• Kurz korčuľovania
     • Kurz korčuľovania

      10. 5. 2023

      V mesiaci apríl sa prváci a druháci zúčastnili päťdňového kurzu korčuľovania, ktorý viedli skúsení tréneri. Tretiaci a štvrtáci sa pod dohľadom trénerov dva dni zdokonaľovali v korčuľovaní po minuloročnom základnom kurze. Korčuľovanie je zároveň náplňou učebných plánov telesnej a športovej výchovy.

    • Vstup detí do Dubnickej ruže
     • Vstup detí do Dubnickej ruže

      15. 5. 2023

      4. mája 2023 sme prežívali v dubnickej farnosti veľkú radosť. 29 žiakov z našej školy a 3 mamy vstúpili do Ružencového spoločenstva – „Živej ruže“, ktorá funguje pri kostole sv. Jakuba. Stretnutie začalo modlitbou sv. ruženca v kostole. Po modlitbe boli deti pozvané ešte do CVČ Laura, kde boli slávnostne privítané hlavnou horliteľkou, pani Annou Džimovou. Spoznali tiež horliteľky svojich ruží – pani Evku a Danku, ktoré im odovzdali ich prvé ružencové tajomstvá na mesiac máj. Dostali tiež symbolicky jednu živú ružu, ktorú na ďalší deň, počas školskej sv. omše v kostole sv. Jakuba, odniesli Panne Márii ako obetný dar. Po odovzdaní kartičiek nasledovalo agapé a neformálne doznenie stretnutia pri zdieľaní dospelých a hrách detí. Najbližšie sa stretneme vo štvrtok 1. júna 2023 o 17:00 v kostole sv. Jakuba. Po modlitbe sv. ruženca sú deti opäť pozvané do CVČ Laura, kde na nich čaká okrem novej kartičky ešte jedno pekné prekvapenie. Ak by mal niekto z detí alebo rodičov záujem doplniť svojím členstvom druhú neúplnú Ružu, je srdečne vítaný prísť medzi nás!

    • Duchovná obnova zamestnancov
     • Duchovná obnova zamestnancov

      9. 5. 2023

      V dňoch 28.4. – 30.4.2023 sa uskutočnila duchovná obnova zamestnancov základnej a materskej školy. Centrom stíšenia a stretnutia s Pánom bol Exercičný dom v Piešťanoch. Načerpať duchovné sily do záveru školského roka nám pomáhali don Bohuš Levko a don Peter Bicák. Okrem svätých omší sme absolvovali niekoľko prednášok, o ktorých sme mohli premýšľať vo chvíľach ticha. Obohacujúce  boli aj vzájomné rozhovory s kolegyňami. Práve na takéto debaty počas rušného školského procesu nie je veľmi priestor. Verím, že každý z nás je nielen duchovne, ale aj fyzicky pripravený na úspešné plnenie úloh do skončenia školského roka.

    • Upcyklujeme...
     • Upcyklujeme...

      4. 5. 2023

      Symbolicky, na sviatok Zeme, si žiaci 6. ročníka vyskúšali úlohu ,,ekodizajnérov“. V rámci triednej súťaže mali za úlohu navrhnúť dizajn trička s tematikou Dňa Zeme. Žiaci využili svoju kreativitu, šikovnosť a výtvarné zručnosti. Výsledkom boli naozaj pekné práce, ktoré si deti navzájom ohodnotili a vybrali tri najkrajšie ,,ekotričká“.

      Aj touto aktivitou si žiaci vyskúšali ako premeniť niečo nevýrazné na krajšie a s radosťou nositeľné.

    • Beseda s poľovníkom
     • Beseda s poľovníkom

      4. 5. 2023

      V mesiaci apríl, ktorý je venovaný lesom, k nám zavítal poľovník z Trenčianskych Teplíc, pán Miroslav Kaňa. Žiakov prvého stupňa okrem zaujímavých informácií zaujali aj prinesené trofeje, vypchané ulovené zvieratá, zaujímavé predmety a pomôcky potrebné k vábeniu a loveniu zvierat. Chlapci asi najviac obdivovali lovecké zbrane. Všetci však mali veľkú radosť aj z poľovníkovho spoločníka, z cvičeného poľovníckeho psa menom Daros (jazvečík).

    • Po stopách hudby v MŠ
     • Po stopách hudby v MŠ

      24. 4. 2023

      Dnes nás v materskej škole navštívil Rytier Gaston s hudobným programom "Po stopách hudby". Deti sa dozvedeli, ako sa zrodila hudba a spoznali rôzne historické hudobné nástroje. Zistili, ako sa ľudia v tej dobe hrali a zabávali, ale aj aké mali povinnosti. Pri mnohých piesňach Rytiera Gastona rytmicky aj spevácky doprevádzali. 

    • Deň Zeme v podaní žiakov II. stupňa
     • Deň Zeme v podaní žiakov II. stupňa

      23. 4. 2023

      Pravidelne a celoročne sa naša škola venuje aktivitám zameraným na formovanie ekologického a environmentálneho povedomia žiakov a zvlášť v mesiacoch apríl a máj zintenzívňujeme naše eko aktivity. Práve preto si každoročne pripomíname Deň Zeme. Dňa 21. apríla 2023 sa žiaci II. stupňa zúčastnili akcie pod názvom DUBNICKÁ ENVIROJAR, ktorá prebieha pod záštitou mesta Dubnica nad Váhom. Záleží nám na životnom prostredí a na čistote okolia, v ktorom žijeme, a preto sme sa s odhodlaním zapojili do veľkého jarného upratovania. Teplé slnečné počasie nás sprevádzali celou cestou na Kalváriu, a tá sa stala centrom zveľaďovania prírodného spoločenstva.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
   • Tel./Fax - 042/4421324 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
   • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753 Slovakia
   • Mgr. Eva Nikodémová riaditel@zssds.sk
   • Ing. Janka Mikušková janka_mikuskova@zssds.sk
   • Mgr. Eva Benková eva.benkova@zssds.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje