• Otvorenie jednej zmiešanej triedy MŠ

      Riaditeľstvo ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia na základe prieskumu a po dohode so zriaďovateľom školy oznamuje, že od pondelka 18. 1. 2021 otvorí jednu zmiešanú triedu materskej školy pre zákonných zástupcov detí, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre a pre ktorých povaha povolania nedovoľuje vykonávať prácu z domu. Prosíme rodičov detí, aby zostali zodpovední a dodržiavali všetky pokyny a usmernenia, ktoré bude materská škola vyžadovať v súlade s pokynmi Úradu verejného zdravotníctva SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

     • Dôležité informácie

      Milí rodičia a žiaci!

      Vzhľadom na kritickú epidemiologickú situáciu a na základe rozhodnutia MŠVVaŠ je prerušená prevádzka základnej a materskej školy vrátane ŠKD a jedálne.

      Materská škola bude zatvorená zatiaľ do 15.1. 2021 a vyučovanie na 1. aj 2. stupni ZŠ bude od 11.1.2021 pokračovať dištančne (z domu) cez online hodiny podľa rozvrhu, ktorý zverejníme koncom týždňa. Vyučovanie bude prebiehať online prostredníctvom programu ZOOM – meeting. ID a heslá na pripojenie dostane každý žiak od svojej triednej pani učiteľky. Online vyučovanie je pre žiakov povinné, dochádzka sa bude zapisovať rovnako ako počas prezenčnej výuky v škole.

     • Vianočné prianie

      Želáme Vám pokojné a milostiplné prežitia sviatkov narodenia nášho Spasiteľa a po všetky dni budúceho roka 2021 odhodlanie kráčať za jeho hviezdou, ktorá ohlásila Jeho narodenie

      Zamestnanci a žiaci ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia.

     • Kde je to správne miesto?

      Každý týždeň adventu deti zo ŠKD vstupovali do tajomného príbehu. Posledný školský týždeň hľadali spolu s anjelom to pravé miesto, kde by mohol prísť najväčší Záchranca, Spasiteľ.Najprv si však každý v minisúťaži vyslúžil svoje postavenie a dom. Potom prišiel anjel a hľadal miesto, kde by sa mohol narodiť sľúbený Boží dar – Spasiteľ. Zavolal si ďalších pomocníkov s ďalekohľadmi, no ani tak sa im zo začiatku nedarilo. Kráľ, hoci toho vedel naozaj veľa, mal iba jedno miesto na tróne a nechcel ho uvoľniť nikomu inému. Princezné boli krásne vo svojich šatách, no závideli si ich navzájom a s nikým sa nechceli o nič podeliť. Vojaci boli veľmi odvážni, no sem-tam sa začali medzi sebou aj biť, a tak ani medzi nimi nebolo veľmi bezpečné miesto. Ostávali už len pastieri, no tým sa nič nechcelo robiť, dokonca niektorí aj zaspali, ani ovečky poriadne nestrážili.Našťastie mal anjel dobré oči a všimol

     • Vianočná pošta

      Vianoce sú sviatky pokoja a lásky, strávené v kruhu svojich najbližších. Nie všetci môžu pocítiť lásku a nehu toho druhého. Preto sme sa tento rok rozhodli potešiť neznámych starkých v domovoch dôchodcov. Napísali sme im písaným písmom a vyzdobili vlastnými kresbami vianočné pozdravy. Starkým totiž začínajú Vianoce prvým pozdravom na stolčeku – je to znamenie, že niekto na nich myslí. V každej pohľadnici je odovzdaný kúsok nehy a more lásky našich detí. Veríme, že potešia seniorov v Bratislave aj v Nových Zámkoch, kam budú naše pozdravy doručené. S prianím požehnaných vianočných sviatkov žiaci druhého ročníka.

    • Vianočné prázdniny
     • Vianočné prázdniny

      Vážení rodičia, milí žiaci.

      Oznamujeme Vám, že vianočné prázdniny pre žiakov ZŠ a deti MŠ na základe rozhodnutia ministerstva školstva a zriaďovateľa školy budú od 21. 12. 2020 do 8. 1. 2021. O nástupe detí a žiakov do školy od 11. 1. 2021 Vás budeme informovať.

     • Hľadá sa záchranca

      Aj druhý adventný týždeň vstupovali deti zo ŠKD do tajomstva, tentokrát s jasným zámerom: Nájsť sľúbeného Záchrancu.
      Po tom, čo sme museli odísť z raja, Boh sľúbil, že z lásky k nám pošle Záchrancu, ktorý nám znova otvorí bránu do raja. Ale kedy? A kto to bude? Tajomná kniha nám začala rozprávať zvláštny príbeh.
      Bol o nádherných šatách, či skôr plášti a viacerých bratoch. Desiati bratia závideli jedenástemu krásny plášť, ktorý mu daroval otec. Ich závisť bola taká veľká, že ho hodili do vyschnutej studne a neskôr predali ako otroka do Egypta. Aj my sme zistili, že často staviame také studne závisti alebo iných zlých skutkov. No tentokrát sme sa rozhodli ísť s Jozefom do Egypta a pomôcť mu v jeho otroctve. Stavali sme pyramídy, snažili sme sa vyhovieť všetkým prianiam a nedali sme sa nahovoriť na žiadne zlo, no aj tak sme skončili vo väzení. To však ešte nebol úplný koniec.
      Jozefa sme spr

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 18. 1. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
   • skola@zssds.sk
   • Tel./Fax - 042/4421324 Ekonóm - 042/4422171 Sekretariát školy - 0911884578 Školská jedáleň - 0911520730 Materská škola - 0901721022 Základná škola - zborovňa - 0901721020
   • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753
   • 42378001
   • 2120101511
   • Mgr. Monika Pastieriková riaditel@zssds.sk
   • Ing. Janka Mikušková janka.mikuskova@zssds.sk
   • Mgr. Eva Nikodémová eva.nikodemova@zssds.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje