• Zloženie rady školy

    • Rada-skoly-pri-ZS-s-MS-sv.-D.-Savia_2022_11_21.pdf

     Zloženie rady školy:

     • 3 zvolení zástupcovia rodičov ZŠ

     Ing. Stanislav Farský - predseda RŠ

     Mgr. Peter Liška

     Mgr. Karol Benko


     • 1 zvolený rodič MŠ

      Mgr. Michal Šandor


     • 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy (ZŠ a MŠ)

     Mgr. Janette Drobcová (ZŠ)

     Mgr. Anna Záležáková  (MŠ)


     • 1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov

     Lenka Matuščinová


     • 4 delegovaní zástupcovia za zriaďovateľa školy

     Bc. Bohuš Levko, SDB

     CsiDr. ThLic. Martin Kramara

     PaedDr. Eva Iliašová - podpredseda RŠ

     Mgr. Ľuboš Bytčánek


    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
   • Tel./Fax - 042/4421324 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
   • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753 Slovakia
   • Mgr. Eva Nikodémová riaditel@zssds.sk
   • Ing. Janka Mikušková janka_mikuskova@zssds.sk
   • Mgr. Eva Benková eva.benkova@zssds.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje