• Milión detí sa modlí ruženec

      22. 10. 2021

      Aj tento rok sme sa zapojili do mariánskej modlitbovej kampane: Milión detí sa modlí ruženec. V utorok 19. októbra sme sa všetci pomodlili cez školský rozhlas prvý desiatok ruženca svetla. Zvyšné štyri desiatky sa domodlili žiaci tretieho ročníka v školskej kaplnke. Ich úprimná a pokorná modlitba na kolenách pred Eucharistiou bola určite Pánovi veľmi milá. Veríme, že ju s láskou pripočíta k úmyslu ostatných detí na svete – za pokoj, obrátenie hriešnikov a za zastavenie pandémie.

       

     • Nové ihrisko

      18. 10. 2021

      Naše nové detské ihrisko s umelou trávou je už hotové. Na svoje aktivity ho využívajú deti v MŠ, ako aj v ZŠ a Školskom klube detí. Všetkým prinieslo veľkú radosť.

    • Hovorme o jedle
     • Hovorme o jedle

      18. 10. 2021

      V týždni, od 11.10. - 15.10.2021, sa naša škola zapojila do projektu HOVORME O JEDLE. Počas jednotlivých dní realizovali šikovné pani učiteľky spolu so svojimi nápaditými žiakmi prípravu zdravých jedál a koláčov z ovocia i zeleniny. Nedali sa zahanbiť ani naše pani vychovávateľky, ktoré v poobedných hodinách s detičkami tiež tvorili jedlé pochúťky. Popri práci si všetci navzájom vymieňali nadobudnuté poznatky o dôležitosti rozmanitej a na vitamíny bohatej stravy, ktorá nám pomáha prekonať nielen toto chladné jesenné počas plné vírusov, ale povzbudí náš organizmus počas celého roka.

     • Oznam

      11. 10. 2021

      Milí rodičia,

      nakoľko sa niektorým rodičom nepodarilo minulý týždeň prevziať Ag testy tieto sady samotestov si môžete prebrať v utorok 12.10. 2021 v čase 14:30 - 16:00. Sady budeme vydávať na podpis vo vestibule školy rodičom (zákonným zástupcom) prihlásených detí. 

     • Zberová súťaž SMS – Starý Mobil Sem!

      5. 10. 2021

      MOBIL - pre mnohých malých aj veľkých úplná samozrejmosť. Mnohí si bez neho nevieme už predstaviť svoj život. Ráno vstaneme z postele, v mobile skontrolujeme správy, chaty, zahráme hry, urobíme fotky, zatelefonujeme kamarátom…. Mobil nám v mnohých ohľadoch život spríjemňuje a uľahčuje. Využívame v ňom rôzne užitočné aj zábavné aplikácie a kvôli stále novým vylepšeniam by viacerí z nás chceli mobil stále meniť za novší a novší.

      Čo však predchádza našej radosti z nového mobilu?

      Zamysleli ste sa už niekedy nad tým kde, z čoho a ako sa mobil vyrába? Je proces výroby mobilného telefónu nenáročný alebo zložitý či dokonca škodlivý pre životné prostredie? Aké množstvo energie sa spotrebuje na jeho výrobu?

      A čo môžeme urobiť my?

      Asi by bolo naivné tvrdiť, že dokážeme presvedčiť obrovské korporácie, aby nerasty, z ktorých sú kovy používané do mobilných zariadení prestali úplne ťažiť. Žijeme žiaľ v dobe, kedy nie je riešením mobilný telefón alebo inú elektroniku, ktorú potrebujeme na prácu a život, prestať používať.

      Čo však môžeme urobiť je, že odovzdaním starého a poškodeného mobilu do zberného boxu sa postaráme o jeho nový životný cyklus, kedy budú v procese recyklácie všetky súčasti starého mobilu opäť využité na výrobu nového mobilného telefónu alebo iného zariadenia. Pri recyklácií mobilu sa značná časť energie na dopravu a výrobu ušetrí.

      Aktivita zameraná na zber mobilov prebieha v našej škole v termíne od  07. septembra do 30. októbra 2021. Do zberných boxov zelenej farby, ktoré sú umiestnené na chodbách 1. a 2. stupňa i v MŠ, sa vhadzujú mobily bez batérie, pokiaľ je to možné. Batériu je potrebné vhodiť do zberného boxu na použité batérie. Prípadné otázky ohľadom zberu a recyklácie vám zodpovie pani učiteľka Budayová.

       

       

     • Návšteva psovodov

      4. 10. 2021

      Prvý deň mesiaca október bol v našej škole výnimočný. Navštívili nás pracovníci ZVJS, ktorí so svojimi psíkmi prezentovali ich profesionálnu prácu pri vyhľadávaní nebezpečných predmetov, omamných látok či zadržiavanie páchateľov. Celá akcia sa niesla v duchu prevencie pred akýmkoľvek porušovaním zákona či ohrozovania zdravia. V závere si mohli žiaci pohladiť skvele vycvičené psy, a tiež položiť zvedavé otázky trpezlivým príslušníkom ZVJS. Za pozvanie a perfektnú organizáciu podujatia ďakujeme koordinátorke prevencie, pani učiteľke  Mgr. Deniske Kulichovej.

    • Biela pastelka
     • Biela pastelka

      4. 10. 2021

      Nielen počas pandémie, ale aj v čase hojnosti, má miesto v našich životoch zmysel pre dobrovoľníctvo a charitatívnu činnosť. A preto sa v mesiaci september  naša škola zapojila do charitatívnej finančnej zbierky pod názvom BIELA PASTELKA. Vyučujúci svojim žiakom priblížili problematiku nevidiacich ľudí a obmedzenia, ktoré z tohto handikepu vyplývajú.  
      Bolo nám cťou pomôcť malou kvapkou v mori k zlepšeniu podmienok pre nevidiacich a slabozrakých ľudí v spoločnosti.

     • OZNAM

      4. 10. 2021

      Vážení rodičia, milí žiaci

      od 4.10.2021 bude v platnosti nová vyhláška ÚVZ, ktorá upravuje povinnosť nosenia rúšok nasledovne:

      1. Povinnosť prekrytie horných dýchacích ciest sa nevzťahuje na žiakov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu (To znamená, že rúška nie sú povinné počas výučby v triede).

      2. Nosenie rúšok je aj naďalej povinné v interiéri škôl mimo uzavretého kolektívu napr. chodba, šatne, toalety. V prípade účasti na hromadných podujatiach ostáva nosenie rúšok pre žiakov povinné.

      Vyhlášku si môžte pozrieť TU: vyhlaska_250.pdf

       

     • Prevzatia Ag samotestov 4.10. - 5.10. od 14.30 -16.00

      1. 10. 2021

      Milí rodičia,

      ďalší balíček Ag testov si môžete prebrať v pondelok 4.10. 2021 a v utorok 5.10.2021 v čase 14:30 - 16:00. Sady budeme vydávať na podpis vo vestibule školy rodičom (zákonným zástupcom) prihlásených detí. 

      Testovať sa žiaci majú každý pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy. V prípade pozitívneho výsledku samotestovania Ag testom žiak zostáva doma a rodič oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag testu a  kontaktuje detského lekára, ktorý stanoví ďalší postup.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
    • skola@zssds.sk
    • Tel./Fax - 042/4421324 Ekonóm - 042/4422171 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
    • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753 01841 Dubnica nad Váhom Slovakia
    • 42378001
    • 2120101511
    • Mgr. Monika Pastieriková riaditel@zssds.sk
    • Ing. Janka Mikušková janka.mikuskova@zssds.sk
    • Mgr. Eva Nikodémová eva.nikodemova@zssds.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje