Novinky

Streda 25. 4. 2018
Počet návštev: 1468128

Narodeniny a meniny

Dnes (Streda 25.4.2018)
Dominik Noga (MŠ Ovečky)
Marek Ján Moško (8.)
Marek Sebastián Sabo (MŠ Ovečky)
Marek Švikruha (2.)
Zajtra (Štvrtok 26.4.2018)
Tamara Švikruhová (1.B)

Streda 25. 4. 2018

Mapa

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
  Školská 386
  018 41 Dubnica nad Váhom
 • 042/4421324
  042/4422171

Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia

Sme školou 21. storočia, ktorá je moderná a stále sa rozvíjajúca. Škola rodinného typu, ktorá svojim žiakom poskytuje kvalitné vzdelávanie a výchovu.

Novinky

 • Žiaci našej školy sa každoročne zapájajú do aktivít pri príležitosti Dňa zeme a dubnickej Envirojari. Dňa 20. apríla 2018 žiaci 5. – 9. ročníka v rámci týchto environmentálnych aktivít čistili priestor kalvárie v Dubnici nad Váhom. Svojou aktívnou prácou prispeli k ochrane životného prostredia a k skrášleniu tohto dôstojného miesta.

 • Dňa 11.apríla. sa v ZŠ s MŠ Centrum I v Dubnici nad Váhom konalo okresné kolo 52. ročníka biologickej olympiády kategórie E.
  V tomto školskom roku sa do olympiády – do oblasti zoológie zapojili dvaja žiaci. Zo VI. ročníka Monika Štefúnová a z VIII. ročníka Jakub Harňák .Do oblasti geológie sa zapojil žiak VIII. ročníka Matúš Mačina. Náročnosť úloh veľmi stúpa a to sa odráža i v klesajúcom počte riešiteľov, pretože príprava vyžaduje veľa času.Preto nás dvojnásobne potešilo umiestnenie našich žiakov. Naši súťažiaci nesklamali a ich veľmi náročná celoročná príprava im priniesla výborné umiestnenie, Štefúnovej 1. miesto a Harňákovi 2. miesto.

 • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia oznamuje rodičom, že zápis detí do MATERSKEJ ŠKOLY sa uskutoční od 16. apríla do 15. mája 2018.

  Prednostne sú prijaté :

  - deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

  - deti, ktoré dovŕšili 5 rokov veku

  - deti s dodatočne odloženou PŠD

  - deti, ktorých súrodenec už navštevuje našu MŠ alebo ZŠ

  POZNÁMKA:

  Rodič vyplnenú a od lekára potvrdenú žiadosť prinesie na sekretariát školy.

  Prihlášku si môžete stiahnuť v sekcii: Zápis do MŠ

 • Vážení rodičia budúcich prváčikov, milé deti!

  Zápis do prvého ročníka základnej školy sa uskutoční 12. a 13. apríla 2018 v čase od 15:00 do 17:00 h

  Bližšie informácie čítajte v sekcii: Zápis do 1. ročníka

 • Dňa 22.3. sa v Ladcoch uskutočnilo dekanátne kolo biblickej olympiády. Začali sme spoločnou sv.omšou v kostole Božieho milosrdenstva. Nasledovalo 6 náročných kôl z kniky Genezis a Markovho evanjelia. Z 9. zúčastnených družstiev naši žiaci obsadili krásne 3.miesto.Našu školu reprezentovali 2 dievčatá zo 6.ročníka:Monika Štefúnová a Tatiana Líšková a siedmak Tobias Lacher. Úspešným žiakom blahoželáme a veríme,že Sväté Písmo sa stane sprievodcom v ich živote.

  Sr.Aďa Badíková


 • Dňa 22. marca 2018 sa v CVČ Dubnica nad Váhom uskutočnilo okresné kolo súťaže Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec. Na tejto súťaži sa zúčastnili 2 žiačky našej školy – Paulína Nikodémová a Mária Farská. Obe školu vzorne reprezentovali. Mária Farská v silnej konkurencii vo svojej kategórii získala vzácne 2. miesto. Blahoželáme jej ku krásnemu úspechu a prajeme veľa šťastia v ďalších súťažiach.


 • Dňa 19. marca 2018 našu školu navštívil kňaz – salezián, Luke Mulayinkal . Pochádza z Indie a už viac ako 30 rokov pôsobí ako misionár v africkom štáte Keňa.

  Žiakom našej školy porozprával o tejto chudobnej krajine a o meste Korr, ktoré je centrom záujmu tohoročného projektu Tehlička pre Afriku. Don Luke deťom vo videozázname a prostredníctvom svojho rozprávania priblížil ťažký život domorodých obyvateľov, ktorí zápasia najmä s nedostatkom vody. Nadobudnuté finančné prostriedky budú použité najmä na výstavbu škôl v tomto meste.


 • Dňa 15.3.2018 sa v ZŠ s MŠ Pod hájom v Dubnici nad Váhom uskutočnilo okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. V kategórii poézie vystúpili Tobiáš Chudo a Tatiana Lišková. Prozaické texty interpretovali Lenka Štefúnová, Monika Štefúnová a Mária Farská.

  Ďakujeme im za vzornú reprezentáciu našej školy a prajeme veľa úspechov v nasledujúcich súťažiach.

 • Pod týmto názvom sa dňa 16. februára 2018 uskutočnil Deň otvorených dverí v Spojenej škole sv. Jána Bosca v Novej Dubnici.Zúčastnili sa na ňom žiaci 8. ročníka našej školy. Najskôr sa oboznámili s priestormi a odbornými učebňami gymnázia a technického lýcea, pozreli si prezentáciu na tému: Výroba a prenos elektrickej energie, oboznámili sa s didaktickou technikou na vyučovanie prírodovedných predmetov, videli ukážku 3D tlače a naučili sa zapojiť jednoduchý elektrický obvod. Žiakov zaujal súťažný kvíz z geografie a taktiež učenie vo virtuálnej realite, kde 3D okuliare previedli žiakov cez Slnečnú sústavu alebo hlbinami ľudského mozgu.Žiaci si z navštíveného podujatia odniesli veľa cenných poznatkov a mnohí z nich sa už možno rozhodli pre svoje budúce stredoškolské štúdium.

 • Dňa 6.2.2018 sa v ZŠ s MŠ Centrum 1 v Dubnici nad Váhom konalo okresné kolo geografickej olympiády. Zúčastnil sa na ňom Timotej Václav. Hoci je Timko šiestak, súťažil v kategórii žiakov 6. a 7. ročníka. V tejto silnej konkurencii, v súboji so staršími žiakmi si však vybojoval vzácne 9. miesto.K dosiahnutému úspechu mu srdečne blahoželáme , ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy a prajeme mu veľa úspechov v nasledujúcich súťažiach.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
  Školská 386
  018 41 Dubnica nad Váhom
 • 042/4421324
  042/4422171

Fotogaléria