Novinky

Vynikajúce výsledky v Testovaní 9

Výsledky našich deviatakov v porovnaní základných škôl v okrese Ilava:

Slovenský jazyk a literatúra   73,5 %         

1.miesto (celoslovenská priemerná  úspešnosť     63% )

Matematika     60 %            

5.miesto (celoslovenská priemerná úspešnosť      55,9 % )

Pondelok 9. 12. 2019

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
  Školská 386
  018 41 Dubnica nad Váhom

  e-mail: zssds@stonline.sk
  sekretariat@zsds.sk

  IČO: 42378001
  DIČ: 2120101511
  Číslo účtu: SK7402000000001251759753
 • 042/4421324
  042/4422171
  Odhlasovanie stravy + Materská škola 0911520730
Počet návštev: 1708619

Mapa

Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia

Sme školou 21. storočia, ktorá je moderná a stále sa rozvíjajúca. Škola rodinného typu, ktorá svojim žiakom poskytuje kvalitné vzdelávanie a výchovu.

Novinky

 • Srdečne Vás pozývame na školské VIANOČNÉ TRHY, ktoré sa uskutočnia dňa 8.12.2019 (nedeľa) v katolíckom dome, v čase od 7:30 do 12:30 hod. Príďte si posedieť, niečo pekné zakúpiť a podporiť tak prácu našich žiakov a pedagógov školy. Tešíme sa na Vás!

 • Aj naša škola sa zapojila do VII. ročníka celoslovenského projektu „Hovorme o jedle“, ktoré vyhlásilo Ministerstvo školstva a Ministerstvo poľnohospodárstva a v súťažno-vzdelávacej aktivite „Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek“ získala v hodnotení projektových aktivít zlaté pásmo. Veľmi nás to potešilo, že sme sa zaradili medzi TOP školy na Slovensku (zapojilo sa 472 ZŠ a len 48 ocenili zlatým pásmom). Projekt bol zameraný na zdravý životný štýl a správne stravovacie návyky žiakov.

 • V období od 15. októbra do 19. novembra sa počas štyroch utorkových dopoludní žiaci 5.-9. ročníka postupne zúčastnili netradičnej duchovnej obnovy zameranej na ich osobnostný, sociálny a duchovný rozvoj. Dopoludnie, bohaté na rôzne aktivity, hry a diskusie pre nich pripravili naši pozvaní hostia: manželia Jakub a Barbora Hendrychoví. Veríme, že všetko to, čo zasiali do duší našich žiakov bude v nich naďalej klíčiť aj prostredníctvom navrhnutej aktivity – mať v triede zavesený „Plagát ocenení“, do ktorého možu žiaci písať pozitívne skutky a vlastnosti svojich spolužiakov.

 • I v tomto školskom roku naši žiaci 1.- 5.ročníka spolu s triednymi učiteľkami a vychovávateľkam ŠKD prežili z piatka 8.11. do soboty 9.11.2019 spoločne ,,Noc so svätými". Hlavným motívom tohoročnej noci boli pastierikovia z Fatimy. Nocovačku sme spoločne začali sv.omšou v kostole sv.Jakuba. Po výbornej večeri sme si spoločne pozreli krátky príbeh o pastierikoch z Fatimy Františkovi,Hyacinte a Lucii a rozdelení do skupín si zasúťažili na jednotlivých stanovištiach v školskej telocvični. Spoločne sme skladali obrázky a skladačku ,čítali s porozumením a odpovedali na otázky,prešli cestu pastierikov a vyrobili si prívesok na kľúče s Pannou Máriou. S dobrou náladou a plní zážitkov sme prenocovali v škole a ráno po spoločných triednych raňajkách išli domov. Už teraz sa tešíme na ďalšiu nocovačku v našej škole.
  Zároveň chceme poďakovať všetkým pedagógom i starším žiakom ,ktorí nám pomohli túto našu akciu zorganizovať.

 • Naša škola sa i tento rok zapojila do 10.ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Do projektu sa celkovo prihlásilo 1 155 škôl. Našej partnerskej škole z Českého mesta Hulín sme v mesiaci október vyrobili a poslali asi 70 záložiek na danú tému List za listom - baví ma čítať. Krásne záložky od detí z družobnej školy zasa potešili našich žiakov.

 • Noc z 29. – 30. októbra bola pre väčšinu ôsmakov výnimočná. Prežili ju totiž na škole spolu so svojou triednou učiteľkou Bibiánou Kulovou a sestrou Gabikou FMA.Na začiatku sme sa cítili tak trochu vianočne. Napomohla nám k tomu atmosféra pri spoločnej večeri za jedným dlhým stolom a tiež následné milé stretnutie pri rozdávaní darčekov...Na nocovačku sme si pozvali aj vzácneho hosťa z Talianska – sympatickú mladú sväticu, ktorá je nám príkladom krásnych vzťahov v rodine a tiež úžasnej lásky k Ježišovi, ktorého nechcela zradiť ani v náročnej skúške svojho života... A tak, ako Dominik Savio, ktorý mal predsavzatie: Radšej zomrieť ako zhrešiť! - aj Mária radšej zvolila ukrutnú smrť ako by mala stratiť čistotu srdca i tela. Obetovala život za svojho vraha Alessandra, od ktorého utŕžila 14 bodných rán do tela, na následky ktorých na ďalší deň podľahla. Táto mladá mučeníčka prejavila nesmiernu statočnosť a odvahu a stala sa tak patrónkou dievčat, ktoré túžia po pravom priateľstve a čistých vzťahoch.Vďaka našim deviatakom Filipovi a Tomášovi sme si aj my mohli neskôr vyskúšať odvahu i schopnosť spolupracovať, keď sme v neznámom priestore hľadali tie správne kľúče, aby sme sa vyslobodili z „väzenia“... Hľadali sme tiež poklad v hustej tme na dvore a hoci bol dosť veľký, s jeho nájdením sme sa trochu potrápili...Nasledovali ďalšie aktivity, kde sme sa mali možnosť lepšie spoznať. Mali sme toľko túžob a nápadov, čo by sme chceli ešte robiť, že sa nám ani spať nechcelo...Podľa dohod

 • Na poliach Flámska vlčie maky rastú,

  tam medzi krížmi, rad za radom.

  Značia miesta, kde ležíme.

  Tam hore počuť udatný spev škovránka, uprostred revu kanónov tu dolu…

  Týmito slova sme si s našimi deviatakmi a prítomnými zástupcami mesta, okolitých škôl i Jednoty dôchodcov pripomenuli dňa 11. 11. 2019 o 11. hodine a 11. minúte, za zvukov kostolných zvonov, 101. výročie ukončenia 1. svetovej vojny.Deň červených makov je pamätný deň venovaný pamiatke vojnových veteránov. 11. november bol vybraný symbolicky, pretože tento deň roku 1918, vo vlakovom vozni v Le Francport pri severofrancúzskom meste Compiègne podpísali prímerie Spojenci a Nemecko, čím sa na západnom fronte ukončili boje 1. svetovej vojny. Symbolom Dňa veteránov sa stal kvet vlčieho maku. Symbol má pôvod v básni „In Flanders fields“ (doslova „V poliach Flámska“), ktorú v roku 1915 napísal kanadský chirurg John McCrae, ktorý slúžil na západnom fronte. Majme v pamäti krehkosť našej slobody a vážme si obete našich predkov, ktorí nám ju draho vykúpili.

 • V stredu 20. novembra 2019 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.

  Ďalšie informácie:

  www.nucem.sk/MERANIA/Testovanie5 2019

 • Ako každý rok, aj v tomto roku patril štvrtý októbrový pondelok aktivitám pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc. Téma Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ rezonovala chodbami našej školy veľmi živo. Samotný spisovateľ J.G. Tajovský, ktorý bol reprezentovaný žiakom 8. ročníka, najmladším žiakom sám predstavil svoju tvorbu. Tí sa s nadšením pustili do tvorby leporela. Zážitkové čítanie u piatakov a šiestakov otvorilo náruč otázok, ktoré žiaci formulovali do cieleného interviewu. S obdivom bolo možné sledovať vzájomnú kooperáciu starších a mladších žiakov, kedy starší vystupovali ako nápomocní mentori a koordinátori aktivít a snažili sa byť čo najviac užitoční, aby nezhátili nadšenie a zanietenosť v realizácii jednotlivých úloh svojim mladším spolužiakom.Na vážnejšiu nôtu brnkli žiaci 8. a 9. ročníka, ktorí s témou alkoholizmu pracovali obozretne. Odmenou pre nás všetkých bol nielen vynikajúci pocit zo zaujímavo stráveného dňa, ale aj to, že v centre pozornosti bola opäť KNIHA. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným, ktorým kniha a čítanie nie sú v dnešnej modernej dobe ľahostajné.

 • Túto jeseň sa naša škola zapojila do 5.ročníka Európsky týždeň športu, ktorý je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity. Registrovaním sme sa tak oficiálne stali súčasťou kampane #Be Aktive, ktorá má nabádať k pohybu. Na celom Slovensku bolo registrovaných mnoho športových a pohybových aktivít. My sme sa tento rok rozhodli zaregistrovať s podujatím ,,Turistická vychádzka novým náučným chodníkom v blízkom okolí Dubnice nad Váhom“.
  20. septembra náučným chodníkom prešli žiaci a učitelia 2.stupňa počas vyučovania v rámci Ochrany človeka a prírody. Spolu s nimi sa Dubnickým chotárom vybral i náš bývalý žiak Adam Rehák z občianskeho združenia Sivý vlk. Adam je zároveň aj autorom nápadu a tvorcom tohto náučného chodníka. Žiakov a učiteľov aktívne sprevádzal a približoval im obsah 8 informačných tabúľ. Spolu prešli 2600 metrov so 157 m prevýšenia.
  12. októbra sa tou istou trasou vybrala ďalšia skupina žiakov, učiteľov a rodičov. Keďže bola krásna slnečná sobota, naša pešia turistka ešte plánovane pokračovala do Trenčianskych Teplíc.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
  Školská 386
  018 41 Dubnica nad Váhom

  e-mail: zssds@stonline.sk
  sekretariat@zsds.sk

  IČO: 42378001
  DIČ: 2120101511
  Číslo účtu: SK7402000000001251759753
 • 042/4421324
  042/4422171
  Odhlasovanie stravy + Materská škola 0911520730

Fotogaléria