Novinky

 • Deň jazykov

  Dňa 26.9.2019 sme si na našej škole pripomenuli Európsky deň jazykov, ktorý  sa oslavuje každoročne z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu. Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov.

  Pri tejto príležitosti sa žiaci 4. až 9.ročníka s pani učiteľkou Loduhovou učili v 11 jazykoch popriať dobrý deň, napísať svoje meno písmenami gréckej abecedy a v azbuke, napočítať do desať po nemecky, francúzsky a taliansky. V klasických i internetových slovníkoch hľadali, ako sa povedia rôzne slová zobrazené na obrázkoch. Nájdené  významy v troch až šiestich rozličných jazykoch zapísali na vystrihnuté stopy nohy a vytvorili tak obrázkový slovník. Starší žiaci si precvičovali vedomosti z nemčiny vypracovaním  pracovných listov vytvorených CLIL metódou.

  Na hodinách anglického jazyka sa žiaci 5. a 6. ročníka rozprávali s pani učiteľkou Šandorovou o dôležitosti učenia sa cudzích jazykov, o rôznych aspektoch a rozdieloch v reči. Žiaci pracovali s prezentáciou o zvieratách a zvukoch, ktoré vydávajú a ich následnom zapísaní v rôznych jazykoch. Zažili pritom mnoho zábavy, nakoľko to boli pre deti nové a vtipné informácie. Svoje poznatky zapisovali do vystrihnutých dlaní, ktoré umiestnili na nástenku s mottom: Každý sme krásni, ale spolu sme umeleckým dielom

 • Komparo

  Vážení rodičia,

  Spoločnosť EXAM testing každý rok ponúka žiakom jedinečnú možnosť vyskúšať si už v 8. ročníku a následne aj v 9. ročníku testy podobné tým, ktoré ich čakajú na Testovaní 9. Najbližšie cvičné testovanie KOMPARO pre ôsmakov zo SJL, MAT, BIO, GEG a VŠP aj deviatakov zo SJL, MAT sa uskutoční už 14. novembra 2019. Každý účastník dostane podrobnú informáciu o svojich výsledkoch. Dozvie sa, ako je na tom v porovnaní s rovesníkmi z celého Slovenska, ktoré typy úloh mu robia problémy a ktoré učivo si ešte musí zopakovať. Táto analýza sa stane akýmsi kompasom, ktorý pomôže účastníkom nájsť smer, ktorým by sa mali vydať na ďalšej ceste za úspechom. Organizátorom testovania KOMPARO je spoločnosť EXAM testing, ktorá sa profesionálne venuje testovaniu žiakov už 25 rokov a má na túto činnosť potrebné povolenia. Podrobné informácie o testovaní sa dozviete v letáku, ktorý bol sprostredkovaný žiakom 8. a 9. ročníka alebo na internetovej stránke https://komparo.sk .

   

 • Formačný výlet našich deviatakov

  V piatok 20.9.2019 sa na saleziánskej chate v Slávnickom Podhorí uskutočnil formačný výlet pre žiakov IX. ročníka .Žiaci mali možnosť cez rôzne aktivity spoznať viac seba a upevniť vzťahy aj medzi sebou navzájom. O tom, ako prežili tento výnimočný deň, napísala podrobnejšie jedna z účastníkov,Nina Čižmáriková. „Formačný výlet s názvom Priateľstvo zanechal v nás krásnu stopu. Začali sme ho hrami a myšlienkami o priateľstve na chate v Slávnici. Potom sme boli rozdelení do troch skupín, pričom dve skupiny mali vymyslieť a nakresliť obrázky, symbolizujúce priateľstvo, kým tretia skupina mala vymyslieť text – našu hymnu priateľstva do melódie známej piesne. Pred obedom nás vonku čakalo milé prekvapenie: skupina, v ktorej boli Jessica, Lucka a Milka pre nás pripravila aktivitu Nájdi si darček. Bolo to super: to, čo sme si našli ako prvé sme si mohli nechať. V krásnom baliacom papieri boli rôzne malé prekvapenia. Pred obedom prišiel za nami don Paľko Piatrov, ktorý nám odslúžil sv. omšu, do ktorej sme sa mohli aktívne zapojiť – napr. aj vlastnými prosbami. Po obede sme mali výborný obed – kotlíkový guláš, za ktorý vďačíme Jankinmu ockovi. Po krátkej obedňajšej prestávke sme mali hru: Hľadanie pokladu, ktorú pre nás pripravila chlapčenská skupina. Keďže bol „poklad“ dobre ukrytý, trochu sme sa z jeho nájdením potrápili, no nakoniec sme ho predsa len našli. Keď sme sa vrátili na chatu, mali sme ešte možnosť porozprávať sa a zhodnotiť si výlet. Všetci sme sa vyjadrili, že by sme si niečo podobné chceli určite ešte koncom roka zopakovať…Nakoniec sa chcem v mene všetkých spolužiakov úprimne poďakovať za tento krásny výlet sestre Gabike Bauerovej, že si dala tú námahu a pripravila pre nás tento deň s bohatým programom, ktorý nám pomohol viac sa spoznať a zažiť veľa srandy. Ďakujeme tiež pánovi kuchárovi, ktorý pre nás uvaril ten najlepší kotlíkový guláš úplne veľkodušne – z vďaky voči našej škole. Ďakujeme tiež aj don Piatrovovi, že pre nás odslúžil sv. omšu. A nakoniec sa chceme poďakovať našej skvelej triednej, p. učiteľke Kataríne Budayovej, ktorá s nami išla a prežila s nami deň plný PRIATEĽSTVA.“

   

 • Hodina náboženstva v 6. ročníku

  Naši šiestaci v stredu 25.9. na hodine náboženstva budovali domy. Najskôr si každý nakreslil svoj "stavebný projekt" do zošita. A potom sa začalo stavať. Postavili až dva. Nie hocijaké, ale domy zo "živých kameňov". Počas "stavania" na vlastnej koži zakúsili, že to nie je až také jednoduché. Každý "živý kameň" má totiž svoj vlastný rozum a "špekuloval", či ho staviteľ vkladá do "múru" na správne miesto. Nakoniec sa to podarilo. Výsledky si môžte pozrieť na fotkách. :) A na čo to bolo dobré? Snažili sme sa pochopiť kúsok z Nového Zákona, konkrétne Ef 2,19-22, kde sa píše o Cirkvi, postavenej zo živých kameňov. Z nás. Každý tam má  svoje dôležité miesto... :)

 • Výchovný koncert II.stupeň

  Žiaci II. stupňa našej školy sa dňa 17. septembra 2019 zúčastnili interaktívneho výchovného koncertu pod názvom Generácia XYZ. Členovia hudobnej skupiny previedli účastníkov najzaujímavejšími faktami našej minulosti i prítomnosti. Pomocou vizuálnych animácií im bol poskytnutý  retrospektívny náhľad od obdobia vzniku Slovenskej republiky až po súčasnosť. Hlavnými témami, ktoré tu zazneli, boli rasizmus, intolerancia, extrémizmus, globalizácia  a radikalizácia časti mládeže. Otvorením týchto tém mali žiaci možnosť odľahčenou formou pochopiť dôležitosť vzájomnej akceptácie a priateľských vzťahov. Koncert sa konal v priestoroch Domu kultúry v Dubnici nad Váhom a mal veľmi dobrý ohlas medzi žiakmi. Ďakujeme spoločnosti LETart Production za ich prínos do sveta mladých.

   

 • Matematický klokan-vyhodnotenie

  V jeden deň, 21.marca 2019, sa  konala naraz  na štyroch kontinentoch zemegule a 1 500 školách Slovenska najväčšia medzinárodná súťaž Matematický klokan. V našej škole matematické úlohy riešilo 6 prvákov, 12 druhákov, 2 tretiaci, 4 štvrtáci, 3 piataci a 4 siedmaci. Všetci získali minimálne účastnícky diplom a malý darček. Babulíková Šarlotka (2.A), Poruban Andrejko (2.B) a Gunárová Lesia Ellen (3.) získali diplom úspešných riešiteľov. Babulíková Terezka (5.) získala diplom úspešnej riešiteľky a aj diplom školského šampióna. Srdečne gratulujeme!

                 

 • Expert geniality show

  Celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov 5.-9. ročníka sa tento školský rok zúčastnilo 9 žiakov. Žiaci odpovedali na otázky z rôznych oblastí. Mohli si vybrať dve témy – Ako funguje svet, Päť jazykov kultúry, Tajomstvá prírody, Mozgolamy, Svetobežník, Dejiny, udalosti, umenie, Do you speak english?, Góly body, sekundy.  Najlepšie z našich žiakov dopadol Adam Mikula zo 6.ročníka. Gratulujeme!

 • Všetkovedko

  Našich 15 žiakov 2.- 4. ročníka sa zúčastnilo aj tento školský rok jubilejného 10.ročníka súťaže o najbystrejšieho medzi najbystrejšími pod názvom Všetkovedko. Riešili otázky zo všetkých oblastí, s ktorými sa doteraz stretli –  prírodoveda, vlastiveda, matematika, slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, hudobná výchova, výtvarná výchova, informatická výchova, dopravná výchova. Každý súťažiaci dostal pekný diplom a malú cenu. A ak sa zaradil medzi 30% najlepších riešiteľov, získal titul a diplom Všetkovedko a peknú cenu. Najúspešnejší na škole získal titul a diplom Všetkovedo školy a cenu.
  Titul a diplom Všetkovedko získali Babulíková Šarlotka (2.A), Poruban Andrej (2.B), Pišojová Klárka (2.B), Gajdošová Marika (2.B), Gunárová Lesia Ellen (3.).
  Zachar Ondrej (2.B) získal titul Všetkovedko i titul Všetkovedko školy.
  Srdečne gratulujeme!

 • Florbalový a futbalový turnaj

  Tradične sa na konci školského roku v spolupráci s odchádzajúcimi deviatakmi konal školský turnaj vo futbale chlapcov a turnaj vo florbale dievčat. Po spoločnom nástupe a podaní organizačných inštrukcií sa najskôr odohral jeden zápas dvoch zmiešaných družstiev chlapcov vo futbale na školskom ihrisku. Potom hrali medzi sebou formou každý s každým tri družstvá dievčat florbal v telocvični.  Na záver boli výsledky turnajov spoločne vyhodnotené a družstvá odmenené. Odmenu si zaslúžil i žiak 9.ročníka, Dominik Siekel, ktorý sa ochotne ujal rozhodcovskej píšťalky v oboch turnajoch a robil to skutočne zodpovedne.

 • Pobyt v prírode

  V posledný školský týždeň 26.6.2019 sa naši tretiaci a štvrtáci vybrali do prírody. Neďaleko Ilavy v Klobušiciach sa nachádza  výbeh diviakov, rozľahlá ohrada priamo v lese, cez ktorú preteká malý horský potôčik. O diviaky sa starajú miestni horári, ale i my sme im priniesli zbytky suchého pečiva. Neďaleko je aj malá kaplnka, kde sme sa nezabudli zastaviť. V priamej blízkosti pri obore sa nachádza  ohnisko, kde si žiaci mohli opiecť špekačky alebo slaninku. Potom sme pokračovali v malej pešej turistike, zdolávali terénne nerovnosti, určovali poľné, lúčne, liečivé i jedovaté rastliny. Nakoniec sa triedy rozdelili. Tretiaci pokračovali pešo do Ilavy na malé občerstvenie u zmrzlinára a u triednej pani učiteľky. I štvrtácka pani učiteľka pozvala svojich žiakov domov na malé občerstvenie.

 • Školský výlet 1.stupeň

  V posledný školský týždeň 25.júna 2019 navštívili žiaci 1.stupňa spolu s triednymi učiteľkami dve turisticky zaujímavé miesta Malých Karpát. Najskôr sme navštívili jaskyňu Driny, ktorá je jedinou sprístupnenou jaskyňou na západnom Slovensku. Všetkých nás uchvátila čarokrásna kvapľová výzdoba. Potom sme sa zastavili pozrieť si  miesto posledného odpočinku generála Milana Rastislava Štefánika. Mohyla, ktorá sa nachádza na vrchu Bradlo a je zapísaná do zoznamu Európskeho kultúrneho dedičstva, nám okrem svojej majestátnosti poskytla aj široký výhľad na okolitú krajinu.
   

 • Odmeňovací výlet

  Dňa 19.6. sa žiaci našej školy zúčastnili na odmeňovacom  výlete v Banskej Štiavnici. Navštívili banské múzeum v prírode – štôlňu Bartolomej a neuveriteľné vodné dielo – štiavnické tajchy. V baníckom plášti s prilbou a s lampášom zažili na vlastnej koži podmienky, v ktorých tu kedysi baníci ťažili. Prehliadková trasa ich zoznámila s banským dielom zo 17. – 19. storočia, starými banskými nástrojmi a zariadením. Potom pokračovali prehliadkou prekrásneho barokového kaštieľa vo Svätom Antone. Okrem nádherných interiérov s pôvodným nábytkom ich zaujala aj dlhá chodba s veľkým množstvom loveckých trofejí a zlatý salón. Obdivovali aj poľovnícku expozíciu, ktorú tvorilo oddelenie poľovných zbraní a miestnosti sokoliarstva, rybárstva, poľovných psov, vodných, poľných, lesných a vysokohorských živočíchov. Na záver si prezreli Námestie svätej Trojice a odmeňovací výlet zakončili pozvaním dona Piatrova na zmrzlinové osvieženie. Veľká vďaka patrí sponzorom odmeňovacieho výletu - rodine Harňákovej a Rade rodičov školy.

 • Letný denný tábor ,,ILUSIA,,

  Pozývame deti od 7 do 15 rokov 

  Termín: 29.júl - 2.august 2019
  Miesto: Dubnica nad Váhom+výlety mimo mesta
  Cena:50 Euro
  Prihlasovanie:osobne na CZŠ do 28.6.2019 Mgr.Kubová

   

 • Exkurzia Kittsee

  V piatok 14.6.2019 sa naša škola zúčastnila poznávacieho výletu do Kittsee v Rakúsku. Nachádza sa tu čokoládovňa, ktorá ročne vyprodukuje niekoľko ton čokolády do celého sveta. Na nádvorí nového zámku sme si urobili piknik a na záver sme sa vybrali do nákupného centra.

 • Nedeľná párty

  Dňa 9.6.2019 sa uskutočnila na záhrade p. uč Bajčíkovej nedeľná párty. Zúčastnili sa jej žiaci, ale aj rodičia našej školy. Skákalo sa na hrade vláčik Tomáš, ktorý bol venovaný do tomboly na rodičovskej zábave.

 • Základný plavecký výcvik

  S blížiacimi sa prázdninami pani učiteľky Mgr.Kubová a Mgr.Behanová od 3.júna do 7.júna realizovali pre žiakov 3. a 4.ročníka základný plavecký výcvik v Mestskej plavárni Trenčín. Vedieť plávať patrí k všestrannému rozvoju človeka. Mgr. Kubová, ako inštruktorka plávania,  vynaložila veľké úsilie, aby si žiaci osvojili základy plaveckých štýlov kraula a znak. V posledný deň plaveckého kurzu pani učiteľky pripravili pre malých plavcov aj plavecké preteky. Víťazi boli odmenení diplomami a športovými medailami. Na záver všetci absolventi kurzu dostali ,,mokré vysvedčenie „ a sladkú odmenu. Dúfame, že to ,čo sa za ten týždeň naučili, počas prázdnin aj využijú a svoje zručnosti v plávaní budú naďalej zdokonaľovať.

 • Skrátené vyučovanie

  Z dôvodu pretrvávania vysokých teplôt sa od 13. 06. 2019 do 14. 06. 2019 upravuje vyučovanie nasledovne :

  Žiaci 1.a 2.ročníka sa učia 4 vyučovacie hodiny -koniec vyučovania 11:25hod.
  Žiaci 3.až 9.ročníka skrátené vyučovanie - 5.hodina končí 11:30hod.
                                                                        - 6.hodina končí 12:15hod.   

 • Bodka za školou

 • Ocenenie Márie Farskej

  Dňa 3. júna 2019 sa uskutočnilo v Katedrála Najsvätejšej Trojice v Žiline oceňovanie žiakov základných cirkevných škôl Žilinskej diecézy. Žiaci boli ocenení za  ich výborný prospech, reprezentáciu školy a svedectvo kresťanského života.Medzi ocenenými bola i naša žiačka 9.ročníka Mária Farská. Srdečne jej blahoželáme.

 • Vystúpenie žiakov z Mokrohájskej v Bratislave

  Dňa 31.5. 2019 navštívili našu školu v dopoludňajších hodinách aj handikepovaní študenti z gymnázia na Mokrohájskej v Bratislave pod vedením p. uč. Danky Bauerovej. Ukázali nám, že i napriek postihnutiu sa dá svoj talent rozvíjať a zúročovať. Svojim spevom, hrou na gitare a divadlom obšťastnili srdcia  nejedného z nás. Vystúpenie zanechalo v žiakoch a učiteľoch hlboký emotívny zážitok.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
  Školská 386
  018 41 Dubnica nad Váhom

  e-mail: zssds@stonline.sk
  sekretariat@zsds.sk

  IČO: 42378001
  DIČ: 2120101511
  Číslo účtu: SK7402000000001251759753
 • 042/4421324
  042/4422171
  Odhlasovanie stravy + Materská škola 0911520730

Fotogaléria