Novinky

Vynikajúce výsledky v Testovaní 5 - 2019

Výsledky našich piatakov v porovnaní základných škôl:

Slovenský jazyk a literatúra   81,0 %         

celoslovenská priemerná  úspešnosť        64,8 %

Matematika     86,7 %            

celoslovenská priemerná úspešnosť      63,4 % 

Nedeľa 5. 7. 2020

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
  Školská 386
  018 41 Dubnica nad Váhom

  e-mail: zssds@stonline.sk
  sekretariat@zsds.sk

  IČO: 42378001
  DIČ: 2120101511
  Číslo účtu: SK7402000000001251759753
 • 042/4421324
  042/4422171
  Odhlasovanie stravy + Materská škola 0911520730
Počet návštev: 1834236

Mapa

Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia

Sme školou 21. storočia, ktorá je moderná a stále sa rozvíjajúca. Škola rodinného typu, ktorá svojim žiakom poskytuje kvalitné vzdelávanie a výchovu.

Novinky

 • Dňa 29.6.2020 nám pripadla milá povinnosť,poďakovať sa nášmu duchovnému sprácovi školy don Piatrovovi za tri vzácne roky,ktoré strávil v našej škole a bol nám duchovnou útechou v čase radosti i v neľahkých časoch.Don Piatrov, prajeme Vám mnoho Božích požehnaní na Vašej ďalšej ceste.

 • Záver školského roka sa niesol v duchu vďačnosti. Vďačnosť a sila eucharistie, ktorá uzdravuje, bola taktiež témou poslednej duchovnej obnovy učiteľov našej školy, ktorú si pripravil duchovný správca školy don Piatrov. Povzbudení slovami prednášky a Sv. písmom z knihy Deuteronómium, sviatosťou zmierenia a sv. omšou, sme sa rozlúčili s nezvyčajným školským rokom.

 • V pondelok, 29. júna 2020 na slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla sme sa rozlúčili s našimi deviatakmi. Žiaci celej školy sa zúčastnili na sv. omši v kostole sv. Jakuba, ktorú naši odchádzajúci žiaci krásne animovali. Do ďalšej etapy ich života im zo srdca prajeme, aby zostali verní hodnotám, ktoré ich život urobia skutočne šťastnými.

 • Naši najúspešnejší deviataci, boli dnes prijatí u primátora mesta Mgr. Petra Wolfa spolu s ostatnými žiakmi z dubnických škôl.

 • Oceňovanie žiakov cirkevných škôl Žilinskej diecézy sa uskutočnilo vo štvrtok 11.6. 2020 v Žiline. Z našej školy ocenil otec biskup Filipa Ondráša. Prajeme mu veľa Božích milostí v ďalšom živote.

 • LETNÉ DOBRODRUŽSTVO

  • Termín: 27. júl – 31. júl 2020
  • Miesto: Dubnica nad Váhom + výlety mimo mesta
  • Určený pre: deti od 6 do 15 rokov (prioritne z CZŠ, max. 45 detí)
  • Cena: 50€
  • Prihlasovanie: osobne na CZŠ do 26.6. 2020 Mgr. Kubová
 • Nástup detí do MŠ a ZŠ od 1.6. 2020

  Milí rodičia,

  riaditeľstvo školy vypracovalo organizačné pokyny k priebehu výchovy a vzdelávania detí v MŠ a žiakov ZŠ od 1.6.2020. Tieto pokyny si môžete stiahnuť tu:

  Organizacia_vychovy_a_vzdelavania_v_MS.docx

  Organizacia_vychovy__a_vzdelavania__v_ZS.docx


 • Zápis do materskej školy pre šk. rok 2020/2021

  Zápis do materskej školy bude prebiehať v období od 30. apríla do 31. mája 2020. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

  Ak pôjde o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak zákonní zástupcovia dieťaťa so ŠVVP dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

 • Dnes má sviatok patrón našej školy sv. Dominik Savio :-) Chlapec vychovávaný v Oratóriu sv. Jána Bosca v Turíne. Svätca, ktorého hlavným heslom bolo: „Radšej zomrieť ako zhrešiť“.

  Prosme sv. Dominika Savia o milosť pre našu školu, žiakov, učiteľov i ostatných zamestnancov, aby sme sa mohli rozvíjať s pomocou Božou aj po ďalšie roky.

  Taktiež ho prosme o príhovor za zažehnanie koronakrízy.

  Sv. Dominik Savio, oroduj za nás!

  Modlitba

  Svätý Dominik Savio, v škole Don Bosca si sa naučil chodiť po chodníkoch mladíckej svätosti. Pomôž nám, napodobňovať tvoju lásku k Ježišovi a Márii a tvoju horlivosť pre záchranu duší. Vypros nám milosť, aby sme sa aj my so všetkou rozhodnosťou snažili vyhýbať sa hriechu a pracovali pre Kráľovstvo Božie, dosiahnuc tak svoju večnú spásu a iným na tejto ceste pomáhali. Amen

 • Oznamujeme rodičom a žiakom 9. ročníka, že podpisovanie prihlášok na štúdium v strednej škole sa uskutoční 13.5.2020 (streda) v čase:
  od 10.00 do 12.00 hod. a od 13:00 do 16:00 hod. v priestoroch základnej školy.

  Podpisovanie prihlášok sa uskutoční za dodržiavania hygienicko-epidemiologických opatrení:
  - vstup do budovy bude umožnený len s rúškom

  - treba dodržiavať potrebné rozostupy

  - každý si prinesie vlastné pero

  Podpísať prihlášky príde žiak a jeden zákonný zástupca.

  Na základe usmernenia ministra školstva prihláška nemusí byť potvrdená lekárom.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
  Školská 386
  018 41 Dubnica nad Váhom

  e-mail: zssds@stonline.sk
  sekretariat@zsds.sk

  IČO: 42378001
  DIČ: 2120101511
  Číslo účtu: SK7402000000001251759753
 • 042/4421324
  042/4422171
  Odhlasovanie stravy + Materská škola 0911520730

Fotogaléria