Novinky

Školský klub detí

ŠKD

Neoddeliteľnou súčasťou výchovnej činnosti v našom ŠKD je podporovať u detí tvorivé myslenie, aktivitu, rozvíjať talent a špecifické schopnosti, rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností ako aj športový talent. Deti sa učia základné zručnosti potrebné pre praktický život, ale i  tvorbe jednoduchých projektov.

Školský rok 2019/2020

Apríl,Máj

V apríli sme spolu s Evičkou vytvorili Messenger skupinu ŠKD SRDCE NA DLANI, každý deň sme pridávali tipy na hry, tvorenie, varenie, vzájomné zdielanie s deťmi. Vyrábali sme video aj foto postupy. Pripravovali sme sa na Veľkú noc, zdobili sme veľkonočné vajíčka, veľkonočného kohútika, Tobiasko s Radkom nám poslali fotku ako polievajú všetky dievčatá, Slávka a Katarínka so Šarlotkou mu poslali fotku medovníkov a vajíčok. Dorotka nám poslal fotku svojho ručne vymaľovaného rúška. Manuálne zručnosti a kreativitu si deti mohli vyskúšať pri výrobe lodiek z viečok, orechových škrupiniek, hudobných nástrojoch gitare a rumbagúl, alebo zemegule, slniečka. Zahrať sa mohli pri hrách Veľký týždeň, Mathiaskovej hre s loptičkami, alebo so spinermi z papiera, či pri vlastnoručne pomaľovaných kamienkoch, alebo pri Kvíze múdrej pani. Deti si mohli zasadiť a pozorovať ako rastie zemiak, alebo paprika. Urobili sme si zdravú pomazánku. Mesiac apríl sme ukončili fotkami a videami detí a ich zvieratok. Napr. Barborka predstavila svojho škrečka, Gabika zajačiky, Sofinka slimáky, Katka škrečka, Šarlotka psíka, Dorotka s Rebekou psíka, škrečky, slimáka.

Marec

V marci sme si s deťmi precvičovali neverbálnu komunikáciu, vyjadrovanie gestami. Deti rozvíjali svoje talenty pri výrobe svietnika, pozdravu  pre maminku k MDŽ, vytvorili a najreslili si svoj pohár s teplým kakaom, darčeky pre prvákov. Vyrobili sme Veĺkonočnú cestu.Marec je mesiac knihy, tak deti nakreslili svoju obĺúbenú rozprávku, urobili si záložky do knihy. Staršie deti si vybrali knihy z knižnice ŠKD a prečítali z nich menším kamarátom. Bola aj čitateĺská súťaž.Počas prírodnovedno- enviromentálnej činnosti sme spoznávali jarné kvety a bylinky.Telovýchovnú a zdravotnú činnosť si precvičovali pri pohybových hrách s balónom,alebo indiánskej šatke, či fotbale.V vzdelávacej oblasti sme sa zamerali na rozvoj čitateĺských aktivít, ako maĺované čítanie, čítanie z knihy na pokračovanie, jazykolamy o zvieratkách.

 

 

Február

 

Vo februári sme sa spojili so sestrou FMA Alenkou Badáčovou, ktorá chodila na našu ZŠ, teraz žije zasvätený život s Bohom v Banskej Bystrici. Prvé oddelenie sa zameralo na život a dielo matky Terezy z Kalkaty. Ďalej sme sa rozprávali a precvičovali si čo je konflikt, z čoho vzniká,ako mu predchádzať.Počas prírodovedno - enviromentálnej činnosti sme spoznávali bezpečné správanie na plavárni, život osamelých zvierat v útulkoch.Zdravie a pohyb sme precvičovali pri otužovaní, pohybových hrách, telovýchovných chvíĺkach.Estetickú a pracovno technickú zručnosť sme precvičovali pri Čičmanskej dedine, zimnej krajiny so zvieratkami, vytváraní vtáčikov z vlny,výrobe karnevalových makiet na fotenie  a karnevalových masiek. V prvom oddelení si s pani vychovávateĺkou Evkou spoločne vyrobili 3 karnevalové masky : Vietor, marionetu, predavača kvetín.Všetky tri boli ocenené v  školskom karnevale, kde bolo ozaj veselo a každá jedna maska bola originálna a jedinečná.

 

Január

 

V januári čakal na deti v ŠKD spoločný darček pod stromčekom, ktorý s radosťou rozbalili.V spoločensko - vednej činnosti sme sa rozprávali o asertívnom a priateľskom správaní, o spolužití s nevidiacimi kamarátmi. Estetickú stránku a manuálne zručnosti deti rozvíjali pri výrobe Čičmianskej dediny, maľovaných koňov, troch kráľov, snehuliaka. Počas prírodovedno- environmentálnej sme sa rozprávali o bezpečnom plávaní, šetrení energií. Telesné a zdravotné zručnosti deti rozvíjali pri zimných hrách.

 

 

December

V mesiaci december sme sa v spoločensko-vednej oblasti venovali vianočným zvykom  a tradíciám, čítali sme príbeh z Biblie o narodení Ježiška a deti s veľkým nadšením písali list pre Ježiška. Písali sme aj deťom z Mokrohájskej z Bratislavy s ktorými sme sa spriatelili počas talentovej šou: Talent školy. Pripravii sme pre ne i malé darčeky. Taktiež sme sa zapojili i do Vianočnej pošty. Deti pomohli i pri predávaní výrobkov na Predvianočnom zastavení  a samostatne vyzobili aj vianočný stromček v ŠKD. Počas pracovno-technikej činnosti a esteticko-výchovnej činnosti sme sa venovali počúvaniu a spievaniu vianočných kolied, učili sme sa spievať taliansku pieseň A natale puoi, vyrábali sme vianočné pozdravy,  svätého Mikuláša  a veľa času sme venovali aj tématickému nacvičovaniu divdelných predstavení  Tajuplné vianoce,ktoré sme pripravili ako vianočné predstavenie pre našu školu i pre rodiny detí a verejnosť a divadielko Okom stolára, ktoré si deti pripravili ako vystúpenie pre rodičov na  sv. Mikuláša. Venovali sme sa aj starostlivosti o zvieratká v zime a pátrali sme po zvieratkách v prírode. Počas telesnej, zdravotnej a športovej činnosti sa deti učili ako sa majú  správne otužovať počas zimného obdobia, taktiež mali športový deň s Mikulášom a predviančné posedenie, počas ktorého sa deti tešili a spomínali na zážitky  z divadelných predstavení.

 

 

November

V mesiaci november sme s  s deťmi zhovárali o ich domove, o zážitkoch so svojou rodinou počas jesenných prázdnin, o tom ako prebieha oslava narodenín u nich v rodine o deťoch vo svete, o ich živote. Počas pracovno-technickej činnosti a esteticko-výchovnej činnosti sme sa venovali výrobe výrobkov na Vianočné zastavenie, vyrábali sme svietniky, vianočné pohľadnice, anjelikov,  ozdoby z vareného porcelánu, ale i prekrásne svietniky zo skla, ktoré sme zdobili vretienkom, umelým snehom a  ružami zo šišiek. Neustále sme sa venovali aj nacvičovaniu scén z divadelného predstavenia Tajuplné vianoce. Venovali sme sa triedeniu odpadkov, kde deti z krabíc a separovaného odpadu vyrobili  vláčik triediačik a dali mu meno Šaňo.  Venovali sme sa i poriadku v našom ŠKD, a úprave okolia. Počas telesnej, zdravotnej a športovej činnosti o rôznych závislostiach, a hlavne prevencii.

 

 

Október

V októbri čakalo deti, veľa krásnych tém , na ktoré sa naozaj s radosťou tešili. Zhovárali sme sa o medzinárodnom dni starších osôb, kde deti pre svojich starých rodičov vyrábali krásny darček s ukrytím prekvapením. Taktiež úžasnou témou boli zdravé a nezdravé potraviny, pri ktorej nás naozaj deti prekvapili svojimi znalosťami. Skúšali si taktiež správne stolovanie. Deti popri téme o rodine vytvárali svoj vlastný rodinný rodokmeň .Počas pracovno-technickej činnosti i esteticko-výchovnej činnosti sme tvorili mnoho zaujímavých dielok , či už spoločne , v skupinkách, alebo samostatne. Nádherný  dáždnik pre pani Jeseň, Mliečne mesto, výstavu zeleniny a ovocia z našich záhrad, záložku do knihy, maľovanú tekvicu. Taktiež sme nacvičovali scény z divadelného predstavenia Tajuplné Vianoce, pieseň A natale puoi, i jesennú pieseň Pani Jeseň bohatá.Počas prírodovedno-enviromentálnej činnosti sme sa učili striedať prácu i odpočinok, tvorili sme spoločne výborné zdravé pomazánky, deti so zaviazanými očami , privoniavali k bylinkám i koreninám a hádali presne o akú ide.Spoločne  s deťmi  sme robili súťaže,spoločné aktivity a cvičenia s balónmi, vonku sa zahrali rôzne hry i fotba

September

September prvý mesiac v školskom roku 2019/2020. My v školskom klube detí sme ho začali, plní očakávaní. Prišli nám nový prípravkári a prváci, ktorých sme uvítali a spoločne sme sa navzájom spoznávali. Opakovali sme si dodržiavanie pravidiel  v škole i v školskom klube detí. Zhovárali sme sa o medzinárodnom dni vďačnosti. Taktiež  si deti precvičovali  ako si majú udržovať poriadok na stole pri tvorení. Tvorili stromy prstovou technikou do galérie na schodoch školy, taktiež tvorili rozprávkové stromy z alobalu. Kreslili zážitky z prázdnin, diskutovali o správnom obliekaní do školy, navrhovali si vlastné oblečenie. Taktiež s deti zahrali na záchranu zraneného. V telesnej, zdravotnej a športovej činnosti, sme sa venovali strečingu, cvičeniu vo dvojiciach a v skupinkách.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jún

Posledný mesiac v škole, mesiac jún, bol u detí plný očakávaní. Čo všetko ešte postíhame spoločne pred začatím prázdnin. Najkrajšími zážitkami boli pre deti dva. Prvý, keď nás poctili svojou návštevou deti z Mokrohájskej spoločne s ich pani riaditeľkou, ktorý nás veľmi obohatili svojim vystúpením pre nás, počas ktorého  do svojho programu zapojili aj naše detičky. Bol to pre nich neopísateľný zážitok. Bolo skvelé, ako sa navzájom pri hre divadla navzájom doplňovali a veľmi si to užívali. Druhým úžasným zážitkom bola besiedka pre mamičky a oteckov, počas ktorej deti dali zo seba naozaj všetko. Pripravili sme pre rodičov spolu s „našimi“ deťmi krásny program aj s prekvapením. Po vystúpení sa deti fotili z strom ráme zrkadla, ktorý tvorili aj s ostatnými kulisami k foteniu. Počas pracovno-technickej činnosti, deti stavali Gagarinovu raketu. Chlapci ju navrhovali v svojich nákresoch a dievčatá ju konštruovali. Spoločne tvorili taktiež podmorský svet, do ktorého zakomponovali morské živočíchy. V prirodovedno- enviromentálnej oblasti, sme sa s deťmi zhovárali o dôležitosti dodržiavania pitného režimu, o zdravom stravovaní, o liečivých bylinkách, popri ktorom deti oberali kvet lipy. Do školského klubu nás prišiel navštíviť aj zajko, ktorému s u nás veľmi páčilo. Poslené týždne deti relaxovali pri pozeraní rozprávok, rôznych hrách, stavaní čo najväčšej veže. Na záver školského roka sme sa v klube rozlúčili spoločným podedením

 

Máj

V spoločensko-vednej činnosti sme sa spoločne  s deťmi zhovárali o rodine, modlili sme  sa ruženec, i k Panne Márii, spoločne sme si čítali z detskej Biblie.V pracovno-technickej a esteticko-výchovnej oblasti si deti rozvíjali svoje manuálne zručnosti, estetické cítenie, kreativitu i koordináciu ruky i oka pri tvorení svojich výtvarných diel, pri ktorých si vyskúšali i nové výtvarné techniky. Tvorili klietku s vtáčikom, vytvárali vázy pre svoje mamičky ku dňu matiek, i šálku s čajom pre mamičku. Na besiedku pre mamičky a oteckov ku Dňu matiek  a otcov sa pripravovali spoločne s pani učiteľkami nácvikom básní pre  mamu a ocka, divadlom Ako Boh stvoril otca, spievaním piesní Až raz budem učiteľkou a Srdce nehasnou. V prírodovedno-enviromentálnej oblasti sme sa zaoberali zberom odpadkov a čistenia ihriska v a reáli školy, témou triedenia odpadkov.Telesnú, zdravotnú a športovú činnosť sme venovali benbintonu, významu pohybu pri športových hrách i téme v zdravom tele zdravý duch.

 

 

Apríl

V mesiaci Apríl sme sa zaoberali  prevenciou proti násiliu, učili sme sa riešiť konflikty bez násilia, pri hraní spoločenský h hier, upevňovali priateľské vzťahy. Najkrajšou témou tohto mesiaca boli Veľkonočné sviatky, o ktorých sme sa zhovárali, pozerali si v prezentácii staré veľkonočné zvyky, a k týmto sviatkom sme si zhotovili veľkonočné sliepočky s maľovanými vajíčkami, novou technikou sme si vyrábali maľovaného zajaca, brezový háj s vtáčími búdkami a spoločne počas tvorivých dielní sme vyrábali jarný vodopád.

Počas prírodovedno- enviromentálnej činnosti sme striedali prácu s odpočinkom a 22.apríla sme slávili svetový deň Zeme. V telesnej, zdravotnej a športovej činnosti sme preberali témy o doprave, vzdelávali sme sa počas pozerania dopravno výchovnej ukážky STOJ, POZOR, CHOĎ, hrali sme taktiež dopravné pexeso  a na školskom dvore deti hrali rôzne pohybové hry, háčkovali pri slnení. Bol to mesiac plný zážitkov.

 

Marec

V našom školskom klube sme sa v mesiaci marec v spoločensko-vednej oblasti zhovárali o gestách, o slangu, ktorý taktiež deti často používajú.venovali sme sa i téme  Marec- mesiac knihy. V pracovno-technickej oblasti sme skúšali nové techniky a používali sme i nové materiály. Tvorili sme zátišie, ktoré sme nazvali „Kytica kvetov“, Jarné okienka, ale i darček ku dňu žien. V esteticko-výchovnej oblasti sme sa zamerali na čitateľskú súťaž, ilustrovanie rozprávky, pri ktorej sme sa zahrali na ilustrátorov, ale vyrábali sme si i vlastné záložky do kníh. V oblasti prírodovedno- enviromentálnej deti hľadali prvé znaky jari, zbierali  prvé jarné kvety z ktorých sme  tvorili obrazy. Piatky sme oddychovali a relaxovali pri hudbe , pri relaxačných hrách, cvičili sme s loptou.

 

Február

Vo  Ferbuári v spoločensko-vednej oblasti sme sa zaoberali Svetovým dňom zasväteného života, zvykmi fašiangov, a taktiež sme sa zhovárali vznikmi konfliktov pri spoločenských hrách a ich riešením. Na pracovno-technickej činnosti a esteticko-výchovnej činnosti sme svoje zručnosti rozvíjali v rôznych výtvarných technikách, vytvárali sme marionety, karnevalové škrabošky, rámiky na fotky...V prírodovedno-enviromentálnej oblasti sme si spomínali pravidlá pri plávaní, prikrmovali sme vtáčikov, zhovárali sme sa o starostlivosti o zvieratká, ale i opustených zvieratkách. Počas piatkov sme relaxovali hudbou, zabávali sme sa  pri relaxačných cvičeniach a hrách a nakoniec i pri klobúkovom tanci.

Január

Január, nádherný  zimný mesiac, plný skúmania, prekvapení, nového tvorenia a techník. Učili sme sa o priateľstve s nevidiacimi, kde si deti  vyskúšali pomocou gombíkov písať brailovím písmom. Rozvíjali sme priateľstvo medzi nami, zhovárali sme sa o sebaúcte. V pracovno-technickej oblasti a v esteticko-výchovnej oblasti sme skúšali rôzne nové výtvarné techniky, v ktorých sme sa zamerali na zimné obdobie, deti sa učili i správne intonovať a zapamätať si text piesne Zimný vietor.Zaujímavými témami bolo i šetrenie vody samozavlažovanímn  kvetov, šetrenie elektrickej energie i pomoc opusteným zvieratám.Zimu sme si užívali pri zimných  hrách, deti sa guľovali, šmýkali, pri hre stopy v snehu deti vytvárali spoločným vyšliapavaním do snehu prekrásny kostol.

December

V decembri sme sa s deťmi  v čase Adventu a čakania na príchod narodenia Ježiška rozprávali o kresťanských tradíciách a zvykoch počas Vianoc. Teta Dáška nám prišla upiecť čerstvé oblátky. Oboznámili sa s tradíciou chodenia obrazu s Pannou Máriou po rodinách- modlitbou ruženca.  Svoje manuálne zručnosti si žiaci  zdokonaľovali pri výrobe darčekov na Vianočnú burzu. Zapojili sme sa do Vianočnej pošty pre starkých, privítali Mikuláša. Oboznámili sme sa s otužovaním. Na školskom dvore kŕmili vtáčiky, pozorovali ich stopy. Rok 2018 sme ukončili krásnym spoločným prvým adventným divadlom a koledovaním pre rodičov. Vianočným posedením s hrami a občerstvením. Veľké Pán Boh zaplať za zážitkami, radosťami naplnený rok 2018. Bože, prosíme, sprevádzaj a ochraňuj nás   s Pannou Máriou  aj ďalší rok 2019.

November

November, prekrásny mesiac plný zaujímavých tém. Zhovárali sme sa o Úcte k rodičom, ostatným ľuďom, o tolerancii. Učili sme sa starať o kvety, čistiť okolie ŠKD, ale i riediť odpad. V esteticko – výchovnej oblasti sme sa zamerali na tematické vychádzky, pozorovanie zmien, audio nahrávky a témy z rozprávok. Rozvíjali sme základné technické a manuálne zručnosti. Zamerali sme i na ochranu nášho zdravia, a nakoniec v vzdelávacej činnosti sme u detí rozvíjali vedomosti počas gramatických a matematických cvičení i počas didaktických hier.

Október

V mesiaci Október sme sa v ŠKD zhovárali o kultúre osobného prejavu, zamerali sme sa na kultúrne návyky, a stolovanie. V pracovno – technickej oblasti deti pracovali s rôznym materiálom , skúšali si nové pracovné postupy a techniky, v esteticko – výchovnej oblasti sme sa zamerali na  hudobné činnosti a tanec. Ďalej sme sa učili poznávať základné princípy zdravého životného štýlu. V telesnej, zdravotnej a športovej oblasti sme tému zakomponovali do oblasti bezpečnosti v cestnej premávke. Počas prípravy na vyučovanie  sme sa zameriavali na štýl učenia, a snažili sme sa o rozvoj predčitateľskej a čitateľskej gramotnosti tým, že sme sa venovali čítaniu rozprávkového textu, reprodukcii príbehov ale nakoniec i čítaniu s porozumením.

September 

V mesiaci september sme sa obe oddelenia zaoberali v spoločensko-vednej oblasti dodržiavaním školského poriadku, pravidlami ŠKD a adaptáciou detí z prípravného a prvého ročníka.

V spoločensko-vednej oblasti sme sa zaoberali dodržiavaním školského poriadku, adaptáciou detí z prípravného a prvého ročníka, pripomínali sme si pravidlá ŠKD.Pripomenuli sme si  medzinárodný deň vďačnosti.V prírodovedno- enviromentálnej oblasti sme sa zhovárali o starostlivosti o zdravie, o správnej životospráve. V esteticko-výchovnej oblasti sme vytvárali rôznymi technikami dielka, aby sme si nimi mohli vyzdobiť okolie nášho školského klubu. V pracovno – technickej oblasti  sme sa zaoberali témami, ktoré sa týkali poriadku a čistoty okolia,  prípravou seba samého do školy i svetovým dňom mlieka na školách. Deti rozvíjali pri tom svoje technické zručnosti a jemnú motoriku, ale i fantáziu. V telesnej, zdravotnej a športovej oblasti sme sa veľa zhovárali o základných hygienických návykoch a ich kultivácii a veľa sme sa zaoberali relaxačnými cvičeniami, strečingom.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
  Školská 386
  018 41 Dubnica nad Váhom

  e-mail: zssds@stonline.sk
  sekretariat@zsds.sk

  IČO: 42378001
  DIČ: 2120101511
  Číslo účtu: SK7402000000001251759753
 • 042/4421324
  042/4422171
  Odhlasovanie stravy + Materská škola 0911520730

Fotogaléria