Novinky

Vynikajúce výsledky v Testovaní 9

Výsledky našich deviatakov v porovnaní základných škôl v okrese Ilava:

Slovenský jazyk a literatúra   73,5 %         

1.miesto (celoslovenská priemerná  úspešnosť     63% )

Matematika     60 %            

5.miesto (celoslovenská priemerná úspešnosť      55,9 % )

Štvrtok 18. 7. 2019

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
  Školská 386
  018 41 Dubnica nad Váhom
 • 042/4421324
  042/4422171
  Odhlasovanie stravy + Materská škola 0911520730
Počet návštev: 1632280

Mapa

Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia

Sme školou 21. storočia, ktorá je moderná a stále sa rozvíjajúca. Škola rodinného typu, ktorá svojim žiakom poskytuje kvalitné vzdelávanie a výchovu.

Novinky

 • V jeden deň, 21.marca 2019, sa konala naraz na štyroch kontinentoch zemegule a 1 500 školách Slovenska najväčšia medzinárodná súťaž Matematický klokan. V našej škole matematické úlohy riešilo 6 prvákov, 12 druhákov, 2 tretiaci, 4 štvrtáci, 3 piataci a 4 siedmaci. Všetci získali minimálne účastnícky diplom a malý darček. Babulíková Šarlotka (2.A), Poruban Andrejko (2.B) a Gunárová Lesia Ellen (3.) získali diplom úspešných riešiteľov. Babulíková Terezka (5.) získala diplom úspešnej riešiteľky a aj diplom školského šampióna. Srdečne gratulujeme!

 • Celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov 5.-9. ročníka sa tento školský rok zúčastnilo 9 žiakov. Žiaci odpovedali na otázky z rôznych oblastí. Mohli si vybrať dve témy – Ako funguje svet, Päť jazykov kultúry, Tajomstvá prírody, Mozgolamy, Svetobežník, Dejiny, udalosti, umenie, Do you speak english?, Góly body, sekundy. Najlepšie z našich žiakov dopadol Adam Mikula zo 6.ročníka. Gratulujeme!

 • Našich 15 žiakov 2.- 4. ročníka sa zúčastnilo aj tento školský rok jubilejného 10.ročníka súťaže o najbystrejšieho medzi najbystrejšími pod názvom Všetkovedko. Riešili otázky zo všetkých oblastí, s ktorými sa doteraz stretli – prírodoveda, vlastiveda, matematika, slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, hudobná výchova, výtvarná výchova, informatická výchova, dopravná výchova. Každý súťažiaci dostal pekný diplom a malú cenu. A ak sa zaradil medzi 30% najlepších riešiteľov, získal titul a diplom Všetkovedko a peknú cenu. Najúspešnejší na škole získal titul a diplom Všetkovedo školy a cenu.
  Titul a diplom Všetkovedko získali Babulíková Šarlotka (2.A), Poruban Andrej (2.B), Pišojová Klárka (2.B), Gajdošová Marika (2.B), Gunárová Lesia Ellen (3.).
  Zachar Ondrej (2.B) získal titul Všetkovedko i titul Všetkovedko školy.
  Srdečne gratulujeme!

 • Tradične sa na konci školského roku v spolupráci s odchádzajúcimi deviatakmi konal školský turnaj vo futbale chlapcov a turnaj vo florbale dievčat. Po spoločnom nástupe a podaní organizačných inštrukcií sa najskôr odohral jeden zápas dvoch zmiešaných družstiev chlapcov vo futbale na školskom ihrisku. Potom hrali medzi sebou formou každý s každým tri družstvá dievčat florbal v telocvični. Na záver boli výsledky turnajov spoločne vyhodnotené a družstvá odmenené. Odmenu si zaslúžil i žiak 9.ročníka, Dominik Siekel, ktorý sa ochotne ujal rozhodcovskej píšťalky v oboch turnajoch a robil to skutočne zodpovedne.

 • V posledný školský týždeň 26.6.2019 sa naši tretiaci a štvrtáci vybrali do prírody. Neďaleko Ilavy v Klobušiciach sa nachádza výbeh diviakov, rozľahlá ohrada priamo v lese, cez ktorú preteká malý horský potôčik. O diviaky sa starajú miestni horári, ale i my sme im priniesli zbytky suchého pečiva. Neďaleko je aj malá kaplnka, kde sme sa nezabudli zastaviť. V priamej blízkosti pri obore sa nachádza ohnisko, kde si žiaci mohli opiecť špekačky alebo slaninku. Potom sme pokračovali v malej pešej turistike, zdolávali terénne nerovnosti, určovali poľné, lúčne, liečivé i jedovaté rastliny. Nakoniec sa triedy rozdelili. Tretiaci pokračovali pešo do Ilavy na malé občerstvenie u zmrzlinára a u triednej pani učiteľky. I štvrtácka pani učiteľka pozvala svojich žiakov domov na malé občerstvenie.

 • V posledný školský týždeň 25.júna 2019 navštívili žiaci 1.stupňa spolu s triednymi učiteľkami dve turisticky zaujímavé miesta Malých Karpát. Najskôr sme navštívili jaskyňu Driny, ktorá je jedinou sprístupnenou jaskyňou na západnom Slovensku. Všetkých nás uchvátila čarokrásna kvapľová výzdoba. Potom sme sa zastavili pozrieť si miesto posledného odpočinku generála Milana Rastislava Štefánika. Mohyla, ktorá sa nachádza na vrchu Bradlo a je zapísaná do zoznamu Európskeho kultúrneho dedičstva, nám okrem svojej majestátnosti poskytla aj široký výhľad na okolitú krajinu.

 • Dňa 19.6. sa žiaci našej školy zúčastnili na odmeňovacom výlete v Banskej Štiavnici. Navštívili banské múzeum v prírode – štôlňu Bartolomej a neuveriteľné vodné dielo – štiavnické tajchy. V baníckom plášti s prilbou a s lampášom zažili na vlastnej koži podmienky, v ktorých tu kedysi baníci ťažili. Prehliadková trasa ich zoznámila s banským dielom zo 17. – 19. storočia, starými banskými nástrojmi a zariadením. Potom pokračovali prehliadkou prekrásneho barokového kaštieľa vo Svätom Antone. Okrem nádherných interiérov s pôvodným nábytkom ich zaujala aj dlhá chodba s veľkým množstvom loveckých trofejí a zlatý salón. Obdivovali aj poľovnícku expozíciu, ktorú tvorilo oddelenie poľovných zbraní a miestnosti sokoliarstva, rybárstva, poľovných psov, vodných, poľných, lesných a vysokohorských živočíchov. Na záver si prezreli Námestie svätej Trojice a odmeňovací výlet zakončili pozvaním dona Piatrova na zmrzlinové osvieženie. Veľká vďaka patrí sponzorom odmeňovacieho výletu - rodine Harňákovej a Rade rodičov školy.

 • Pozývame deti od 7 do 15 rokov

  Termín: 29.júl - 2.august 2019
  Miesto: Dubnica nad Váhom+výlety mimo mesta
  Cena:50 Euro
  Prihlasovanie:osobne na CZŠ do 28.6.2019 Mgr.Kubová

 • V piatok 14.6.2019 sa naša škola zúčastnila poznávacieho výletu do Kittsee v Rakúsku. Nachádza sa tu čokoládovňa, ktorá ročne vyprodukuje niekoľko ton čokolády do celého sveta. Na nádvorí nového zámku sme si urobili piknik a na záver sme sa vybrali do nákupného centra.

 • Dňa 9.6.2019 sa uskutočnila na záhrade p. uč Bajčíkovej nedeľná párty. Zúčastnili sa jej žiaci, ale aj rodičia našej školy. Skákalo sa na hrade vláčik Tomáš, ktorý bol venovaný do tomboly na rodičovskej zábave.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
  Školská 386
  018 41 Dubnica nad Váhom
 • 042/4421324
  042/4422171
  Odhlasovanie stravy + Materská škola 0911520730

Fotogaléria