• Katechézy Dobrého pastiera v našej škole

      7. 12. 2020

      V lete naša ZŠ s MŠ prijala pozvanie z Diecézneho školského úradu v Žiline zúčastniť sa prvej časti certifikovaného kurzu Katechézy Dobrého pastiera (www.katechezydp.sk), ktoré sú už v mnohých farnostiach známe ako “átriá”. Kurz pod vedením zahraničných lektoriek a vedúcich začínajúcich átrií absolvovalo päť pedagógov.

      KDP je kresťanský koncept katechéz detí vo veku 3-12 rokov, ktorého cieľom je prehĺbiť u detí vzťah s Bohom podľa princípu „ Pomôž mi, aby som  živého Boha spoznal  sám.“ Tento program vytvorili pred 60–timi rokmi v Ríme talianska  biblistka Sofia Cavalletti a pedagogička Gianna Gabbi inšpirované pedagogikou Márie Montessori. V súčastnosti  sú KDP realizované v 40 krajinách sveta v špeciálne pripravených priestoroch - tzv. átriách, ktoré je miesto ticha, modlitby, spoznávania svojej viery a hlavne budovania vzťahu s Ježišom cez sústredenú prácu s pripraveným  katechetickým materiálom. Aj sám pápež Ján Pavol II. navštívil átrium v Ríme a dal mu svoje požehnanie. Veríme, že aj v našej škole spoločnými silami zrealizujeme po ukončení druhej časti kurzu podobné átrium.

      Každý jeden deň je pre nás darom od Boha, každý deň máme možnosť spoznávať a budovať svoj vzťah s Bohom. Tak sme si s deťmi v ŠKD spoločnou procesiou vytvorili modlitebný kútik poľa vzoru KDP - je to špeciálne miesto, kde sa s deťmi po obede stretávame a stíšime k modlitbe chvály, vďaky, prosby, či zdieľania, ktoré môžu vyjadriť slovne, tichom, či kresbou. Deti majú samozrejme možnosť výberu -  či už spoločne alebo individuálne  počas celého pobytu v ŠKD.

      Ako povedala S. Cavalletti: ,,Spôsob, akým deti prežívajú Božiu prítomnosť je jedinečný pre detský vek a je darom pre dospelého, ktorý sa zastaví na dostatočne dlhý čas, aby si to všimol.“

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
    • Tel./Fax - 042/4421324 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
    • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753 Slovakia
    • Mgr. Eva Nikodémová riaditel@zssds.sk
    • Ing. Janka Mikušková janka_mikuskova@zssds.sk
    • Mgr. Eva Benková eva.benkova@zssds.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje