Novinky

Zápis do MŠ

Nadpis

Zápis do materskej školy sa uskutoční v čase od 27.4. - 15.5.2020

Vyplnenú prihlášku odovzdajte na sekretariáte školy.

Prednostne sú  prijaté :

- deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

- deti, ktoré dovŕšili 5 rokov veku

- deti s dodatočne odloženou PŠD

- deti, ktorých súrodenec už navštevuje našu MŠ alebo ZŠ

POZNÁMKA:

Rodič  vyplnenú a od lekára potvrdenú žiadosť a vyplnený DOTAZNÍK prinesie na sekretariát školy.

V prihláške je potrebné mať potvrdenie o trvalom pobyte, ktoré si rodič zabezpečí na Oddelení evidencie obyvateľstva na mestskom úrade. 

Rodič vyplní priložený Dotazník.               

Vážení rodičia, formulár žiadosti o prijatie Vášho dieťaťa do našej MŠ ako aj Dotazník si môžete stiahnuť TU.    

Prihlaska_deti_do_MS(4).doc

dotaznik_pri_prijimani_deti_do_MS.docx

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
  Školská 386
  018 41 Dubnica nad Váhom

  e-mail: zssds@stonline.sk
  sekretariat@zsds.sk

  IČO: 42378001
  DIČ: 2120101511
  Číslo účtu: SK7402000000001251759753
 • 042/4421324
  042/4422171
  Odhlasovanie stravy + Materská škola 0911520730

Fotogaléria