Novinky

Škola ponúka Profil školy História školy Duchovná formácia Životopis sv. Dominika Savia

O škole

Profil školy

 

            Naša škola je živý organizmus posilňovaný Duchom Svätým. Plníme učebné osnovy ako iné školy, ale vychovávame v duchu evanjelia. Tolerujeme človeka ako Božie dieťa, jeho individualitu a volíme tak vhodné vyučovacie prostriedky a metódy podľa potrieb žiakov. Počtom žiakov sa radíme k menším školám, ale práve to vnímame, ako výhodu. Umožňuje nám to lepšie sa priblížiť k deťom a ich potrebám. Všetci u nás nachádzajú porozumenie, pokoj a záujem.

       Naši žiaci pod vedením skúsených a kvalifikovaných pedagógov dosahujú výborné výsledky a reprezentujú školu v rôznych súťažiach a aktivitách. Veľkosť školy sa nemeria počtom žiakov, ale úspechmi. Vládne u nás pokojná atmosféra a harmónia. Poskytujeme žiakom bohatý výber mimoškolských aktivít v rôznorodých krúžkoch. Zapájame sa do mnohých umeleckých, vedomostných i športových súťaží.

           Veľmi nás teší, že pomaličky rastie záujem o našu školu. Je to ukazovateľ, že kráčame správnou cestou vo výchove a vzdelávaní. Mnohí rodičia s radosťou prijímajú možnosť umiestniť svoje dieťa do katolíckej školy. Tu dostávajú plnohodnotnú kresťanskú výchovu, ktorá v korešpondencii s rodičovskou výchovou a láskou prináša duchovný rast ich detí.

      

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
  Školská 386
  018 41 Dubnica nad Váhom

  e-mail: zssds@stonline.sk
  sekretariat@zsds.sk

  IČO: 42378001
  DIČ: 2120101511
  Číslo účtu: SK7402000000001251759753
 • 042/4421324
  042/4422171
  Sekretariát školy - 0911884578
  Školská jedáleň - 0911520730
  Materská škola - 0901721022
  Základná škola - zborovňa - 0901721020

Fotogaléria