• BUDÚCI PRVÁK BY MAL VEDIEŤ:

     ● mať primerané poznatky o okolí, primerane rozvinutú úroveň reči a myslenia

     ● vedieť sa sústrediť a zotrvať pri činnosti cca 15 – 20 min

     ● správne vyslovovať všetky hlásky, obohacovať svoju slovnú zásobu, neskákať do reči hovoriacemu, zachytiť, správne pochopiť otázku a zapamätať si pokyn 

     ● vyjadrovať sa plynulo aj v zložitejších vetách, rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu; 

     ● samostatne sa obliecť a obuť, pozapínať si gombíky a zaviazať šnúrky; 

     ● samostatne sa najesť príborom a obslúžiť na WC; 

     ● kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené, mať správny úchop písacieho nástroja

     ● nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi; 

     ● vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary; 

     ● poznať základné farby; spočítať predmety do "päť"; 

     ● naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku, vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach;

     ● orientovať sa v priestore, kde je "vpredu", "vzadu", "hore", "dole", "vpravo", "vľavo". 

      

     Nemenej dôležitá je u budúceho prváka oblasť  správania a emocionálna zrelosť

     ● začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha; 

     ● na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká); 

     ● väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý, plačlivý; 

     ● nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti; 

     ● v jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
   • skola@zssds.sk
   • Tel./Fax - 042/4421324 Ekonóm - 042/4422171 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
   • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753
   • 42378001
   • 2120101511
   • Mgr. Monika Pastieriková riaditel@zssds.sk
   • Ing. Janka Mikušková janka.mikuskova@zssds.sk
   • Mgr. Eva Nikodémová eva.nikodemova@zssds.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje