Novinky

Škola ponúka Profil školy História školy Duchovná formácia Životopis sv. Dominika Savia

O škole

História školy

•   Počiatok budovania školy je spätý s rokom 1941. Po dostavbe škola niesla pečať cirkevnej školy, pretože jej názov bol Rímsko-katolícka meštianska škola. V roku 1949 bola zoštátnená.

 

•   Po roku 1989 silneli tendencie opätovne zriadiť cirkevnú školu, a tak za pomoci cirkevných hodnostárov a mnohých občanov zriaďovateľ Biskupský úrad v Nitre vydal 27.6.1991 zriaďovaciu listinu, ktorou potvrdil zriadenie cirkevnej školy sv. Dominika Savia v Dubnici n/V a 2.5.1991 ju Ministerstvo školstva SR zaradilo do siete škôl. Za uplynulé obdobie absolvovalo povinnú školskú dochádzku viac ako 700 žiakov.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
  Školská 386
  018 41 Dubnica nad Váhom

  e-mail: zssds@stonline.sk
  sekretariat@zsds.sk

  IČO: 42378001
  DIČ: 2120101511
  Číslo účtu: SK7402000000001251759753
 • 042/4421324
  042/4422171
  Sekretariát školy - 0911884578
  Školská jedáleň - 0911520730
  Materská škola - 0901721022
  Základná škola - zborovňa - 0901721020

Fotogaléria