• Zápis do 1. ročníka a prípravného ročníka na školský rok 2021/2022

      22. 3. 2021

      Milí rodičia,

      oznamujeme Vám, že zápis do 1. ročníka a prípravného ročníka  pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční od 1.4. – 13.4.2021:

      1. Elektronicky - elektronická prihláška (1.4.2021 – 13.4.2021) Môžete ju vyplniť TU: 

      2. Osobný zápis v škole - stretnutie sa uskutoční hneď, ako to pandemická situácia dovolí. O stretnutí Vás budeme vopred informovať.

      Podrobné informácii k zápisu do školy, odklade povinnej školskej dochádzky a čo škola ponúka pre svojich žiakov nájdete na webovej stránke školy – horné menu Zápis do 1.ročníka.

      Ďakujeme za prejavený záujem o zápis Vášho dieťaťa do našej školy.

     • Otvorenie školy od pondelka 22.3.2021 pre 1. stupeň ZŠ a MŠ

      17. 3. 2021

      Oznamujeme všetkým rodičom a žiakom, že od pondelka 22.3.2021 obnovujeme prezenčné vyučovanie podľa pôvodného rozvrhu a prísnych hygienických podmienok na I. stupni ZŠ. V prevádzke bude aj ŠKD a školská jedáleň.

      Rovnako sa obnovuje prevádzka materskej školy.

      Podmienky nástupu detí do školy:

       Čisté tlačivá budú v pondelok k dispozícii aj pri vstupe do školy.

      V prípade, že ste prekonali COVID 19 preukážte sa potvrdením od lekára.

      V prípade, že by bolo dieťa, alebo niekto z členov rodiny žijúcej v spoločnej domácnosti pozitívny na COVID 19, tak aj dieťa zostáva automaticky doma v karanténe. Túto skutočnosť je nutné oznámiť triednej pani učiteľke.
      Naďalej je potrebné, aby mali deti dve rúška a do školy vstupujú len žiaci a zamestnanci. V prípade, že dieťa nenastúpi do školy, informujte svoju triednu p. učiteľku.

      Ďakujeme za spoluprácu a zodpovednosť.

    • Chemická olympiáda
     • Chemická olympiáda

      16. 3. 2021

      Dňa 12.3.2021 sa  Monika Štefúnová, žiačka 9.ročníka, zúčastnila dištančnou formou okresného kola chemickej olympiády v kategórii D . Ako  víťazka  postupuje  do krajského kola. Nech jej náš patrón sv.Dominik Savio vyprosuje  aj naďalej radosť z plnenia si povinností. Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

     • Prevádzka MŠ od 8.3.2021

      5. 3. 2021

      Vážení rodičia,

      v súlade s rozhodnutím ministra školstva Branislava Gröhlinga, č. 2021/10079:2-A1810 s účinnosťou 8.3.2021 a na základe nového manuálu Návrat do škôl k 8.3.2021 https://www.minedu.sk/25896-sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-3-2021/ pokračuje materská škola od 8. 3. 2021 v prezenčnej forme vzdelávania len pre deti zákonných zástupcov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

      Podmienky nástupu detí do školy:

      • Negatívny test na COVID 19 zákonného zástupcu. Test stačí preukázať pri vstupe do školy.  Nesmie byť starší ako 7 dní. V prípade, že ste prekonali COVID 19 preukážte sa potvrdením od lekára.
      • Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu  - vyhlásenie si môžete stiahnuť TU:  cestne_vyhlasenie_-_bezinfekcnost_8.3.2021.docx Čisté tlačivá budú v pondelok k dispozícii aj pri vstupe do školy.
      • Potvrdenie od zamestnávateľa o nevyhnutnosti prezenčného výkonu práce (obaja zákonní zástupcovia žijúci v spoločnej domácnosti s dieťaťom).

      Naďalej je potrebné dodržiavať zvýšené protipandemické opatrenia. V prípade, že by bolo dieťa, alebo niekto z členov rodiny žijúcej v spoločnej domácnosti pozitívny na COVID 19, tak aj dieťa zostáva automaticky doma v karanténe. Túto skutočnosť je nutné oznámiť triednej pani učiteľke.

      Ďakujeme za spoluprácu a zodpovednosť.

     • Mimoriadny oznam pre 1. stupeň ZŠ

      5. 3. 2021

      Na základe nepriaznivej epidemiologickej situácie na 1. stupni ZŠ (karanténa viacerých tried z dôvodu výskytu COVID 19) a odporúčania RUVZ v PB riaditeľstvo ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia po dohode so zriaďovateľom školy oznamuje, že od 8. 3. 2021 do 12. 3. 2021 prerušuje prezenčnú výučbu žiakov na 1. stupni ZŠ.

      Vyučovania na 1. stupni bude od pondelka prebiehať dištančnou formou podľa online rozvrhu, ktorý zverejníme na stránke školy. 2. stupeň pokračuje v dištančnej forme vzdelávania, ako doteraz.

      O ďalších zmenách Vás budeme priebežne informovať.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
    • skola@zssds.sk
    • Tel./Fax - 042/4421324 Ekonóm - 042/4422171 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
    • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753 01841 Dubnica nad Váhom Slovakia
    • 42378001
    • 2120101511
    • Mgr. Monika Pastieriková riaditel@zssds.sk
    • Ing. Janka Mikušková janka.mikuskova@zssds.sk
    • Mgr. Eva Nikodémová eva.nikodemova@zssds.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje