• Organizácia vyučovania od utorka 10. novembra 2020
     • Organizácia vyučovania od utorka 10. novembra 2020

      9. 11. 2020

      Materská škola

      Prevádzka materskej školy zostáva v bežnom režime. Všetky triedy sú v prevádzke. Podmienky nástupu dieťaťa do materskej školy po celoslovenskom testovaní sú nasledovné:

      • Zákonný zástupca dieťaťa do 10 rokov musí predložiť Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Aktualizované tlačivo je dole pod textom. Rodič ho môže vyplniť aj pred školou.
      • V prípade, že sa zákonný zástupca nevie preukázať negatívnym výsledkom testu nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy (dieťa nebude prevzaté do MŠ) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto prípade odporúča, aby zákonný zástupca neumiestňoval dieťa do školy a materskej školy na najbližších 10 kalendárnych dní.

      V prípade, že by bolo dieťa, alebo niekto z členov rodiny žijúcej v spoločnej domácnosti pozitívny, tak aj dieťa zostáva automaticky v karanténe 10 dní. Ak sa rodičia nezúčastnia testovania, sú v dobrovoľnej karanténe, žiak by do školy nastúpiť nemal, nakoľko neviete preukázať bezinfekčnosť prostredia. V prípade, že by Vaše dieťa nenastúpilo do školy, informujte o tom triednu p. učiteľku najneskôr do utorka do 7.45 hod.

       

      Prvý stupeň ZŠ

      Vyučovanie  po víkendovom testovaní začne 10.11. 2020 tak ako doteraz. V riadnej prevádzke je ŠKD. Školská jedáleň bude v prevádzke od 11.11.2020 respektíve po dohode s kuchyňou ZŠ s MŠ Centrum I., ktorá má momentálne svojich zamestnancov v karanténe.

      Podmienky nástupu žiaka 1.stupňa do školy po celoslovenskom testovaní sú nasledovné:

      • Zákonný zástupca dieťaťa do 10 rokov musí predložiť Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Aktualizované tlačivo je dole pod textom. Rodič ho môže vyplniť aj pred školou.
      • 10-roční žiaci predložia tiež len vyhlásenie zákonného zástupcu.

      V prípade, že by bolo dieťa, alebo niekto z členov rodiny žijúcej v spoločnej domácnosti pozitívny, tak aj dieťa zostáva automaticky v karanténe 10 dní. Ak sa rodičia nezúčastnia testovania, sú v dobrovoľnej karanténe, žiak by do školy nastúpiť nemal, nakoľko neviete preukázať bezinfekčnosť prostredia. V prípade, že by Vaše dieťa nenastúpilo do školy, informujte o tom triednu p. učiteľku najneskôr do utorka do 7.45 hod.

       

      Druhý stupeň  ZŠ

      Účasť na dištančnom vzdelávaní sa nepreukazuje škole negatívnym testom, nepredkladáte žiadne tlačivo ani vyhlásenie.  Žiak je v domácom prostredí, nechodí do školy a vzdeláva sa dištančne podľa rozvrhu hodín, tak ako doteraz.

      Ďakujeme za spoluprácu a prejavenú zodpovednosť v danej situácii.

      Tlačivo si môžete stiahnuť TU:

      bezinfekconst_-_10.11.2020.pdf

       

      Rovnako dávame do pozornosti Usmernie MŠVVaŠ SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ v nadväznosti na vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 15 a č. 16 zo dňa 29. a 30. októbra 2020, ďalej č. 21 zo dňa 6. novembra 2020 a uznesenia vlády SR č. 704/2020 (https://www.minedu.sk/25544-sk/usmernenie-k-opatreniam-vyplyvajucim-z-druheho-kola-celoplosneho-testovania-spolocna-zodpovednost-8-11-2020-testovane-okresy/).

       

    • Organizácia vyučovania od utorka 3.novembra 2020 - aktualizácia 2.11. 2020
     • Organizácia vyučovania od utorka 3.novembra 2020 - aktualizácia 2.11. 2020

      2. 11. 2020

      Materská škola

      Prevádzka materskej školy zostáva v bežnom režime okrem triedy MOTÝĽOV, ktorá zostáva do 10.11.2020 zatvorená z dôvodu povinnej karantény.

      Podmienky nástupu dieťaťa do materskej školy po celoslovenskom testovaní sú nasledovné:

      • Zákonný zástupca dieťaťa do 10 rokov musí predložiť Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Aktualizované tlačivo je dole pod textom. Rodič ho môže vyplniť aj pred školou.

      V prípade, že by bolo dieťa, alebo niekto z členov rodiny žijúcej v spoločnej domácnosti pozitívny, tak aj dieťa zostáva automaticky v karanténe 10 dní. Ak sa rodičia nezúčastnia testovania, sú v dobrovoľnej karanténe, žiak by do školy nastúpiť nemal, nakoľko neviete preukázať bezinfekčnosť prostredia.


      Prvý stupeň ZŠ

      Vyučovanie  po víkenodovom testovaní začne 3.11. 2020 tak ako doteraz. V prevádzke je ŠKD aj Školská jedáleň. 

      Podmienky nástupu žiaka 1.stupňa do školy po celoslovenskom testovaní sú nasledovné:

      • Zákonný zástupca dieťaťa do 10 rokov musí predložiť Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Aktualizované tlačivo je dole pod textom. Rodič ho môže vyplniť aj pred školou.
      • 10-roční žiaci musia pri nástupe predložiť negatívny výsledok antigénového testu alebo PCR testu. Ak ho nepredložia, nemôžu sa zúčastňovať výučby.

      V prípade, že by bolo dieťa, alebo niekto z členov rodiny žijúcej v spoločnej domácnosti pozitívny, tak aj dieťa zostáva automaticky v karanténe 10 dní. Ak sa rodičia nezúčastnia testovania, sú v dobrovoľnej karanténe, žiak by do školy nastúpiť nemal, nakoľko neviete preukázať bezinfekčnosť prostredia.


      Druhý stupeň  ZŠ

      Účasť na dištančnom vzdelávaní sa nepreukazuje škole negatívnym testom, nepredkladáte žiadne tlačivo ani vyhlásenie.  Žiak je v domácom prostredí, nechodí do školy a vzdeláva sa dištančne, tak ako doteraz.

      Ďakujeme za spoluprácu a prejavenú zodpovednosť v danej situácii.

      Tlačivo si môžete stiahnuť TU:

      vyhlasenie_o_bezinfekcnosti.pdf

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
    • skola@zssds.sk
    • Tel./Fax - 042/4421324 Ekonóm - 042/4422171 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
    • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753 01841 Dubnica nad Váhom Slovakia
    • 42378001
    • 2120101511
    • Mgr. Monika Pastieriková riaditel@zssds.sk
    • Ing. Janka Mikušková janka.mikuskova@zssds.sk
    • Mgr. Eva Nikodémová eva.nikodemova@zssds.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje