Novinky

Pondelok 28. 5. 2018
Počet návštev: 1478086

Narodeniny a meniny

Pondelok 28. 5. 2018

Mapa

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
  Školská 386
  018 41 Dubnica nad Váhom
 • 042/4421324
  042/4422171

Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia

Sme školou 21. storočia, ktorá je moderná a stále sa rozvíjajúca. Škola rodinného typu, ktorá svojim žiakom poskytuje kvalitné vzdelávanie a výchovu.

Novinky

 • Jednou z priorít našej spoločnosti je zdravý a harmonický vývoj detí, preto je potrebné vzdelávanie a výchovu žiakov spájať so športom.

  V duchu olympijského hesla: „Rýchlejšie, vyššie a silnejšie!“ sa v priestoroch mestského štadióna v Dubnici nad Váhom 11. mája 2018 konala športová olympiáda cirkevných základných škôl Žilinskej diecézy a trenčianskeho regiónu.Na tohoročnom XXIV. ročníku organizujúca ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia Dubnica nad Váhom privítala 250 chlapcov a dievčat z 12 škôl, ktorí si zmerali svoje sily v týchto súťažných disciplínach: beh na 60, 600, 800 a 1 000 m; hod kriketom, vrh guľou, skok do diaľky a skok do výšky. Pod krásnou slnečnou oblohou a za výborného povzbudzovania kamarátmi a spolužiakmi sa o dosiahnutie tých najvyšších mét usilovali športovci z týchto škôl: zo Spojenej školy sv. Jána Bosca Nová Dubnica, zo ZŠ sv. Augustína Považská Bystrica, z Cirkevnej základnej školy sv. Margity Púchov, z Katolíckej ZŠ s MŠ Antona Bernoláka Martin, zo ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta Trenčín , z Katolíckej spojenej školy sv. Michala Nemšová, z Katolíckej spojenej školy Rajec a zo ZŠ Žofie Bosniakovej Teplička nad Váhom. Zo Žiliny nás svojou účasťou potešili žiaci z 3 škôl: z Cirkevnej základnej školy s MŠ Dobrého pastiera, z Cirkevnej základnej školy Romualda Zaymusa a z Gymnázia sv. Františka z Assisi.Športové podujatie svojou účasťou podporili aj mnohí významní hostia – zástupca primátora mesta Dubnica nad Váhom pán František Mikolášek,

 • Dňa 9. mája sa v CVČ Považská Bystrica uskutočnilo krajské kolo biologickej olympiády kategórii E. Víťazi okresného kola Monika Štefúnová,žiačka VI. ročníka a Jakub Harňák, žiak VIII. ročníka opäť zabodovali a získali certifikáty úspešných riešiteľov.V odbornosti zoológia si Jakub spomedzi 14 súťažiacich vybojoval krásne 3. miesto a Monika 9 miesto.. Blahoželáme im a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 • Dňa 4. mája 2018 sme v priestoroch našej školy privítali vzácnu návštevu z partnerskej školy Hulín z Českej republiky. Tvorili ju: pani riaditeľka Fuksová, pani zástupkyňa Janů, pani zástupkyňa Híllová, pani učiteľka Hozová, pán školník Janů a 4 žiačky – Terezka, Julinka, Danielka a Klárka.

  Pani učiteľky, pán školník a deti z Hulína si najskôr pozreli krátky kultúrny program, ktorý si pre nich pripravili žiaci 3. ročníka pod vedením pani učiteľky Bajčíkovej a Dobrodenkovej; započúvali sa do krásnych slovenských ľudových piesní v interpretácii Mateja Lišku a Karolíny Beňovej za hudobného sprievodu Tatiany Liškovej. Zaujala ich aj báseň Veľké myšlienky malého človeka v podaní Tobiáša Chuda.

 • Aj takto by sa mohol niesť deň oslavy patróna našej školy, sv. Dominika Savia. Slávnosť sme začali slávnostnou sv. omšou, na ktorej spieval a hral náš rozbiehajúci sa školský zbor s kapelou. Don Pavol nás vyzýval prežívať svoj život ako dar, mať odvahu bojovať o každodennú svätosť, ako to robil Dominik Savio. Cesta k svätosti je jednoduchá, stačí byť stále veselí, plniť si svoje povinnosti (školské, domáce,...) a ísť medzi ľudí, spolužiakov a všímať si ich potreby.

  Po slávnostnej sv. omši sme sa rozišli do svojich tried, aby sme si plnili svoje žiacke povinnosti:). Aby sme mohli počas 5. a 6. vyučovacej hodiny pokračovať v boji, no nie v duchovnom, ale v boji na volejbalovom parkete. Učitelia hodili ôsmakom rukavicu a vyzvali ich zmerať si sily vo volejbale. Boj to bol veru vyrovnaný, atmosféra skvelá, spolužiaci i kolegyne fandili. A tak sa nám podarilo prežiť dnes všetky odporúčania k svätosti, ktoré dal don Bosco svätému Dominikovi. Ďakujeme za prežitý deň, za patróna našej školy a za každý dobrý boj našich žiakov a učiteľov.

 • Dňa 30.4.2018 sa žiaci 1. až 3. ročníka zúčastnili vzdelávacej aktivity pod názvom finančná gramotnosť.Aktivity si pre žiakov pripravili žiaci 9. ročníka pod vedením p.uč. Mikušovej. Žiakov zaujali prezentáciou z histórie vývoja a vzniku mincí a postupne prešli až ku vzniku dnešnej meny Euro.Počas jednotlivých aktivít si žiaci mohli vyskúšať pripravené makety peňazí. Veľmi ich zaujalo platenie a rozmieňanie peňazí,ale i samotný nákup tovaru, kde si mohli kúpiť jeden druh tovaru a ak správne zaplatili,mohli si ho ponechať.Vzdelávacia aktivita bola veľmi poučná a zábavná.

 • Dňa 25.apríla sa uskutočnilo v ZŠ s MŠ Centrum I v Dubnici nad Váhom okresné kolo bioloogickej olympiády v kategóriiD. Napriek náročným teoreticko – praktickým úlohám sa podarilo Tomášovi Benkovi a Tobiasovi Lacherovi, žiakom 7.ročníka, vybojovať spomedzi 12 súťažiacich 7. a 8. miestoa tak získať certifikát úspešných riešiteľov. Blahoželáme im a ďakujeme im za vzornú a úspešnú reprezentáciu školy.

 • Naše žiačky Monika Štefúnová a Zuzana Zubová sú uspešné riešiteľky matematickej olympiády v kategórii Z6. Monika sa umeistnila na krásnom 6.mieste a Zuzka na 11. mieste. Srdečne im blahoželáme.

 • Žiaci našej školy sa každoročne zapájajú do aktivít pri príležitosti Dňa zeme a dubnickej Envirojari. Dňa 20. apríla 2018 žiaci 5. – 9. ročníka v rámci týchto environmentálnych aktivít čistili priestor kalvárie v Dubnici nad Váhom. Svojou aktívnou prácou prispeli k ochrane životného prostredia a k skrášleniu tohto dôstojného miesta.

 • Dňa 11.apríla. sa v ZŠ s MŠ Centrum I v Dubnici nad Váhom konalo okresné kolo 52. ročníka biologickej olympiády kategórie E.
  V tomto školskom roku sa do olympiády – do oblasti zoológie zapojili dvaja žiaci. Zo VI. ročníka Monika Štefúnová a z VIII. ročníka Jakub Harňák .Do oblasti geológie sa zapojil žiak VIII. ročníka Matúš Mačina. Náročnosť úloh veľmi stúpa a to sa odráža i v klesajúcom počte riešiteľov, pretože príprava vyžaduje veľa času.Preto nás dvojnásobne potešilo umiestnenie našich žiakov. Naši súťažiaci nesklamali a ich veľmi náročná celoročná príprava im priniesla výborné umiestnenie, Štefúnovej 1. miesto a Harňákovi 2. miesto.

 • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia oznamuje rodičom, že zápis detí do MATERSKEJ ŠKOLY sa uskutoční od 16. apríla do 15. mája 2018.

  Prednostne sú prijaté :

  - deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

  - deti, ktoré dovŕšili 5 rokov veku

  - deti s dodatočne odloženou PŠD

  - deti, ktorých súrodenec už navštevuje našu MŠ alebo ZŠ

  POZNÁMKA:

  Rodič vyplnenú a od lekára potvrdenú žiadosť prinesie na sekretariát školy.

  Prihlášku si môžete stiahnuť v sekcii: Zápis do MŠ

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
  Školská 386
  018 41 Dubnica nad Váhom
 • 042/4421324
  042/4422171

Fotogaléria