• Otvorenie jednej zmiešanej triedy MŠ

      15. 1. 2021

      Riaditeľstvo ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia na základe prieskumu a po dohode so zriaďovateľom školy oznamuje, že  od pondelka 18. 1. 2021 otvorí jednu zmiešanú triedu materskej školy pre zákonných zástupcov detí, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre a pre ktorých povaha povolania nedovoľuje vykonávať prácu z domu. Prosíme rodičov detí, aby zostali zodpovední a dodržiavali všetky pokyny a usmernenia, ktoré bude materská škola vyžadovať v súlade s pokynmi Úradu verejného zdravotníctva SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

     • Dôležité informácie

      5. 1. 2021

      Milí rodičia a žiaci!

      Vzhľadom na kritickú epidemiologickú situáciu a na základe rozhodnutia MŠVVaŠ je prerušená prevádzka základnej a materskej školy vrátane ŠKD a jedálne.

      Materská škola bude zatvorená zatiaľ do 15.1. 2021 a vyučovanie na 1. aj 2. stupni ZŠ bude od 11.1.2021 pokračovať dištančne (z domu) cez online hodiny podľa rozvrhu, ktorý zverejníme koncom týždňa. Vyučovanie bude prebiehať online prostredníctvom programu ZOOM – meeting. ID a heslá na pripojenie dostane každý žiak od svojej triednej pani učiteľky. Online vyučovanie je pre žiakov povinné, dochádzka sa bude zapisovať rovnako ako počas prezenčnej výuky v škole.

      Predpoklad nástupu žiakov MŠ a 1.stupňa do školy je pondelok 18. januára v závislosti od pandemickej situácie. Žiaci 2. stupňa by mali nastúpiť do školy od 25.1.2021, po pretestovaní žiakov 2. stupňa a jedného z rodičov. Je potrebné zdôrazniť, že tieto podmienky sú predbežné a závisieť budú od vývoja situácie.

      Od 11. do 18. januára bude rodičom vyplácaná pandemická OČR.

      Ďalšie informácie o nástupe do školy poskytneme v krátkom čase.

     • Kde je to správne miesto?

      22. 12. 2020

      Každý týždeň adventu deti zo ŠKD vstupovali do tajomného príbehu. Posledný školský týždeň hľadali spolu s anjelom to pravé miesto, kde by mohol prísť najväčší Záchranca, Spasiteľ.Najprv si však každý v minisúťaži vyslúžil svoje postavenie a dom. Potom prišiel anjel a hľadal miesto, kde by sa mohol narodiť sľúbený Boží dar – Spasiteľ. Zavolal si ďalších pomocníkov s ďalekohľadmi, no ani tak sa im zo začiatku nedarilo. Kráľ, hoci toho vedel naozaj veľa, mal iba jedno miesto na tróne a nechcel ho uvoľniť nikomu inému. Princezné boli krásne vo svojich šatách, no závideli si ich navzájom a s nikým sa nechceli o nič podeliť. Vojaci boli veľmi odvážni, no sem-tam sa začali medzi sebou aj biť, a tak ani medzi nimi nebolo veľmi bezpečné miesto. Ostávali už len pastieri, no tým sa nič nechcelo robiť, dokonca niektorí aj zaspali, ani ovečky poriadne nestrážili.Našťastie mal anjel dobré oči a všimol si jednoduché dievča s veľkým srdcom. Panna Mária bola krásna, múdra, odvážna aj starostlivá a súhlasila, že sa stane maminkou malého Ježiša. Spolu so svätým Jozefom hľadali v Betleheme miesto, kde by ich prijali, no všetky dvere a srdcia ostávali zatvorené. Nakoniec našli maštaľku, ku ktorej prišli aj všetky deti a ponúkli aj svoje srdiečka ako miesto, kam sa môže narodiť Spasiteľ.

      Aj všetkým vám prajeme požehnané sviatky, aby sa skutočný Kráľ mohol narodiť vo vašich srdciach a rodinách.

      Toto podujatie bolo realizované ZŠ s MŠ sv. D. Savia v spolupráci s Laura, združenie mladých, stredisko Dubnica nad Váhom.

     • Vianočná pošta

      18. 12. 2020

      Vianoce sú sviatky pokoja a lásky, strávené v kruhu svojich najbližších. Nie všetci môžu pocítiť lásku a nehu toho druhého. Preto sme sa tento rok rozhodli potešiť neznámych starkých v domovoch dôchodcov. Napísali sme im písaným písmom a vyzdobili vlastnými kresbami vianočné pozdravy. Starkým totiž začínajú Vianoce prvým pozdravom na stolčeku – je to znamenie, že niekto na nich myslí. V každej pohľadnici je odovzdaný kúsok nehy a more lásky našich detí. Veríme, že potešia seniorov v Bratislave aj v Nových Zámkoch, kam budú naše pozdravy doručené. S prianím požehnaných vianočných sviatkov žiaci druhého ročníka.

     • Hľadá sa záchranca

      14. 12. 2020

      Aj druhý adventný týždeň vstupovali deti zo ŠKD do tajomstva, tentokrát s jasným zámerom: Nájsť sľúbeného Záchrancu.
      Po tom, čo sme museli odísť z raja, Boh sľúbil, že z lásky k nám pošle Záchrancu, ktorý nám znova otvorí bránu do raja. Ale kedy? A kto to bude? Tajomná kniha nám začala rozprávať zvláštny príbeh.
      Bol o nádherných šatách, či skôr plášti a viacerých bratoch. Desiati bratia závideli jedenástemu krásny plášť, ktorý mu daroval otec. Ich závisť bola taká veľká, že ho hodili do vyschnutej studne a neskôr predali ako otroka do Egypta. Aj my sme zistili, že často staviame také studne závisti alebo iných zlých skutkov. No tentokrát sme sa rozhodli ísť s Jozefom do Egypta a pomôcť mu v jeho otroctve. Stavali sme pyramídy, snažili sme sa vyhovieť všetkým prianiam a nedali sme sa nahovoriť na žiadne zlo, no aj tak sme skončili vo väzení. To však ešte nebol úplný koniec.
      Jozefa sme sprevádzali ďalej v jeho príbehu, keď sa z otroka stal druhým najmocnejším mužom Egypta, ktorý zachránil nielen Egypt, ale aj iné krajiny od hladu. Aj my sme ho spolu s jeho bratmi prišli prosiť o pomoc. Čakala nás však ťažká skúška, ktorá mala preveriť, či sa naše srdcia polepšili. Jozef zistil, že bratom je ľúto všetko, čo zlé urobili a odpustil im. Vtedy nám tajomná kniha ukázala, ako sa cez odpustenie vyslobodilo srdce, ktoré bolo dovtedy uväznené v studni.
      Jozef bol naozaj veľký záchranca, ale šíria sa správy, že má prísť ešte väčší a lepší, taký, ktorý zachráni celý svet. Už čoskoro...

      Toto podujatie bolo realizované ZŠ s MŠ sv. D. Savia v spolupráci s Laura, združenie mladých, stredisko Dubnica nad Váhom.

    • Technická olympiáda
     • Technická olympiáda

      14. 12. 2020

      Dňa 26.11.2020 sa žiaci našej školy úspešne zapojili do okresného kola technickej olympiády.Súťaž prebehla   dištančným spôsobom.
      Výsledky:
      kategória B    Tobiáš Chudo                                                           7.ročník           2.miesto
      kategória A    Miriam Hírešová  a Bronislava Novosádová         9.ročník           2.miesto

      Blahoželáme !

    • Matematická pytagoriáda 6.,7.,8.ročník
     • Matematická pytagoriáda 6.,7.,8.ročník

      12. 12. 2020

      Dňa 10.12.2020 sa aj na našej škole konalo školské kolo matematickej pytagoriády v kateggórii 6.,7.,8.ročník ZŠ . Do okresného kola postupujú:
      6.ročník -Lenka Štefúnová, Matej Liška
      7.ročník- Katarína Hírešová,Dominika Ševčíková
      Úspešným riešiteľom gratulujeme a budeme im držať palce na okresnom kole dňa 14.4.2021. Ďakujeme všetkým zúčastneným.

     • Vstúpili sme do tajomstva

      11. 12. 2020

      Radi čítate dobré knihy? A čo poviete na knihu, plnú príbehov, ktoré môžete zažiť? Jedna skupina detí v ŠKD  túto možnosť vyskúšala. Už prvý adventný týždeň sa dvakrát odvážili vstúpiť do tajomstva Veľkej knihy.

      Najprv sme vyskúšali viaceré knihy, kým nás nezaujala Veľká kniha. Cez ňu sme mohli vstúpiť do tajomstva. Museli sme však byť potichu a mať zaviazané oči, aby sme neskôr mohli správne vidieť. A tak sme zažili prvý príbeh – príbeh stvorenia. Najprv bolo svetlo. Deti si dali dole šatky z očí a chvíľku žasli nad pekným, ale prázdnym priestorom. Netrvalo dlho a príbeh pokračoval aj vďaka pomoci šikovných žiakov. Dvaja pomáhali pri vzniku oblohy a mora. Potom prišla na rad zem a rastliny, s ktorými vďačne pomohli viaceré dievčatá. Nasledovali rybičky, vtáčiky a nakoniec aj ostatné zvieratá, to však nebolo všetko. Na to najkrajšie a najlepšie, čo Boh stvoril, sa deti boli pozrieť po jednom. Niektoré boli krásne prekvapené, keď zistili, že sa pozerajú na svoj odraz v zrkadle. Áno, každý z nás je to najkrajšie, čo Pán Boh stvoril. Niektoré deti sa potom tiež ešte zapojili do tvorivej činnosti a na svete pribudli ďalšie rybičky a skákajúce žabky.

      Na druhý deň sme vstúpili do rajskej záhrady. Boli tu rôzne stromy, na ktorých okrem ovocia, rástli aj cukríky. Tie si deti mohli brať po jednom, ale najprv odtlačili svoj prst do srdca nakresleného vo Veľkej knihe. To nám totiž povedalo, že to všetko urobil pre nás Pán Boh z lásky. Okrem toho sme tak súhlasili aj s tým, že zo stromu v strede záhrady nebudeme nič brať, lebo ešte neprišiel ten správny čas. Chvíľu bolo všetko v poriadku, deti preliezali prekážkovú dráhu, získavali cukríky, no potom sme zistili, že niečo chýba zo stromu v strede. Nikto sa nepriznal, no medzi deťmi začalo podozrievanie a obviňovanie. A tak sme museli rajskú záhradu opustiť. Ale Pán Boh nás má aj tak stále rád, a preto sľúbil, že pošle Záchrancu, ktorý pre nás raj znova otvorí. Možno to bude už tento týždeň alebo nie?

      Toto podujatie bolo realizované ZŠ s MŠ sv. D. Savia v spolupráci s Laura, združenie mladých, stredisko Dubnica nad Váhom.

     • Katechézy Dobrého pastiera v našej škole

      7. 12. 2020

      V lete naša ZŠ s MŠ prijala pozvanie z Diecézneho školského úradu v Žiline zúčastniť sa prvej časti certifikovaného kurzu Katechézy Dobrého pastiera (www.katechezydp.sk), ktoré sú už v mnohých farnostiach známe ako “átriá”. Kurz pod vedením zahraničných lektoriek a vedúcich začínajúcich átrií absolvovalo päť pedagógov.

      KDP je kresťanský koncept katechéz detí vo veku 3-12 rokov, ktorého cieľom je prehĺbiť u detí vzťah s Bohom podľa princípu „ Pomôž mi, aby som  živého Boha spoznal  sám.“ Tento program vytvorili pred 60–timi rokmi v Ríme talianska  biblistka Sofia Cavalletti a pedagogička Gianna Gabbi inšpirované pedagogikou Márie Montessori. V súčastnosti  sú KDP realizované v 40 krajinách sveta v špeciálne pripravených priestoroch - tzv. átriách, ktoré je miesto ticha, modlitby, spoznávania svojej viery a hlavne budovania vzťahu s Ježišom cez sústredenú prácu s pripraveným  katechetickým materiálom. Aj sám pápež Ján Pavol II. navštívil átrium v Ríme a dal mu svoje požehnanie. Veríme, že aj v našej škole spoločnými silami zrealizujeme po ukončení druhej časti kurzu podobné átrium.

      Každý jeden deň je pre nás darom od Boha, každý deň máme možnosť spoznávať a budovať svoj vzťah s Bohom. Tak sme si s deťmi v ŠKD spoločnou procesiou vytvorili modlitebný kútik poľa vzoru KDP - je to špeciálne miesto, kde sa s deťmi po obede stretávame a stíšime k modlitbe chvály, vďaky, prosby, či zdieľania, ktoré môžu vyjadriť slovne, tichom, či kresbou. Deti majú samozrejme možnosť výberu -  či už spoločne alebo individuálne  počas celého pobytu v ŠKD.

      Ako povedala S. Cavalletti: ,,Spôsob, akým deti prežívajú Božiu prítomnosť je jedinečný pre detský vek a je darom pre dospelého, ktorý sa zastaví na dostatočne dlhý čas, aby si to všimol.“

     • Advent

      2. 12. 2020

      V nedeľu 29.11.2020 sme vhupli do krásneho liturgického obdobia – Adventu. V kaplnke, ale i v mnohých triedach sa od pondelka objavil adventný veniec, symbolizujúci očakávanie nášho Spasiteľa. Pripravili si ho žiaci spolu s pani učiteľkami, aby sa aj modlitbou pri adventnom venci čo najlepšie pripravili na tohtoročné Vianoce.

    • Organizácia vyučovania od utorka 10. novembra 2020
     • Organizácia vyučovania od utorka 10. novembra 2020

      9. 11. 2020

      Materská škola

      Prevádzka materskej školy zostáva v bežnom režime. Všetky triedy sú v prevádzke. Podmienky nástupu dieťaťa do materskej školy po celoslovenskom testovaní sú nasledovné:

      • Zákonný zástupca dieťaťa do 10 rokov musí predložiť Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Aktualizované tlačivo je dole pod textom. Rodič ho môže vyplniť aj pred školou.
      • V prípade, že sa zákonný zástupca nevie preukázať negatívnym výsledkom testu nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy (dieťa nebude prevzaté do MŠ) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto prípade odporúča, aby zákonný zástupca neumiestňoval dieťa do školy a materskej školy na najbližších 10 kalendárnych dní.

      V prípade, že by bolo dieťa, alebo niekto z členov rodiny žijúcej v spoločnej domácnosti pozitívny, tak aj dieťa zostáva automaticky v karanténe 10 dní. Ak sa rodičia nezúčastnia testovania, sú v dobrovoľnej karanténe, žiak by do školy nastúpiť nemal, nakoľko neviete preukázať bezinfekčnosť prostredia. V prípade, že by Vaše dieťa nenastúpilo do školy, informujte o tom triednu p. učiteľku najneskôr do utorka do 7.45 hod.

       

      Prvý stupeň ZŠ

      Vyučovanie  po víkendovom testovaní začne 10.11. 2020 tak ako doteraz. V riadnej prevádzke je ŠKD. Školská jedáleň bude v prevádzke od 11.11.2020 respektíve po dohode s kuchyňou ZŠ s MŠ Centrum I., ktorá má momentálne svojich zamestnancov v karanténe.

      Podmienky nástupu žiaka 1.stupňa do školy po celoslovenskom testovaní sú nasledovné:

      • Zákonný zástupca dieťaťa do 10 rokov musí predložiť Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Aktualizované tlačivo je dole pod textom. Rodič ho môže vyplniť aj pred školou.
      • 10-roční žiaci predložia tiež len vyhlásenie zákonného zástupcu.

      V prípade, že by bolo dieťa, alebo niekto z členov rodiny žijúcej v spoločnej domácnosti pozitívny, tak aj dieťa zostáva automaticky v karanténe 10 dní. Ak sa rodičia nezúčastnia testovania, sú v dobrovoľnej karanténe, žiak by do školy nastúpiť nemal, nakoľko neviete preukázať bezinfekčnosť prostredia. V prípade, že by Vaše dieťa nenastúpilo do školy, informujte o tom triednu p. učiteľku najneskôr do utorka do 7.45 hod.

       

      Druhý stupeň  ZŠ

      Účasť na dištančnom vzdelávaní sa nepreukazuje škole negatívnym testom, nepredkladáte žiadne tlačivo ani vyhlásenie.  Žiak je v domácom prostredí, nechodí do školy a vzdeláva sa dištančne podľa rozvrhu hodín, tak ako doteraz.

      Ďakujeme za spoluprácu a prejavenú zodpovednosť v danej situácii.

      Tlačivo si môžete stiahnuť TU:

      bezinfekconst_-_10.11.2020.pdf

       

      Rovnako dávame do pozornosti Usmernie MŠVVaŠ SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ v nadväznosti na vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 15 a č. 16 zo dňa 29. a 30. októbra 2020, ďalej č. 21 zo dňa 6. novembra 2020 a uznesenia vlády SR č. 704/2020 (https://www.minedu.sk/25544-sk/usmernenie-k-opatreniam-vyplyvajucim-z-druheho-kola-celoplosneho-testovania-spolocna-zodpovednost-8-11-2020-testovane-okresy/).

       

    • Organizácia vyučovania od utorka 3.novembra 2020 - aktualizácia 2.11. 2020
     • Organizácia vyučovania od utorka 3.novembra 2020 - aktualizácia 2.11. 2020

      2. 11. 2020

      Materská škola

      Prevádzka materskej školy zostáva v bežnom režime okrem triedy MOTÝĽOV, ktorá zostáva do 10.11.2020 zatvorená z dôvodu povinnej karantény.

      Podmienky nástupu dieťaťa do materskej školy po celoslovenskom testovaní sú nasledovné:

      • Zákonný zástupca dieťaťa do 10 rokov musí predložiť Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Aktualizované tlačivo je dole pod textom. Rodič ho môže vyplniť aj pred školou.

      V prípade, že by bolo dieťa, alebo niekto z členov rodiny žijúcej v spoločnej domácnosti pozitívny, tak aj dieťa zostáva automaticky v karanténe 10 dní. Ak sa rodičia nezúčastnia testovania, sú v dobrovoľnej karanténe, žiak by do školy nastúpiť nemal, nakoľko neviete preukázať bezinfekčnosť prostredia.


      Prvý stupeň ZŠ

      Vyučovanie  po víkenodovom testovaní začne 3.11. 2020 tak ako doteraz. V prevádzke je ŠKD aj Školská jedáleň. 

      Podmienky nástupu žiaka 1.stupňa do školy po celoslovenskom testovaní sú nasledovné:

      • Zákonný zástupca dieťaťa do 10 rokov musí predložiť Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Aktualizované tlačivo je dole pod textom. Rodič ho môže vyplniť aj pred školou.
      • 10-roční žiaci musia pri nástupe predložiť negatívny výsledok antigénového testu alebo PCR testu. Ak ho nepredložia, nemôžu sa zúčastňovať výučby.

      V prípade, že by bolo dieťa, alebo niekto z členov rodiny žijúcej v spoločnej domácnosti pozitívny, tak aj dieťa zostáva automaticky v karanténe 10 dní. Ak sa rodičia nezúčastnia testovania, sú v dobrovoľnej karanténe, žiak by do školy nastúpiť nemal, nakoľko neviete preukázať bezinfekčnosť prostredia.


      Druhý stupeň  ZŠ

      Účasť na dištančnom vzdelávaní sa nepreukazuje škole negatívnym testom, nepredkladáte žiadne tlačivo ani vyhlásenie.  Žiak je v domácom prostredí, nechodí do školy a vzdeláva sa dištančne, tak ako doteraz.

      Ďakujeme za spoluprácu a prejavenú zodpovednosť v danej situácii.

      Tlačivo si môžete stiahnuť TU:

      vyhlasenie_o_bezinfekcnosti.pdf

     • Prosba

      26. 10. 2020

      Prosíme rodičov, ktorí boli v kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19, prípadne majú príznaky ochorenia COVID-19 a čakajú na výsledky svojich testov, aby až do zistenia výsledkov testov zvážili možnosť neposielať svoje deti do školy. Svojim zodpovedným správaním tak umožníte plynulý priebeh vyučovacieho procesu na škole. Ďakujeme.

    • Organizácia vyučovania od 26.10.2020 (pondelok)
     • Organizácia vyučovania od 26.10.2020 (pondelok)

      25. 10. 2020

      Ročníky 1.- 4. a Prípravný ročník sa vyučujú prezenčne.

      Žiaci prípravného, 1.-4. ročníka sa učia podľa rozvrhu.

      Príchod žiakov do školy ráno  je v čase od 7.15 do 7.45 hod. Prechádzajú cez ranný filter (vstup v rúšku, dezinfekcia rúk, meranie teploty).

      Rodičia do školy so žiakmi nevstupujú. Aj popoludní na svoje deti čakajú vonku pred školou.

      Všetci žiaci, ako aj zamestnanci školy používajú vo vnútorných priestoroch školy rúška.

      Školská jedáleň je riadne v prevádzke pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú prezenčne.

      V školskej jedálni sa rúško skladá až keď si žiak sadne na miesto, kde sa stravuje. Vstup do jedálne a výber stravy sa robí s rúškom.

      Telesná a športová výchova sa nevyučuje v telocvičniach. Krúžková činnosť je zrušená.

      Rodič môže ospravedlniť svoje dieťa pre zdravotné ťažkosti najviac na 5 vyučovacích dní. Pri neprítomnosti nad 3 školské dni  za sebou je potrebné doniesť vyplnené tlačivo o bezinfekčnosti.

      Ak je žiak neprítomný na vyučovaní z dôvodu označenia hygienikom alebo lekárom ako úzky kontakt, resp. ochorenie na Covid 19, je potrebné vždy doniesť potvrdenie od lekára, že žiak môže nastúpiť do školy.

      Prevádzka ŠKD od 26.októbra 2020

      Školský klub je v riadnej prevádzke pre všetky prihlásené deti, ktoré musia mať počas pobytu v ŠKD rúška. Rodičia, ktorí si prídu pre svoje dieťa čakajú naň pred školou, nevstupujú do budovy školy.

      Ročníky 5. - 9. sa vyučujú dištančne.

      Vyučovanie bude prebiehať cez Edupage, emaily a Zoom, prístupové údaje žiaci majú a vedia s nimi pracovať.

      Vyučovanie v domácom prostredí bude prebiehať podľa nového rozvrhu vypracovaného na základe pokynov Štátneho pedagogického ústavu. Nový rozvrh dostali žiaci v piatok. Každý deň budú mať 2 - 3 online hodiny a na ostatné predmety budú dostávať úlohy a potrebné pokyny prostredníctvom emailov a alikácie Edupage. Na online vzdelávanie žiaci dostanú pozvanie od vyučujúceho.

      Prosíme rodičov, aby žiakom 2.stupňa umožnili "domáce školské vyučovanie" a vyžadovali od nich plnenie si svojich povinností z jednotlivých predmetov. Na oddych a inú zábavu treba využiť čas popoludní a večer.

      V prípade problémov v dištančnom vzdelávaní kontaktujte triednu pani učiteľku.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
   • skola@zssds.sk
   • Tel./Fax - 042/4421324 Ekonóm - 042/4422171 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
   • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753
   • 42378001
   • 2120101511
   • Mgr. Monika Pastieriková riaditel@zssds.sk
   • Ing. Janka Mikušková janka.mikuskova@zssds.sk
   • Mgr. Eva Nikodémová eva.nikodemova@zssds.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje