• Rozlúčka predškolákov s materskou školou

      25. 6. 2021

      Vo štvrtok 24.6. 2021 popoludní sa naši predškoláci rozlúčili s materskou školou. Deti z predškolskej triedy Včielky pozvali svojich rodičov a vedenie školy na rozlúčkovú besiedku s bohatým programom. Spolu s pani učiteľkami si pripravili tanec, piesne, básne o písmenkách aj poučné divadlo. Všetkým tak dokázali, že sú pripravené na nástup do prvej triedy. Na záver programu boli deti aj pani učiteľky obdarované milými darčekmi a zástupkyňa rodičov poďakovala pani učiteľkám za to, že pre deti vytvorili v materskej škole láskyplné a rozvíjajúce prostredie, kam chodili každý deň s nadšením a radosťou. Milé pani učiteľky, veľká vďaka!

     • ,,Už som veľký čitateľ“ – pasovačka prvákov za čitateľov

      25. 6. 2021

      Naši prváci majú čoskoro za sebou jeden z najťažších, ale aj jeden z nezabudnuteľných školských rokov. V septembri zasadli do lavíc maličkí, všetko bolo pre nich nové – nová trieda, pani učiteľka, spolužiaci, školský režim a veľa iného. Niektorí mali aj obavy, či učenie v škole hravo zvládnu. A zvládli. Naučili sa všetko, čo má prvák vedieť - počítať, maľovať, spievať. Postupne sa usilovne zoznamovali s písmenkami, čítali a krasopisne písali slová a aj celé vety. Teraz im už nerobí problém prečítať si knižku. Ich obavy sa tak zmenili na radosť, o ktorú sa chceli podeliť so žiakmi z prípravného ročníka, s predškolákmi z MŠ, s bývalými pani učiteľkami z MŠ a prípravného ročníka a samozrejme, chceli sa ukázať, čo už dokážu, aj pred pani riaditeľkou našej školy. V krátkom vystúpení, okrem hádaniek a básničiek, prečítali mladším deťom i zaujímavosti z detskej encyklopédie o slonovi africkom a rozprávku O slonovi Tónovi. Nakoniec ich pani riaditeľka spoločne s triednou pani učiteľkou pasovali za veľkého čitateľa, aby radi spoznávali a objavovali knižné tajomstvá.

     • Koncoročný výlet

      25. 6. 2021

      V dňoch 23. a 24. júna 2021 sa uskutočnili koncoročné výlety žiakov I. a II. stupňa. Cieľovou destináciou bolo kúpeľné mesto Piešťany. Žiaci absolvovali vyhliadkovú plavbu loďou po Sĺňave, počas ktorej mohli vidieť zatopený vtáčí ostrov, panorámu mesta a v neposlednom rade mali deti možnosť kŕmiť prívetivé čajky. Pred horúcimi lúčmi slnka sme našli krátke ochladenie v podobe tieňa na prechádzke cez Kolonádový most, ktorý spája centrum mesta s Kúpeľným ostrovom. Výlet sme ukončili sladkým osviežením, ktoré bolo zastúpené veľkými porciami zmrzliny, chladenými nápojmi a nákupom suvenírov pre radosť. 

     • Oznam

      17. 6. 2021

      Žiadame rodičov žiakov,ktorí sa stravujú v školskej jedálni,aby včas čakali svoje deti po skončení vyučovania pred jedálňou,nakoľko je dozor zabezpečený pre žiakov len počas obedovania. Zároveň upozorňujeme,že je prísny zákaz používať detské ihrisko bez dozoru učiteľa.

     • Ocenenie deviatakov v Žiline

      10. 6. 2021

      Po roku nastal opäť ten vzácny čas, kedy sa našim deviatakom dostalo cti a boli ocenení veľaváženým Otcom biskupom, Mons. Tomášom Galisom, za svoje neprehliadnuteľné úspechy, cieľavedomosť, húževnatosť, usilovnosť i príkladné kresťanské pôsobenie počas celého štúdia v základnej škole. Slávnostný, 2. júnový deň, sa niesol v duchu slávenia svätej omše v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline za účasti vybraných žiakov, ich rodičov a riaditeľov škôl. Žiačky Základnej školy s materskou školou sv. Dominika Savia, Tatiana Lišková a Monika Štefúnová, sa podieľali na kultúrnom programe i na vzornej animácii bohoslužby, ktorá bola podporená vrúcnym slovom Otca biskupa. Vzácny deň udeľovania diplomov a ocenení bol zavŕšený spoločným fotografovaním pri súsoší sv. Cyrila a Metoda.

          Opäť raz sa potvrdilo, že vytrvalá mravenčia práca, zúročenie Božích darov a úsilie o dosiahnutie úspechu, prináša svoje ovocie v podobe verejného uznania a pre nás všetkých sú ocenení žiaci povzbudením hodným nasledovania.

    • Testovanie 9
     • Testovanie 9

      2. 6. 2021

      Vážení rodičia,
      na základe rozhodnutia MŠVVaŠ, ktoré vyšlo 28. mája 2021, Vás informujeme, že celoplošné testovanie žiakov 9. roč.
      TESTOVANIE 9 – 2021, ktoré sa malo uskutočniť 09. júna 2021, je zrušené.
      Overovanie vedomostí deviatakov základných škôl sa tento rok uskutoční len na reprezentatívnej vzorke žiakov. Jeho cieľom je overiť vedomosti žiakov po druhej vlne pandémie. Vzorku bude tvoriť približne 500 škôl, pričom sa zapojí približne 13-tisíc žiakov.

      Ďalšie informácie nájdete na stránke MŠVVaŠ a NÚCEM-u.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
    • skola@zssds.sk
    • Tel./Fax - 042/4421324 Ekonóm - 042/4422171 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
    • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753 01841 Dubnica nad Váhom Slovakia
    • 42378001
    • 2120101511
    • Mgr. Monika Pastieriková riaditel@zssds.sk
    • Ing. Janka Mikušková janka.mikuskova@zssds.sk
    • Mgr. Eva Nikodémová eva.nikodemova@zssds.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje