Novinky

Výchovný poradca

Nadpis

 

Výchovný poradca: Mgr. Janette Drobcová

Konzultačné dni:

utorok: 13,30 - 15,00

štvrtok: 9,00 - 11,30

 

Dôležité termíny pri prijímaní žiakov na SŠ a OGY

Ako na SŠ?

 • žiak má možnosť podať si:
  •  2 prihlášky na SŠ, ktorá vyžaduje overenie talentu (talentovky)
  •  2 prihlášky na SŠ (bez overenia talentu)
 • do prihlášky sa uvádzajú:
  • koncoročné známky z 6., 7. a 8. ročníka a polročné známky 9. ročníka
  • výsledky Testovanie 9
  •  účasť v súťažiach, olympiádach (žiak dostáva body podľa umiestnenia)
 • prijímacie skúšky sa robia na všetkých študijných odboroch (4. ročné štúdium) z predmetov SJL, MAT, zdravotnícke školy – BIO, CHE, na hotelovej akadémii – aj z cudzieho jazyka
 • prijímacie skúšky sa nerobia na učebné odbory (3. ročné štúdium) - žiaci sú prijímaní na základe študijných výsledkov, Testovania a účasti v súťažiach
 • k prihláške žiak prikladá kópie 2 overených  diplomov (výchovným poradcom) za účasť v súťažiach, olympiáde
 • každý žiak má nárok navštíviť Dni otvorených dverí na SŠ (2x) – ospravedlnené zo ZŠ

 

Kde nájdem info o SŠ?

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
  Školská 386
  018 41 Dubnica nad Váhom
 • 042/4421324
  042/4422171
  Odhlasovanie stravy + Materská škola 0911520730

Fotogaléria