Novinky

Zápis do MŠ

Nadpis

Zápis do materskej školy sa uskutoční v čase od 15.4. - 15.5.2019

Vyplnenú prihlášku odovzdajte na sekretariáte školy.

Prednostne sú  prijaté :

- deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

- deti, ktoré dovŕšili 5 rokov veku

- deti s dodatočne odloženou PŠD

- deti, ktorých súrodenec už navštevuje našu MŠ alebo ZŠ

POZNÁMKA:

Rodič  vyplnenú a od lekára potvrdenú žiadosť a vyplnený DOTAZNÍK prinesie na sekretariát školy.

V prihláške je potrebné mať potvrdenie o trvalom pobyte, ktoré si rodič zabezpečí na Oddelení evidencie obyvateľstva na mestskom úrade. 

Rodič vyplní priložený Dotazník.               

Vážení rodičia, formulár žiadosti o prijatie Vášho dieťaťa do našej MŠ ako aj Dotazník si môžete stiahnuť TU.    

Prihlaska_deti_do_MS(4).doc

dotaznik_pri_prijimani_deti_do_MS.docx

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
    Školská 386
    018 41 Dubnica nad Váhom
  • 042/4421324
    042/4422171
    Odhlasovanie stravy + Materská škola 0911520730

Fotogaléria