• Testovanie 5

      26. 4. 2022

      Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2022

      18. mája 2022 (streda)

      Komu je testovanie určené:

      všetkým žiakom 5. ročníka základných škôl (ZŠ) v SR s vyučovacím jazykom
      slovenským (VJS), maďarským (VJM) a ukrajinským (VJU) vrátane žiakov
      so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (okrem žiakov s mentálnym
      postihnutím) 

      Aké predmety sa testujú:

      • slovenský jazyk a literatúra

      • matematika

      Aký rozsah učiva sa testuje:

      zodpovedá obsahu vzdelávania a výkonovým štandardom testovaných predmetov
      deklarovaných v Štátnom vzdelávacom programe pre 1. stupeň ZŠ a vzdelávacím
      štandardom 5. ročníka Štátneho vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ. 

      Povolené pomôcky:

      MATEMATIKA:

      pero, ktoré píše namodro (nie gumovacie  ani atramentové) 

      pomocné papiere na výpočty označené menovkou - žiaci obdržia pred administráciou testu z matematiky

       SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA:

      pero, ktoré píše namodro (nie gumovacie  ani atramentové) 

       Zakázané pomôcky:

      pravítka, kalkulačky, zošity, učebnice a iná literatúry, výpisky, študijné materiály 

     • DEŇ VENOVANÝ NAŠEJ ZEMI

      22. 4. 2022

      Zem máme len jednu a preto sa snažíme pomáhať jej aj malými činmi. Dňa 22.4., symbolicky na sviatok Zeme, sme spolu s občianskym združením Sivý vlk vybudovali "Vzdelávaciu komunitnú EKOzáhradku" v školskej záhrade, ktorá bude okrem iného slúžiť aj na environmentálnu výchovu detí. Nájdete tu útulnú záhradku s posedením, náučnú tabuľu zameranú na odpady, kompostér, hmyzí hotel, studničku a 3 vyvýšené záhony plné byliniek a kvetín.

      Okrem toho sa žiaci dozvedeli niečo nové o odpadoch a kompostovaní z hodnotnej prednášky od spoločnosti JRK Slovensko, ktorí sa tomu dlhodobo venujú.

      Ďakujeme všetkým zúčastneným brigádnikom, dobrovoľníkom, učiteľom, rodičom a deťom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili a pomohli vybudovať tento pekný priestor.

     • Pozvánka na vytvorenie Ekozáhrady v priestoroch ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia

      19. 4. 2022

      Vážení rodičia,

      občianske združenie Sivý vlk, o. z. v spolupráci so ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia, Vám predstavuje projekt Komunitná vzdelávacia EKOzáhrada pri príležitosti Dňa Zeme, ktorý sa bude realizovať v piatok 22. 4. 2022 v priestoroch záhrady ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia

      Cieľom projektu je vybudovanie malej komunitnej ekozáhradky, ktorá bude slúžiť aj na environmentálnu výchovu žiakov.

      Z čoho bude záhrada pozostávať?

      drevené lavičky na sedenie, pracovné stoly, náučná tabuľa zameraná na odpady, koše na separovaný odpad, kompostér, vyvýšené záhony, hmyzí hotel, spoločnými silami vysadíme strom - dub letný (symbol mesta Dubnica)

      Dňa 22. 4. 2022 - v čase medzi 12:00 - 14:30 hod., organizujeme dobrovoľnícku brigádu, kedy sa budú všetky aktivity realizovať. Budeme radi, ak si nájdete čas a pomôžete nám pri realizácií ekozáhradky, napr. pomoc pri osádzaní tabule, lavičiek a stolov, pri sadení kvetov a byliniek do vyvýšených záhonov, pri vysadení stromu a podobne.

      Veríme, že spoločným úsilím skrášlime školský dvor a vytvoríme pekný priestor pre deti. 

      Tešíme sa na vás.

     • Krížová cesta žiakov 2.- 4.ročníka

      13. 4. 2022

      Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho jednorodeného Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy. (1 Jn 4,10)

      Krížová cesta, ktorú sa spoločne modlili žiaci 2.- 4.ročníka dňa 12.4.2022 na Kalvárii v Dubnici nad Váhom, bola malou prípravou na slávenie veľkonočných sviatkov. Počas krížovej cesty niesli deti svoje prosby i vďaky až na vrchol, pod kríž s ukrižovaným Ježišom.                                                                                      

      Počasie bolo nádherné, a tak sme spoločne prežili pekné dopoludnie.

       

     • Hviezdoslavov Kubín

      13. 4. 2022

      Naša žiačka tretieho ročníka Júlia Chudová nás reprezentovala v okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, kde vo svojej kategórii obsadila krásne 2.miesto. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy.

     • Šaliansky Maťko

      13. 4. 2022

      Dňa 31. 3. 2022 sa uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko a krásne druhé miesto v I. kategórii obsadila naša tretiačka, Dorotka Kurusová. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach. 

     • Krížová cesta

      11. 4. 2022

      Dňa 7. 4. 2022 sa uskutočnila, vrámci pôstnej prípravy na slávenie veľkonočných sviatkov, krížová cesta na hore BUTKOV za aktívnej účasti žiakov a pedagógov 2. stupňa. Po absolvovaní jednotlivých zastavení bola účastníkom ponuknutá možnosť vyspovedať sa a následne sláviť svätú omšu pod holým nebom, ktorú celebroval don Plášek.  

       

     • Úspechy v biologickej olympiáde

      10. 4. 2022

      Dňa 31.marca sa konalo okresné kolo 56. ročníka biologickej olympiády kategórie E.

      V tomto školskom roku sa do olympiády zapojili tri žiačky VII. ročníka  – do oblasti zoológie Kajka Rendeková a Lenka Štefúnová. Do oblasti geológie sa zapojila Nellka Kolenová. Naše dievčatá nesklamali a ich veľmi náročná celoročná príprava im priniesla výborné umiestnenia. Kajke Rendekovej 1. miesto, Lenke Štefúnovej 2. miesto a Nellke Kolenovej 1. miesto.

      Všetkým blahoželáme a ďakujeme im za vzornú a úspešnú reprezentáciu našej školy. Želáme im veľa síl a šťastia 3. mája v krajskom kole.

    • Pytagoriáda
     • Pytagoriáda

      5. 4. 2022

      V dňoch 29.3.2022 a 30.3.2022 sa konalo  43.okresné kolo matematickej súťaže – Pytagoriáda, ktoré prebiehalo online vo všetkých kategóriách. V tejto súťaží okrem správnosti výsledkov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady.Našimi úspešnými riešiteľmi sú:

      4. ročník – Slávka Koperniechová, Adam Čačko

      5.ročník – Andrej Poruban (1.miesto), Šimon Ondrejka

      7.ročník – Lenka Štefúnová

      Ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy a gratulujeme!

     • Riaditeľské voľno 6.4.2022 – TESTOVANIE 9

      1. 4. 2022

      V stredu 6. 4. 2022 sa uskutoční Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ – TESTOVANIE 9  z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. V súvislosti s organizačným zabezpečením Testovania 9 udeľuje riaditeľka ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia žiakom 1. – 8. ročníka a Prípravného ročníka na 6.4. 2022 RIADITEĽSKÉ VOĽNO. Všetci žiaci 1. – 8. ročníka a Prípravného ročníka sú 6. 4. 2022 /streda/ z obeda automaticky odhlásení.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
    • skola@zssds.sk
    • Tel./Fax - 042/4421324 Ekonóm - 042/4422171 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
    • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753 01841 Dubnica nad Váhom Slovakia
    • 42378001
    • 2120101511
    • Mgr. Monika Pastieriková riaditel@zssds.sk
    • Ing. Janka Mikušková janka.mikuskova@zssds.sk
    • Mgr. Eva Nikodémová eva.nikodemova@zssds.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje