• 2 % z dane
     • 2 % z dane

      Vážení rodičia a priatelia školy,

      obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie 2% z dane, ktorými môžete podporiť výchovu a vzdelávanie detí a žiakov v našej základnej a materskej škole, ako aj voľnočasové aktivity napomáhajúce rozvoj rozumových, citových, duchovných a telesných schopností detí.

      V uplynulých rokoch sa nám vďaka vašej pomoci podarilo: vybudovať nové detské ihrisko, zakúpili sme nové športové a učebné pomôcky.

    • Pozvanie do pôstneho obdobia
     • Pozvanie do pôstneho obdobia

      Milí žiaci, milí rodičia a učitelia.

      V rámci pôstneho obdobia vás pozývame k hlbšiemu prežívaniu tohto času vo svojich rodinách. Ponúkame vám k tomu dve aktivity: Pôstny kalendár - s konkrétnymi aktivitami na jednotlivé dni a 40 DNÍ PÔSTU – VYSTÚPME NA PÁNOV VRCH - zamyslenia od Prof. Františka Trstenského, PhD. Nech vás týmto výnimočným časom sprevádza Božie požehnanie.

    • Projekt Čítame radi
     • Projekt Čítame radi

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vyhlásilo v decembri 2020 rozvojový projekt na podporu čitateľskej gramotnosti pod názvom Čítame radi. Žiadosť obsahovala vypracovanie projektu, ktorého súčasťou bol prehľad aktivít na podporu čitateľskej gramotnosti v rokoch 2019 – 2020 a tiež plán aktivít na rok 2021. Naša škola sa zapojila do spomínaného projektu a môžeme hrdo konštatovať, že bola úspešná. Školská knižnica bude obohatená o umeleckú i náučnú literatúru v celkovej výške dotácie 800 eur.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Utorok 9. 3. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
   • skola@zssds.sk
   • Tel./Fax - 042/4421324 Ekonóm - 042/4422171 Sekretariát školy - 0911884578 Školská jedáleň - 0911520730 Materská škola - 0901721022 Základná škola - zborovňa - 0901721020
   • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753
   • 42378001
   • 2120101511
   • Mgr. Monika Pastieriková riaditel@zssds.sk
   • Ing. Janka Mikušková janka.mikuskova@zssds.sk
   • Mgr. Eva Nikodémová eva.nikodemova@zssds.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje