• Prosba

      26. 10. 2020

      Prosíme rodičov, ktorí boli v kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19, prípadne majú príznaky ochorenia COVID-19 a čakajú na výsledky svojich testov, aby až do zistenia výsledkov testov zvážili možnosť neposielať svoje deti do školy. Svojim zodpovedným správaním tak umožníte plynulý priebeh vyučovacieho procesu na škole. Ďakujeme.

    • Organizácia vyučovania od 26.10.2020 (pondelok)
     • Organizácia vyučovania od 26.10.2020 (pondelok)

      25. 10. 2020

      Ročníky 1.- 4. a Prípravný ročník sa vyučujú prezenčne.

      Žiaci prípravného, 1.-4. ročníka sa učia podľa rozvrhu.

      Príchod žiakov do školy ráno  je v čase od 7.15 do 7.45 hod. Prechádzajú cez ranný filter (vstup v rúšku, dezinfekcia rúk, meranie teploty).

      Rodičia do školy so žiakmi nevstupujú. Aj popoludní na svoje deti čakajú vonku pred školou.

      Všetci žiaci, ako aj zamestnanci školy používajú vo vnútorných priestoroch školy rúška.

      Školská jedáleň je riadne v prevádzke pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú prezenčne.

      V školskej jedálni sa rúško skladá až keď si žiak sadne na miesto, kde sa stravuje. Vstup do jedálne a výber stravy sa robí s rúškom.

      Telesná a športová výchova sa nevyučuje v telocvičniach. Krúžková činnosť je zrušená.

      Rodič môže ospravedlniť svoje dieťa pre zdravotné ťažkosti najviac na 5 vyučovacích dní. Pri neprítomnosti nad 3 školské dni  za sebou je potrebné doniesť vyplnené tlačivo o bezinfekčnosti.

      Ak je žiak neprítomný na vyučovaní z dôvodu označenia hygienikom alebo lekárom ako úzky kontakt, resp. ochorenie na Covid 19, je potrebné vždy doniesť potvrdenie od lekára, že žiak môže nastúpiť do školy.

      Prevádzka ŠKD od 26.októbra 2020

      Školský klub je v riadnej prevádzke pre všetky prihlásené deti, ktoré musia mať počas pobytu v ŠKD rúška. Rodičia, ktorí si prídu pre svoje dieťa čakajú naň pred školou, nevstupujú do budovy školy.

      Ročníky 5. - 9. sa vyučujú dištančne.

      Vyučovanie bude prebiehať cez Edupage, emaily a Zoom, prístupové údaje žiaci majú a vedia s nimi pracovať.

      Vyučovanie v domácom prostredí bude prebiehať podľa nového rozvrhu vypracovaného na základe pokynov Štátneho pedagogického ústavu. Nový rozvrh dostali žiaci v piatok. Každý deň budú mať 2 - 3 online hodiny a na ostatné predmety budú dostávať úlohy a potrebné pokyny prostredníctvom emailov a alikácie Edupage. Na online vzdelávanie žiaci dostanú pozvanie od vyučujúceho.

      Prosíme rodičov, aby žiakom 2.stupňa umožnili "domáce školské vyučovanie" a vyžadovali od nich plnenie si svojich povinností z jednotlivých predmetov. Na oddych a inú zábavu treba využiť čas popoludní a večer.

      V prípade problémov v dištančnom vzdelávaní kontaktujte triednu pani učiteľku.

     • OKTÓBER S PANNOU MÁRIOU

      11. 10. 2020

       

      Aj tento rok sa naša škola zapája do modlitbovej aktivity Milión detí sa modlí ruženec.Keďže 18. október pripadá tento rok na nedeľu, naša škola sa zapojí do spomínaného projektu – pomodliť sa ruženec na úmysel pokoja a jednoty vo svete, v piatok 16. októbra počas prvej vyučovacej hodiny. Okrem toho sa v októbri žiaci i učitelia modlíme jeden desiatok sv. ruženca  spoločne raz za týždeň. Vybraná skupina žiakov sa predmodlieva cez školský rozhlas a ostatní sa do modlitby zapájajú v triede.  Touto praktickou modlitbovou aktivitou chceme viesť deti k úcte k Panne Márii a scitlivievať ich na potreby ľudí vo svete aj cez modlitbu.

       

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
    • Tel./Fax - 042/4421324 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
    • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753 Slovakia
    • Mgr. Eva Nikodémová riaditel@zssds.sk
    • Ing. Janka Mikušková janka_mikuskova@zssds.sk
    • Mgr. Eva Benková eva.benkova@zssds.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje