• Spomienka na leto-letný školský tábor

      20. 9. 2020

      Na konci prvého mesiaca školských letných prázdnin sa už tradične vybrali deti na tábor plný zážitkov a dobrodružstva. Väčšinu tvorili deti, žiaci, ktorí sa na škole ešte len "oťukávali" s novým prostredím (prváci a druháci), ale k nim sa pridali taktiež aj ostrieľanejší žiaci z vyšších ročníkov a animátori. Na všetko dohliadali pani učiteľky Andrea Kubová, Eva Grúliková a Jana Šandorová. Týchto pár dní s nami, strávil aj člen saleziánskej rodiny Don Bohuš Levko, s ktorým sme sa mohli pozerať na tábor inými očami.Pondelok, 27.7., kedy náš tábor začal, sa niesol v duchu spoznávania. Rozdelili sme sa najskôr do skupiniek a spoločne vymýšľali názvy, vlajky a pokriky. Neskôr po výdatnom obede sme sa všetci presunuli von, kde sme znovu pokračovali v prvotnom duchu, ale s pomocou rôznych zábavných hier a aktivít.V utorok už bol program iný. Čakal nás výlet plný dobrodružstva a odvahy, kedy sme sa museli preplaviť cez nebezpečné zákutia Váhu a prísť až do rozprávkového lesa. Počas plavby na pltiach nám pltníci rozprávali zaujímavé legendy o hradoch a miestach, ktoré sme cestou mohli pozorovať. Keď sme dorazili k rozprávkovému lesu, najskôr sme sa dobre posilnili obedom a  plní sily vyrazili na výpravu. V rozprávkovom lese sme mali možnosť vidieť rôzne zaujímavé bytosti, od strašidelného draka, ktorý strážil svoj hrad až po spievajúcich psíkov či tučniakov. Tie deti, ktorým ešte zostali nejaké tie sily navyše, neváhali a využili na mieste ešte  atrakcie ako kolotoč, skákací hrad. V stredu sme opäť strávili v školských priestoroch. Bol to veľmi kreatívny deň. Deti mali možnosť si sami vyrobiť rámček na fotku pomocou prstovej farebnej techniky a upliesť si náramok pre seba alebo svojich kamarátov. Napriek predpovedi, ktorá hlásala nie moc dobré počasie, nám však vyšlo a po obede sme sa mohli presunúť von, kde sme znovu strávili čas zábavnými hrami.Na štvrtok sa deti tešili už od začiatku týždňa. Išlo sa totiž na kúpalisko do Bánoviec nad Bebravou. Deti sa vo vode a na tobogánoch riadne vyšantili a unavené nastúpili do autobusu na cestu domov. Program však po krátkej pauze pokračoval a  večer sme sa stretli pripravení na nočnú hru a na prespávačku. Než sme vyrazili na nočnú hru do parku, v areáli školy sa ešte rozložil oheň a rodičia s deťmi si mohli niečo opiecť. V piatok, tak ako aj niektoré predošlé dni, nás hneď ráno čakala svätá omša. Po týchto duchovných raňajkách nás čakali aj tie telesné. Museli sme sa dobre nasýtiť, pretože v tento posledný deň nás čakala olympiáda. Deti boli znovu rozdelené do  skupiniek a začalo sa súťažiť. Zistili sme koľkí talentovaní športovci sa medzi nami nachádzajú či už v behu, v skoku do diaľky alebo dokonca aj v streľbe.Posledný deň sme ukončili takto športovo a vyhodnotili celý tábor. Ešte raz veľká vďaka, ktorá patrí pedagógom ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia za celý tento krásny týždeň, ktorý sme mohli spoločne prežiť.  (animátorka Viki )

       

    • Oznam pre rodičov
     • Oznam pre rodičov

      17. 9. 2020

      Vážení rodičia,

      dávame Vám do pozornosti aktualizovanú verziu tlačiva preukazujúceho bezinfekčný stav vašeho dieťaťa - tlačivo "Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti". Uvedené tlačivo predkladá zákonný zástupca po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov). Tlačivo si môžete vyzdvihnúť na sekretariáte školy. Za pochopenie ďakujeme. Tlačivo si môžete stiahnuť aj TU:

      Bezinfekcnost.docx

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
    • Tel./Fax - 042/4421324 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
    • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753 Slovakia
    • Mgr. Eva Nikodémová riaditel@zssds.sk
    • Ing. Janka Mikušková janka_mikuskova@zssds.sk
    • Mgr. Eva Benková eva.benkova@zssds.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje