Novinky

Utorok 20. 3. 2018
Počet návštev: 1454912

Narodeniny a meniny

Pozajtra (Štvrtok 22.3.2018)
Jozef Pecúš (5.)

Utorok 20. 3. 2018

Mapa

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
  Školská 386
  018 41 Dubnica nad Váhom
 • 042/4421324
  042/4422171

Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia

Sme školou 21. storočia, ktorá je moderná a stále sa rozvíjajúca. Škola rodinného typu, ktorá svojim žiakom poskytuje kvalitné vzdelávanie a výchovu.

Novinky

 • Vážení rodičia budúcich prváčikov, milé deti!

  Zápis do prvého ročníka základnej školy sa uskutoční 12. a 13. apríla 2018 v čase od 15:00 do 17:00 h

  Bližšie informácie čítajte v sekcii: Zápis do 1. ročníka

 • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia oznamuje rodičom, že zápis detí do MATERSKEJ ŠKOLY sa uskutoční od 16. apríla do 15. mája 2018.

  Prednostne sú prijaté :

  - deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

  - deti, ktoré dovŕšili 5 rokov veku

  - deti s dodatočne odloženou PŠD

  - deti, ktorých súrodenec už navštevuje našu MŠ alebo ZŠ

  POZNÁMKA:

  Rodič vyplnenú a od lekára potvrdenú žiadosť prinesie na sekretariát školy.

  Prihlášku si môžete stiahnuť v sekcii: Zápis do MŠ

 • Pod týmto názvom sa dňa 16. februára 2018 uskutočnil Deň otvorených dverí v Spojenej škole sv. Jána Bosca v Novej Dubnici.Zúčastnili sa na ňom žiaci 8. ročníka našej školy. Najskôr sa oboznámili s priestormi a odbornými učebňami gymnázia a technického lýcea, pozreli si prezentáciu na tému: Výroba a prenos elektrickej energie, oboznámili sa s didaktickou technikou na vyučovanie prírodovedných predmetov, videli ukážku 3D tlače a naučili sa zapojiť jednoduchý elektrický obvod. Žiakov zaujal súťažný kvíz z geografie a taktiež učenie vo virtuálnej realite, kde 3D okuliare previedli žiakov cez Slnečnú sústavu alebo hlbinami ľudského mozgu.Žiaci si z navštíveného podujatia odniesli veľa cenných poznatkov a mnohí z nich sa už možno rozhodli pre svoje budúce stredoškolské štúdium.

 • Dňa 6.2.2018 sa v ZŠ s MŠ Centrum 1 v Dubnici nad Váhom konalo okresné kolo geografickej olympiády. Zúčastnil sa na ňom Timotej Václav. Hoci je Timko šiestak, súťažil v kategórii žiakov 6. a 7. ročníka. V tejto silnej konkurencii, v súboji so staršími žiakmi si však vybojoval vzácne 9. miesto.K dosiahnutému úspechu mu srdečne blahoželáme , ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy a prajeme mu veľa úspechov v nasledujúcich súťažiach.

 • Dňa 14.2.2018 sa žiak našej školy Erick Vozár zúčastnil krajského kola olympiády z anglického jazyka, kde v silnej konkurencii vo svojej kategórii obsadil krásne 2.miesto. Srdečne mu blahoželáme a zároveň ďakujeme p.uč. Chudej za prípravu na olympiádu.

 • Dňa 8. 2. 2018 sa uskutočnila Fašiangová slávnosť, ktorú pre žiakov základných škôl pripravilo Centrum voľného času v Dubnici nad Váhom. Naši piataci si mohli zaspievať a zatancovať s fašiangovými maskami a sladkou odmenou im bola výborná šiška.

 • Posledný januárový a prvý februárový týždeň sa na našej škole organizoval pre žiakov druhého stupňa pinpongový turnaj k oslave don Bosca. V duchu hesla: kričte, skáčte, len nehrešte sa niesla atmosféra celého turnaja a veru bolo počuť aj krik radosti a smútku v telocvični našej školy.Turnaja sa zúčastnilo 14 chlapcov a 12 dievčat. V kategórií chlapcov sa umiestnil na krásnom prvom mieste Filip Ondráš zo 7. ročníka, na druhom mieste Lukáš Lacher z 8.ročníka, a na treťom mieste Tomáš Pecko z 8. ročníka. V kategórií dievčat sa umiestnila na prvom mieste Mária Farská, z 8.ročníka, na druhom mieste Simona Vargová, z 8.ročníka, a na krásnom treťom mieste Paulínka Nikodémová, z 5. ročníka. Víťazom blahoželáme a porazených povzbudzujeme, aby sa nevzdávali a naďalej trénovali.Tešíme sa, že žiaci opäť ukázali svoju bojovať a snahu prekonávať svoje hranice. Veríme, že bojovnosť a nadšenie si prenesú aj do každodenného života.

 • Pozývame žiakov 1.-5.ročníka na karnevalové popoludnie.Nezabudnite si pripraviť zaujímavé masky. Najlepšie a najkrajšie budú odmenené peknými cenami.

 • Dňa 23. 1.2018 sa v ZŠ s MŠ Centrum 1 v Dubnici nad Váhom uskutočnilo okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko. Súťažilo sa v recitácii povestí. Za našu školu sa predstavili tieto žiačky: Lenka Štefúnová, Nelka Krótka a Monika Štefúnová.Ďakujeme im za vzornú reprezentáciu našej školy a prajeme im veľa úspechov v ďalších súťažiach.

 • Dňa 10.1. sa naši žiaci prvého stupňa zúčastnili na priateľskom turnaji vo florbali v Novej Dubnici, v spojenej škole sv. Jána Bosca.Organizátorom turnaja bolo SCVČ Laura v Dubnici n/V v spolupráci so Spojenou školou sv. Dona Bosca v Novej Dubnici.Atmosféra bola veľmi pekná, naplnená radosťou a úsilím žiakov podať čo najlepší výkon. Turnaja sa zúčastnilo miešaných 6 tímov.Našu školu reprezentovali 2 tímy, v ktorým sme mali jedno dievča, brankárku Andrejku Jankechovú, ktorá bola zároveň a vyhlásená ako najlepšia brankárka turnaja.Takou raritou našich družstiev bolo, že v nich boli aj škôlkár aj prváci z našej školy. No napriek svojmu veku sa veru nestratili ani pri tretiakoch a štvrtákoch. Svoje herné umenie ukázali v každom zápase. Dokonca prvák Dávid Ťazim nastrieľal počas turnaja až 6 gólov. A náš jediný škôlkár Paťko Chvojka strelil hneď prvý gól prvého zápasu. Ďakujeme organizátorom za pekný turnaj, aj žiakom za ich bojovnosť a hru fair - play a tešíme sa na ďalšie stretnutie s hokejkou v ruke.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
  Školská 386
  018 41 Dubnica nad Váhom
 • 042/4421324
  042/4422171

Fotogaléria