• Dôležitý oznam pre žiakov ZŠ

      19. 11. 2021

      Vážení rodičia,

      z dôvodu zvyšujúceho sa počtu pozitívnych žiakov a zamestnancov školy prerušuje RÚVZ v Považskej Bystrici od 22.11. 2021 výchovno-vzdelávací proces prezenčnou formou vzdelávania a žiaci sa budú od 22.11.2021 do 26.11.2021 vzdelávať dištančne. Žiaci všetky inštrukcie dostanú prostredníctvom jednotlivých vyučujúcich cez Edupage. Vyučovací proces bude prebiehať pomocou online vyučovania cez program ZOOM, alebo zadávaním úloh cez Edupage. Žiaci sa budú vyučovať podľa pôvodného a zverejneného rozvrhu hodín.

      Ďakujeme za pochopenie a vzájomnú spoluprácu.

     • Oznam o zatvorení materskej školy

      19. 11. 2021

      Na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici Vám oznamujeme, že od 22.11.2021 (pondelok) do 26.11.2021 (piatok) bude materská škola z dôvodu vysokej chorobnosti detí  ZATVORENÁ. Materská škola bude opäť v prevádzke od pondelka 29.11.2021. Deti sú hromadne odhlásené zo stravy.

     • Noc so svätými

      6. 11. 2021

      Už sa stalo tradíciou, že v čase sviatku Všetkých svätých naša škola nezatvorí bránu na jednu noc. V stredu 27.10.2021 v nej nocovali žiaci 2. až 5.ročníka. Keďže tento rok škola slávi 30.výročie založenia, bolo samozrejmosťou, že témou Noci so svätými bude patrón našej školy svätý Dominik Savio. Dobrodružnú ,, nocovačku“ sme začali slávnostnou svätou omšou v kostole  sv.Jána Bosca v Dubnici nad Váhom, za prítomnosti niektorých rodičov a najmä našich prváčikov, ktorí boli po sv. omši slávnostne pasovaní za žiakov našej školy a riadnych prvákov. V škole sme sa už venovali rôznym aktivitám spojených so životopisom sv. Dominika Savia. I keď možno  nevyspatí a trocha unavení sme sa po spoločných raňajkách v triedach lúčili, ale domov sme  odchádzali  plní emócii a spoločných zážitkov.

     • Prvácka PASOVAČKA

      6. 11. 2021

      Naši šikovní žiaci prvého ročníka, boli pasovaní  ,,kráľom a kráľovnou"  v kostole sv. Jána Bosca za riadnych prvákov našej školy. Žiaci boli odmenení pamätným listom, ,,zlatou medailou " a sladkou maškrtou. Prvácke očká žiarili radosťou a spokojnosťou. Ďakujeme rodičom, že nám zverili svoje deti do výchovy a vzdelávania na našej škole.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
   • Tel./Fax - 042/4421324 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
   • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753 Slovakia
   • Mgr. Eva Nikodémová riaditel@zssds.sk
   • Ing. Janka Mikušková janka_mikuskova@zssds.sk
   • Mgr. Eva Benková eva.benkova@zssds.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje