Novinky

Školský klub detí

ŠKD

Neoddeliteľnou súčasťou výchovnej činnosti v našom ŠKD je podporovať u detí tvorivé myslenie, aktivitu, rozvíjať talent a špecifické schopnosti, rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností ako aj športový talent. Deti sa učia základné zručnosti potrebné pre praktický život, ale i  tvorbe jednoduchých projektov.

I.oddelenie - Máj

Máj je mariánskym mesiacom, a preto sme si v tomto mesiaci upevňovali vieru a lásku k Panne Márii, modlitbami k nej, deti z vlastnej fantázie vytvárali kresbou s pastelkami kytičky kvetov pre Pannu Máriu. Pretože sa spoločne cítime, ako jedna veľká rodina, tak sme si spoločne s deťmi vytvorili plagát, na ktorý každý kreslil sám seba, a deti si vymysleli navzájom prezývky.Esteticko  - výchovnú oblasť sme začali nácvikom básne a piesne ku dňu matiek a výrobou náhrdelníka v tvare srdiečka s iniciálmi mien mamičky a dieťatka, a taktiež s otlačkami prstov detí. Svoje pohybové zručnosti rozvíjali pri modernom tanci.V pracovno – technickej oblasti sme využili s deťmi zložitejšiu techniku pri ktorej sme vytvárali  kytice pestrofarebných kvetov z farebného papiera, ktoré neskôr deti umiestnili na naaranžovali do šálok. Na vstupné dvere našej vzácnej kaplnky sme spoločne s deťmi vytvorili prekrásny veľký ruženec.Našou tiež veľmi dôležitou témou bol tiež odpad a recyklácia, ku ktorej sa snažíme deti viesť počas celého roka.Deti v našom školskom klube milujú oddych a relaxáciu v chládku pod korunami stromov na našom školskom dvore, a taktiež i rôzne pohybové hry a rozhovory, ktoré utužujú náš kolektív.

 

I.oddelenie - Apríl

Apríl, krásny mesiac, plný poznávania, nového tvorenia, získavania nových poznatkov i zábavy.

Zažili sme deň s úsmevom, deti si rozvíjali pozitívny vzťah k životu. Učili sa vnímať život nevidiacich ľudí, hraním rolí sa učili podať pomocnú ruku nevidiacemu človeku. Učili sa rozpoznávať násilie, vedieť sa vyjadriť k tejto téme.
Úžasným zážitkom bolo deti sledovať pri tvorbe divých makov vo forme 3D, ktoré s láskou pripravovali pre svoje mamičky  ku dňu matiek. Neskutočnú fantáziu preukázali pri maľovaní a tvorbe motýlikov. Svoju múdrosť a šikovnosť zase pri tvorbe dopravných značiek.
V esteticko-vychovnej oblasti deti maľovali na tému "Čo všetko ukrýva les". Neskutočnú radosť im bolo vidieť na tváričkách pri výrobe spinerov.
V prírodovedno-enviromentálnej oblasti sa deti učili striedať prácu a odpočinok v jarnom období, vedieť sa zdravo stravovať. K svetovému dňu zeme deti z rôzneho odpadového materiálu spoločne vytvárali zemeguľu podľa ich vlastných predstáv.
Apríl bol i mesiacom lesov. Venovali sme sa i poznávaniu dopravných značiek pre chodcov, dopravným hrám, i pohybovím hrám na školskom dvore, pri ktorých sa deti veľmi višantili.
 

I.oddelenie- Marec

Mesiac Marec bol pre nás plný nových zážitkov.Zhovárali sme sa o knihách, kultúrnych i nekultúrnych prejavoch, ale i tradíciách a zvykoch Veľkonočných sviatkov, pred ktorými si deti vysievali žeruchu.Spolu s deťmi sme plietli korbáč, deti si vyrábali veľkonočných baránkov, sliepočky z vajíčka, a maľovali veľkonočné vajíčka.Veľkým zážitkom pre deti bolo spoločné vyrábanie rozprávkovej knihy, kde na základe prečítaného textu rozprávok, ktoré si deti vybrali, ich samostatne ilustrovali a knižku zviazali. Počas esteticko-výchovnej činnosti sme mali besedu so spisovateľkou pani Petrou Babulíkovou ktorá nám porozprávala o svojich začiatkoch v písaní. Po tejto besede sme spoločne s II. oddelením Škd zahájili súťaž v čítaní rozprávok, kde každé zúčastnené dieťa bolo odmenené diplomom. Počas prírodovedno-enviromentálnej činnosti sme objavovali liečivé rastliny, zhovárali sme sa o  ich využití, zbere, sušení, ale i uskladnení. Piatky sme si obohacovali naháňačkami, loptovými  hrami a relaxačnými cvičeniami.

 

I.oddelenie - Február

Február sme v ŠKD začali zhováraním o zasvätenon živote, spoločne sme sa pomodlili v kaplnke. Učili sme sa spievať pieseň Fašiangy Turíce, a a taktiež sme sa o nich pozhovárali. Zhotovovali sme si karnevalové masky a prezentovali sme ich na spoločnom karnevale, ktorý sa konal v telocvični školy. V esteticko-výchovnej činnosti sme prstovou technikou vytvárali vtáčikov, spoločne sme zhotovovali Valentínske srdce. Veľkým zážitkom pre nás bolo tvotenie tučniakovv polárnej žiare. Po skončení jarných prázdnin sme sa zhovárali o najkrajších zážitkoch prežitých počas nich, a taktiež sme si tieto zážitky zilustrovali.Pozorovali sme spoločne aj zmeny v prírode pred blížiacou sa jarou. Učili sme sa,ako sa správne správať v lese, a ako sa majú správne prikrmovať lesné zvieratká. Prakticky sme si vyskúšali aj prikrmovanie vtáčikov. Vonku sme hrali kolektívne pohybové hry a učili sme sa správne relaxovať.

I.oddelenie  - Január

Január bol pre náš školský klub detí mesiacom nových poznatkov a skúseností. Zhovárali sme sa o rodine, priateľských vzťahoch v ŠKD i asertivite. Veľkým zážitkom bolo pre deti tvorenie projektu s názvom Kolobeh vody v prírode, kde si deti rozvíjali základné princípy ochrany životného prostredia. Svoje manuálne a technické zručnosti, fantáziu a kreativitu si rozvíjali počas pracovno-technických  a esteticko-výchovných činností, kde pomocou nových výtvarných techník tvorili snehuliakov, nebo nad korunami stromov, tušom vytvárali nočnú zimnú krajinu, z vlny tvorili prekrásne zimné čiapky. Zaujímavým dňom bol i deň kedy sme sa s deťmi zhovárali o zimných olympijských hrách, deti spoločne  vytvárali z drevených kociek olympijské vlajky, kombinovanou technikou maľovali olympijských krasokorčuliarov, ktorých sme poslali do Zázračného ateliéru Tomášovi a Janke. Vonku si deti spoločne užívali sneh pri stavaní snehuliaka, pri hrách v snehu a lopatovaní.

I.oddelenie - December

V mesiaci December sme sa zhovárali o vianočných sviatkoch, čítali sme si príbehy z Biblie o zvestovaní a narodení Pána Ježiša, popri tom si každé dieťa vyfarbilo svoj vlastný betlehém, spievali sme si spoločne pieseň Tichá noc, svätá noc. V pracovno-technickej a esteticko-výchovnej činnosti deti rozvíjali svoju manuálnu zručnosť, kreativitu , fantáziu i technické zručnosti. Tvorili Mikuláša, spoločne vytvárali adventný veniec, kreslili list pre Ježiška, maľovali vianočný stromček technikou tupovaním, ktorý napokon zdobili ozdobami, ktoré spoločne vyrábali. Taktiež vyrábali vianočné pozdravy. Deti relaxovali pri hre. Zhovárali sme sa ovtáčikoch v zime, učili sa rozpoznávať a priraďovať stopy zvierat v snehu. Posledný deň pred Vianočnými prázdninami sme spoločne s II. oddelením mali vianočné posedenie, kde sme mali pripravený stôl s vianočnými dobrotami, ktoré nám pre deti zabezpečili ich rodičia. Popri maškrtení deti súťažili pri rôznych hrách: na špajdle, ktorú držali ústami navliekali cestoviny bez pomoci rúk, fúkaním do vaty sa ju snažili dopraviť do cieľa, cez rúlku z toaletného papiera vyfukovali pinpongovú loptičku a snažili sa ju čo najskôr dopraviť do pohárikov. Na záver sme si spoločne zatancovali.
 

I. ODDELENIE - NOVEMBER

V mesiaci November sme sa zaoberali starostlivosťou o izbové kvety. Zhovárali sme sa o rodine, i ľuďoch so zdravotným postihnutím, o úcte k ľudom okolo nás. V pracovno technickej oblasti deti vyrábali záložky do knihy, vianočné ozdoby - šišky, vianočné krajiny na predvianočné zastavenie a tvorili i anjelikov. V esteticko - výchovnej oblasti deti vytvárali rozprávkovú krajinu, predčitateľskú a čitateľskú gramotnosť sme rozvíjali pri počúvaní audionahrávky O dvanástich mesiačikoch a čítaním rozprávky Smelý zajko v Afrike, ktorú po vypočutí následne deti ilustrovali. Nacvičovali sme si intonáciu piesne O svätom Mikulášovi. Deti sa zapojili i do skrášľovania a úpravy triedy. Dôležitou súčastou činností bolo aj otužovanie, relaxácia a pohybové hry v ŠKD.

I. ODDELENIE - OKTÓBER

V tomto mesiaci sme sa venovali úcte k starým rodičom, pri tejto téme si deti zahrali scénky. Učili sa správne podať ruku  a predstaviť seba samého.Venovali sme sa i relaxácii a správnemu stolovaniu. V esteticko-výchovnej a pracovno-technickej činnosti deti spoločne tvorili jesenný strom, jesenný vinič a klobúk pani Jesene. Vytvárali zavárané ovocie z našich sadov a záložky do knihy. Pri téme bezpečnosť v cestnej premávke tvorili spoločný projekt-Vlastné mesto.

I. ODDELENIE - SEPTEMBER

V tomto mesiaci sa deti navzájom zoznamovali, vytvorili si spoločne stonožku so svojimi menami. Taktiež sa oboznamovali sa s pravidlami ŠKD. Zhovárali sme sa o prvej pomoci, staroslivosti o zdravie, hygiene. Venovali sme sa téme zdravého stravovania, z prineseného ovocia a zeleniny si vytvorili tvár - Zdravúšika, potom ovocie a zeleninu spoločne ochutnali. Učili sa rozlišovať zdravé a nezdravé potraviny. Na prechádzke v parku sa učili správne relaxovať, popri tom zbierali gaštany, lístie, šišky, šípky a rôzne iné prírodniny, ktoré sme neskôr využili na ďalšie tvorenie. 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
    Školská 386
    018 41 Dubnica nad Váhom
  • 042/4421324
    042/4422171

Fotogaléria