• Otvorenie jednej zmiešanej triedy MŠ

      15. 1. 2021

      Riaditeľstvo ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia na základe prieskumu a po dohode so zriaďovateľom školy oznamuje, že  od pondelka 18. 1. 2021 otvorí jednu zmiešanú triedu materskej školy pre zákonných zástupcov detí, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre a pre ktorých povaha povolania nedovoľuje vykonávať prácu z domu. Prosíme rodičov detí, aby zostali zodpovední a dodržiavali všetky pokyny a usmernenia, ktoré bude materská škola vyžadovať v súlade s pokynmi Úradu verejného zdravotníctva SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

     • Dôležité informácie

      5. 1. 2021

      Milí rodičia a žiaci!

      Vzhľadom na kritickú epidemiologickú situáciu a na základe rozhodnutia MŠVVaŠ je prerušená prevádzka základnej a materskej školy vrátane ŠKD a jedálne.

      Materská škola bude zatvorená zatiaľ do 15.1. 2021 a vyučovanie na 1. aj 2. stupni ZŠ bude od 11.1.2021 pokračovať dištančne (z domu) cez online hodiny podľa rozvrhu, ktorý zverejníme koncom týždňa. Vyučovanie bude prebiehať online prostredníctvom programu ZOOM – meeting. ID a heslá na pripojenie dostane každý žiak od svojej triednej pani učiteľky. Online vyučovanie je pre žiakov povinné, dochádzka sa bude zapisovať rovnako ako počas prezenčnej výuky v škole.

      Predpoklad nástupu žiakov MŠ a 1.stupňa do školy je pondelok 18. januára v závislosti od pandemickej situácie. Žiaci 2. stupňa by mali nastúpiť do školy od 25.1.2021, po pretestovaní žiakov 2. stupňa a jedného z rodičov. Je potrebné zdôrazniť, že tieto podmienky sú predbežné a závisieť budú od vývoja situácie.

      Od 11. do 18. januára bude rodičom vyplácaná pandemická OČR.

      Ďalšie informácie o nástupe do školy poskytneme v krátkom čase.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
    • skola@zssds.sk
    • Tel./Fax - 042/4421324 Ekonóm - 042/4422171 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
    • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753 01841 Dubnica nad Váhom Slovakia
    • 42378001
    • 2120101511
    • Mgr. Monika Pastieriková riaditel@zssds.sk
    • Ing. Janka Mikušková janka.mikuskova@zssds.sk
    • Mgr. Eva Nikodémová eva.nikodemova@zssds.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje