• Profil školy

    •        Naša škola je živý organizmus posilňovaný Duchom Svätým. Plníme učebné osnovy ako iné školy, ale vychovávame v duchu evanjelia. Tolerujeme človeka ako Božie dieťa, jeho individualitu a volíme tak vhodné vyučovacie prostriedky a metódy podľa potrieb žiakov. Počtom žiakov sa radíme k menším školám, ale práve to vnímame, ako výhodu. Umožňuje nám to lepšie sa priblížiť k deťom a ich potrebám. Všetci u nás nachádzajú porozumenie, pokoj a záujem.

            Naši žiaci pod vedením skúsených a kvalifikovaných pedagógov dosahujú výborné výsledky a reprezentujú školu v rôznych súťažiach a aktivitách. Veľkosť školy sa nemeria počtom žiakov, ale úspechmi. Vládne u nás pokojná atmosféra a harmónia. Poskytujeme žiakom bohatý výber mimoškolských aktivít v rôznorodých krúžkoch. Zapájame sa do mnohých umeleckých, vedomostných i športových súťaží.

                Veľmi nás teší, že pomaličky rastie záujem o našu školu. Je to ukazovateľ, že kráčame správnou cestou vo výchove a vzdelávaní. Mnohí rodičia s radosťou prijímajú možnosť umiestniť svoje dieťa do katolíckej školy. Tu dostávajú plnohodnotnú kresťanskú výchovu, ktorá v korešpondencii s rodičovskou výchovou a láskou prináša duchovný rast ich detí.

           

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
   • skola@zssds.sk
   • Tel./Fax - 042/4421324 Ekonóm - 042/4422171 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
   • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753
   • 42378001
   • 2120101511
   • Mgr. Monika Pastieriková riaditel@zssds.sk
   • Ing. Janka Mikušková janka.mikuskova@zssds.sk
   • Mgr. Eva Nikodémová eva.nikodemova@zssds.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje