• Kúzelník v MŠ

      20. 5. 2022

      Vo štvrtok 19. 05. 2022 sa deti z našej MŠ zúčastnili vystúpenia kúzelníka Struka, ktorý im predviedol rôzne kúzelnícke triky. Deti ho za jeho vystúpenie odmenili dobrou náladou a potleskom.

     • Hodina u tretiakov

      20. 5. 2022

      V tomto týždni tretiaci preberali na hodine slovenského jazyka opis pracovného postupu. V učebnici mali jednoduchý recept na orechové košíčky. Dnes 20.5.2022 si vyskúšali pracovný postup aj prakticky a orechové košíčky si pripravili spoločne na hodine. Trieda sa premenila na cukrársku výrobňu a popri košíčkoch si urobili i piškótovo-banánové dobroty. Samozrejme,to čo si pripravili na záver i ochutnali.

     • A slovo bolo u Boha

      18. 5. 2022

      Dňa 27.apríla 2022 sme sa zúčastnili v krajskom kole recitačnej súťaže A slovo bolo u Boha. Našu školu reprezentovali Nellka Kolenová zo 7.roč., Klárka Pišojová a Šarlotka Babulíková z 5.roč. a Alžbetka Filová z 2.roč. Dievčatá si zo súťaže priniesli okrem nových dojmov a skúseností i diplom za účasť.

     • 105. výročie fatimských zjavení

      16. 5. 2022

      V deň 105. výročia fatimských zjavení - 13. mája, sa skupina malých mariánskych ctiteľov pomodlila po vyučovaní v školskej kaplnke  bolestný ruženec. Ruženec sme obetovali predovšetkým za sv. Otca - pápeža Františka, za pokoj vo svete a za hlásateľov Božieho Slova - misionárov a požehnanie ich misijného diela. Sme hrdí na našich mladších žiakov, ktorí boli ochotní v piatok popoludní, vo svojom voľnom čase, darovať Panne Márii kyticu ruží uvitú z 50 Zdravasov ruženca. Nech im táto horlivosť dlho vydrží!

     • Duchovné cvičenia učiteľov a zamestnancov školy

      16. 5. 2022

      V dňoch 5. - 8. mája usporiadala naša škola duchovné cvičenia pre učiteľov a zamestnancov v malebnom prostredí Kysúc, v Oščadnici. Pod vedením saleziánov don Levka a don Bicáka sme uvažovali nad vybranými textami z evanjelia podľa Marka. Okrem spoločných zamyslení sme mali priestor na osobnú i spoločnú modlitbu. Popoludnia sme mohli využiť na prechádzku k neďalekému oltáru Panny Márie a tiež na návštevu pútnického miesta na Turzovke.

      6. mája sme si najmä počas slávnostnej sv. omše pripomenuli patróna našej školy - sv. Dominika Savia. V modlitbách sme pamätali aj na všetkých tých, ktorí sa na duchovných cvičeniach nemohli zúčastniť.

     • Pôstna zbierka Tehlička 2022 pre Kakumu

      16. 5. 2022

      Naša škola sa zapojila do pôstnej  charitatívnej zbierky "Tehlička". A hoci sa tento rok do zbierky zapojili len tri triedy - II.A, III.A a IV.A, podarilo sa nám vyzbierať pekných 211 eur pre potreby chudobných. Najštedrejšou triedou bola trieda III. A.

      Všetkým darcom úprimne ďakujeme za ich veľkodušnosť!

      Kakuma je miesto na severe Kene. Nachádza sa v polopúštnom regióneTurkana a je jedným z najnehostinnejších miest pre život v tejto krajine.

     • Divadelné predstavenie

      12. 5. 2022

      V utorok 10.5.2022 sa žiaci prípravného ročníka a 1.stupňa ZŠ zúčastnili divadelného predstavenia ,,Sen jedného duba,,. Interaktívne divadlo s environmenálnou tematikou o záchrane a osude stromu sa deťom veľmi páčilo a z predstavenia odchádzali s úsmevom na tvárach.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
    • skola@zssds.sk
    • Tel./Fax - 042/4421324 Ekonóm - 042/4422171 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
    • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753 01841 Dubnica nad Váhom Slovakia
    • 42378001
    • 2120101511
    • Mgr. Monika Pastieriková riaditel@zssds.sk
    • Ing. Janka Mikušková janka.mikuskova@zssds.sk
    • Mgr. Eva Nikodémová eva.nikodemova@zssds.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje