• Zápis do 1. ročníka

    • Zápis detí do 1. ročníka a Prípravného ročníka na školský rok 2020/2021 bude prebiehať od 15. - 30. 4. 2020, bez osobnej prítomnosti detí.

     Vážení rodičia budúcich prvákov!
     Zápis pre školský rok 2020/2021 prebieha bez osobnej prítomnosti detí. Mal by sa konať prednostne 
      elektronickou formou. Zápis osobnou prítomnosťou v škole využite iba v prípade, že nemáte inú možnosť.

     Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční v týchto formách:

     • elektronicky - táto forma má byť uprednostnená; elektronickú prihlášku môžete vyplniť TU  do 30. apríla 2020. Ak rodič požaduje odklad povinnej školskej dochádzky, vyznačí to v elektronickej prihláške,
     • poštou; rodičia si tu môžu stiahnuť: Protokol_o_zapise_do_1._rocnika.docx a Dotaznik.docx  vyplniť ich a doručiť poštou na adresu školy (ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia, Školská 386, 018 41 Dubnica nad Váhom),
     • osobne; ak nemáte inú možnosť, a to bez prítomnosti detí v dňoch 15. apríla, 22. apríla a 29. apríla 2020, v čase od 15.30 h do 17.00 h

     Osobný zápis sa uskutoční za prísnych hygienických podmienok (ochranné rúško, dodržiavanie stanovených rozostupov) vo vestibule školy za prítomnosti vedenia školy, ktorý vydá príslušné pokyny k vyplneniu tlačiva.

     Prípadný odklad povinnej školskej dochádzky môžu rodičia riešiť stiahnutím Ziadost_o_odklad_povinnej_skolskej_dochadzky.docx,  jej vyplnením a doručením poštou v súlade so stanovenými termínmi zápisu alebo osobnou návštevou v uvedených dňoch.

     Tu sú k dispozícii:

     Upozorňujeme rodičov, ktorí už majú deti zapísané a ktoré mali odklad povinnej školskej dochádzky v predchádzajúcom školskom roku, že zápis musia znova absolvovať. 

     Deti budú do školy prijímané v zmysle § 10 Štatútu školy. Rodičia sú prvými a nezastupiteľnými vychovávateľmi svojich detí a pozitívne pôsobenie školy je možné len pri dobrej vzájomnej spolupráci školy a rodičov.

     Nevyhnutným predpokladom na zapísanie dieťaťa bude aj písomný súhlas rodičov s rešpektovaním výchovnej línie školy.

     Škola je plno organizovaná, má školský klub detí a školskú jedáleň. Škola prešla rekonštrukciou - nové WC zariadenia na celej škole, v každej triede je inštalovaná interaktívna tabuľa, nové okná, nové plávajúce podlahy v triedach, nový školský  nábytok, vynovená učebňa informatiky, novozriadená učebňa chémie, biológie a techniky, jazykové laborátórium a vymaľované priestory školy. V priestoroch školy sa nachádza školská kaplnka, učebňa náboženskej výchovy, ako aj školská knižnica.

     Na škole sa vyučujú cudzie jazyky, od prvého ročníka anglický jazyk a od siedmeho ročníka nemecký jazyk. Pre využitie voľného času detí ponúkame bohatú mimoškolskú činnosť. Na škole pracuje aj 2 súkromné ZUŠ.

      

     Mgr. Monika Pastieriková

     riaditeľka školy

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
   • skola@zssds.sk
   • 042/4421324 042/4422171 Sekretariát školy - 0911884578 Školská jedáleň - 0911520730 Materská škola - 0901721022 Základná škola - zborovňa - 0901721020
   • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753
   • 42378001
   • 2120101511
   • Mgr. Monika Pastieriková riaditel@zssds.sk
   • Ing. Janka Mikušková janka.mikuskova@zssds.sk
   • Mgr. Eva Nikodémová eva.nikodemova@zssds.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje