• Organizácia vyučovania od utorka 10. novembra 2020
     • Organizácia vyučovania od utorka 10. novembra 2020

      9. 11. 2020

      Materská škola

      Prevádzka materskej školy zostáva v bežnom režime. Všetky triedy sú v prevádzke. Podmienky nástupu dieťaťa do materskej školy po celoslovenskom testovaní sú nasledovné:

      • Zákonný zástupca dieťaťa do 10 rokov musí predložiť Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Aktualizované tlačivo je dole pod textom. Rodič ho môže vyplniť aj pred školou.
      • V prípade, že sa zákonný zástupca nevie preukázať negatívnym výsledkom testu nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy (dieťa nebude prevzaté do MŠ) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto prípade odporúča, aby zákonný zástupca neumiestňoval dieťa do školy a materskej školy na najbližších 10 kalendárnych dní.

      V prípade, že by bolo dieťa, alebo niekto z členov rodiny žijúcej v spoločnej domácnosti pozitívny, tak aj dieťa zostáva automaticky v karanténe 10 dní. Ak sa rodičia nezúčastnia testovania, sú v dobrovoľnej karanténe, žiak by do školy nastúpiť nemal, nakoľko neviete preukázať bezinfekčnosť prostredia. V prípade, že by Vaše dieťa nenastúpilo do školy, informujte o tom triednu p. učiteľku najneskôr do utorka do 7.45 hod.

       

      Prvý stupeň ZŠ

      Vyučovanie  po víkendovom testovaní začne 10.11. 2020 tak ako doteraz. V riadnej prevádzke je ŠKD. Školská jedáleň bude v prevádzke od 11.11.2020 respektíve po dohode s kuchyňou ZŠ s MŠ Centrum I., ktorá má momentálne svojich zamestnancov v karanténe.

      Podmienky nástupu žiaka 1.stupňa do školy po celoslovenskom testovaní sú nasledovné:

      • Zákonný zástupca dieťaťa do 10 rokov musí predložiť Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Aktualizované tlačivo je dole pod textom. Rodič ho môže vyplniť aj pred školou.
      • 10-roční žiaci predložia tiež len vyhlásenie zákonného zástupcu.

      V prípade, že by bolo dieťa, alebo niekto z členov rodiny žijúcej v spoločnej domácnosti pozitívny, tak aj dieťa zostáva automaticky v karanténe 10 dní. Ak sa rodičia nezúčastnia testovania, sú v dobrovoľnej karanténe, žiak by do školy nastúpiť nemal, nakoľko neviete preukázať bezinfekčnosť prostredia. V prípade, že by Vaše dieťa nenastúpilo do školy, informujte o tom triednu p. učiteľku najneskôr do utorka do 7.45 hod.

       

      Druhý stupeň  ZŠ

      Účasť na dištančnom vzdelávaní sa nepreukazuje škole negatívnym testom, nepredkladáte žiadne tlačivo ani vyhlásenie.  Žiak je v domácom prostredí, nechodí do školy a vzdeláva sa dištančne podľa rozvrhu hodín, tak ako doteraz.

      Ďakujeme za spoluprácu a prejavenú zodpovednosť v danej situácii.

      Tlačivo si môžete stiahnuť TU:

      bezinfekconst_-_10.11.2020.pdf

       

      Rovnako dávame do pozornosti Usmernie MŠVVaŠ SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ v nadväznosti na vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 15 a č. 16 zo dňa 29. a 30. októbra 2020, ďalej č. 21 zo dňa 6. novembra 2020 a uznesenia vlády SR č. 704/2020 (https://www.minedu.sk/25544-sk/usmernenie-k-opatreniam-vyplyvajucim-z-druheho-kola-celoplosneho-testovania-spolocna-zodpovednost-8-11-2020-testovane-okresy/).

       

    • Organizácia vyučovania od utorka 3.novembra 2020 - aktualizácia 2.11. 2020
     • Organizácia vyučovania od utorka 3.novembra 2020 - aktualizácia 2.11. 2020

      2. 11. 2020

      Materská škola

      Prevádzka materskej školy zostáva v bežnom režime okrem triedy MOTÝĽOV, ktorá zostáva do 10.11.2020 zatvorená z dôvodu povinnej karantény.

      Podmienky nástupu dieťaťa do materskej školy po celoslovenskom testovaní sú nasledovné:

      • Zákonný zástupca dieťaťa do 10 rokov musí predložiť Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Aktualizované tlačivo je dole pod textom. Rodič ho môže vyplniť aj pred školou.

      V prípade, že by bolo dieťa, alebo niekto z členov rodiny žijúcej v spoločnej domácnosti pozitívny, tak aj dieťa zostáva automaticky v karanténe 10 dní. Ak sa rodičia nezúčastnia testovania, sú v dobrovoľnej karanténe, žiak by do školy nastúpiť nemal, nakoľko neviete preukázať bezinfekčnosť prostredia.


      Prvý stupeň ZŠ

      Vyučovanie  po víkenodovom testovaní začne 3.11. 2020 tak ako doteraz. V prevádzke je ŠKD aj Školská jedáleň. 

      Podmienky nástupu žiaka 1.stupňa do školy po celoslovenskom testovaní sú nasledovné:

      • Zákonný zástupca dieťaťa do 10 rokov musí predložiť Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Aktualizované tlačivo je dole pod textom. Rodič ho môže vyplniť aj pred školou.
      • 10-roční žiaci musia pri nástupe predložiť negatívny výsledok antigénového testu alebo PCR testu. Ak ho nepredložia, nemôžu sa zúčastňovať výučby.

      V prípade, že by bolo dieťa, alebo niekto z členov rodiny žijúcej v spoločnej domácnosti pozitívny, tak aj dieťa zostáva automaticky v karanténe 10 dní. Ak sa rodičia nezúčastnia testovania, sú v dobrovoľnej karanténe, žiak by do školy nastúpiť nemal, nakoľko neviete preukázať bezinfekčnosť prostredia.


      Druhý stupeň  ZŠ

      Účasť na dištančnom vzdelávaní sa nepreukazuje škole negatívnym testom, nepredkladáte žiadne tlačivo ani vyhlásenie.  Žiak je v domácom prostredí, nechodí do školy a vzdeláva sa dištančne, tak ako doteraz.

      Ďakujeme za spoluprácu a prejavenú zodpovednosť v danej situácii.

      Tlačivo si môžete stiahnuť TU:

      vyhlasenie_o_bezinfekcnosti.pdf

     • Prosba

      26. 10. 2020

      Prosíme rodičov, ktorí boli v kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19, prípadne majú príznaky ochorenia COVID-19 a čakajú na výsledky svojich testov, aby až do zistenia výsledkov testov zvážili možnosť neposielať svoje deti do školy. Svojim zodpovedným správaním tak umožníte plynulý priebeh vyučovacieho procesu na škole. Ďakujeme.

    • Organizácia vyučovania od 26.10.2020 (pondelok)
     • Organizácia vyučovania od 26.10.2020 (pondelok)

      25. 10. 2020

      Ročníky 1.- 4. a Prípravný ročník sa vyučujú prezenčne.

      Žiaci prípravného, 1.-4. ročníka sa učia podľa rozvrhu.

      Príchod žiakov do školy ráno  je v čase od 7.15 do 7.45 hod. Prechádzajú cez ranný filter (vstup v rúšku, dezinfekcia rúk, meranie teploty).

      Rodičia do školy so žiakmi nevstupujú. Aj popoludní na svoje deti čakajú vonku pred školou.

      Všetci žiaci, ako aj zamestnanci školy používajú vo vnútorných priestoroch školy rúška.

      Školská jedáleň je riadne v prevádzke pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú prezenčne.

      V školskej jedálni sa rúško skladá až keď si žiak sadne na miesto, kde sa stravuje. Vstup do jedálne a výber stravy sa robí s rúškom.

      Telesná a športová výchova sa nevyučuje v telocvičniach. Krúžková činnosť je zrušená.

      Rodič môže ospravedlniť svoje dieťa pre zdravotné ťažkosti najviac na 5 vyučovacích dní. Pri neprítomnosti nad 3 školské dni  za sebou je potrebné doniesť vyplnené tlačivo o bezinfekčnosti.

      Ak je žiak neprítomný na vyučovaní z dôvodu označenia hygienikom alebo lekárom ako úzky kontakt, resp. ochorenie na Covid 19, je potrebné vždy doniesť potvrdenie od lekára, že žiak môže nastúpiť do školy.

      Prevádzka ŠKD od 26.októbra 2020

      Školský klub je v riadnej prevádzke pre všetky prihlásené deti, ktoré musia mať počas pobytu v ŠKD rúška. Rodičia, ktorí si prídu pre svoje dieťa čakajú naň pred školou, nevstupujú do budovy školy.

      Ročníky 5. - 9. sa vyučujú dištančne.

      Vyučovanie bude prebiehať cez Edupage, emaily a Zoom, prístupové údaje žiaci majú a vedia s nimi pracovať.

      Vyučovanie v domácom prostredí bude prebiehať podľa nového rozvrhu vypracovaného na základe pokynov Štátneho pedagogického ústavu. Nový rozvrh dostali žiaci v piatok. Každý deň budú mať 2 - 3 online hodiny a na ostatné predmety budú dostávať úlohy a potrebné pokyny prostredníctvom emailov a alikácie Edupage. Na online vzdelávanie žiaci dostanú pozvanie od vyučujúceho.

      Prosíme rodičov, aby žiakom 2.stupňa umožnili "domáce školské vyučovanie" a vyžadovali od nich plnenie si svojich povinností z jednotlivých predmetov. Na oddych a inú zábavu treba využiť čas popoludní a večer.

      V prípade problémov v dištančnom vzdelávaní kontaktujte triednu pani učiteľku.

     • OKTÓBER S PANNOU MÁRIOU

      11. 10. 2020

       

      Aj tento rok sa naša škola zapája do modlitbovej aktivity Milión detí sa modlí ruženec.Keďže 18. október pripadá tento rok na nedeľu, naša škola sa zapojí do spomínaného projektu – pomodliť sa ruženec na úmysel pokoja a jednoty vo svete, v piatok 16. októbra počas prvej vyučovacej hodiny. Okrem toho sa v októbri žiaci i učitelia modlíme jeden desiatok sv. ruženca  spoločne raz za týždeň. Vybraná skupina žiakov sa predmodlieva cez školský rozhlas a ostatní sa do modlitby zapájajú v triede.  Touto praktickou modlitbovou aktivitou chceme viesť deti k úcte k Panne Márii a scitlivievať ich na potreby ľudí vo svete aj cez modlitbu.

       

     • Spomienka na leto-letný školský tábor

      20. 9. 2020

      Na konci prvého mesiaca školských letných prázdnin sa už tradične vybrali deti na tábor plný zážitkov a dobrodružstva. Väčšinu tvorili deti, žiaci, ktorí sa na škole ešte len "oťukávali" s novým prostredím (prváci a druháci), ale k nim sa pridali taktiež aj ostrieľanejší žiaci z vyšších ročníkov a animátori. Na všetko dohliadali pani učiteľky Andrea Kubová, Eva Grúliková a Jana Šandorová. Týchto pár dní s nami, strávil aj člen saleziánskej rodiny Don Bohuš Levko, s ktorým sme sa mohli pozerať na tábor inými očami.Pondelok, 27.7., kedy náš tábor začal, sa niesol v duchu spoznávania. Rozdelili sme sa najskôr do skupiniek a spoločne vymýšľali názvy, vlajky a pokriky. Neskôr po výdatnom obede sme sa všetci presunuli von, kde sme znovu pokračovali v prvotnom duchu, ale s pomocou rôznych zábavných hier a aktivít.V utorok už bol program iný. Čakal nás výlet plný dobrodružstva a odvahy, kedy sme sa museli preplaviť cez nebezpečné zákutia Váhu a prísť až do rozprávkového lesa. Počas plavby na pltiach nám pltníci rozprávali zaujímavé legendy o hradoch a miestach, ktoré sme cestou mohli pozorovať. Keď sme dorazili k rozprávkovému lesu, najskôr sme sa dobre posilnili obedom a  plní sily vyrazili na výpravu. V rozprávkovom lese sme mali možnosť vidieť rôzne zaujímavé bytosti, od strašidelného draka, ktorý strážil svoj hrad až po spievajúcich psíkov či tučniakov. Tie deti, ktorým ešte zostali nejaké tie sily navyše, neváhali a využili na mieste ešte  atrakcie ako kolotoč, skákací hrad. V stredu sme opäť strávili v školských priestoroch. Bol to veľmi kreatívny deň. Deti mali možnosť si sami vyrobiť rámček na fotku pomocou prstovej farebnej techniky a upliesť si náramok pre seba alebo svojich kamarátov. Napriek predpovedi, ktorá hlásala nie moc dobré počasie, nám však vyšlo a po obede sme sa mohli presunúť von, kde sme znovu strávili čas zábavnými hrami.Na štvrtok sa deti tešili už od začiatku týždňa. Išlo sa totiž na kúpalisko do Bánoviec nad Bebravou. Deti sa vo vode a na tobogánoch riadne vyšantili a unavené nastúpili do autobusu na cestu domov. Program však po krátkej pauze pokračoval a  večer sme sa stretli pripravení na nočnú hru a na prespávačku. Než sme vyrazili na nočnú hru do parku, v areáli školy sa ešte rozložil oheň a rodičia s deťmi si mohli niečo opiecť. V piatok, tak ako aj niektoré predošlé dni, nás hneď ráno čakala svätá omša. Po týchto duchovných raňajkách nás čakali aj tie telesné. Museli sme sa dobre nasýtiť, pretože v tento posledný deň nás čakala olympiáda. Deti boli znovu rozdelené do  skupiniek a začalo sa súťažiť. Zistili sme koľkí talentovaní športovci sa medzi nami nachádzajú či už v behu, v skoku do diaľky alebo dokonca aj v streľbe.Posledný deň sme ukončili takto športovo a vyhodnotili celý tábor. Ešte raz veľká vďaka, ktorá patrí pedagógom ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia za celý tento krásny týždeň, ktorý sme mohli spoločne prežiť.  (animátorka Viki )

       

    • Oznam pre rodičov
     • Oznam pre rodičov

      17. 9. 2020

      Vážení rodičia,

      dávame Vám do pozornosti aktualizovanú verziu tlačiva preukazujúceho bezinfekčný stav vašeho dieťaťa - tlačivo "Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti". Uvedené tlačivo predkladá zákonný zástupca po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov). Tlačivo si môžete vyzdvihnúť na sekretariáte školy. Za pochopenie ďakujeme. Tlačivo si môžete stiahnuť aj TU:

      Bezinfekcnost.docx

     • Úspešný školský rok na ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia

      9. 7. 2020

      Počas tohto neobvyklého školského roka sme sa ako škola posunuli a dokončili rozpracované projekty. Dokončili sme detské ihrisko pre deti MŠ v hodnote 10 000 €. Zakúpili sme nové športové náradie do telocvične v sume  4 000 € – nové žinenky, lavičky, švédsku debnu a 10 ks cvičiacich skákacích trampolín. Do školskej jedálne sa zakúpila nová umývačka riadu.

      Úspešne sme dokončili projekt IROP - Budovanie a zlepšenie technického vybavenia ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia za 100 000 € na nové odborné učebne – učebňa biológie a chémie, nové školské dielne a učebňa informatiky, ktoré sú už kompletne pripravené pre žiakov na vyučovací proces.

      Počas jesenných mesiacov sa uskutočnila náhradná výsadba okrasných stromov a úžitkových ovocných stromov, ktorými sme nahradili vyrezané staré a poškodené stromy a tuje. Rovnako sa zrekonštruovala fontánka pri vchode do školy a zútulnil sa priestor okolo nej.

      V zimných mesiacoch sme museli pristúpiť k rozsiahlej rekonštrukcii kanalizácie, ktorá bola v dezolátnom stave. Prebehli výkopové práce, pokládka nového potrubia a pripojenie k centrálnej kanalizácii. Celková cena tejto investície bola 25 000€. Škola takúto havarijnú situáciu riešila aj vďaka pomoci farského úradu Dubnica nad Váhom a zriaďovateľovi školy Žilinskej diecézy.

      Okrem materiálnych vecí sme investovali aj do vzdelávania pedagógov v materskej ako aj v základnej škole. Pani učiteľky v MŠ sa vzdelávali a rozvíjali svoj potenciál predovšetkým v oblasti jazykovej gramotnosti,  ktorú kvalitne využívajú pri každodennej tvorivej práci s deťmi, ale aj v iných oblastiach – matematickej, prírodovednej, spoločenskej, zdravotnej, kultúrnej, duchovnej a pod. Absolvovali rôzne odborné vzdelávania, webináre a workshopy, vďaka ktorým dokážu vzdelávacie aktivity a činnosti obohatiť o nové zážitkové a skúsenostné metódy. Výučbu spestrujú svojimi znalosťami a schopnosťami, aby tak vplývali na celostný rozvoj osobnosti detí, rozvíjali ich tvorivosť, schopnosť komunikovať, kooperovať, vyhľadávať, spracúvať a kriticky analyzovať informácie, či rozvíjať vyššie poznávacie procesy.

      Pedagógovia základnej školy sa vzdelávali v odbornej príprave svojich predmetov, ako aj v otázkach osobnostného a sociálneho rozvoja. Ako škola sme zapojení do projektu Vysoko efektívne učenie – škola pre 21 storočie, ktorého prvky sa snažíme zahŕňať do výchovno-vzdelávacieho procesu na 1. stupni ZŠ.  Zvládnutie celoživotných zručností je naozaj dôležitá vec, čo nám ukázala aj koronakríza. Vedieť spolupracovať, používať efektívne vyučovacie stratégie a vytvárať pozitívnu sociálnu klímu je základ, ktorý každému dieťaťu pomôže zvládnuť učivo podľa jeho najlepších schopností. Rovnako máme snahu pokračovať a ponúknuť rodičom výučbu matematiky Hejného metódou, nakoľko rozmer matematickej predstavivosti a logického myslenia je dôležitý aspekt vzdelávania.

      Vo výučbe anglického jazyka sme na 2. stupni ZŠ zainvestovali do zakúpenia licencie aplikácie WocaBee, ktorá pomáha deťom rozvíjať slovnú zásobu. Žiaci si aj počas pandémie mohli prechádzať potrebné konverzačné témy. S využitím tejto aplikácie počítame aj v nasledujúcom školskom roku a rozšírime ju aj o nemecký jazyk.

      Milí rodičia, dovoľte mi na záver poďakovať za prejavenú dôveru vychovávať,  vzdelávať a rozvíjať talenty Vašich detí.

      Mgr. Monika Pastieriková,

      riaditeľka školy

     • Minitábor

      5. 7. 2020

      Ninive zachránené! Tešíš sa?

      Deti z Dubnice nad Váhom zažili trojdňové dobrodružstvo s Jonášom na minitábore od 1. do 3.júla 2020 v Laure, ktorý si pre nich pripravili animátorky (zväčša ôsmačky z našej školy).  Druháci a prváci (minulí i budúci) sa snažili zachrániť mesto Ninive, ktoré kvôli zlému správaniu svojich obyvateľov bolo odsúdené na zničenie.

      Najprv bolo potrebné precvičiť si uši, aby sme mohli počuť aj Boží hlas. Jonáš ho síce počul, ale neposlúchol. Utiekol na more a my sme sa museli plaviť za ním. Kým sme ho dostihli, už ho námorníci hodili do mora, aby utíšili búrku. Jonáša sme teda na druhý deň hľadali v celom Dubnickom mori a našli sme jeho stopy v bruchu obrovskej ryby. Tam sme strávili nejaký čas rôznymi hrami. Niektorí tam vyhlásili: „Netušil som, že v bruchu ryby môže byť tak dobre. Tu by som aj býval.“ No ryba nás predsa pustila von. A tak sme sa vrátili do Ninive a snažili sa pomôcť jeho obyvateľom. Potešili sme smutného, ošetrili raneného, ukázali sme cestu stratenému a uzmierili pohádaných.

      V posledný deň tábora sme videli, ako sa zlé mesto Ninive polepšilo vďaka nášmu úsiliu. Jonáš sa však veľmi hneval, že mesto predsalen nebude zničené. Prestal, až keď mu Boh vysvetlil, že nás má rád všetkých a chce, aby sme sa aj my k sebe navzájom správali pekne. A tak začala veľká oslava, s rôznymi aktivitami, úlohami, odmenami. Pri každej súťaži sme sa snažili tešiť aj z úspechov iných. „Tešíš sa? Nie si smutný?“ zaznievalo medzi nami veľmi často. No často bolo odpoveďou aj: „Som smutný, lebo tábor už končí.“ Ale to je, koniec koncov, dobrý znak. Radosť z tábora a vďačnosť zaň bola na viacerých stranách. Animátorky sa tešili, že mohli pomáhať, deti sa tešili, že mali, ako sa sami vyjadrili: „najlepšie animátorky.“ Spokojní boli aj rodičia. Svoju vďačnosť prejavovali nielen všelijakými dobrotami počas tábora, ale aj záverečným darčekom a listom, ktorý nás všetkých milo prekvapil. Ďakujeme!

      Toto podujatie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

      Podujatie realizovala Laura, združenie mladých, stredisko Dubnica nad Váhom v spolupráci so ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia.

       

     • Poďakovanie

      1. 7. 2020

      Dňa 29.6.2020 nám pripadla milá povinnosť,poďakovať sa nášmu duchovnému sprácovi školy don Piatrovovi za tri vzácne roky,ktoré strávil v našej škole a bol nám duchovnou útechou v čase radosti i v neľahkých časoch.Don Piatrov, prajeme Vám mnoho Božích požehnaní na Vašej ďalšej ceste.

     • Duchovná obnova učiteľov školy

      30. 6. 2020

      Záver školského roka sa niesol v duchu vďačnosti. Vďačnosť a sila eucharistie, ktorá uzdravuje, bola taktiež témou poslednej duchovnej obnovy učiteľov našej školy, ktorú si pripravil duchovný správca školy don Piatrov. Povzbudení slovami prednášky a Sv. písmom z knihy Deuteronómium, sviatosťou zmierenia a sv. omšou, sme sa rozlúčili s nezvyčajným školským rokom.

     • Rozlúčka s deviatakmi

      30. 6. 2020

      V pondelok, 29. júna 2020 na slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla sme sa rozlúčili s našimi deviatakmi. Žiaci celej školy sa zúčastnili na sv. omši v kostole sv. Jakuba, ktorú naši odchádzajúci žiaci krásne animovali. Do ďalšej etapy ich života im zo srdca prajeme, aby zostali verní hodnotám, ktoré ich život urobia skutočne šťastnými.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
   • skola@zssds.sk
   • Tel./Fax - 042/4421324 Ekonóm - 042/4422171 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
   • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753 01841 Dubnica nad Váhom Slovakia
   • 42378001
   • 2120101511
   • Mgr. Monika Pastieriková riaditel@zssds.sk
   • Ing. Janka Mikušková janka.mikuskova@zssds.sk
   • Mgr. Eva Nikodémová eva.nikodemova@zssds.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje