• Výchovné poradenstvo

    •  

     Výchovný poradca: Mgr. Janette Drobcová

     Konzultačné dni:

     utorok: 13,30 - 15,00

     štvrtok: 9,30 - 13,30

      

     Ako na SŠ?

     • žiak má možnosť podať si:
      •  2 prihlášky na SŠ, ktorá vyžaduje overenie talentu (talentovky)
      •  2 prihlášky na SŠ (bez overenia talentu)
     • do prihlášky sa uvádzajú:
      • koncoročné známky z 6., 7. a 8. ročníka a polročné známky 9. ročníka
      • výsledky Testovanie 9
      •  účasť v súťažiach, olympiádach (žiak dostáva body podľa umiestnenia)
     • prijímacie skúšky sa robia na všetkých študijných odboroch (4. ročné štúdium) z predmetov SJL, MAT, zdravotnícke školy – BIO, CHE, na hotelovej akadémii – aj z cudzieho jazyka
     • prijímacie skúšky sa nerobia na učebné odbory (3. ročné štúdium) - žiaci sú prijímaní na základe študijných výsledkov, Testovania a účasti v súťažiach
     • k prihláške žiak prikladajú kópie  overených  diplomov  za účasť v súťažiach, olympiáde
     • každý žiak má nárok navštíviť Dni otvorených dverí na SŠ (2x) – ospravedlnené zo ZŠ

      

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Kde nájdeš info o stredných školách ?  (stránky ešte nemajú aktualizované informácie )

                                             www.stredneskoly.sk – Dni otvorených dverí, zoznamy škôl ...

                                             www.hrdinaremesla.sk – info o duálnom vzdelávaní...

                                             www.dualnysystem.sk – duálne vzdelávanie

                                             www.potrebyovp.sk – duálne vzdelávanie

                                             www.komposyt.sk – info pre rodičov, žiakov

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
   • skola@zssds.sk
   • Tel./Fax - 042/4421324 Ekonóm - 042/4422171 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
   • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753
   • 42378001
   • 2120101511
   • Mgr. Monika Pastieriková riaditel@zssds.sk
   • Ing. Janka Mikušková janka.mikuskova@zssds.sk
   • Mgr. Eva Nikodémová eva.nikodemova@zssds.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje