• Kde je to správne miesto?

      22. 12. 2020

      Každý týždeň adventu deti zo ŠKD vstupovali do tajomného príbehu. Posledný školský týždeň hľadali spolu s anjelom to pravé miesto, kde by mohol prísť najväčší Záchranca, Spasiteľ.Najprv si však každý v minisúťaži vyslúžil svoje postavenie a dom. Potom prišiel anjel a hľadal miesto, kde by sa mohol narodiť sľúbený Boží dar – Spasiteľ. Zavolal si ďalších pomocníkov s ďalekohľadmi, no ani tak sa im zo začiatku nedarilo. Kráľ, hoci toho vedel naozaj veľa, mal iba jedno miesto na tróne a nechcel ho uvoľniť nikomu inému. Princezné boli krásne vo svojich šatách, no závideli si ich navzájom a s nikým sa nechceli o nič podeliť. Vojaci boli veľmi odvážni, no sem-tam sa začali medzi sebou aj biť, a tak ani medzi nimi nebolo veľmi bezpečné miesto. Ostávali už len pastieri, no tým sa nič nechcelo robiť, dokonca niektorí aj zaspali, ani ovečky poriadne nestrážili.Našťastie mal anjel dobré oči a všimol si jednoduché dievča s veľkým srdcom. Panna Mária bola krásna, múdra, odvážna aj starostlivá a súhlasila, že sa stane maminkou malého Ježiša. Spolu so svätým Jozefom hľadali v Betleheme miesto, kde by ich prijali, no všetky dvere a srdcia ostávali zatvorené. Nakoniec našli maštaľku, ku ktorej prišli aj všetky deti a ponúkli aj svoje srdiečka ako miesto, kam sa môže narodiť Spasiteľ.

      Aj všetkým vám prajeme požehnané sviatky, aby sa skutočný Kráľ mohol narodiť vo vašich srdciach a rodinách.

      Toto podujatie bolo realizované ZŠ s MŠ sv. D. Savia v spolupráci s Laura, združenie mladých, stredisko Dubnica nad Váhom.

     • Vianočná pošta

      18. 12. 2020

      Vianoce sú sviatky pokoja a lásky, strávené v kruhu svojich najbližších. Nie všetci môžu pocítiť lásku a nehu toho druhého. Preto sme sa tento rok rozhodli potešiť neznámych starkých v domovoch dôchodcov. Napísali sme im písaným písmom a vyzdobili vlastnými kresbami vianočné pozdravy. Starkým totiž začínajú Vianoce prvým pozdravom na stolčeku – je to znamenie, že niekto na nich myslí. V každej pohľadnici je odovzdaný kúsok nehy a more lásky našich detí. Veríme, že potešia seniorov v Bratislave aj v Nových Zámkoch, kam budú naše pozdravy doručené. S prianím požehnaných vianočných sviatkov žiaci druhého ročníka.

     • Hľadá sa záchranca

      14. 12. 2020

      Aj druhý adventný týždeň vstupovali deti zo ŠKD do tajomstva, tentokrát s jasným zámerom: Nájsť sľúbeného Záchrancu.
      Po tom, čo sme museli odísť z raja, Boh sľúbil, že z lásky k nám pošle Záchrancu, ktorý nám znova otvorí bránu do raja. Ale kedy? A kto to bude? Tajomná kniha nám začala rozprávať zvláštny príbeh.
      Bol o nádherných šatách, či skôr plášti a viacerých bratoch. Desiati bratia závideli jedenástemu krásny plášť, ktorý mu daroval otec. Ich závisť bola taká veľká, že ho hodili do vyschnutej studne a neskôr predali ako otroka do Egypta. Aj my sme zistili, že často staviame také studne závisti alebo iných zlých skutkov. No tentokrát sme sa rozhodli ísť s Jozefom do Egypta a pomôcť mu v jeho otroctve. Stavali sme pyramídy, snažili sme sa vyhovieť všetkým prianiam a nedali sme sa nahovoriť na žiadne zlo, no aj tak sme skončili vo väzení. To však ešte nebol úplný koniec.
      Jozefa sme sprevádzali ďalej v jeho príbehu, keď sa z otroka stal druhým najmocnejším mužom Egypta, ktorý zachránil nielen Egypt, ale aj iné krajiny od hladu. Aj my sme ho spolu s jeho bratmi prišli prosiť o pomoc. Čakala nás však ťažká skúška, ktorá mala preveriť, či sa naše srdcia polepšili. Jozef zistil, že bratom je ľúto všetko, čo zlé urobili a odpustil im. Vtedy nám tajomná kniha ukázala, ako sa cez odpustenie vyslobodilo srdce, ktoré bolo dovtedy uväznené v studni.
      Jozef bol naozaj veľký záchranca, ale šíria sa správy, že má prísť ešte väčší a lepší, taký, ktorý zachráni celý svet. Už čoskoro...

      Toto podujatie bolo realizované ZŠ s MŠ sv. D. Savia v spolupráci s Laura, združenie mladých, stredisko Dubnica nad Váhom.

    • Technická olympiáda
     • Technická olympiáda

      14. 12. 2020

      Dňa 26.11.2020 sa žiaci našej školy úspešne zapojili do okresného kola technickej olympiády.Súťaž prebehla   dištančným spôsobom.
      Výsledky:
      kategória B    Tobiáš Chudo                                                           7.ročník           2.miesto
      kategória A    Miriam Hírešová  a Bronislava Novosádová         9.ročník           2.miesto

      Blahoželáme !

    • Matematická pytagoriáda 6.,7.,8.ročník
     • Matematická pytagoriáda 6.,7.,8.ročník

      12. 12. 2020

      Dňa 10.12.2020 sa aj na našej škole konalo školské kolo matematickej pytagoriády v kateggórii 6.,7.,8.ročník ZŠ . Do okresného kola postupujú:
      6.ročník -Lenka Štefúnová, Matej Liška
      7.ročník- Katarína Hírešová,Dominika Ševčíková
      Úspešným riešiteľom gratulujeme a budeme im držať palce na okresnom kole dňa 14.4.2021. Ďakujeme všetkým zúčastneným.

     • Vstúpili sme do tajomstva

      11. 12. 2020

      Radi čítate dobré knihy? A čo poviete na knihu, plnú príbehov, ktoré môžete zažiť? Jedna skupina detí v ŠKD  túto možnosť vyskúšala. Už prvý adventný týždeň sa dvakrát odvážili vstúpiť do tajomstva Veľkej knihy.

      Najprv sme vyskúšali viaceré knihy, kým nás nezaujala Veľká kniha. Cez ňu sme mohli vstúpiť do tajomstva. Museli sme však byť potichu a mať zaviazané oči, aby sme neskôr mohli správne vidieť. A tak sme zažili prvý príbeh – príbeh stvorenia. Najprv bolo svetlo. Deti si dali dole šatky z očí a chvíľku žasli nad pekným, ale prázdnym priestorom. Netrvalo dlho a príbeh pokračoval aj vďaka pomoci šikovných žiakov. Dvaja pomáhali pri vzniku oblohy a mora. Potom prišla na rad zem a rastliny, s ktorými vďačne pomohli viaceré dievčatá. Nasledovali rybičky, vtáčiky a nakoniec aj ostatné zvieratá, to však nebolo všetko. Na to najkrajšie a najlepšie, čo Boh stvoril, sa deti boli pozrieť po jednom. Niektoré boli krásne prekvapené, keď zistili, že sa pozerajú na svoj odraz v zrkadle. Áno, každý z nás je to najkrajšie, čo Pán Boh stvoril. Niektoré deti sa potom tiež ešte zapojili do tvorivej činnosti a na svete pribudli ďalšie rybičky a skákajúce žabky.

      Na druhý deň sme vstúpili do rajskej záhrady. Boli tu rôzne stromy, na ktorých okrem ovocia, rástli aj cukríky. Tie si deti mohli brať po jednom, ale najprv odtlačili svoj prst do srdca nakresleného vo Veľkej knihe. To nám totiž povedalo, že to všetko urobil pre nás Pán Boh z lásky. Okrem toho sme tak súhlasili aj s tým, že zo stromu v strede záhrady nebudeme nič brať, lebo ešte neprišiel ten správny čas. Chvíľu bolo všetko v poriadku, deti preliezali prekážkovú dráhu, získavali cukríky, no potom sme zistili, že niečo chýba zo stromu v strede. Nikto sa nepriznal, no medzi deťmi začalo podozrievanie a obviňovanie. A tak sme museli rajskú záhradu opustiť. Ale Pán Boh nás má aj tak stále rád, a preto sľúbil, že pošle Záchrancu, ktorý pre nás raj znova otvorí. Možno to bude už tento týždeň alebo nie?

      Toto podujatie bolo realizované ZŠ s MŠ sv. D. Savia v spolupráci s Laura, združenie mladých, stredisko Dubnica nad Váhom.

     • Katechézy Dobrého pastiera v našej škole

      7. 12. 2020

      V lete naša ZŠ s MŠ prijala pozvanie z Diecézneho školského úradu v Žiline zúčastniť sa prvej časti certifikovaného kurzu Katechézy Dobrého pastiera (www.katechezydp.sk), ktoré sú už v mnohých farnostiach známe ako “átriá”. Kurz pod vedením zahraničných lektoriek a vedúcich začínajúcich átrií absolvovalo päť pedagógov.

      KDP je kresťanský koncept katechéz detí vo veku 3-12 rokov, ktorého cieľom je prehĺbiť u detí vzťah s Bohom podľa princípu „ Pomôž mi, aby som  živého Boha spoznal  sám.“ Tento program vytvorili pred 60–timi rokmi v Ríme talianska  biblistka Sofia Cavalletti a pedagogička Gianna Gabbi inšpirované pedagogikou Márie Montessori. V súčastnosti  sú KDP realizované v 40 krajinách sveta v špeciálne pripravených priestoroch - tzv. átriách, ktoré je miesto ticha, modlitby, spoznávania svojej viery a hlavne budovania vzťahu s Ježišom cez sústredenú prácu s pripraveným  katechetickým materiálom. Aj sám pápež Ján Pavol II. navštívil átrium v Ríme a dal mu svoje požehnanie. Veríme, že aj v našej škole spoločnými silami zrealizujeme po ukončení druhej časti kurzu podobné átrium.

      Každý jeden deň je pre nás darom od Boha, každý deň máme možnosť spoznávať a budovať svoj vzťah s Bohom. Tak sme si s deťmi v ŠKD spoločnou procesiou vytvorili modlitebný kútik poľa vzoru KDP - je to špeciálne miesto, kde sa s deťmi po obede stretávame a stíšime k modlitbe chvály, vďaky, prosby, či zdieľania, ktoré môžu vyjadriť slovne, tichom, či kresbou. Deti majú samozrejme možnosť výberu -  či už spoločne alebo individuálne  počas celého pobytu v ŠKD.

      Ako povedala S. Cavalletti: ,,Spôsob, akým deti prežívajú Božiu prítomnosť je jedinečný pre detský vek a je darom pre dospelého, ktorý sa zastaví na dostatočne dlhý čas, aby si to všimol.“

     • Advent

      2. 12. 2020

      V nedeľu 29.11.2020 sme vhupli do krásneho liturgického obdobia – Adventu. V kaplnke, ale i v mnohých triedach sa od pondelka objavil adventný veniec, symbolizujúci očakávanie nášho Spasiteľa. Pripravili si ho žiaci spolu s pani učiteľkami, aby sa aj modlitbou pri adventnom venci čo najlepšie pripravili na tohtoročné Vianoce.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
    • skola@zssds.sk
    • Tel./Fax - 042/4421324 Ekonóm - 042/4422171 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
    • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753 01841 Dubnica nad Váhom Slovakia
    • 42378001
    • 2120101511
    • Mgr. Monika Pastieriková riaditel@zssds.sk
    • Ing. Janka Mikušková janka.mikuskova@zssds.sk
    • Mgr. Eva Nikodémová eva.nikodemova@zssds.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje