• ŠKD

    • Neoddeliteľnou súčasťou výchovnej činnosti v našom ŠKD je podporovať u detí tvorivé myslenie, aktivitu, rozvíjať talent a špecifické schopnosti, rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností ako aj športový talent. Deti sa učia základné zručnosti potrebné pre praktický život, ale i  tvorbe jednoduchých projektov.

     Školský rok 2020/2021

      
      

     Február

     Počas dištančnej formy vzdelávania sme sa spájali cez messengerovú skupinu ŠKD, kde sme pridali návody na výrobu karnevalovej masky Indiána, bublinkového maľovanie, leteckých pretekov. Videom z fotiek detí navštevujúcich ŠKD, ako poďakovanie za prvý spoločný školský polrok.
     Počas prezenčnej formy vzdelávania sme sa s deťmi rozprávali o úspešných slovenských zimných športovcoch ako Petra Vlhová, Adam Žampa. Tvorivé a estetické zručnosti rozvíjali žiaci pri výrobe karnevalovej masky, pozdravu a darčeka pre kamaráta. Počas prírodovedno - enviromentálnej činnosti sa oboznamovali o zvieratách a ich podmienkach  v zime. Telesnú a športovú stránku žiaci rozvíjali pri pohybových hrách na školskom dvore, stavaní snehuliakov, guľovaní.
     Pred jarnými prázdninami sme mali v ŠKD karneval za dodržiavania BOZ a Covid - 19 opatrení.
      
      

     Január

     Počas celého mesiaca január prebieha dištančná forma vyučovania. Preto som s deťmi komunikovala cez messengerovú skupinu ŠKD Srdce na dlani. Deti si mohli podľa foto postupov vyrobiť ruženček zo  starých novín, snehuliaka, loď z recyklovaného papierového obalu na vajíčka, spiner, zimné krajinu, jedenie pre vtáčiky. Obľúbené boli video pokusy lávová lampa, syčiaca dúha, maľovanie bublín. Estetické zručnosti mohli deti rozvíjať pri vytvárani snehuliakov, lodiek, indiánských stanov z jedla.Pohyb a tanec si precvičili pri pohybových videách , stavbe snehuliaka, iglu, či domácom karnevale.

     December

     Počas adventu v decembri sme s deťmi a sestrou Fanny 2 krát do týždňa vstupovali do tajomstva stvorenia, rája, hĺadali sme záchrancu, miesto, kde sa mal sĺubený záchranca Spasiteĺ narodiť. Tak sa spolu pripravovali na Vianoce.Zapojili sme sa s deťmi do Vianočnej pošty pre seniorov a vyrobili sme 8 pozdrav pre seniorov do Nových Zámkov.  V priprodovedno- enviromentálnej činnosti sme prakticky pozorovali zmeny v prírode, spoznávali zvieratá a ich stopy v našom okolí. V telesnej a zdravotnej činnosti sme relaxovali pohybom na čerstvom vzduchu. Rok 2020 sme ukočili spoločnou oslavou, súťažami, ( dodržiavali sme bezpečnostné opatrenia) pri vianočnom stromčeku , na ktorý si deti vyrobili z papiera ozdoby a reťaze.

      

      

     November

     V novembri sme sa venovali rôznym krásnym aktivitám.V spoločensko vednej oblasti deti písali list pre Ježiška, a zhovárali sme sa o našom domove, rodine. V pracovno-technickej a esteticko-výchvnej činnosti sme vyrábali vianočné pohľadnice, domček pre hmyz, ruže z jesenných listov,pozorovali sme zmeny v prírode, spievali sme vianočné piesne, vyrábali sme aj adventný veniec.V prírodovedno -environmentálnej činnosti sme sa starali o izbové kvety, triedili sme odpad a zdobili sme si školský klub. V telesnej, zdravotnej a športovej oblasti sme oddychovali, venovali sa činnostiam, ktoré prispievajú k správnemu vývinu nášho organizmu.

     Október

     V októbri sme sa veľa dozvedeli, ale mnoho sme i tvorili, a diskutovali.Zhovárali sme sa o slušnom správaní, pozdravení a oslovení, to sme si precvičili pri scénke, Ako Janko a Marienka s oteckom nakupovali v kníhkupectve knihy pre mamičku k jej sviatku. Otláčali sme listy na drevenné tácky, tvorili sme srdce pre pannu Máriu ako vďaku za jej ochranu nás všetkých , ochranu našich rodín i všetkých učiteľov,i ostatných zamestnancov školy, deti z celej školy a ich rodiny. Modlili sme sa k nej. Úžastným zážitkom bolo tvorenie záložky do knihy s tajnou schránkou a kreslenie jabĺčka podľa reálnych jabĺčok z ktorých sme si urobili výstavku.Po práci sme sa učili odpočívať zábavnou formou, dodržiavali sme pitný režim. Deti hrali i nové kolektívne hry, veľa relaxovali na čerstvom vzduchu, i pri hudbe a hrali fotbal.

     September

     Náš školský rok začal svätou omšou v kostole sv.Jakuba, a zápisom detí do školského klubu.V klubíku sme sa oboznamovali s pravidlami, a hygienickými zásadami, a spoločne sme sa spoznávali. V pracovno -technickej a esteticko - výchovnej činnosti sme tvorili spoločný jesenný strom, veľké srdce z prírodnín, ako vďaku pánu Bohu za všetko, autoportréty a deti písali krásne odkazy s kresbami pre Julinku. V prírodovedno - envirimentálnej činnosti sme sa zrozprávali o zdravej svadčinke, potravinách, o práci a odpočinku. V telesnej, zdravotnej a športovej oblasti sme relaxovali pri hudbe a učili sme sa správne vetrať.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
   • skola@zssds.sk
   • Tel./Fax - 042/4421324 Ekonóm - 042/4422171 Sekretariát školy - 0911884578 Školská jedáleň - 0911520730 Materská škola - 0901721022 Základná škola - zborovňa - 0901721020
   • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753
   • 42378001
   • 2120101511
   • Mgr. Monika Pastieriková riaditel@zssds.sk
   • Ing. Janka Mikušková janka.mikuskova@zssds.sk
   • Mgr. Eva Nikodémová eva.nikodemova@zssds.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje