Novinky

Zápis do 1.ročníka

Zápis do 1. ročníka

 

Zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2019/20120 bude 11. - 12. 4. 2019 od 15.00 - 17.00 hod. Zápisný lístok a tlačivo Zdravotné intormácie o dieťati si môžete stiahnuť TU:

Protokol_o_zapise_do_1._rocnika.docx

Zdravotne_informacie_o_dietati.docx

Deti budú do školy prijímané v zmysle § 10 Štatútu školy. Rodičia sú prvými a nezastupiteľnými vychovávateľmi svojich detí a pozitívne pôsobenie školy je možné len pri dobrej vzájomnej spolupráci školy a rodičov.

K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa. Nevyhnutným predpokladom na zapísanie dieťaťa bude aj písomný súhlas rodičov s rešpektovaním výchovnej línie školy.

Škola je plno organizovaná, má školský klub detí a školskú jedáleň. Škola prešla rekonštrukciou - nové WC zariadenia na celej škole, v každej triede je inštalovaná interaktívna tabuľa, nové okná, nové plávajúce podlahy v triedach, nový školský  nábytok, vynovená učebňa informatiky, novozriadená učebňa prírodných vied, dve učebne cudzích jazykov, a vymaľované priestory školy. V priestoroch školy sa nachádza školská kaplnka, učebňa náboženskej výchovy, ako aj školská knižnica.

Na škole sa vyučujú cudzie jazyky, od prvého ročníka anglický jazyk a od siedmeho ročníka nemecký a ruský jazyk. Pre využitie voľného času detí ponúkame bohatú mimoškolskú činnosť. Na škole pracuje aj súkromná ZUŠ.

Podrobnejšie informácie o profilácii školy nájdete na internetovej stránke školy – www.zsds.sk v sekcii dokumenty Školský vzdelávací program.

V prípade záujmu môžete získať bližšie informácie na sekretariáte školy.

na tel. čísle 042/4421324, resp. na www.zsds.sk

 

Mgr. Monika Pastieriková

riaditeľka školy

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
    Školská 386
    018 41 Dubnica nad Váhom
  • 042/4421324
    042/4422171
    Odhlasovanie stravy + Materská škola 0911520730

Fotogaléria