Novinky

Rada školy

Zloženie rady školy

 
 
 
Členmi rady školy sú:
 4 zvolení zástupcovia rodičov  3 rodičia ZŠ, 1rodič MŠ
 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy 1 zamestnanec ZŠ, 1 zamestnanec MŠ
 1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov
 4 delegovaní zástupcovia za zriaďovateľa školy

 

V školskom roku 2020/2021 pracuje raRada školy má 11členovda školy v tomto zložení:

  Predseda: Mgr. Ivan Rajec
  Podpredseda:  Mgr. Andrea Kubová
  Tajomník: Mgr. Janette Drobcová
  Členovia:
                 
Mgr. Klára Kubištelová,
                  Lenka Matuščinová
                  Ing. Peter Liška
                  Mgr. Karol Benko
                  Bc. Bohuš Levko, SDB
                  Mgr. Luboš Valt
                  JUDr. Peter Filo
                  Ing. Stanislav Farský 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
  Školská 386
  018 41 Dubnica nad Váhom

  e-mail: zssds@stonline.sk
  sekretariat@zsds.sk

  IČO: 42378001
  DIČ: 2120101511
  Číslo účtu: SK7402000000001251759753
 • 042/4421324
  042/4422171
  Sekretariát školy - 0911884578
  Školská jedáleň - 0911520730
  Materská škola - 0901721022
  Základná škola - zborovňa - 0901721020

Fotogaléria