• Predvianočný čas v škole

      23. 12. 2021

      Hoci advent končí, chceme sa s vami podeliť o potešenie z nášho školského adventného venca, ktorého konečná podoba vznikala postupne, deň po dni, počas prvého adventného týždňa. Zdobili ho žiaci druhého stupňa. Piataci spolu s triednou pani učiteľkou pomaľovali drevené ozdoby, šiestaci veniec umiestnili na jeho miesto a nainštalovali svietniky so sviečkami, siedmaci na veniec pridali drevené ozdoby a látkové srdiečka, ôsmaci ho pod vedením triednej učiteľky dozdobili orechmi a šiškami a naši najstarší žiaci, deviataci, sa zúčastnili na jeho posvätení. Donovi Vladovi ďakujeme za posvätenie a vysvetlenie symboliky adventného venca.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     • Mikuláš v našej materskej škole

      17. 12. 2021

      K adventu patrí neodmysliteľne aj sviatok sv. Mikuláša, pri ktorom si deti ako aj dospelí oveľa viac uvedomujú silu dobrých skutkov a vzájomnej pomoci. Mikuláš deti za ich pomoc a dobré skutky náležite odmenil. Zároveň deťom pripomenul potrebu pomoci a vykonávania dobých skutkov nielen pred jeho sviatkom, ale počas celého roka.

     • Krabičky plné lásky

      7. 12. 2021

      Viete koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Príležitosť pre dobrý skutok využili aj žiaci s rodičmi 5.ročníka, ktorí sa do tejto výzvy zapojili. Hlavnou myšlienkou je potešiť starkých žijúcich v zariadeniach pre seniorov, pretože častokrát je táto krabička jediným darčekom, ktorý dostanú.Balíčky balené s veľkou dávkou lásky sú pre zariadenia pre seniorov v Dubnici nad Váhom.

      Ďakujeme za všetky krásne krabičky a vianočné pozdravy, ktoré bezpochyby spravia veľa radosti!

     • Mimoriadny oznam pre žiakov 2. stupňa

      3. 12. 2021

      Oznamujeme žiakom a ich zákonným zástupcom, že v súlade s vyhláškou č. 282 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici dňom 6. decembra 2021 žiaci druhého stupňa prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania a budú sa vyučovať online. Žiaci všetky inštrukcie dostanú prostredníctvom jednotlivých vyučujúcich cez Edupage. Stravníci budú automaticky zo stravy odhlásení.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
    • Tel./Fax - 042/4421324 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
    • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753 Slovakia
    • Mgr. Eva Nikodémová riaditel@zssds.sk
    • Ing. Janka Mikušková janka_mikuskova@zssds.sk
    • Mgr. Eva Benková eva.benkova@zssds.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje