• 2 % z dane
     • 2 % z dane

      22. 2. 2021

      Vážení rodičia a priatelia školy,

      obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie 2% z dane, ktorými  môžete podporiť výchovu a vzdelávanie detí a žiakov v našej základnej a materskej škole, ako aj voľnočasové aktivity napomáhajúce rozvoj rozumových, citových, duchovných a telesných schopností detí.

      V uplynulých rokoch sa nám vďaka vašej pomoci podarilo: vybudovať nové detské ihrisko, zakúpili sme nové športové a učebné pomôcky.

      Finančné prostriedky z 2% daní budú použité na doplnenie chýbajúcich potrieb pre vzdelávanie,  hry a voľnočasové aktivity našich detí a mládeže, podporujúce rozvoj nielen ich talentov a zručností, ale aj duchovného života.

      Plánov máme veľa, veríme, že s pomocou dobrých ľudí sa nám toto dielo podarí.

      Ďakujeme za Vašu podporu.

      Tlačivá na stiahnutie:

      Vyhlasenie_o_poukazani_podielu_zaplatenej_dane.pdf

      Potvrdenie_o_zaplateni_dane.pdf

       

     • Podmienky nástupu detí 1. stupňa do ZŠ od 1.3.2021

      27. 2. 2021

      Milí rodičia!

      Mesto Dubnica nad Váhom sa aj naďalej nachádza v IV. stupni COVID automatu, v čiernej farbe, čo v praxi znamená, že  osoby sú povinné preukazovať sa negatívnym výsledkom RT-PCR, alebo antigénového testu nie starším ako 7 dní.

      V pondelok 1.3. 2021 pri nástupe žiakov 1. stupňa do základnej školy je potrebné opäť priniesť vyplnené čestné prehlásenie o bezinfekčnosti (vyhlásenie si môžete stiahnuť TU: bezinfekcnost_8.2.2021.docx), ktorého prílohou je podľa MŠVVaŠ SR kópia antigénového alebo PCR testu jedného z rodičov, nie staršieho ako 7 dní.

      V prípade, že ste prekonali COVID 19 preukážte sa potvrdením od lekára.

      V prípade, že by bolo dieťa, alebo niekto z členov rodiny žijúcej v spoločnej domácnosti pozitívny na COVID 19, tak aj dieťa zostáva automaticky doma v karanténe. Túto skutočnosť je nutné oznámiť triednej pani učiteľke.
      Naďalej je potrebné, aby mali deti dve rúška a do školy vstupujú len žiaci a zamestnanci. V prípade, že dieťa nenastúpi do školy, informujte svoju triednu p. učiteľku.

      Ďakujeme za spoluprácu a zodpovednosť.

     • Podmienky nástupu detí do MŠ od 1.3.2021

      27. 2. 2021

      Vážení rodičia,

      vzhľadom k tomu, že aj naďalej ostávame vo IV. stupni Covid automate (v čiernej farbe) a pretrváva stúpajúci trend v Ilavskom okrese v počte nakazených, musíme pre vzájomnú ochranu pristúpiť k sprísneniu podmienok pobytu detí v MŠ:

      1. Deti budú mať počas pobytu v MŠ rúška vo všetkých priestoroch (vrátane triedy a pobytu na šk. dvore). Preto je potrebné pripraviť deťom viacero rúšok, aby si ich mohli častejšie meniť (dané opatrenie sme prijali na základe zvýšeného výskytu ochorenia Covidu v okrese Ilave, ale i medzi Vami rodičmi a Vašimi príbuznými – chránime seba i Vaše deti).
      2. Negatívnym testom sa bude preukazovať každá osoba, ktorá vstúpi budovy MŠ. Bude potrebný negatívny test od oboch zákonných zástupcov. 
      3. Je potrebné skrátiť dobu pobytu v MŠ na minimum, preto Vás prosíme, aby ste sa zbytočne nezdržiavali v budove a v areáli MŠ. Vstup do budovy bude obmedzený na jedného rodiča s dieťaťom - to znamená, že v celej chodbe sa budú nachádzať vždy max. 4 rodičia spolu s deťmi (výnimku na počet detí tvoria súrodenecké dvojice).
      4. Zákaz vstupu na ihrisko v priestoroch MŠ po prevzatí detí - stále je v platnosti zákaz zhromažďovania osôb, preto je potrebné zdržiavať sa v areáli MŠ čo najkratší čas.

      Ďakujeme za rešpektovanie pravidiel a vzájomnému porozumeniu.

       

       

    • Otvorenie školy od 22.2.2021 - MŠ a 1. stupeň ZŠ
     • Otvorenie školy od 22.2.2021 - MŠ a 1. stupeň ZŠ

      18. 2. 2021

      Na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy a v súlade s rozhodnutím mesta Dubnica nad Váhom oznamujeme, že od pondelka 22.2.2021 pokračuje prezenčné vyučovanie podľa pôvodného rozvrhu a prísnych hygienických podmienok na I. stupni ZŠ a v MŠ. V prevádzke bude aj ŠKD a školská jedáleň.

      Podmienky nástupu detí do školy:

      • Negatívny test na COVID 19 jedného zákonného zástupcu. Test stačí preukázať pri vstupe do školy.  Test nesmie byť starší ako 7 dní a stačí ho preukázať pri vstupe do školy. 
      • Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu  - vyhlásenie si môžete stiahnuť TU: bezinfekcnost_8.2.2021.docx  Čisté tlačivá budú v pondelok k dispozícii aj pri vstupe do školy.
      • V prípade, že ste prekonali COVID 19 preukážte sa potvrdením od lekára.

      V prípade, že by bolo dieťa, alebo niekto z členov rodiny žijúcej v spoločnej domácnosti pozitívny na COVID 19, tak aj dieťa zostáva automaticky doma v karanténe. Túto skutočnosť je nutné oznámiť triednej pani učiteľke.
      Naďalej je potrebné, aby mali deti dve rúška a do školy vstupujú len žiaci a zamestnanci. 
      V prípade, že dieťa nenastúpi do školy, informujte svoju triednu p. učiteľku.

      Ďakujeme za spoluprácu a zodpovednosť.

    • Projekt Čítame radi
     • Projekt Čítame radi

      17. 2. 2021

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vyhlásilo v decembri 2020 rozvojový projekt na podporu čitateľskej gramotnosti pod názvom Čítame radi. Žiadosť obsahovala vypracovanie projektu, ktorého súčasťou bol prehľad aktivít na podporu čitateľskej gramotnosti v rokoch 2019 – 2020 a tiež plán aktivít na rok 2021. Naša škola sa zapojila do spomínaného projektu a môžeme hrdo konštatovať, že bola úspešná. Školská knižnica bude obohatená o umeleckú i náučnú literatúru v celkovej výške dotácie 800 eur.

     • Začiatok prezenčného vyučovania pre 1. stupeň ZŠ

      5. 2. 2021

      Na základe nariadení MŠVVaŠ  spúšťame vyučovanie žiakov 1. stupňa od 8.2. 2021 podľa pôvodného rozvrhu.

      Príchod žiakov do školy ráno  je v čase od 7.15 do 7.45 hod. Prechádzajú cez ranný filter (vstup v rúšku, dezinfekcia rúk, meranie teploty).

      Rodičia do školy so žiakmi nevstupujú. Aj popoludní na svoje deti čakajú vonku pred školou.

      Školský klub je v riadnej prevádzke pre všetky prihlásené deti. Rodičia, ktorí si prídu pre svoje dieťa čakajú naň pred školou, nevstupujú do budovy školy.

      Školská jedáleň je taktiež  v prevádzke pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú prezenčne.

      Podmienky nástupu žiaka 1.stupňa do školy od 8.2. 2021 sú nasledovné:

      • Negatívny test na COVID 19 jedného zákonného zástupcu. Test stačí preukázať pri vstupe do školy.  Test nesmie byť starší ako 7 dní a stačí ho preukázať pri vstupe do školy. 
      • Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu  - vyhlásenie si môžete stiahnuť TU: bezinfekcnost_8.2.2021.docx  Čisté tlačivá budú v pondelok k dispozícii aj pri vstupe do školy.
      • V prípade, že ste prekonali COVID 19 preukážte sa potvrdením od lekára.

      V prípade, že by bolo dieťa, alebo niekto z členov rodiny žijúcej v spoločnej domácnosti pozitívny, tak aj dieťa zostáva automaticky v karanténe.
      Naďalej je potrebné, aby mali deti dve rúška a do školy vstupujú len žiaci a zamestnanci.

      Ďakujeme za spoluprácu a zodpovednosť.

     • Začiatok prevádzky MŠ

      5. 2. 2021

      Na základe nariadení MŠVVaŠ  spúšťame prevádzku MŠ od 8.2. 2021 podľa záujmu rodičov v 3 triedach.

      Príchod žiakov do školy ráno  v čase do 7.45 hod. Prechádzajú cez ranný filter (vstup v rúšku, dezinfekcia rúk, meranie teploty).

      Podmienky nástupu detí do MŠ od 8.2. 2021 sú nasledovné:

      • Negatívny test na COVID 19 jedného zákonného zástupcu. Test stačí preukázať pri vstupe do školy.  Test nesmie byť starší ako 7 dní a stačí ho preukázať pri vstupe do školy. 
      • Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu  - vyhlásenie si môžete stiahnuť TU. bezinfekcnost_8.2.2021.docx   Čisté tlačivá budú v pondelok k dispozícii aj pri vstupe do školy.
      • V prípade, že ste prekonali COVID 19 preukážte sa potvrdením od lekára.

      V prípade, že by bolo dieťa, alebo niekto z členov rodiny žijúcej v spoločnej domácnosti pozitívny, tak aj dieťa zostáva automaticky v karanténe.
      Ďakujem za spoluprácu a prajem pokojný deň.

     • Otvorenie školy - MŠ a I. stupňa ZŠ

      4. 2. 2021

      Vážení rodičia,

      na základe Rozhodnutia zriaďovateľa školy – Žilinskej diecézy sa od pondelka 08.02.2021 obnovuje prevádzka materskej školy, I. stupňa základnej školy, školského klubu detí a školskej jedálne. 

      Podmienky nástupu dieťaťa do školy sú nasledovné:

      • Pretestovaný aspoň jeden zákonný zástupca dieťaťa žijúci v spoločnej domácnosti.
      • Test nesmie byť starší ako 7 dní (ak sa dĺžka jeho platnosti predĺži, budeme obratom informovať )
      • Prehlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa a negatívny test na COVID -19 jedného zákonného zástupcu (možnosť vyplniť po prihlásení na EduPage s prihlásením rodiča, nie žiaka). Test stačí preukázať pri vstupe do školy, prípadne môžete jeho kópiu priložiť ako súbor k vyhláseniu o bezinfekčnosti na EduPage. Toto priloženie je dobrovoľné! Samozrejme bez jeho preukázania pred vstupom do školy, nebude môcť byť dieťa vpustené do školy, nakoľko sa musíme chrániť navzájom.
      • Testovať sa môžete na ktoromkoľvek MOM (Dubnica nad Váhom, Prejtá, Ilava, Trenčín)

      O ďalších krokoch Vás budeme informovať.

      Ďakujem za spoluprácu a zostávam s pozdravom.

      Mgr. Monika Pastieriková, RŠ

     • OZNAM

      4. 2. 2021

      Milí rodičia,

      ako ste určite zachytili od 8.2. 2021 (pondelok) máme možnosť otvoriť školu pre žiakov MŠ a I. stupňa. Zatiaľ nemáme potrebné usmernenie a pokyny z Ministerstva školstva, ale zisťujeme predbežný, ale seriózny záujem, ktorí rodičia by mali za splnenia nasledujúcich podmienok záujem umiestniť svoje dieťa do školy.

      Podmienky nástupu detí do školy:

      • Pretestovaný aspoň jeden zákonný zástupca dieťaťa žijúci v spoločnej domácnosti.
      • Test nesmie byť starší ako 7 dní (ak sa dĺžka jeho platnosti predĺži, budeme obratom informovať )
      • Prehlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa a negatívny test na COVID -19 jedného zákonného zástupcu (možnosť vyplniť po prihlásení na EduPage s prihlásením rodiča, nie žiaka). Test stačí preukázať pri vstupe do školy, prípadne môžete jeho kópiu priložiť ako súbor k vyhláseniu o bezinfekčnosti na EduPage. Toto priloženie je dobrovoľné! Samozrejme bez jeho preukázania pred vstupom do školy, nebude môcť byť dieťa vpustené do školy, nakoľko sa musíme chrániť navzájom.
      • Testovať sa môžete na ktoromkoľvek MOM (Dubnica nad Váhom, Prejtá, Ilava, Trenčín)

      O ďalších krokoch Vás budeme informovať. Svoj záujem potvrďte u triednych pani učiteliek do 5.2.2021 do 9.00 hod.

      Ďakujem za spoluprácu a zostávam s pozdravom.

      Mgr. Monika Pastieriková, RŠ

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
    • skola@zssds.sk
    • Tel./Fax - 042/4421324 Ekonóm - 042/4422171 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
    • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753 01841 Dubnica nad Váhom Slovakia
    • 42378001
    • 2120101511
    • Mgr. Monika Pastieriková riaditel@zssds.sk
    • Ing. Janka Mikušková janka.mikuskova@zssds.sk
    • Mgr. Eva Nikodémová eva.nikodemova@zssds.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje