• Hviezdoslavov Kubín-školské kolo

      20. 2. 2020

      Dňa 18.2.2020 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Porota, pani učiteľky Loduhová, Budayová a pani asistentka Barteková, rozhodla, že v druhej kategórii sa v prednese prózy na treťom mieste umiestnila Paulínka Bezecná, na druhom mieste Lenka Štefúnová a prvé miesto získal Tobiáš Chudo. V prednese poézie tretie miesto obsadila Dominika Ševčíková, druhé miesto Nellka Kolenová a prvé miesto patrí Katke Hírešovej. Víťazkou v tretej kategórii v prednese prózy je Monika Štefúnová.Všetkým súťažiacim gratulujeme a držíme palce do okresného kola.

     • Karneval

      19. 2. 2020

      Karneval je krásna chvíľa,  muzika tam vyhráva.
      Z dievčatka sa stane víla, motýľ, hviezda, púpava...
      Krásna vec sú karnevaly, hrá tam trúbka aj bubon.
      A z chlapcov sa stanú králi, letci, indiáni, slon....

      Aj takúto pieseň vedia žiaci a čo je lepšie, že krásne karnevalové chvíle mohli opäť po roku 18.2.2020 zažiť spolu s rodičmi, s pani učiteľkami a s pani vychovávateľkami. Dve hodinky sa z telocvične ozývala hudba, tanec, krik i veselá nálada počas súťažných hier. Ako vždy, na záver boli ocenené originálne, nápadité a kreatívne spracované masky. Dúha, predavač kvetín, marionetka, robot, tanier špagiet, dinosaurus, drak, ceruzka, oheň, chobotnica, torta, vietor, darček, páv, palacinka, chipsy, popcorn....... Porota zložená z pani učiteliek a zo starších žiačok mala ťažkú úlohu. V rozhodovaní im pomohli aj rodičia, ktorí mohli dať svoj hlas jednej karnevalovej maske. Nakoniec bolo odmenených 17 detí. Avšak každý odišiel domov aspoň so sladkou odmenou a s dobrým pocitom zo spoločne strávených chvíľ.

     • Spomienka na karneval v MŠ

      19. 2. 2020

      Dňa 7. 2. 2020 deti v MŠ prežili krásny karnevalový deň plný zábavy, hier a súťaží v rámci výchovno-vzdelávacej aktivity pod vedením svojich učiteliek, ktoré sa taktiež ako deti prezentovali v rôznorodých, najmä rozprávkových maskách. Stretnúť ste mohli napr. Šípkovú Ruženku, Elsu, Annu, Pata, kovbojov, víly a mnohých ďalších. Dúfame, že o rok sa znova spoločne zabavíme.  

     • Kamarátka energia - výchovnovzdelávacie dopoludnie

      17. 2. 2020

      V rámci projektu Žiť energiou – odborné energetické poradenstvo, ktoré zabezpečuje Slovenská inovačná a energetická agentúra – sa v našej škole konalo výchovnovzdelávacie dopoludnie pre 3. – 6.ročník  s názvom Kamarátka energia. Cieľom tejto výučby bolo, aby sa žiaci dozvedeli, ako môžu ušetriť energiu a poznali obnoviteľné zdroje energie.
      Skvelý tím odborníkov a prezentujúcich po úvodnej informačnej a motivačnej hodine všetkých žiakov rozdelil do šiestich skupín. Potom im jednotlivo po skupinách na stanovištiach objasňovali základné pojmy a témy. Formou zážitkového učenia a pomocou interaktívnych hier žiaci získavali vedomosti, plnili rôzne úlohy, overovali si svoje zručnosti a vedomosti a súťažili. Prvá aktivita  niesla tému Teplo, teplejšie, horúco. Tu sa mohli dozvedieť, čo je teplo, odkiaľ pochádza, čo je žiarenie a prečo chceme poznať teplotu. Na druhom stanovišti s témou  Kúrime paličkami  im boli vysvetlené pojmy biomasa a výroba energie z biomasy. V téme Preteky so svetlom im prezentujúci objasňovali, ako sa premieňa slnečná energia na elektrickú a elektrická na mechanickú. O histórii objavenia elektrickej batérie, princípy jej fungovania a o elektrolytickej reakcii sa bližšie dozvedeli pri aktivitách na stanovišti s názvom Chutná elektrina. Diskutovať mohli na tému ,,Ako šetriť energiu v domácnosti“ na stanovišti Nájdi a ušetri. Princíp fungovania veternej turbíny a čo je vietor im prezentujúci objasňovali v téme Sila vetra. Vyvrcholením tohto zážitkového učenia bolo vyhodnotenie jednotlivcov a skupín. Mnohí žiaci si odniesli krásne ceny, ani jeden neodišiel s prázdnymi rukami – všetci ešte na záver dostali aspoň malú vecnú pozornosť. Ale hlavne, všetci odchádzali s novými poznatkami, potrebnými pre život v modernej dobe.

     • Kúzelník v MŠ

      13. 2. 2020

      Dňa 11.2. 2020 navštívil deti v MŠ kúzelník Struk. Predviedol im triky pomocou, ktorých dokázal teleportovať loptičky. Dobrovoľník spomedzi detí s pomocou kúzelníka dokázal prestrihnúť lano iba s prstami. Deti si užili deň plný kúziel, radosti a nadšenia.

     • Testovanie 9

      13. 2. 2020

      Dňa 1. apríla 2020 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka, ktoré je určené žiakom 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v SR vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. Testované predmety sú slovenský jazyk a literatúry a matematika. Povolené pomôcky:

      MATEMATIKA:

      kalkulačky, rysovacie pomôckyguľôčkové pero, ktoré píše namodro

      pomocné papiere na výpočty označené menovkou, ktoré žiaci obdržia pred administráciou testu z matematiky a prehľad vzorcov bude  súčasťou zadania testu

      SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA:

      guľôčkové pero, ktoré píše namodro 

      Zakázané pomôcky:

      mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice, zošity, slovníky a pod.. 

      Náhradný termín testovania sa bude konať v príslušných krajských mestách:

      15. a 16. apríl 2020 (utorok, streda)

      • zúčastniť sa ho môžu iba žiaci, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť riadneho termínu

      Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke www.nucem.sk/Testovanie9.

       

     • Biologická olympiáda-okresné kolo

      11. 2. 2020

      Dňa 10. februára sa v ZŠ s MŠ Centrum I v Dubnici nad Váhom konalo okresné kolo 54. ročníka biologickej olympiády kategórie C.Našu školu reprezentovala žiačka 8. ročníka Tatiana Lišková, ktorá získala krásne 3. miesto v projektovej časti. Táničke blahoželáme a ďakujeme jej za vzornú a úspešnú reprezentáciu školy.  

       

     • Geografická olympiáda

      10. 2. 2020

      Dňa 6.2.2020 sa konalo okresné kolo Geografickej olympiády, kde našu školu reprezentoval žiak 8. ročníka Timotej Václav, ktorý v kategórii E obsadil 8. miesto a zaradil sa medzi úspešných riešiteľov. Ďakujeme Timkovi za vzornú reprezentáciu školy.

     • Ekotopfilm - Envirofilm

      7. 2. 2020

      Filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm na Slovensko každoročne prináša široký výber celosvetovo oceňovaných dokumentárnych filmov zahraničnej i domácej produkcie. Dňa 6. 2. 2020 sa naša škola, v rámci environmentálnej výchovy, zúčastnila premietania série filmov s názvom Zmeníme planétu alebo seba?, ktoré sa uskutočnilo v Kine Lastovička v Dubnici nad Váhom. Snahou tvorcov projekcie je inšpiratívnym spôsobom meniť správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu a vytvoriť priestor k otvorenej diskusii o otázkach trvalo udržateľného rozvoja. Nadmerná spotreba, neuvedomelé správanie, neúcta k prostrediu, negatívny dopad priemyselného pokroku v kontraste s nedotknutou divočinou, prírodou, ktorá je dokonalým architektom a zároveň tichým svedkom zániku.

       

     • Minikonferencia

      6. 2. 2020

      V stredu, 5.2.2020, sa uskutočnila v priestoroch Katolíckeho domu v Dubnici nad Váhom minikonferencia o sebarozvoji a angažovanosti v spoločnosti, komunite alebo meste. Svoju činnosť a možnosti rozvoja predstavili subjekty, a to LEAF, SBA, DOMKA, Fleck Coworking, I AMbitious, ktoré si našich deviatakov rozdelili do skupín na individuálne aktivity.

     • Beseda so sestrou misionárkou

      6. 2. 2020

      Dňa 31.1.2020 prebehla v našej škole prednáška so vzácnym hosťom, sestrou Kamilkou Seidlovou, ktorá je sestrou misionárkou v Paraguaji. Žiakom 7., 8. a 9. ročníka opísala svoju každodennú činnosť v chudobných a nebezpečných oblastiach dažďového lesa. Zaujímavosťou bolo, že žiaci tam majú letné prázdniny v decembri a januári, nakoľko vysoké horúčavy a vlhkosť v tom čase nie sú znesiteľné pre človeka. Niekedy školský rok skončí už v novembri práve kvôli riziku záplav. Školy majú podobu jednoduchých prístreškov bez okien. Prístup k pitnej vode nie je pre nich samozrejmosť. Chvíle pred nočným odpočinkom sú naplnené hľadaním nezvaných hostí v podobe hadov, krokodílov alebo škorpiónov, ktoré s obľubou navštevujú ľudské obydlia. V závere besedy naši žiaci odmenili autentické výpovede sestry Kamilky potleskom a prianím mnohých síl v tomto posolstve.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
    • skola@zssds.sk
    • Tel./Fax - 042/4421324 Ekonóm - 042/4422171 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
    • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753
    • 42378001
    • 2120101511
    • Mgr. Monika Pastieriková riaditel@zssds.sk
    • Ing. Janka Mikušková janka.mikuskova@zssds.sk
    • Mgr. Eva Nikodémová eva.nikodemova@zssds.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje