• Návšteva profesionálnych kynológov
     • Návšteva profesionálnych kynológov

      25. 5. 2023

      Dňa 24. mája 2023 navštívili našu školu príslušníci ZVJS z Ilavy. So svojimi štvornohými kolegami, belgickým vlčiakom Bombayom a nemeckým vlčiakom Lukym, nám predstavili činnosť profesionálnych kynológov a prezentovali všestrannú spoluprácu psovoda i psíka pri vyhľadávaní omamných látok a zadržaní páchateľa. Nadšení žiaci odmenili príslušníkov potleskom a vyjadrili túžbu po opätovnom stretnutí.

    • Prvé sv. prijímanie detí
     • Prvé sv. prijímanie detí

      22. 5. 2023

      V sobotu 20. mája 2023 13 detí z našej školy prijalo počas slávnostnej sv. omše o 11:00 hod. v kostole sv. Jakuba po prvýkrát eucharistického Ježiša do svojho srdca. Svätú omšu celebroval don Marek Vaško SDB, ktorý deti povzbudil, aby ostali Ježišovi verné počas celého života a prijímali ho často v tejto sviatosti – aspoň každú nedeľu, ale môžu určite prísť na sv. omšu aj cez týždeň. Veď teraz už majú na nej plnú účasť. Veríme, že deťom sa bude dariť prehlbovať vzťah s Ježišom aj cez túto sviatosť a že budú cítiť jeho posilu na ceste života.

    • Úspechy v krajskom kole biologickej olympiády
     • Úspechy v krajskom kole biologickej olympiády

      21. 5. 2023

      Dňa 17. mája sa v CVČ Považská Bystrica uskutočnilo krajské kolo biologickej olympiády v kategórii E. 

      V odbornosti zoológia sa žiačka 9. ročníka, Dominika Ševčíková, v náročnej konkurencii spomedzi 13 súťažiacich umiestnila na krásnom 4. mieste. Od prvého miesta ju delilo len 6 bodov. Blahoželáme jej, ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a želáme veľa podobných úspechov na strednej škole.

    • Geografická olympiáda
     • Geografická olympiáda

      20. 5. 2023

      Po úspešnom absolvovaní  okresného kola geografickej olympiády postúpil žiak 6. ročníka, Andrej Poruban, do krajského kola, ktoré sa konalo 26. 4. 2023 v Novom Meste nad Váhom. V súťažnej kategórii F si navzájom merali vedomosti 27 žiaci z celého kraja a zabojovali o titul úspešného riešiteľa. Po dôslednej príprave si Andrej tento titul úspešného riešiteľa právom vybojoval a patria mu gratulácia i poďakovanie za výborné výsledky a vynaložené úsilie.

      Prajeme ešte veľa skvelých výsledkov aj v ďalších súťažiach!

    • Rozprávkovo Tidli - Fidli
     • Rozprávkovo Tidli - Fidli

      18. 5. 2023

      Žiaci prvého ročníka dnes zažili krásnu akciu - ,,Rozprávkovo Tidli - Fidli" organizovanú Spojenou školou Dubnica nad Váhom v spolupráci 7 špeciálnych škôl Trenčianskeho kraja. Priestory Katolíckeho domu sa na pár hodín zaplnili nielen deťmi so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, ale aj ich pani učiteľkami a pozvanými hosťami. Krátke, ale tematicky poučné hudobno-dramatické scénky si zaslúžili veľký potlesk. Prváci sa na záver naučili so svojimi kamarátmi nový tanec a získali aj sladkú odmenu. Ďakujeme pani riaditeľke Spojenej školy Mgr. Miriam Martinákovej za pozvanie.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
   • Tel./Fax - 042/4421324 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
   • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753 Slovakia
   • Mgr. Eva Nikodémová riaditel@zssds.sk
   • Ing. Janka Mikušková janka_mikuskova@zssds.sk
   • Mgr. Eva Benková eva.benkova@zssds.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje