• Prevzatia Ag samotestov 11.1. - 12.1. od 14.30 -16.00

      10. 1. 2022

      Milí rodičia,

      ďalší balíček Ag testov si môžete prebrať v utorok 11.1. 2022 a v stredu 12.1. 2022 v čase 14:30 - 16:00. Sady budeme vydávať na podpis vo vestibule školy rodičom (zákonným zástupcom) prihlásených detí. Zároveň chceme poprosiť rodičov testujúcich svoje deti o spätnú väzbu elektronickým podaním vyhlásenia "Domáci AG test" cez Edupage.

      Testovať sa žiaci majú každý pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy. V prípade pozitívneho výsledku samotestovania Ag testom žiak zostáva doma a rodič oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag testu a  kontaktuje detského lekára, ktorý stanoví ďalší postup.

     • Nástup do školy 10.01.2022 - základná škola

      7. 1. 2022

      V pondelok 10. januára 2022 začína pre všetkých žiakov školy prezenčné vyučovanie podľa platného rozvrhu hodín.

      Všetci stravníci sú prihlásení na obedy.

      Pri nástupe žiaka do školy je zákonný zástupca žiaka povinný odovzdať triednemu učiteľovi tlačivo Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka (prostredníctvom edupage). Taktiež prosíme zákonných zástupcov žiakov, ktorí prekonali COVID-19/resp. sa zaočkovali, aby aktualizovali oznámenie o výnimke z karantény, ktoré nám bude nápomocné v prípade výskytu ochorenia COVID-19 v jednotlivých triedach a prerušení vyučovania v konkrétnej triede.

      Žiaci aj zamestnanci majú počas pobytu v škole povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest.

      Pripomíname rodičom, ktorí si prebrali pre svoje deti antigénové samotesty, aby nezabudli deti pretestovať každý pondelok a štvrtok a o vykonaní testu informovali triedneho učiteľa prostredníctvom edupage.

     • Nástup detí do školy 10.1.2022 - materská škola

      7. 1. 2022

      Deti nastupujú do MŠ 10.01.2022. Prevádzka MŠ je v čase od 6:00 - 16:00 hod. Pri nástupe detí je potrebné poslať cez edupage triednym učiteľkám vyplnené tlačivá o bezpríznakovosti žiaka a vyhlásenie návštevníka školy s dátumom 10.01.2022, alebo osobne vyplniť ráno pri príchode do MŠ.

      Naďalej Vás prosím o dodržiavanie opatrení podľa Školského semaforu (v priestoroch MŠ sa zdržiavať minimálny čas, prekrytie horných dýchacích ciest a pod.) a taktiež pripomínam doplniť deťom náhradné oblečenie v skrinkách. Ďakujem za pochopenie.

     • Predvianočný čas v škole

      23. 12. 2021

      Hoci advent končí, chceme sa s vami podeliť o potešenie z nášho školského adventného venca, ktorého konečná podoba vznikala postupne, deň po dni, počas prvého adventného týždňa. Zdobili ho žiaci druhého stupňa. Piataci spolu s triednou pani učiteľkou pomaľovali drevené ozdoby, šiestaci veniec umiestnili na jeho miesto a nainštalovali svietniky so sviečkami, siedmaci na veniec pridali drevené ozdoby a látkové srdiečka, ôsmaci ho pod vedením triednej učiteľky dozdobili orechmi a šiškami a naši najstarší žiaci, deviataci, sa zúčastnili na jeho posvätení. Donovi Vladovi ďakujeme za posvätenie a vysvetlenie symboliky adventného venca.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     • Mikuláš v našej materskej škole

      17. 12. 2021

      K adventu patrí neodmysliteľne aj sviatok sv. Mikuláša, pri ktorom si deti ako aj dospelí oveľa viac uvedomujú silu dobrých skutkov a vzájomnej pomoci. Mikuláš deti za ich pomoc a dobré skutky náležite odmenil. Zároveň deťom pripomenul potrebu pomoci a vykonávania dobých skutkov nielen pred jeho sviatkom, ale počas celého roka.

     • Krabičky plné lásky

      7. 12. 2021

      Viete koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Príležitosť pre dobrý skutok využili aj žiaci s rodičmi 5.ročníka, ktorí sa do tejto výzvy zapojili. Hlavnou myšlienkou je potešiť starkých žijúcich v zariadeniach pre seniorov, pretože častokrát je táto krabička jediným darčekom, ktorý dostanú.Balíčky balené s veľkou dávkou lásky sú pre zariadenia pre seniorov v Dubnici nad Váhom.

      Ďakujeme za všetky krásne krabičky a vianočné pozdravy, ktoré bezpochyby spravia veľa radosti!

     • Mimoriadny oznam pre žiakov 2. stupňa

      3. 12. 2021

      Oznamujeme žiakom a ich zákonným zástupcom, že v súlade s vyhláškou č. 282 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici dňom 6. decembra 2021 žiaci druhého stupňa prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania a budú sa vyučovať online. Žiaci všetky inštrukcie dostanú prostredníctvom jednotlivých vyučujúcich cez Edupage. Stravníci budú automaticky zo stravy odhlásení.

     • Dôležitý oznam pre žiakov ZŠ

      19. 11. 2021

      Vážení rodičia,

      z dôvodu zvyšujúceho sa počtu pozitívnych žiakov a zamestnancov školy prerušuje RÚVZ v Považskej Bystrici od 22.11. 2021 výchovno-vzdelávací proces prezenčnou formou vzdelávania a žiaci sa budú od 22.11.2021 do 26.11.2021 vzdelávať dištančne. Žiaci všetky inštrukcie dostanú prostredníctvom jednotlivých vyučujúcich cez Edupage. Vyučovací proces bude prebiehať pomocou online vyučovania cez program ZOOM, alebo zadávaním úloh cez Edupage. Žiaci sa budú vyučovať podľa pôvodného a zverejneného rozvrhu hodín.

      Ďakujeme za pochopenie a vzájomnú spoluprácu.

     • Oznam o zatvorení materskej školy

      19. 11. 2021

      Na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici Vám oznamujeme, že od 22.11.2021 (pondelok) do 26.11.2021 (piatok) bude materská škola z dôvodu vysokej chorobnosti detí  ZATVORENÁ. Materská škola bude opäť v prevádzke od pondelka 29.11.2021. Deti sú hromadne odhlásené zo stravy.

     • Noc so svätými

      6. 11. 2021

      Už sa stalo tradíciou, že v čase sviatku Všetkých svätých naša škola nezatvorí bránu na jednu noc. V stredu 27.10.2021 v nej nocovali žiaci 2. až 5.ročníka. Keďže tento rok škola slávi 30.výročie založenia, bolo samozrejmosťou, že témou Noci so svätými bude patrón našej školy svätý Dominik Savio. Dobrodružnú ,, nocovačku“ sme začali slávnostnou svätou omšou v kostole  sv.Jána Bosca v Dubnici nad Váhom, za prítomnosti niektorých rodičov a najmä našich prváčikov, ktorí boli po sv. omši slávnostne pasovaní za žiakov našej školy a riadnych prvákov. V škole sme sa už venovali rôznym aktivitám spojených so životopisom sv. Dominika Savia. I keď možno  nevyspatí a trocha unavení sme sa po spoločných raňajkách v triedach lúčili, ale domov sme  odchádzali  plní emócii a spoločných zážitkov.

     • Prvácka PASOVAČKA

      6. 11. 2021

      Naši šikovní žiaci prvého ročníka, boli pasovaní  ,,kráľom a kráľovnou"  v kostole sv. Jána Bosca za riadnych prvákov našej školy. Žiaci boli odmenení pamätným listom, ,,zlatou medailou " a sladkou maškrtou. Prvácke očká žiarili radosťou a spokojnosťou. Ďakujeme rodičom, že nám zverili svoje deti do výchovy a vzdelávania na našej škole.

     • Milión detí sa modlí ruženec

      22. 10. 2021

      Aj tento rok sme sa zapojili do mariánskej modlitbovej kampane: Milión detí sa modlí ruženec. V utorok 19. októbra sme sa všetci pomodlili cez školský rozhlas prvý desiatok ruženca svetla. Zvyšné štyri desiatky sa domodlili žiaci tretieho ročníka v školskej kaplnke. Ich úprimná a pokorná modlitba na kolenách pred Eucharistiou bola určite Pánovi veľmi milá. Veríme, že ju s láskou pripočíta k úmyslu ostatných detí na svete – za pokoj, obrátenie hriešnikov a za zastavenie pandémie.

       

     • Nové ihrisko

      18. 10. 2021

      Naše nové detské ihrisko s umelou trávou je už hotové. Na svoje aktivity ho využívajú deti v MŠ, ako aj v ZŠ a Školskom klube detí. Všetkým prinieslo veľkú radosť.

    • Hovorme o jedle
     • Hovorme o jedle

      18. 10. 2021

      V týždni, od 11.10. - 15.10.2021, sa naša škola zapojila do projektu HOVORME O JEDLE. Počas jednotlivých dní realizovali šikovné pani učiteľky spolu so svojimi nápaditými žiakmi prípravu zdravých jedál a koláčov z ovocia i zeleniny. Nedali sa zahanbiť ani naše pani vychovávateľky, ktoré v poobedných hodinách s detičkami tiež tvorili jedlé pochúťky. Popri práci si všetci navzájom vymieňali nadobudnuté poznatky o dôležitosti rozmanitej a na vitamíny bohatej stravy, ktorá nám pomáha prekonať nielen toto chladné jesenné počas plné vírusov, ale povzbudí náš organizmus počas celého roka.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
   • skola@zssds.sk
   • Tel./Fax - 042/4421324 Ekonóm - 042/4422171 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
   • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753 01841 Dubnica nad Váhom Slovakia
   • 42378001
   • 2120101511
   • Mgr. Monika Pastieriková riaditel@zssds.sk
   • Ing. Janka Mikušková janka.mikuskova@zssds.sk
   • Mgr. Eva Nikodémová eva.nikodemova@zssds.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje