• Škola ponúka

    • Škola ponúka:

         rodinné prostredie

         špeciálneho pedagóga

     ·        individuálny prístup k nadaným deťom a žiakom s poruchami učenia a správania

     ·        školský vzdelávací program zameraný na výučbu cudzích jazykov – AJ,NJ, RJ

     ·        výučba Anglického jazyka od 1. ročníka

     ·        výučba Informatiky od 1. ročníka v novej učebni Informatiky

     ·        posilnenie výučby prírodovedných predmetov – regionálnou výchovou

     ·        interaktívne a projektové vyučovanie s použitím modernej didaktickej techniky v novej interaktívnej učebni a v ďalších odborných učebniach

     ·        novozriadená učebňa prírodovedných predmetov

     ·        náboženstvo vyučujú kňazi a rehoľné sestry

     ·        plavecký a lyžiarsky výcvik

     ·        školu v prírode

     ·        sväté omše každý utorok a prvý piatok v renovovanej kaplnke školy

     ·        pravidelné duchovné obnovy žiakov

     ·        rôznorodú krúžkovú činnosť

     ·        školské výlety a tematické exkurzie na území Slovenska a okolitých štátov

     ·        školskú knižnicu

     ·        pestrý program v školskom klube detí

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
   • skola@zssds.sk
   • 042/4421324 042/4422171 Sekretariát školy - 0911884578 Školská jedáleň - 0911520730 Materská škola - 0901721022 Základná škola - zborovňa - 0901721020
   • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753
   • 42378001
   • 2120101511
   • Mgr. Monika Pastieriková riaditel@zssds.sk
   • Ing. Janka Mikušková janka.mikuskova@zssds.sk
   • Mgr. Eva Nikodémová eva.nikodemova@zssds.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje