Novinky

 • Úspechy v krajskom kole biologickej olympiády

  Dňa 7. mája sa v CVČ Považská Bystrica uskutočnilo krajské kolo biologickej olympiády kategórii E. Víťazi okresného kola Marcel Maňák, žiak V. ročníka a Matúš Mačina, žiak IX ročníka opäť zabodovali a získali certifikáty úspešných riešiteľov.V odbornosti zoológia si Marcel spomedzi 13 súťažiacich vybojoval krásne 5. miesto a Matúš v odbornosti geológia 7. miesto. Blahoželáme im a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

   

   

   

 • Zápis do MŠ

 • Poďakovanie

  Ďakujeme všetkým rodičom budúcich prvákov, ktorí prišli zapísať svoje dieťa do našej ZŠ prvýkrát, ako aj rodičom, ktorí opätovne prejavili dôveru a spokojnosť a rozhodli sa zapísať do našej školy svoje ďalšie dieťa. Potešili nás svojím záujmom a povzbudili nás do ďalšej práce.

  Na našich budúcich školákov sa tešíme v septembri a želáme im veľa úspechov pri plnení školských povinností. Budeme sa snažiť, aby sa vaše deti v našej škole cítili dobre, a aby si osvojili nielen vedomosti, ale i kresťanské a morálne hodnoty, ktoré naša škola ponúka.

 • Biologická olympiáda

  Dňa 25. apríla sa uskutočnilo v ZŠ s MŠ Centrum I v Dubnici nad Váhom okresné kolo biologickej olympiády v kategórii D. Žiačky VII. ročníka Bibiána Novosádová a Táňa Lišková sa stali úspešnými riešiteľkami tejto kategórie. Blahoželáme im a ďakujeme im za vzornú a úspešnú  reprezentáciu školy.

 • Slávik Slovenska 2019

  Dňa 17.apríla. sa žiačky našej školy zúčastnili okresného kola Slávik Slovenska 2019. Tatiana Lišková sa vo svojej kategórii umiestnila na 2. mieste, Karolína Beňová na 3. mieste. Týmto sa chceme veľmi poďakovať Ing. Martine Holej za doprovod dievčat hrou na akordeneón. 

 • Biologická olympiáda

  Dňa 16.apríla. sa v ZŠ s MŠ Centrum I v Dubnici nad Váhom konalo okresné kolo 53. ročníka biologickej olympiády kategórie E. V tomto školskom roku sa do olympiády – do oblasti zoológie zapojili dvaja žiaci. Z V. ročníka  Marcel Maňák a z  IX. ročníka Jakub Harňák. Do oblasti geológie sa zapojil žiak IX. ročníka Matúš Mačina. Náročnosť úloh veľmi stúpa a to sa  odráža i v klesajúcom počte riešiteľov, pretože príprava vyžaduje veľa času. Naši súťažiaci nesklamali a ich veľmi náročná celoročná príprava im priniesla výborné umiestnenia. Maňákovi 1. miesto, Mačinovi 2. miesto a Harňákovi 4. miesto.Všetkým súťažiacim blahoželáme a ďakujeme im za vzornú a úspešnú reprezentáciu našej školy.  Marcelovi a Matúšovi želáme veľa síl a šťastia 7. mája v krajskom kole.

   

   

 • Beseda so včelárom

  Dňa 9.apríla 2019 sa žiaci 2.a 3.ročníka zúčastnili besedy s ujom včelárom,ktorý žiakom priblížil remeslo včelárstva a život včiel. Pútavým výkladom zaujal ich pozornosť a nechýbala i ochutnávka sladkého medu.

 • Filmové predstavenie

  Dňa 4. apríla 2019 sa žiaci II. stupňa zúčastnili premietania hraného filmu s názvom MOHYLA. Príbeh hovorí o ceste do Štefánikových spomienok, kde nič nie je nemožné...Počas školského výletu na mohylu M. R. Štefánika na Bradle sa Tablet, Anika a Dany ocitnú v spomienkach tohto velikána našich dejín. Objavujú fascinujúci svet, kde je možné čokoľvek, kde sa cestuje v čase aj v priestore bez hraníc. Štefánikove spomienky ožívajú a deti čaká dobrodružstvo ich života. Ocitnú sa v snehom zaviatom Janssenovom observatóriu na Mont Blancu, v Paríži, na Tahiti, aj v ohrození života v prvej svetovej vojne. Na pozadí historických udalosti sa odvíja zároveň príbeh chlapca Martina, ktorý ma prezývku Tablet. Po vzájomnom putovaní so svojimi dvomi spolužiakmi, ktorí sa mu vysmievajú a ponižujú ho, dochádza k veľkému obratu pri záchrane života Aniky. Jeho dvaja kamaráti ho obránia pred výsmechom triedy, lebo pochopia, že Martin je vzácny človek, ktorý im pomohol vrátiť sa z minulosti do reálneho sveta.

 • Mobilné planetárium

  Dňa 2.4.2019 sa žiaci I.stupňa na malú chvíľu preniesli do vesmíru prostredníctvom mobilného planetária. Bol to pre nich  zážitok a zároveň získanie nových vedomostí o vesmíre,ale i našej planéte. Pre jednotlivé ročníky bolo pripravené i premietanie krátkeho filmu o vode,rastlinách a živote na našej planéte Zem.

 • Duchovné obnovy našich žiakov

  Počas pôstneho obdobia mali naši žiaci 6. -  9. ročníka prežiť chvíle stíšenia  a zamyslenia sa nad niektorými skutočnosťami života. Šiestaci  sa v rámci DO s názvom  „Drakobijec“  snažili „stíňať hlavy draka“  cez rôzne zaujímavé aktivity.  Hlavy  symbolizovali sedem  hlavných hriechov, s ktorými  treba bojovať  nielen počas DO ale predovšetkým v každodennom reálnom živote.                                           
  Žiaci siedmeho až ôsmeho ročníka si počas DO s názvom „ Krása nevinnosti a veľkosť Božieho milosrdenstva“  mohli uvedomiť, že skutočnou  a trvalou krásou človeka je tá vnútorná  - ak si v sebe zachováme „podobu“,  ktorú nám  do duše  vložil Boh pri krste. V našom živote sa však môže stať, že túto krásu hriechmi zašpiníme alebo stratíme... Sviatosťou zmierenia sa však môžme opäť stať krásni vďaka nekonečnému Božiemu milosrdenstvu.

 • Matematická pytagoriáda

  27.3. 2019  sa uskutočnil na ZŠ s MŠ Pod hájom jubilejný 40. ročník okresného kola pytagoriády. Naša žiačka Lenka Štefúnová zo 4. triedy vybojovala pre našu školu krásne 1. miesto v kategórii P4, Jakubko Repka zo 4. triedy obsadil 4. miesto v kategórii P4 a Terezka Babulíková z piatej triedy 8. miesto  v kategórii P5. Srdečne im blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

 • Biblická olympiáda

  Dňa 20.3.2019 nás naši žiaci Silvia Porubanová,Lucia Porubanová a Tobias Lacher reprezentovali v dekanátnom kole Biblickej olympiády v Ladcoch, kde sa umiestnili na 1.mieste. Srdečne blahoželáme.

 • Preventívna prednáška

  Dňa 22.3.2019 absolvovali žiaci 8. a 9. ročníka zaujímavú prednášku o škodlivosti alkoholu na ľudský organizmus. Vykonávali ju žiačky dubnického gymnázia v rámci ročníkového projektu.Preventívna prednáška splnila svoj cieľ nakoľko bola zaujímavá a podnetná.

 • Ponožková výzva

  Aj naši žiaci sa zapojili k ponožkovej výzve ,,Deň Dawnovho syndrómu,, 

 • Volejbal-regionálne kolo

  Dnes 21.3. sme sa s chlapcami zúčastnili regionálneho kola v žiackom volejbale v Púchove na ZŠ Gorazda. Okrem majstrov Slovenska Púchovčanov sa nám podarilo zdolať Považskú Bystricu a umiestnili sme sa na peknom 2. mieste. Ďakujeme chlapcom za všetky víťazstvá v tejto sezóne a dúfame, že sa im bude takto dariť aj na stredných školách, ktoré si vybrali.

 • Ekotopfilm

  Dňa 14.3.2019 sa žiaci 1.a 2. stupňa zúčastnili v rámci prierezovej témy Enviro-Ekotopfilmu: Na konci evolúcie nie je krása.
  Žiaci si mali možnosť pozrieť päť krátkych filmov :Vždy zelený les
                                                                                    Boxík v prírode
                                                                                    Zem v mojich rukách je bez vody
                                                                                    Na linke je príroda
                                                                                    Život na vlásku
  Jednotlivé filmy poukazovali na nevyhnutnosť ochraňovať našu planétu a všetko živé pred ľuďmi ktorí sa ,,ženú,, za bohatstvom a peniazmi na úkor našej planéty.

                    

 • Tehlička pre Kéralu

  V piatok 1.3.2019 navštívila našu školu vzácna návšteva misijná doborovoľníčka Veronika Rendeková, ktorá našim žiakom aspoň trochu priblížila život v chudobnej krajine Kérale, postihnutej prírodnou katastrofou. Krátky film, prezentácia, fotky zanechali v niektorých z nás hlboké výzvy na zapojenie sa do každoročného projektu Tehlička pre Kéralu. Preto prosíme rodičov aj deti o podporu pre obyvateľov tejto krajiny. Fotky nájdete TU.

 • Testovanie 9

  Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ T9-2019

  3. apríla 2019 (streda)

  Komu je testovanie určené:

  žiakom 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v SR vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami (okrem žiakov s mentálnym postihnutím).

   

  Aké predmety sa testujú:

  • slovenský jazyk a literatúra

  • matematika

  Aký rozsah učiva sa testuje:

  obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedá platnej pedagogickej dokumentácii – Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy (nižšie sekundárne vzdelávanie) v Slovenskej republike. Podľa tohto dokumentu sa vzdelávajú aj žiaci 1. až 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom.

   

  Povolené pomôcky:

  MATEMATIKA:

  kalkulačky, rysovacie pomôckyguľôčkové pero, ktoré píše namodro

  pomocné papiere na výpočty označené menovkou- žiaci obdržia pred administráciou testu z matematiky,

  prehľad vzorcov bude  súčasťou zadania testu

   

  SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA:

   guľôčkové pero, ktoré píše namodro 

   

   

  Zakázané pomôcky:

  mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice, zošity, slovníky a pod.

   

  Náhradný termín:

  • 16. a 17. apríl 2019 (utorok, streda)

  • Bude konať v príslušných krajských mestách - ( Trenčín )

  • Zúčastniť sa ho môžu iba žiaci, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť riadneho termínu.

  Informácie na www.nucem.sk/Testovanie9

   

 • Hviezdoslavov Kubín I.stupeň

  Vo štvrtok 28.2.2019 sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína, kde si zmerali žiaci 1. stupňa svoje recitátorske sily. V poézii sa umiestnili žiaci 4. ročníka na všetkých 3 miestach: 1. miesto- Paulínka Bezecná, 2. miesto- Matej Liška, 3. miesto - Nellka Kolenová. V kategórii prózy to tentokrát mala porota veľmi náročné nakoľko výkony detí boli veľmi vyrovnané. Nakoniec sa však rozhodla udeliť 1. miesto Karolíne Eme Rendekovej zo 4. triedy, 2. miesto Lenke Štefúnovej zo 4. triedy, 3. miesto Ráchel Repkovej z 2. ročníka a špeciálnu cenu poroty získal za výber ukážky a interpretáciu Jakubko Repka zo 4. ročníka. Do okresného kola postupujú: Paulínka Bezecná a Karolína Ema Rendeková. Všetkým víťazom blahoželáme.

 • Hviezdoslavov Kubín II.stupeň

  Dňa 25. 2. 2019 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo v prednese prózy a poézie pod názvom Hviezdoslavov Kubín. Žiaci precítene predniesli svoje ukážky, za ktoré im publikum detí udelilo búrlivý potlesk. Spomedzi účinkujúcich napokon postupujú do okresného kola títo žiaci: T. Lišková, K. Beňová a A. Čepelová. Všetci recitátori získali diplom a srdečnú gratuláciu

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
  Školská 386
  018 41 Dubnica nad Váhom
 • 042/4421324
  042/4422171
  Odhlasovanie stravy + Materská škola 0911520730

Fotogaléria