• Dôležitý oznam

      Oznamujeme rodičom a žiakom, že od pondelka 29.11.2021 je v plnej prevádzke základná, ako aj materská škola sv. Dominika Savia. Žiaci sú od pondelka hromadne prihlásení na stravovanie. V prípade, že žiak od pondelka nenastúpi do školy odhláste si stravovanie na tel. čísle 0911520730 do 14.00 hod. Rovnako upozorňujeme, že všetci žiaci školy musia v pondelok odovzdať potvrdenie o bezpríznakovosti. Prosím využite pre zaslanie tlačiva Edupage.

     • Dôležitý oznam pre žiakov ZŠ

      Vážení rodičia,

      z dôvodu zvyšujúceho sa počtu pozitívnych žiakov a zamestnancov školy prerušuje RÚVZ v Považskej Bystrici od 22.11. 2021 výchovno-vzdelávací proces prezenčnou formou vzdelávania a žiaci sa budú od 22.11.2021 do 26.11.2021 vzdelávať dištančne. Žiaci všetky inštrukcie dostanú prostredníctvom jednotlivých vyučujúcich cez Edupage. Vyučovací proces bude prebiehať pomocou online vyučovania cez program ZOOM, alebo zadávaním úloh cez Edupage. Žiaci sa budú vyučovať podľa pôvodného a zverejneného rozvrhu hodín.

     • Oznam o zatvorení materskej školy

      Na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici Vám oznamujeme, že od 22.11.2021 (pondelok) do 26.11.2021 (piatok) bude materská škola z dôvodu vysokej chorobnosti detí ZATVORENÁ. Materská škola bude opäť v prevádzke od pondelka 29.11.2021. Deti sú hromadne odhlásené zo stravy.

     • Noc so svätými

      Už sa stalo tradíciou, že v čase sviatku Všetkých svätých naša škola nezatvorí bránu na jednu noc. V stredu 27.10.2021 v nej nocovali žiaci 2. až 5.ročníka. Keďže tento rok škola slávi 30.výročie založenia, bolo samozrejmosťou, že témou Noci so svätými bude patrón našej školy svätý Dominik Savio. Dobrodružnú ,, nocovačku“ sme začali slávnostnou svätou omšou v kostole sv.Jána Bosca v Dubnici nad Váhom, za prítomnosti niektorých rodičov a najmä našich prváčikov, ktorí boli po sv. omši slávnostne pasovaní za žiakov našej školy a riadnych prvákov. V škole sme sa už venovali rôznym aktivitám spojených so životopisom sv. Dominika Savia. I keď možno nevyspatí a trocha unavení sme sa po spoločných raňajkách v triedach lúčili, ale domov sme odchádzali plní emócii a spoločných zážitkov.

     • Prvácka PASOVAČKA

      Naši šikovní žiaci prvého ročníka, boli pasovaní ,,kráľom a kráľovnou" v kostole sv. Jána Bosca za riadnych prvákov našej školy. Žiaci boli odmenení pamätným listom, ,,zlatou medailou " a sladkou maškrtou. Prvácke očká žiarili radosťou a spokojnosťou. Ďakujeme rodičom, že nám zverili svoje deti do výchovy a vzdelávania na našej škole.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Piatok 3. 12. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
   • skola@zssds.sk
   • Tel./Fax - 042/4421324 Ekonóm - 042/4422171 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
   • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753
   • 42378001
   • 2120101511
   • Mgr. Monika Pastieriková riaditel@zssds.sk
   • Ing. Janka Mikušková janka.mikuskova@zssds.sk
   • Mgr. Eva Nikodémová eva.nikodemova@zssds.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje