Novinky

Škola ponúka Profil školy História školy Duchovná formácia Životopis sv. Dominika Savia

O škole

História školy

•   Počiatok budovania školy je spätý s rokom 1941. Po dostavbe škola niesla pečať cirkevnej školy, pretože jej názov bol Rímsko-katolícka meštianska škola. V roku 1949 bola zoštátnená.

 

•   Po roku 1989 silneli tendencie opätovne zriadiť cirkevnú školu, a tak za pomoci cirkevných hodnostárov a mnohých občanov zriaďovateľ Biskupský úrad v Nitre vydal 27.6.1991 zriaďovaciu listinu, ktorou potvrdil zriadenie cirkevnej školy sv. Dominika Savia v Dubnici n/V a 2.5.1991 ju Ministerstvo školstva SR zaradilo do siete škôl. Za uplynulé obdobie absolvovalo povinnú školskú dochádzku viac ako 700 žiakov.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
    Školská 386
    018 41 Dubnica nad Váhom
  • 042/4421324
    042/4422171
    Odhlasovanie stravy + Materská škola 0911520730

Fotogaléria