Novinky

Škola ponúka Profil školy História školy Duchovná formácia Životopis sv. Dominika Savia

O škole

Duchovná formácia

       Výchovno-vzdelávací proces je realizovaný v kresťanskom duchu, čo sa prejavuje nielen na hodinách náboženskej výchovy, ktorú vyučujú rehoľné sestry - saleziánky a kňazi - saleziáni, ale i na ostatných vyučovacích predmetoch.

 

       Pekným začiatkom každého dňa je spoločná modlitba. Katolícke zameranie školy sa prejavuje aj tým, že jeden raz v týždni sa v školskej kaplnke slúži sv. omša a pred prvým piatkom v mesiaci je tu možné pristúpiť k Sviatosti zmierenia. Zamestnanci školy svoju vieru upevňujú a prehlbujú pravidelnou účasťou na duchovnej obnove.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
    Školská 386
    018 41 Dubnica nad Váhom
  • 042/4421324
    042/4422171
    Odhlasovanie stravy + Materská škola 0911520730

Fotogaléria