Novinky

Vynikajúce výsledky v Testovaní 9

Výsledky našich deviatakov v porovnaní základných škôl v okrese Ilava:

Slovenský jazyk a literatúra   73,5 %         

1.miesto (celoslovenská priemerná  úspešnosť     63% )

Matematika     60 %            

5.miesto (celoslovenská priemerná úspešnosť      55,9 % )

Piatok 22. 6. 2018

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
  Školská 386
  018 41 Dubnica nad Váhom
 • 042/4421324
  042/4422171
Počet návštev: 1487418

Mapa

Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia

Sme školou 21. storočia, ktorá je moderná a stále sa rozvíjajúca. Škola rodinného typu, ktorá svojim žiakom poskytuje kvalitné vzdelávanie a výchovu.

Novinky

 • Dňa19.júna sa žiaci zúčastnili hudobno-výchovného koncertu “Svet peňazí”. Program sa dotýkal tém, ako sú peniaze, úver, úrok, banky a účty, sporenie a investovanie, histórii peňazí a rodinného rozpočtu. Obsah bol obohatený aj zaujímavými príbehmi ľudí, ktorí zbohatli svojou šikovnosťou, alebo talentom, ale aj o príbehy ľudí, ktorých náhle zbohatnutie pripravilo úplne o všetko.Súčasťou programu bola aj hudobná zložka, v ktorej dvaja hudobníci spievali piesne súčasných moderných autorov. Pomocou primeraných otázok boli deti vťahované do deja programu a za správne odpovede odmeňované.

 • Srdečne Vás pozývame osláviť MDD a koniec školského roka.

 • Dňa 12.júna sa žiaci zúčastnili na odmeňovacom výlete v Bratislave. Navštívili najväčšiu európsku vzdelávaciu výstavu modelov z lego kociek, kde mohli vidieť netradičnú hodinu biológie, historické scény, známe osobnosti zo sveta kultúry, umenia a vedy, aleju športových hviezd, stavby predstavujúce starobylú a modernú architektúru, scény zo známych filmov a rozprávok, ale aj interaktívne roboty. Najviac ich zaujali úžasné veľké stavby zo 7 miliónov kociek, obdivovali najväčšiu loď na svete „Titanic“, postavenú z 500 tisíc kociek lego a sedemmetrové vozidlo Batmana (Batmobile) postavené v mierke 1:1 z 900 tisíc kociek. Záver výstave patril zábave, kde si žiaci postavili vlastné stavby.

 • Dňa 11.júna sa konala šachová súťaž v rapid šachu základných škôl okresu Ilava. Účasť bola veľká, 42 šachistov. Našu školu reprezentovali piati žiaci – Janka Jankechová zo 4.B, Dominika Burianová z 1.B, Andrejko Poruban z1.B, Šimonko Chudo z 1.B a Maťko Burian zo 6.ročníka. Naši šachisti sa nemajú za čo hanbiť. I keď neobsadili žiadne z prvých miest v kategórii chlapcov a dievčat, hrali naozaj výborne, zapálene a hlavne bolo vidieť, že šach ich aj baví. Medzi hráčmi vládla pohoda a priateľstvo, pretože mnohí sa už poznali zo šachových krúžkov. Ako správni šachisti si na úvod každej partie podali ruku a tým vyjadrili rešpekt a úctu súperovi. Prajeme im veľa úspechov!

 • Medzinárodný deň detí sme oslávili v športovom duchu. Pre žiakov našej školy sme pripravili hodinový Tanečný maratón v našej telocvični. A naozaj sa bolo na čo pozerať. Tanečnú choreografiu si výborne pripravila a nacvičila Mgr. Deniska Chudová spolu so žiačkami 7. a 8. ročníka Silvinky a Lucky Porubanovej a žiačky 7.ročníka Jessicy Štefancovej. Porotkyne Mgr. Behanová a Mgr. Pukajová hodnotili nielen výdrž, teda kondíciu, ale samozrejme i technické a estetické prevedenie tanca. Výber víťazov bol naozaj ťažký. Nakoniec si ceny vytancovali títo tanečníci:

 • Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl. Tento školský rok sme sa ju v mesiaci máj rozhodli realizovať pre žiakov 1., 2., 3. ročníka a žiakov prípravneho ročníka priamo na dopravnom ihrisku v Považskej Bystrici.

  Cieľom bolo oboznámiť žiakov so zásadami bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, naučiť deti pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote a zvládnuť jazdy na bicykli.

 • Súťaž vznikla v roku 1991 vo Francúzsku.
  Tvorcovia jej dali názov po austrálskom národnom zvieratku. Inšpirovali sa podobnou súťažou, ktorá vznikla v Austrálii.
  Oficiálnym usporiadateľom súťaže je Asociácia KSF – Kangourou sans frontiéres (Klokan bez hraníc). Združuje už viac ako 70 krajín z Európy, Ázie, Ameriky, a dokonca aj z Afriky. Klokanovské úlohy vlani riešili aj žiaci z Tanzánie, Saudskej Arábie či Iraku.
  Matematický klokan sa stal najväčšou matematickou súťažou na svete.
  V tomto školskom roku 2017/2018 sa jej opäť zúčastnili i naši prihlásení žiaci. V marci ,,klokanilo“ 67 000 žiakov na 1453 slovenských školách. V našej škole to bolo 26 žiakov.

 • Aj v tomto roku deviataci základných škôl absolvovali Testovanie 9. Svoje vedomosti si preverili v predmetoch Matematika a Slovenský jazyk a literatúra. A tu sú výsledky našich deviatakov v porovnaní základných škôl v okrese Ilava:

  Slovenský jazyk a literatúra 73,5 %

  1.miesto

  (celoslovenská priemerná úspešnosť 63% )

  Matematika 60 %

  5.miesto

  (celoslovenská priemerná úspešnosť 55,9 % )

 • Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia sa v utorok 5. 6. 2018 žiaci 7. a 9. ročníka zúčastnili prednášky, ktorá bola organizovaná Odborom životného prostredia mesta Dubnice nad Váhom v spolupráci s firmou zaoberajúcou sa zberom odpadu. Obsahovou náplňou bolo predstavenie komplexnej činnosti skládky LUŠTEK s prihliadaním na ochranu životného prostredia.

 • Jednou z priorít našej spoločnosti je zdravý a harmonický vývoj detí, preto je potrebné vzdelávanie a výchovu žiakov spájať so športom.

  V duchu olympijského hesla: „Rýchlejšie, vyššie a silnejšie!“ sa v priestoroch mestského štadióna v Dubnici nad Váhom 11. mája 2018 konala športová olympiáda cirkevných základných škôl Žilinskej diecézy a trenčianskeho regiónu.Na tohoročnom XXIV. ročníku organizujúca ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia Dubnica nad Váhom privítala 250 chlapcov a dievčat z 12 škôl, ktorí si zmerali svoje sily v týchto súťažných disciplínach: beh na 60, 600, 800 a 1 000 m; hod kriketom, vrh guľou, skok do diaľky a skok do výšky. Pod krásnou slnečnou oblohou a za výborného povzbudzovania kamarátmi a spolužiakmi sa o dosiahnutie tých najvyšších mét usilovali športovci z týchto škôl: zo Spojenej školy sv. Jána Bosca Nová Dubnica, zo ZŠ sv. Augustína Považská Bystrica, z Cirkevnej základnej školy sv. Margity Púchov, z Katolíckej ZŠ s MŠ Antona Bernoláka Martin, zo ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta Trenčín , z Katolíckej spojenej školy sv. Michala Nemšová, z Katolíckej spojenej školy Rajec a zo ZŠ Žofie Bosniakovej Teplička nad Váhom. Zo Žiliny nás svojou účasťou potešili žiaci z 3 škôl: z Cirkevnej základnej školy s MŠ Dobrého pastiera, z Cirkevnej základnej školy Romualda Zaymusa a z Gymnázia sv. Františka z Assisi.Športové podujatie svojou účasťou podporili aj mnohí významní hostia – zástupca primátora mesta Dubnica nad Váhom pán František Mikolášek,

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
  Školská 386
  018 41 Dubnica nad Váhom
 • 042/4421324
  042/4422171

Fotogaléria