Novinky

 • Oznam pre rodičov detí MŠ

  Oznam pre rodičov detí MŠ

  Milí rodičia,

  keďže je prevádzka MŠ zatvorená až do odvolania po dohode so zriadovateľom školy Vás prosíme, aby ste neuhrádzali platbu za stravu ani za školné v mesiaci apríl 2020. O každej zmene, či novej informácii Vás budeme okamžite informovať.

 • Opatrenia ministerstva školstva

  Opatrenia ministerstva školstva

  Vážení rodičia, podľa najnovšieho rozhodnutia ministra školstva je vyučovanie prerušené až do odvolania.

  Vieme, že situácia je náročná pre všetky strany a vyžaduje si dávku trpezlivosti. Každý učiteľ sa snaží nájsť vhodný spôsob ako "učiť" v tejto situácii. Zatiaľ zadávajú kolegovia úlohy podľa dohody každý pondelok, stredu a v piatok v dopoludňajších hodinách a majú dávať žiakom dostatok času na spracovanie.

  V prípade, že by sa vyskytli nejaké problémy,  tak to konzultujte s daným učiteľom a keď žiak nestíha, vždy sa to dá ospravedlniť a vysvetliť si veci, dohodnúť sa na postupe.

  Prosíme Vás o spätnú väzbu pre učiteľov, aby mali odozvu či a ako žiak pracuje.

  Ďakujeme za spoluprácu. Prajem veľa zdravia a síl.

   

 • Vysielanie RTVS

  Vysielanie RTVS

  Vážení rodičia,dávame do pozornosti aktivitu RTVS do svojho vysielania zaraďuje reláciu s názvom Školský klub – hodinka z triedy bez kriedy. Na jej výrobe spolupracuje s učiteľmi z viacerých neziskových organizácií.Školský klub sa začne vysielať v stredu, 18. marca na Dvojke, každý pracovný deň v čase 9.15 – 10.00 h, minimálne do 27. marca. Venované bude žiakom prvého stupňa a prierezovo zastreší viaceré predmety.

 • Usmernenie ministerky školstva

  Usmernenie ministerky školstva

  V prílohe si môžete prečítať usmernenie MŠVVaŠ k momentálnej situácii na Slovensku v súvislosti koronavírusom. Školy zostávajú zatvorené od 16.3. do 27.3. 2020. V prípade zmien vás budeme informovať.

  Prostredníctvom emailov budú žiakom zasielané domáce úlohy vždy v pondelok, stredu a v piatok. Prosíme rodičov, aby žiakov kontrolovali a viedli ich k zodpovednosti, aby tento čas využili zmysluplne a efektívne. Pripomíname, že nejde o prázdniny. Je dôležité, aby sa žiaci zdržiavali doma, nestretávali sa na ihriskách a v nákupných centrách a na verejných priestranstvách.

  Zostávame spojení v modlitbách a veríme, že sa situácia čoskoro zlepší.

  Mgr. Monika Pastieriková, r.š.

   

  usmernenie_ministerky_skolstva.pdf

 • Usmernenie k šíreniu koronavírusu

  Usmernenie k šíreniu koronavírusu
 • Pokyn Hlavného hygienika SR a odporúčanie MŠVVaŠ SR

  Pokyn Hlavného hygienika SR a odporúčanie MŠVVaŠ SR

  Pokyn Hlavného hygienika SR

  Vážení rodičia,

  v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou si dovoľujeme posunúť informácie o potrebe dodržiavať niektoré preventívne opatrenia.

  V prípade, ak sa deti, žiaci a zamestnanci školy vracajú do materskej školy, základnej školy, strednej školy a na pracovisko po tom, ako absolvovali dovolenku počas jarných prázdnin v rizikových krajinách. Ak ste sa vrátili po prázdninách z lyžovačky v severnom Taliansku alebo ste vycestovali do iných rizikových krajín, prípadne ste prijali návštevu z týchto krajín, považujeme za dôležité upozorniť Vás, aby ste tejto téme venovali dostatočnú pozornosť. Prosím o dôsledne dodržiavanie všetkých odporúčaní hlavného hygienika SR. Upozorňujeme Vás, že v prípade výskytu chrípkového ochorenia nechajte dieťa v domácom prostredí, aby sa zabránilo šíreniu chrípky a aby sa vylúčili aj všetky možné riziká.

  Hlavný hygienik SR odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia:

  § často si umývajte ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd, môžete použiť dezinfekčný prostriedok na ruky,

  § očí, nosa a úst sa nedotýkajte neumytými rukami,

  § zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša,

  § vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,

  § ak ste chorý, liečte sa doma,

  § zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami,

  § 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej novým koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť)

  § v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné vyhľadať lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze.

  Ak všeobecný lekár vysloví podozrenie z ochorenia spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV (zodpovedne posúdi klinické a epidemiologické kritériá s dôrazom na cestovateľskú anamnézu), pacient bude riešený na príslušnom infektologickom pracovisku, ktoré určí ďalší postup liečby.

  V prípade ak aj Vaše dieťa príznaky zatiaľ nemá, ale boli ste v rizikovej krajine, dieťa nechajte v domácom prostredí minimálne 14 dní.

  Odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava zriadili k otázkam verejnosti týkajúcim sa nového koronavírusu Call centrum s nepretržitou prevádzkou, odborníkov je možné kontaktovať mailom: novykoronavirus@uvzsr.sk,

  na telefónnych číslach 0917/222 682 a 0918/659 580.

  Ak sa rozhodnete Vaše dieťa napriek určitým príznakom predsa poslať do školy, odovzdajte čestné prehlásenie, že Vaše dieťa ani jeho rodinní príslušníci žijúci s ním v spoločnej domácnosti nenavštívili epicentrum nákazy koronavírusom 2019-nCoV a u nikoho z nich sa nevyskytujú žiadne z uvedených príznakov, ktoré nájdete aj na stránke RÚVZ:

  http://www.uvzsr.sk/index.php…

  Ďakujeme za spoluprácu

 • Kurz korčuľovania 1.a 2. ročník

  V dňoch 2.-6.marca 2020 sa naši žiaci prvého a druhého ročníka zúčastnili korčuliarske kurzu na zimnom štadióne v Dubnici nad Váhom. Pod vedením trénerov sa učili základom korčuľovania a postupne si osvojili naberať rýchlosť na ľade, zabrzdiť, zdvíhať predmety z ľadovej plochy, ale i prejsť prekážkovú dráhu na ľade. Samozrejme nechýbali i pády, ale našich žiakov neúspechy neodrádzali a veselo pokračovali ďalej. Výcvik sa im veľmi páčil a triedne pani učiteľky boli veľmi hrdé, ako všetko super zvládli.

 • Beseda s donom Jozefom Luscoňom

  Druhú pôstnu stredu navštívil našu školu vzácny hosť, autor mnohých náboženských titulov a knižných publikácií, salezián ​​​​​​don Jozef Luscoň. Žiakom 4. až 9. ročníka priblížil svojím pútavým a názorným rozprávaním blahoslaveného kňaza a saleziána, horlivého mučeníka za duchovné povolanie, Titusa Zemana, ktorého životopis premietol do knihy Titus, ideš!. Prednáška bola popretkávaná súťažnými otázkami a správne odpovede boli štedro i vtipne odmenené. V závere prednášky sme sa všetci pomodlili a veľavážený don Luscoň nám udelil požehnanie za prítomnosti relikvie dona Titusa Zemana.

 • Deviatacka Duchovná obnova na Kalvárii

  V utorok 3. marca mali deviataci z našej CZŠ sv. Dominika Savia svoju pôstnu Duchovnú obnovu. Po prvej vyučovacej hodine sa za jemného mrholenia vybrali smerom ku dubnickej Kalvárii. Po príchode ku kaplnke s prvým zastavením sme poskladali veľký kríž, ktorý sme potom niesli. Z konárikov si potom každý vyrobil svoj malý krížik, ktorý si potom tiež niesol so sebou. A začali sme krížovú cestu. Vďaka zaujímavému počasiu bola naozaj autentická. Niektorí si napríklad na vlastnej koži vyskúšali aj rôzne pády. ;) Ale vážne. Bolo to náročné, ale Pán Ježiš to mal oveľa ťažšie. Po krížovej ceste a špeciálnej mini aktivite bola možnosť prijať sviatosť zmierenia. Všetko vyvrcholilo svätou omšou v kalvárskom kostolíku. Veľmi zaujímavá bola ešte cesta dolu z Kalvárie. Vďaka mazľavému blatu sme si zopakovali poznatky z lyžiarskeho výcviku… :-) Celkovo Duchovná obnova dopadla veľmi dobre. Ovocie sa uvidí časom… :) Špeciálna vďaka patrí pánovi kostolníkovi za technickú pomoc a všetkým priaznivcom, ktorí sa z nás modlili. :)

 • Zápis do MŠ

 • Hviezdoslavov Kubín-školské kolo

  Dňa 18.2.2020 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Porota, pani učiteľky Loduhová, Budayová a pani asistentka Barteková, rozhodla, že v druhej kategórii sa v prednese prózy na treťom mieste umiestnila Paulínka Bezecná, na druhom mieste Lenka Štefúnová a prvé miesto získal Tobiáš Chudo. V prednese poézie tretie miesto obsadila Dominika Ševčíková, druhé miesto Nellka Kolenová a prvé miesto patrí Katke Hírešovej. Víťazkou v tretej kategórii v prednese prózy je Monika Štefúnová.Všetkým súťažiacim gratulujeme a držíme palce do okresného kola.

 • Karneval

  Karneval je krásna chvíľa,  muzika tam vyhráva.
  Z dievčatka sa stane víla, motýľ, hviezda, púpava...
  Krásna vec sú karnevaly, hrá tam trúbka aj bubon.
  A z chlapcov sa stanú králi, letci, indiáni, slon....

  Aj takúto pieseň vedia žiaci a čo je lepšie, že krásne karnevalové chvíle mohli opäť po roku 18.2.2020 zažiť spolu s rodičmi, s pani učiteľkami a s pani vychovávateľkami. Dve hodinky sa z telocvične ozývala hudba, tanec, krik i veselá nálada počas súťažných hier. Ako vždy, na záver boli ocenené originálne, nápadité a kreatívne spracované masky. Dúha, predavač kvetín, marionetka, robot, tanier špagiet, dinosaurus, drak, ceruzka, oheň, chobotnica, torta, vietor, darček, páv, palacinka, chipsy, popcorn....... Porota zložená z pani učiteliek a zo starších žiačok mala ťažkú úlohu. V rozhodovaní im pomohli aj rodičia, ktorí mohli dať svoj hlas jednej karnevalovej maske. Nakoniec bolo odmenených 17 detí. Avšak každý odišiel domov aspoň so sladkou odmenou a s dobrým pocitom zo spoločne strávených chvíľ.

 • Spomienka na karneval v MŠ

  Dňa 7. 2. 2020 deti v MŠ prežili krásny karnevalový deň plný zábavy, hier a súťaží v rámci výchovno-vzdelávacej aktivity pod vedením svojich učiteliek, ktoré sa taktiež ako deti prezentovali v rôznorodých, najmä rozprávkových maskách. Stretnúť ste mohli napr. Šípkovú Ruženku, Elsu, Annu, Pata, kovbojov, víly a mnohých ďalších. Dúfame, že o rok sa znova spoločne zabavíme.  

 • Kamarátka energia - výchovnovzdelávacie dopoludnie

  V rámci projektu Žiť energiou – odborné energetické poradenstvo, ktoré zabezpečuje Slovenská inovačná a energetická agentúra – sa v našej škole konalo výchovnovzdelávacie dopoludnie pre 3. – 6.ročník  s názvom Kamarátka energia. Cieľom tejto výučby bolo, aby sa žiaci dozvedeli, ako môžu ušetriť energiu a poznali obnoviteľné zdroje energie.
  Skvelý tím odborníkov a prezentujúcich po úvodnej informačnej a motivačnej hodine všetkých žiakov rozdelil do šiestich skupín. Potom im jednotlivo po skupinách na stanovištiach objasňovali základné pojmy a témy. Formou zážitkového učenia a pomocou interaktívnych hier žiaci získavali vedomosti, plnili rôzne úlohy, overovali si svoje zručnosti a vedomosti a súťažili. Prvá aktivita  niesla tému Teplo, teplejšie, horúco. Tu sa mohli dozvedieť, čo je teplo, odkiaľ pochádza, čo je žiarenie a prečo chceme poznať teplotu. Na druhom stanovišti s témou  Kúrime paličkami  im boli vysvetlené pojmy biomasa a výroba energie z biomasy. V téme Preteky so svetlom im prezentujúci objasňovali, ako sa premieňa slnečná energia na elektrickú a elektrická na mechanickú. O histórii objavenia elektrickej batérie, princípy jej fungovania a o elektrolytickej reakcii sa bližšie dozvedeli pri aktivitách na stanovišti s názvom Chutná elektrina. Diskutovať mohli na tému ,,Ako šetriť energiu v domácnosti“ na stanovišti Nájdi a ušetri. Princíp fungovania veternej turbíny a čo je vietor im prezentujúci objasňovali v téme Sila vetra. Vyvrcholením tohto zážitkového učenia bolo vyhodnotenie jednotlivcov a skupín. Mnohí žiaci si odniesli krásne ceny, ani jeden neodišiel s prázdnymi rukami – všetci ešte na záver dostali aspoň malú vecnú pozornosť. Ale hlavne, všetci odchádzali s novými poznatkami, potrebnými pre život v modernej dobe.

 • Kúzelník v MŠ

  Dňa 11.2. 2020 navštívil deti v MŠ kúzelník Struk. Predviedol im triky pomocou, ktorých dokázal teleportovať loptičky. Dobrovoľník spomedzi detí s pomocou kúzelníka dokázal prestrihnúť lano iba s prstami. Deti si užili deň plný kúziel, radosti a nadšenia.

 • Testovanie 9

  Dňa 1. apríla 2020 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka, ktoré je určené žiakom 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v SR vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. Testované predmety sú slovenský jazyk a literatúry a matematika. Povolené pomôcky:

  MATEMATIKA:

  kalkulačky, rysovacie pomôckyguľôčkové pero, ktoré píše namodro

  pomocné papiere na výpočty označené menovkou, ktoré žiaci obdržia pred administráciou testu z matematiky a prehľad vzorcov bude  súčasťou zadania testu

  SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA:

  guľôčkové pero, ktoré píše namodro 

  Zakázané pomôcky:

  mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice, zošity, slovníky a pod.. 

  Náhradný termín testovania sa bude konať v príslušných krajských mestách:

  15. a 16. apríl 2020 (utorok, streda)

  • zúčastniť sa ho môžu iba žiaci, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť riadneho termínu

  Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke www.nucem.sk/Testovanie9.

   

 • Biologická olympiáda-okresné kolo

  Dňa 10. februára sa v ZŠ s MŠ Centrum I v Dubnici nad Váhom konalo okresné kolo 54. ročníka biologickej olympiády kategórie C.Našu školu reprezentovala žiačka 8. ročníka Tatiana Lišková, ktorá získala krásne 3. miesto v projektovej časti. Táničke blahoželáme a ďakujeme jej za vzornú a úspešnú reprezentáciu školy.  

   

 • Geografická olympiáda

  Dňa 6.2.2020 sa konalo okresné kolo Geografickej olympiády, kde našu školu reprezentoval žiak 8. ročníka Timotej Václav, ktorý v kategórii E obsadil 8. miesto a zaradil sa medzi úspešných riešiteľov. Ďakujeme Timkovi za vzornú reprezentáciu školy.

 • 2% z dane

  Podporte prácu s deťmi a mladými aj v našej škole formou 2% z dane. Tlačivo si môžete nájsť a stiahnuť v sekcií 2% z dane. Ďakujeme! 

   

   

   

   

 • Ekotopfilm - Envirofilm

  Filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm na Slovensko každoročne prináša široký výber celosvetovo oceňovaných dokumentárnych filmov zahraničnej i domácej produkcie. Dňa 6. 2. 2020 sa naša škola, v rámci environmentálnej výchovy, zúčastnila premietania série filmov s názvom Zmeníme planétu alebo seba?, ktoré sa uskutočnilo v Kine Lastovička v Dubnici nad Váhom. Snahou tvorcov projekcie je inšpiratívnym spôsobom meniť správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu a vytvoriť priestor k otvorenej diskusii o otázkach trvalo udržateľného rozvoja. Nadmerná spotreba, neuvedomelé správanie, neúcta k prostrediu, negatívny dopad priemyselného pokroku v kontraste s nedotknutou divočinou, prírodou, ktorá je dokonalým architektom a zároveň tichým svedkom zániku.

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
  Školská 386
  018 41 Dubnica nad Váhom

  e-mail: zssds@stonline.sk
  sekretariat@zsds.sk

  IČO: 42378001
  DIČ: 2120101511
  Číslo účtu: SK7402000000001251759753
 • 042/4421324
  042/4422171
  Sekretariát školy - 0911884578
  Školská jedáleň - 0911520730
  Materská škola - 0901721022
  Základná škola - zborovňa - 0901721020

Fotogaléria