• Duchovná formácia

    •        Výchovno-vzdelávací proces je realizovaný v kresťanskom duchu, čo sa prejavuje nielen na hodinách náboženskej výchovy, ktorú vyučujú rehoľné sestry - saleziánky a kňazi - saleziáni, ale i na ostatných vyučovacích predmetoch.

      

            Pekným začiatkom každého dňa je spoločná modlitba. Katolícke zameranie školy sa prejavuje aj tým, že jeden raz v týždni sa v školskej kaplnke slúži sv. omša a pred prvým piatkom v mesiaci je tu možné pristúpiť k Sviatosti zmierenia. Zamestnanci školy svoju vieru upevňujú a prehlbujú pravidelnou účasťou na duchovnej obnove.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
   • skola@zssds.sk
   • 042/4421324 042/4422171 Sekretariát školy - 0911884578 Školská jedáleň - 0911520730 Materská škola - 0901721022 Základná škola - zborovňa - 0901721020
   • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753
   • 42378001
   • 2120101511
   • Mgr. Monika Pastieriková riaditel@zssds.sk
   • Ing. Janka Mikušková janka.mikuskova@zssds.sk
   • Mgr. Eva Nikodémová eva.nikodemova@zssds.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje