• Zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2023/2024

    • Vážení rodičia budúcich prvákov!

     pozývame Vás na zápis do 1. ročníka ZŠ, ktorý sa uskutoční v dvoch častiach:

     1. časť: Vyplnenie elektronickej prihlášky v termíne od 3.4. - 14.4. 2023 

     • Zákonný zástupca vypíše elektronickú prihlášku a odošle ju 

     ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA

     • Rodič, ktorý vyplní elektronickú prihlášku dostane na svoj mail presné informácie k priebehu zápisu
     • Okrem elektronickej prihlášky je zákonný zástupca povinný vypísať aj doplňujúci DOTAZNÍK. Nájdete ho TU: Dotaznik.docx
     • Po vyplnení je potrebné odoslať dotazník ako prílohu na e-mail: skola@zssds.sk

     Ak chcete prihlášku vyplniť ručne, potrebné tlačivá sú pre Vás k dispozícií na sekretariáte školy.

     2. časť: Osobné stretnutie rodiča spolu s dieťaťom  v priestoroch školy v termíne 12. - 13.4. a 18.4. 2023

     Súčasťou osobného stretnutia  bude  rozhovor dieťaťa s učiteľkou a splnenie krátkych úloh na posúdenie školskej pripravenosti dieťaťa. O stretnutí Vás budeme vopred informovať.

     POKRAČOVANIE  V PREDPRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ:

     Ak zákonný zástupca žiada pre svoje dieťa pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, je potrebné oň požiadať. 

     Túto vypísanú žiadosť spoločne s prílohami doručte na sekretariát školy, alebo zašlite na e-mail: skola@zssds.sk

     K žiadosti je potrebné doložiť:

     • potvrdenie príslušného poradenského zariadenia
     • potvrdenie všeobecného lekára
     • informovaný súhlas zákonného zástupcu

     TLAČIVÁ na stiahnutie:

     Deti budú do školy prijímané v zmysle § 10 Štatútu školy. Rodičia sú prvými a nezastupiteľnými vychovávateľmi svojich detí a pozitívne pôsobenie školy je možné len pri dobrej vzájomnej spolupráci školy a rodičov.

     Nevyhnutným predpokladom na zapísanie dieťaťa bude aj písomný súhlas rodičov s rešpektovaním výchovnej línie školy.  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
   • Tel./Fax - 042/4421324 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
   • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753 Slovakia
   • Mgr. Eva Nikodémová riaditel@zssds.sk
   • Ing. Janka Mikušková janka_mikuskova@zssds.sk
   • Mgr. Eva Benková eva.benkova@zssds.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje