• História školy

    • •   Počiatok budovania školy je spätý s rokom 1941. Po dostavbe škola niesla pečať cirkevnej školy, pretože jej názov bol Rímsko-katolícka meštianska škola. V roku 1949 bola zoštátnená.

      

     •   Po roku 1989 silneli tendencie opätovne zriadiť cirkevnú školu, a tak za pomoci cirkevných hodnostárov a mnohých občanov zriaďovateľ Biskupský úrad v Nitre vydal 27.6.1991 zriaďovaciu listinu, ktorou potvrdil zriadenie cirkevnej školy sv. Dominika Savia v Dubnici n/V a 2.5.1991 ju Ministerstvo školstva SR zaradilo do siete škôl. Za uplynulé obdobie absolvovalo povinnú školskú dochádzku viac ako 700 žiakov.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
   • skola@zssds.sk
   • 042/4421324 042/4422171 Sekretariát školy - 0911884578 Školská jedáleň - 0911520730 Materská škola - 0901721022 Základná škola - zborovňa - 0901721020
   • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753
   • 42378001
   • 2120101511
   • Mgr. Monika Pastieriková riaditel@zssds.sk
   • Ing. Janka Mikušková janka.mikuskova@zssds.sk
   • Mgr. Eva Nikodémová eva.nikodemova@zssds.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje