• Biologická olympiáda-okresné kolo

      11. 2. 2020

      Dňa 10. februára sa v ZŠ s MŠ Centrum I v Dubnici nad Váhom konalo okresné kolo 54. ročníka biologickej olympiády kategórie C.Našu školu reprezentovala žiačka 8. ročníka Tatiana Lišková, ktorá získala krásne 3. miesto v projektovej časti. Táničke blahoželáme a ďakujeme jej za vzornú a úspešnú reprezentáciu školy.  

       

     • Geografická olympiáda

      10. 2. 2020

      Dňa 6.2.2020 sa konalo okresné kolo Geografickej olympiády, kde našu školu reprezentoval žiak 8. ročníka Timotej Václav, ktorý v kategórii E obsadil 8. miesto a zaradil sa medzi úspešných riešiteľov. Ďakujeme Timkovi za vzornú reprezentáciu školy.

     • 2% z dane

      21. 2. 2019

      Podporte prácu s deťmi a mladými aj v našej škole formou 2% z dane. Tlačivo si môžete nájsť a stiahnuť v sekcií 2% z dane. Ďakujeme! 

       

       

       

       

     • Ekotopfilm - Envirofilm

      7. 2. 2020

      Filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm na Slovensko každoročne prináša široký výber celosvetovo oceňovaných dokumentárnych filmov zahraničnej i domácej produkcie. Dňa 6. 2. 2020 sa naša škola, v rámci environmentálnej výchovy, zúčastnila premietania série filmov s názvom Zmeníme planétu alebo seba?, ktoré sa uskutočnilo v Kine Lastovička v Dubnici nad Váhom. Snahou tvorcov projekcie je inšpiratívnym spôsobom meniť správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu a vytvoriť priestor k otvorenej diskusii o otázkach trvalo udržateľného rozvoja. Nadmerná spotreba, neuvedomelé správanie, neúcta k prostrediu, negatívny dopad priemyselného pokroku v kontraste s nedotknutou divočinou, prírodou, ktorá je dokonalým architektom a zároveň tichým svedkom zániku.

       

     • Minikonferencia

      6. 2. 2020

      V stredu, 5.2.2020, sa uskutočnila v priestoroch Katolíckeho domu v Dubnici nad Váhom minikonferencia o sebarozvoji a angažovanosti v spoločnosti, komunite alebo meste. Svoju činnosť a možnosti rozvoja predstavili subjekty, a to LEAF, SBA, DOMKA, Fleck Coworking, I AMbitious, ktoré si našich deviatakov rozdelili do skupín na individuálne aktivity.

     • Beseda so sestrou misionárkou

      6. 2. 2020

      Dňa 31.1.2020 prebehla v našej škole prednáška so vzácnym hosťom, sestrou Kamilkou Seidlovou, ktorá je sestrou misionárkou v Paraguaji. Žiakom 7., 8. a 9. ročníka opísala svoju každodennú činnosť v chudobných a nebezpečných oblastiach dažďového lesa. Zaujímavosťou bolo, že žiaci tam majú letné prázdniny v decembri a januári, nakoľko vysoké horúčavy a vlhkosť v tom čase nie sú znesiteľné pre človeka. Niekedy školský rok skončí už v novembri práve kvôli riziku záplav. Školy majú podobu jednoduchých prístreškov bez okien. Prístup k pitnej vode nie je pre nich samozrejmosť. Chvíle pred nočným odpočinkom sú naplnené hľadaním nezvaných hostí v podobe hadov, krokodílov alebo škorpiónov, ktoré s obľubou navštevujú ľudské obydlia. V závere besedy naši žiaci odmenili autentické výpovede sestry Kamilky potleskom a prianím mnohých síl v tomto posolstve.

     • Šaliansky Maťko J.C.Hronského

      23. 1. 2020

      V utorok, 21.1. 2020, sa uskutočnil 27. ročník obvodnej súťaže v prednese slovenskej povesti pod názvom Šaliansky Maťko J.C.Hronského. V priestoroch 3. základnej školy sa zišli nadšenci umeleckého prednesu, ktorí boli rozdelení do troch kategórií. Našu školu vzorne reprezentovala Janka Farská a Adamko Čačko, ktorý v I. kategórii obsadil 1. miesto a postupuje do krajského kola. Súťažiacim srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov.

       

     • Ako sme sa učili ,,K k ,, ako koláč

      19. 1. 2020

      V piatok 17.1.2020 si šikovní žiaci 1.B vyskúšali upiecť koláč, ktorý sa nám naozaj veľmi vydaril. Hodina slovenského jazyka sa tak zmenila na hodinu pečenia.Samozrejme nezabudli sme ani na učenie ,veď sme si opakovali hlásku a písmenko K,k ,ktoré sa práve učíme. Spoločne sme si potom zamaškrtili cez prestávku a všetkým nám veľmi chutilo.

     • Testovanie 5 - výsledky

      14. 1. 2020

      V týchto dňoch zverejňuje NÚCEM oficiálne výsledky z celoštátneho testovania piatakov z predmetov slovenský jazyk a matematika. Naši šikovní žiaci dosiahli zo slovenského jazyka percentuálnu úspešnosť 81% a z matematiky 86,7%. Priemerná úspešnosť SR bola zo slovenského jazyka 64,8% a z matematiky 63,4%. Jednoduchým výpočtom zistíme, že naši žiaci boli zo slovenského jazyka lepší o 16,2% a z matematiky boli lepší o 23,3% nad slovenský priemer. Blahoželáme a prajeme im veľa chuti a húževnatosti pri získavaní skvelých vyučovacích výsledkov. V neposlednom rade patrí veľká vďaka pani učiteľkám I. stupňa, ktoré v deťoch budovali pevné základy vedomosti a pani učiteľkám, Mgr. Brišovej a Mgr. Loduhovej, ktoré nepodcenili opakovanie a pripravili ich na prvú ťažkú skúšku.

     • Čas, keď si navzájom môžeme byť darom

      27. 12. 2019

      Aj tento rok na druhú adventnú nedeľu prebehla v priestoroch Katolíckeho domu predvianočná burza. Žiaci, učitelia, ba aj rodičia žiakov už dlhé týždne vyrábali, tvorili, chystali všetko možné i nemožné. Nuž a tak dopoludnie 8.12. 2019 prebehlo v príjemnej priateľskej atmosfére. Výrobky, výtvory, nápady od výmyslu sveta ponúkali ochotní žiaci s úsmevom. Na výber však boli aj rôzne potešenia pre hladný žalúdok. Veru, celkom pekne voňal punč aj lokše. Chutili však aj koláčiky s kávičkou alebo čajom, pri ktorých sa dalo posedieť, porozprávať. Niektorí si tu našli aj sympatické vianočné darčeky, a mnohí sa svojou prítomnosťou a pomocou stávali darom pre iných. Veľa ľudí sa zastavilo a neskôr odchádzali s pekným dojmom. Tešíme sa nabudúce aj na vás.

     • Návšteva kina

      16. 12. 2019

      Požehnaný čas Vianoc sa blíži a my sme vďaka zanietenosti pani učitelky Kubovej mohli preniknúť do zimnej rozprávky, ktorá nesie názov ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO 2. Dňa 16. 12. 2019 sa spolu s druhákmi ponorili do sveta fantázie v kine Cinemax Trenčín naši piatacisiedmaci, ôsmaci deviataci. Veselú atmosféru podčiarkla aj prechádzka vianočnými trhmi na námestí.

     • A slovo bolo u Boha

      9. 12. 2019

      Dňa 5. 12. 2019 sa v Trenčíne uskutočnil XVII. ročník súťaže v recitácii kresťanskej poézie a prózy podnázvom ...A SLOVO BOLO U BOHA... Našu školu vzorne reprezentovali žiačky: Nellka Kolenová, Ema Karolínka Rendeková, Monika Štefúnová, Tánička Lišková, Slávka Koperniechová. S veľkým úspechom predstavujeme aj víťazky v recitácii. V I. kategórii prózy získala 3. miesto žiačka 2. ročníka, Rebeka Kurusová a v II. kategórii prózy obsadila 3. miesto žiačka 3. ročníka, Šarlotka Babulíková. Srdečne blahoželáme.

     • Duchovné obnovy žiakov II.stupňa

      24. 11. 2019

      V období od 15. októbra  do 19. novembra sa počas štyroch utorkových dopoludní žiaci 5.-9. ročníka  postupne zúčastnili netradičnej duchovnej obnovy zameranej na ich osobnostný, sociálny a duchovný rozvoj. Dopoludnie, bohaté na rôzne aktivity, hry a diskusie pre nich pripravili naši pozvaní hostia: manželia Jakub a Barbora Hendrychoví. Veríme, že všetko to, čo zasiali do duší našich žiakov bude v nich naďalej klíčiť aj prostredníctvom navrhnutej aktivity  – mať v triede zavesený „Plagát ocenení“, do ktorého možu žiaci písať pozitívne skutky a vlastnosti svojich spolužiakov.

     • Noc so svätými

      12. 11. 2019

      I v tomto školskom roku naši žiaci 1.- 5.ročníka spolu s triednymi učiteľkami a vychovávateľkam ŠKD prežili z piatka 8.11. do soboty 9.11.2019 spoločne ,,Noc so svätými". Hlavným motívom tohoročnej noci boli pastierikovia z Fatimy. Nocovačku sme spoločne začali sv.omšou v kostole sv.Jakuba. Po výbornej večeri sme si spoločne pozreli krátky príbeh o pastierikoch z Fatimy Františkovi,Hyacinte a Lucii a rozdelení do skupín si zasúťažili na jednotlivých stanovištiach v školskej telocvični. Spoločne sme skladali obrázky a skladačku ,čítali s porozumením a odpovedali na otázky,prešli cestu pastierikov a vyrobili si prívesok na kľúče s Pannou Máriou. S dobrou náladou a plní zážitkov sme prenocovali v škole a ráno po spoločných triednych raňajkách išli domov. Už teraz sa tešíme na ďalšiu nocovačku v našej škole.
      Zároveň chceme poďakovať všetkým pedagógom i starším žiakom ,ktorí nám pomohli túto našu akciu zorganizovať.

     • Záložka do knihy spája školy

      12. 11. 2019

      Naša škola sa i tento rok zapojila  do 10.ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Do projektu sa celkovo prihlásilo 1 155 škôl. Našej partnerskej škole z Českého mesta Hulín sme v mesiaci október vyrobili a poslali asi 70 záložiek na danú tému List za listom - baví ma čítať. Krásne záložky od detí z družobnej školy zasa potešili našich žiakov.

     • NOC SO SV. MÁRIOU GORETTI

      11. 11. 2019

       

      Noc z 29. – 30. októbra bola pre väčšinu ôsmakov výnimočná. Prežili ju totiž na škole spolu so svojou triednou učiteľkou Bibiánou Kulovou a sestrou Gabikou FMA.Na začiatku sme sa cítili tak trochu vianočne. Napomohla nám k tomu atmosféra pri spoločnej večeri za jedným dlhým stolom a tiež následné milé stretnutie pri rozdávaní darčekov...Na nocovačku sme si pozvali aj vzácneho hosťa z Talianska – sympatickú mladú sväticu, ktorá je nám príkladom krásnych vzťahov v rodine a tiež úžasnej lásky k Ježišovi, ktorého nechcela zradiť ani v náročnej skúške svojho života... A tak, ako Dominik Savio, ktorý mal predsavzatie: Radšej zomrieť ako zhrešiť! -  aj Mária radšej zvolila ukrutnú smrť ako by mala stratiť čistotu srdca i tela. Obetovala život za svojho vraha Alessandra, od ktorého utŕžila 14 bodných rán do tela, na následky ktorých na ďalší deň podľahla. Táto mladá mučeníčka prejavila nesmiernu statočnosť a odvahu a stala sa tak patrónkou dievčat, ktoré túžia po pravom priateľstve a čistých vzťahoch.Vďaka našim deviatakom Filipovi a Tomášovi sme si aj my mohli neskôr vyskúšať  odvahu i schopnosť spolupracovať, keď sme v neznámom priestore hľadali tie správne kľúče, aby sme sa vyslobodili z „väzenia“... Hľadali sme tiež poklad v hustej tme na dvore a hoci bol dosť veľký, s jeho nájdením sme sa trochu potrápili...Nasledovali ďalšie aktivity, kde sme sa mali možnosť lepšie spoznať. Mali sme toľko túžob a nápadov, čo by sme chceli ešte robiť, že sa nám ani spať nechcelo...Podľa dohody sme sa však v stredu ráno o 9:00 rozlúčili -  odnášajúc si v srdci veľa pekných zážitkov a vzácnych skúseností.

     • Deň červených makov

      11. 11. 2019

       

      Na poliach Flámska vlčie maky rastú,

      tam medzi krížmi, rad za radom.

      Značia miesta, kde ležíme. 

      Tam hore počuť udatný spev škovránka, uprostred revu kanónov tu dolu…

      Týmito slova sme si s našimi deviatakmi a prítomnými zástupcami mesta, okolitých škôl i Jednoty dôchodcov pripomenuli dňa 11. 11. 201911. hodine a 11. minúte, za zvukov kostolných zvonov, 101. výročie ukončenia 1. svetovej vojny.Deň červených makov je pamätný deň venovaný pamiatke vojnových veteránov. 11. november bol vybraný symbolicky, pretože tento deň roku 1918, vo vlakovom vozni v Le Francport pri  severofrancúzskom meste Compiègne podpísali prímerie Spojenci a Nemecko,  čím sa na západnom fronte ukončili boje 1. svetovej vojny. Symbolom Dňa veteránov sa stal kvet vlčieho maku. Symbol má pôvod v básni „In Flanders fields“ (doslova „V poliach Flámska“), ktorú v roku 1915 napísal kanadský chirurg John McCrae, ktorý slúžil na západnom fronte. Majme v pamäti krehkosť našej slobody a vážme si obete našich predkov, ktorí nám ju draho vykúpili.

       

     • Testovanie 5

      4. 11. 2019

      V stredu 20. novembra 2019 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.

      Ďalšie informácie:

       www.nucem.sk/MERANIA/Testovanie5 2019

     • Medzinárodný deň školských knižníc

      6. 11. 2019

      Ako každý rok, aj v tomto roku patril štvrtý októbrový pondelok aktivitám pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc. Téma Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ rezonovala chodbami našej školy veľmi živo. Samotný spisovateľ J.G. Tajovský, ktorý bol reprezentovaný žiakom 8. ročníka, najmladším žiakom sám predstavil svoju tvorbu. Tí sa s nadšením pustili do tvorby leporela. Zážitkové čítanie u piatakov a šiestakov otvorilo náruč otázok, ktoré žiaci formulovali do cieleného interviewu. S obdivom bolo možné sledovať vzájomnú kooperáciu starších a mladších žiakov, kedy starší vystupovali ako nápomocní mentori a koordinátori aktivít a snažili sa byť čo najviac užitoční, aby nezhátili nadšenie a zanietenosť v realizácii jednotlivých úloh svojim mladším spolužiakom.Na vážnejšiu nôtu brnkli žiaci 8. a 9. ročníka, ktorí s témou alkoholizmu pracovali obozretne. Odmenou pre nás všetkých bol nielen vynikajúci pocit zo zaujímavo stráveného dňa, ale aj to, že v centre pozornosti bola opäť KNIHA. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným, ktorým kniha a čítanie nie sú v dnešnej modernej dobe ľahostajné.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
   • skola@zssds.sk
   • Tel./Fax - 042/4421324 Ekonóm - 042/4422171 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
   • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753
   • 42378001
   • 2120101511
   • Mgr. Monika Pastieriková riaditel@zssds.sk
   • Ing. Janka Mikušková janka.mikuskova@zssds.sk
   • Mgr. Eva Nikodémová eva.nikodemova@zssds.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje