• Kúzelník v MŠ

      20. 5. 2022

      Vo štvrtok 19. 05. 2022 sa deti z našej MŠ zúčastnili vystúpenia kúzelníka Struka, ktorý im predviedol rôzne kúzelnícke triky. Deti ho za jeho vystúpenie odmenili dobrou náladou a potleskom.

     • Hodina u tretiakov

      20. 5. 2022

      V tomto týždni tretiaci preberali na hodine slovenského jazyka opis pracovného postupu. V učebnici mali jednoduchý recept na orechové košíčky. Dnes 20.5.2022 si vyskúšali pracovný postup aj prakticky a orechové košíčky si pripravili spoločne na hodine. Trieda sa premenila na cukrársku výrobňu a popri košíčkoch si urobili i piškótovo-banánové dobroty. Samozrejme,to čo si pripravili na záver i ochutnali.

     • A slovo bolo u Boha

      18. 5. 2022

      Dňa 27.apríla 2022 sme sa zúčastnili v krajskom kole recitačnej súťaže A slovo bolo u Boha. Našu školu reprezentovali Nellka Kolenová zo 7.roč., Klárka Pišojová a Šarlotka Babulíková z 5.roč. a Alžbetka Filová z 2.roč. Dievčatá si zo súťaže priniesli okrem nových dojmov a skúseností i diplom za účasť.

     • 105. výročie fatimských zjavení

      16. 5. 2022

      V deň 105. výročia fatimských zjavení - 13. mája, sa skupina malých mariánskych ctiteľov pomodlila po vyučovaní v školskej kaplnke  bolestný ruženec. Ruženec sme obetovali predovšetkým za sv. Otca - pápeža Františka, za pokoj vo svete a za hlásateľov Božieho Slova - misionárov a požehnanie ich misijného diela. Sme hrdí na našich mladších žiakov, ktorí boli ochotní v piatok popoludní, vo svojom voľnom čase, darovať Panne Márii kyticu ruží uvitú z 50 Zdravasov ruženca. Nech im táto horlivosť dlho vydrží!

     • Duchovné cvičenia učiteľov a zamestnancov školy

      16. 5. 2022

      V dňoch 5. - 8. mája usporiadala naša škola duchovné cvičenia pre učiteľov a zamestnancov v malebnom prostredí Kysúc, v Oščadnici. Pod vedením saleziánov don Levka a don Bicáka sme uvažovali nad vybranými textami z evanjelia podľa Marka. Okrem spoločných zamyslení sme mali priestor na osobnú i spoločnú modlitbu. Popoludnia sme mohli využiť na prechádzku k neďalekému oltáru Panny Márie a tiež na návštevu pútnického miesta na Turzovke.

      6. mája sme si najmä počas slávnostnej sv. omše pripomenuli patróna našej školy - sv. Dominika Savia. V modlitbách sme pamätali aj na všetkých tých, ktorí sa na duchovných cvičeniach nemohli zúčastniť.

     • Pôstna zbierka Tehlička 2022 pre Kakumu

      16. 5. 2022

      Naša škola sa zapojila do pôstnej  charitatívnej zbierky "Tehlička". A hoci sa tento rok do zbierky zapojili len tri triedy - II.A, III.A a IV.A, podarilo sa nám vyzbierať pekných 211 eur pre potreby chudobných. Najštedrejšou triedou bola trieda III. A.

      Všetkým darcom úprimne ďakujeme za ich veľkodušnosť!

      Kakuma je miesto na severe Kene. Nachádza sa v polopúštnom regióneTurkana a je jedným z najnehostinnejších miest pre život v tejto krajine.

     • Divadelné predstavenie

      12. 5. 2022

      V utorok 10.5.2022 sa žiaci prípravného ročníka a 1.stupňa ZŠ zúčastnili divadelného predstavenia ,,Sen jedného duba,,. Interaktívne divadlo s environmenálnou tematikou o záchrane a osude stromu sa deťom veľmi páčilo a z predstavenia odchádzali s úsmevom na tvárach.

     • Testovanie 5

      26. 4. 2022

      Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2022

      18. mája 2022 (streda)

      Komu je testovanie určené:

      všetkým žiakom 5. ročníka základných škôl (ZŠ) v SR s vyučovacím jazykom
      slovenským (VJS), maďarským (VJM) a ukrajinským (VJU) vrátane žiakov
      so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (okrem žiakov s mentálnym
      postihnutím) 

      Aké predmety sa testujú:

      • slovenský jazyk a literatúra

      • matematika

      Aký rozsah učiva sa testuje:

      zodpovedá obsahu vzdelávania a výkonovým štandardom testovaných predmetov
      deklarovaných v Štátnom vzdelávacom programe pre 1. stupeň ZŠ a vzdelávacím
      štandardom 5. ročníka Štátneho vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ. 

      Povolené pomôcky:

      MATEMATIKA:

      pero, ktoré píše namodro (nie gumovacie  ani atramentové) 

      pomocné papiere na výpočty označené menovkou - žiaci obdržia pred administráciou testu z matematiky

       SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA:

      pero, ktoré píše namodro (nie gumovacie  ani atramentové) 

       Zakázané pomôcky:

      pravítka, kalkulačky, zošity, učebnice a iná literatúry, výpisky, študijné materiály 

     • DEŇ VENOVANÝ NAŠEJ ZEMI

      22. 4. 2022

      Zem máme len jednu a preto sa snažíme pomáhať jej aj malými činmi. Dňa 22.4., symbolicky na sviatok Zeme, sme spolu s občianskym združením Sivý vlk vybudovali "Vzdelávaciu komunitnú EKOzáhradku" v školskej záhrade, ktorá bude okrem iného slúžiť aj na environmentálnu výchovu detí. Nájdete tu útulnú záhradku s posedením, náučnú tabuľu zameranú na odpady, kompostér, hmyzí hotel, studničku a 3 vyvýšené záhony plné byliniek a kvetín.

      Okrem toho sa žiaci dozvedeli niečo nové o odpadoch a kompostovaní z hodnotnej prednášky od spoločnosti JRK Slovensko, ktorí sa tomu dlhodobo venujú.

      Ďakujeme všetkým zúčastneným brigádnikom, dobrovoľníkom, učiteľom, rodičom a deťom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili a pomohli vybudovať tento pekný priestor.

     • Pozvánka na vytvorenie Ekozáhrady v priestoroch ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia

      19. 4. 2022

      Vážení rodičia,

      občianske združenie Sivý vlk, o. z. v spolupráci so ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia, Vám predstavuje projekt Komunitná vzdelávacia EKOzáhrada pri príležitosti Dňa Zeme, ktorý sa bude realizovať v piatok 22. 4. 2022 v priestoroch záhrady ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia

      Cieľom projektu je vybudovanie malej komunitnej ekozáhradky, ktorá bude slúžiť aj na environmentálnu výchovu žiakov.

      Z čoho bude záhrada pozostávať?

      drevené lavičky na sedenie, pracovné stoly, náučná tabuľa zameraná na odpady, koše na separovaný odpad, kompostér, vyvýšené záhony, hmyzí hotel, spoločnými silami vysadíme strom - dub letný (symbol mesta Dubnica)

      Dňa 22. 4. 2022 - v čase medzi 12:00 - 14:30 hod., organizujeme dobrovoľnícku brigádu, kedy sa budú všetky aktivity realizovať. Budeme radi, ak si nájdete čas a pomôžete nám pri realizácií ekozáhradky, napr. pomoc pri osádzaní tabule, lavičiek a stolov, pri sadení kvetov a byliniek do vyvýšených záhonov, pri vysadení stromu a podobne.

      Veríme, že spoločným úsilím skrášlime školský dvor a vytvoríme pekný priestor pre deti. 

      Tešíme sa na vás.

     • Krížová cesta žiakov 2.- 4.ročníka

      13. 4. 2022

      Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho jednorodeného Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy. (1 Jn 4,10)

      Krížová cesta, ktorú sa spoločne modlili žiaci 2.- 4.ročníka dňa 12.4.2022 na Kalvárii v Dubnici nad Váhom, bola malou prípravou na slávenie veľkonočných sviatkov. Počas krížovej cesty niesli deti svoje prosby i vďaky až na vrchol, pod kríž s ukrižovaným Ježišom.                                                                                      

      Počasie bolo nádherné, a tak sme spoločne prežili pekné dopoludnie.

       

     • Hviezdoslavov Kubín

      13. 4. 2022

      Naša žiačka tretieho ročníka Júlia Chudová nás reprezentovala v okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, kde vo svojej kategórii obsadila krásne 2.miesto. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy.

     • Šaliansky Maťko

      13. 4. 2022

      Dňa 31. 3. 2022 sa uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko a krásne druhé miesto v I. kategórii obsadila naša tretiačka, Dorotka Kurusová. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach. 

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
   • skola@zssds.sk
   • Tel./Fax - 042/4421324 Ekonóm - 042/4422171 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
   • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753 01841 Dubnica nad Váhom Slovakia
   • 42378001
   • 2120101511
   • Mgr. Monika Pastieriková riaditel@zssds.sk
   • Ing. Janka Mikušková janka.mikuskova@zssds.sk
   • Mgr. Eva Nikodémová eva.nikodemova@zssds.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje