• Zo života v ŠKD

      28. 12. 2022

      Adventný čas v našom ŠKD sa niesol v očakávaní narodenia  najkrajšieho daru Ježiška. Začali sme rorátnymi sv.omšami v našej školskej kaplnke, prišiel k nám sv. Mikuláš, vystupovali sme na Vianočnom zastavení s divadlom Okom stolára, zapojili sme sa do Vianočnej pošty pre starkých, mali sme palacinkový deň, užili si sneh, ukončili sme rok spoločnou besiedkou so súťažami a dobrou náladou.   Prajeme Vám požehnané Vianoce.

     • Koledovanie Dobrej noviny

      22. 12. 2022

      21.decembra 2022 sa v našej škole a škôlke šírila radostná vianočná nálada. Rozdávali ju koledníci, žiaci 2.,3.,4. a 8. ročníka, pod taktovkou pani učiteliek Majky Lezovej, Gabiky Bauerovej a Janky Šandorovej. Celú akciu sprevádzalo aj zbieranie príspevkov na pomoc ľuďom v Etiópii, ktorá je sužovaná najbrutálnejšou vojnou v jej histórii. Vďaka Vašej štedrosti a súcitu sa vyzbieralo 283,20 €.
      Nech Malý Ježiš štedro odmení svojím požehnaním Vaše dobré srdcia! Program našich koledníkov si môžete pozrieť aj Vy v nedeľu 25. decembra 2022 po svätej omši o 9,00 hodine a  6.januára 2023 po svätej omši o 11,00 hodine v kostole sv. Jakuba. Srdečne Vás všetkých pozývame a ďakujeme, že podporujete svoje deti v konaní dobra, ktoré ich samé niečo stojí a druhým prináša úžitok.

     • Environmentálna súťaž

      22. 12. 2022

      V mesiaci december sa naši žiaci II. stupňa zapojili do environmentálnej súťaže na tému ,,Ako chránim prírodu“. Podmienkou súťaže bolo vytvoriť projekt. Žiaci sa mohli zamerať na tú oblasť, ktorá je im najbližšia v danej téme. Kreativita bola v tom prípade obzvlášť vítaná. Tri najkrajšie spracované projekty boli ocenené peknými cenami a diplomom.

      Ďakujeme za všetky odovzdané práce a taktiež Občianskemu združeniu Sivý vlk za možnosť zapojiť sa do súťaže.
       

    • Geografická olympiáda
     • Geografická olympiáda

      22. 12. 2022

      Tešíme sa z úspechov našich žiakov. Gratulácia patrí žiakom 6.ročníka, Andrejovi Porubanovi a Ondrejovi Zacharovi. Žiaci sa úspešne popasovali so školským kolom geografickej olympiády, v ktorej bolo potrebné využiť nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti z geografie. Prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

     • Oznam

      21. 12. 2022

      Milí rodičia, na základe VZN Mesta Dubnica nad Váhom č. 8/2022 zo dňa 14.12.2022 sa mení aj paušálny poplatok za náklady na činnosť školských zariadení ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia (ŠKD a MŠ) platné od 01.01.2023:

      dieťa v MŠ: 35 € / mesiac (od 3 rokov);

      žiak v ŠKD: 20 € / mesiac.

      Mesačný príspevok treba uhradiť do 20. dňa v príslušnom mesiaci. Ak ste platbu už zrealizovali, doplatíte zvyšok v nasledujúcom mesiaci. Ďakujeme!

     • Vianočný koncert

      21. 12. 2022

      Dňa 20. 12. 2022 deti z MŠ a žiaci nižších ročníkov 1. stupňa ZŠ, spolu s pani učiteľkami, zažili neopakovateľný zážitok na vianočnom koncerte v priestoroch telocvične, kde sa pod taktovkou pedagógov zo ZUŠ v Dubnice nad Váhom - PhDr. Diany Liškovej, Filipa Siekla, Elišky Ocelíkovej DiS. art a Mgr. Janky Bošanskej DiS. art rozozvučali rôzne hudobné nástroje. Žiaci – hudobníci a speváci z našej školy (Karolínka Renedeková, Nellka Kolenová, Janka Farská, Matej Liška a Lívia Lišková, Klárka a Martinka Piššojová, Paulínka Bezecná, Katka Babulíková, Dominika Burianová, Tobiáš Chudo, Rebeka Kurusová) svojim spolužiakom pripravili krásne hudobné predstavenie, čím priniesli radosť a umelecký zážitok všetkým prítomným. Ďakujeme za prípravu a spoluprácu s pedagógmi ZUŠ a zároveň sa tešíme prezentácii talentov našich žiakov.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
   • Tel./Fax - 042/4421324 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
   • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753 Slovakia
   • Mgr. Eva Nikodémová riaditel@zssds.sk
   • Ing. Janka Mikušková janka_mikuskova@zssds.sk
   • Mgr. Eva Benková eva.benkova@zssds.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje