Novinky

Život v Materskej škole sv. Dominika Savia Zápis do Materskej školy

Materská škola

Zápis do Materskej školy

Riaditeľstvo Materskej školy sv. Dominika Savia oznamuje rodičom, že zápis detí do MATERSKEJ  ŠKOLY sa uskutočňuje od 1. apríla do 13. mája 2016.

Prednostne sú  prijaté :

- deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

- deti, ktoré dovŕšili 5 rokov veku

- deti s dodatočne odloženou PŠD

- deti, ktorých súrodenec už navštevuje našu MŠ alebo ZŠ

POZNÁMKA:

Rodič  vyplnenú a od lekára potvrdenú žiadosť prinesie na sekretariát školy.

V prihláške je potrebné mať potvrdenie o trvalom pobyte, ktoré si rodič zabezpečí na Oddelení evidencie obyvateľstva na mestskom úrade.                  

Vážení rodičia, formulár žiadosti o prijatie Vášho dieťaťa do našej MŠ si môžete stiahnuť TU.

       Prihlaska_dietata_do_MS.doc

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
    Školská 386
    018 41 Dubnica nad Váhom
  • 042/4421324
    042/4422171
    Odhlasovanie stravy + Materská škola 0911520730

Fotogaléria