhom Slovakia
   • 42378001
   • 2120101511
   • Mgr. Monika Pastieriková riaditel@zssds.sk
   • Ing. Janka Mikušková janka.mikuskova@zssds.sk
   • Mgr. Eva Nikodémová eva.nikodemova@zssds.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje