• Spolupráca ŠKD a MŠ
     • Spolupráca ŠKD a MŠ

      30. 5. 2023

      V rámci spolupráce školského klubu a materskej školy prišli v piatok 26. mája pred popoludňajším odpočinkom do triedy Včielok deti 1. a 2. ročníka. Pod vedením pani vychovávateľky Galiny Farskej prečítali príbeh "U nás v parku". Školáci tak mali príležitosť predviesť, ako sa im podarilo popasovať sa za celý rok s písmenami. Škôlkari ich odmenili zaslúženým potleskom, pretože to zvládli úžasne. Už sa tešia, keď si aj oni budú môcť takto o rok čítať rôzne príbehy z kníh.

    • Čítajme si 2023...
     • Čítajme si 2023...

      29. 5. 2023

      Čítanie patrí medzi aktivity, ktoré podporujú rozvoj osobnosti dieťaťa, pomáha poznať hodnoty, rozlišovať dobro a zlo, akceleruje rozvoj reči a slovnej zásoby. Vytvára priestor pre tvorivosť a dáva možnosť naberať množstvo informácií, inšpirácií, vedomostí. V kontexte týchto myšlienok sme sa zapojili do čitateľského maratónu „Čítajme si...2023“, ktorý sa uskutočnil v dňoch 22. 5. – 26. 5. 2023 pod záštitou pani prezidentky a Linky detskej istoty. Z našej školy sa do tohto projektu na podporu detského čítania aktívne zapojilo 100 žiakov, kedy každý detský účastník súťaže prečítal nahlas jednu stranu. Zároveň sme sa zaradili do žrebovania o výhry v podobe kníh. V neposlednom rade nás veľmi teší neutíchajúci záujem detí o čítanie umeleckej literatúry.

    • Sokoliari majstra Vagana v MŠ
     • Sokoliari majstra Vagana v MŠ

      28. 5. 2023

      Vo štvrtok 25.5. 2023 zavítali do našej materskej školy Sokoliari majstra Vagana. Formou zážitkového učenia sa deti dozvedeli zaujímavé informácie o živote v lese. Sokoliari priniesli kožušiny zvierat, zahrali sa s deťmi a predviedli deťom rôzne druhy vtáčích dravcov, ktoré si deti mohli pohladkať. Predstavenie bolo zamerané na rozvíjanie environmentálnej výchovy detí v predprimárnom vzdelávaní.

    • Jarné aktivity v ŠKD
     • Jarné aktivity v ŠKD

      28. 5. 2023

      Apríl v ŠKD sa niesol v príprave na Veľkú noc, deti vyrobili veľkonočné pozdravy, kraslice. Rozprávali sme sa o Dni narcisov, spolužitia bez násilia, zdravých stravovacích návykoch, vyrobili sme si zdravé raw jablkové donuty. Zapojili sme sa aktívne aj do Dňa Zeme, kde deti čistili okolie školy. Deti vyrobili darčeky pre budúcich prváčikov. V rámci telovýchovnej oblasti sme sa rozprávali a prakticky realizovali pravidlá cestnej premávky pre chodcov, na školskom dvore rozvíjali deti svoje športové zručnosti pri pohybových hrách a futbale.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
   • Tel./Fax - 042/4421324 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
   • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753 Slovakia
   • Mgr. Eva Nikodémová riaditel@zssds.sk
   • Ing. Janka Mikušková janka_mikuskova@zssds.sk
   • Mgr. Eva Benková eva.benkova@zssds.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje