• Zápis do 1. ročníka

    • Zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2022/2023 bude prebiehať od 1. - 13. 4. 2022.

     Vážení rodičia budúcich prvákov!

     Vzhľadom na  aktuálnu situáciu a karanténne opatrenia platné v školstve vydal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR nariadenie ako postupovať pri zápise dieťaťa na povinnú školskú dochádzku. V zmysle uvedeného nariadenia vydáva riaditeľstvo ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia k zápisu do prvého a  prípravného ročníka pre školský rok 2022/2023 nasledujúce pokyny:

     z dôvodu epidemiologickej situácie  sa zápis uskutoční v dvoch častiach:

     1. časť  vyplnenie elektronickej prihlášky

     Zákonný zástupca vypíše elektronickú prihlášku a odošle juRodič, ktorý vyplní elektronickú prihlášku dostane na svoj mail presné informácie k priebehu zápisu. Formulár elektronickej prihlášky na zápis do 1. ročníka alebo prípravného ročníka nájdete v hornom menu na stránke školy v označení ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA, alebo TU. Okrem elektronickej prihlášky je zákonný zástupca povinný vypísať aj doplňujúci DOTAZNÍK. Nájdete ho TU: Dotaznik.docx

     Po vyplnení dotazník odošle mailom ako prílohu na: skola@zssds.sk

     V prípade, že zákonný zástupca má problém s elektronickou formou zápisu. Potrebné tlačivá si môže vyzdvihnúť na sekretariáte školy a vypísať ich ručne.

     2. časť  - osobné stretnutie rodiča spolu s dieťaťom  v škole 

     Stretnutie sa uskutoční hneď ako to pandemická situácia dovolí. Obsahom osobného stretnutia  bude  rozhovor dieťaťa s dvoma pani učiteľkami a splnenie krátkych úloh na posúdenie školskej pripravenosti dieťaťa. O stretnutí Vás budeme vopred informovať.

     ODKLAD POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY

     Ak zákonný zástupca žiada pre svoje dieťa odklad povinnej školskej dochádzky, je potrebné oň požiadať. Upozorňujeme Vás na zmeny, ktoré vstúpili do platnosti od 1.1.2021. „Odklad školskej dochádzky“ sa zrušil a nahradil ho termín “pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania“. 

     Tlačivo „ Žiadosť o pokračovanie v plnení predprimárneho vzdelávania“ je dostupné TU: Ziadost_o_pokracovanie_v_predprimarnom_vzdelavani__2022.doc

     Tlačivo " Informovaný súhlas zákonného zástupcu k odkladu" nájdete TU: Informovany_suhlas_zakonneho_zastupcu_k_odkladu.pdf

     Túto vypísanú žiadosť spoločne s prílohami doručte na sekretariát školy, alebo zašlite emailom na skola@zssds.sk

     K žiadosti je potrebné doložiť:

     ● potvrdenie príslušného poradenského zariadenia 

     ● potvrdenie všeobecného lekára

     ● informovaný súhlas zákonného zástupcu

      

     TLAČIVÁ na stiahnutie:

     Deti budú do školy prijímané v zmysle § 10 Štatútu školy. Rodičia sú prvými a nezastupiteľnými vychovávateľmi svojich detí a pozitívne pôsobenie školy je možné len pri dobrej vzájomnej spolupráci školy a rodičov.

     Nevyhnutným predpokladom na zapísanie dieťaťa bude aj písomný súhlas rodičov s rešpektovaním výchovnej línie školy.

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
   • skola@zssds.sk
   • Tel./Fax - 042/4421324 Ekonóm - 042/4422171 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
   • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753 01841 Dubnica nad Váhom Slovakia
   • 42378001
   • 2120101511
   • Mgr. Monika Pastieriková riaditel@zssds.sk
   • Ing. Janka Mikušková janka.mikuskova@zssds.sk
   • Mgr. Eva Nikodémová eva.nikodemova@zssds.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje