• Muzikál v Bratislave
     • Muzikál v Bratislave

      Dňa 5. 4. 2023 sa zúčastnili žiaci II. stupňa divadelného predstavenia pod názvom Šľahačková princezná. Moderná rozprávka, ktorá sa dobre začína a ešte lepšie skončí!
      V Šľahačkovom kráľovstve žije Šľahačkový kráľ, Vrabec vševed, tri sudičky a samozrejme, krásna princezná, túžiaca po vydaji a pravej láske, ktorá sa však každú noc mení na roztečenú šľahačku. Ako nakoniec dopadli pytačky Princa Klepetka, Princa Papagája a Kvetinového Princa, sa dozvedeli naši žiaci z muzikálu, ktorý uvádza Divadlo Nová scéna.
      Nestarnúce melódie Pavla Hammela v nových aranžmánoch, vtipné i dojímavé texty majstra pera Kamila Peteraja a dynamická réžia, plná fantázie a choreografia Jána Ďurovčíka. Deti i dospelí boli nadšení a prejavili veľkú vôľu opäť navštíviť priestory chrámu kultúry.

    • Otvorené srdcia našich detí aj v pôstnom období
     • Otvorené srdcia našich detí aj v pôstnom období

      Počas pôstneho obdobia sa deti I. stupňa našej školy zapojili do charitatívneho projektu Otvorené srdcia. Cieľom pôstneho projektu bolo povzbudiť deti k schopnosti vedieť sa zrieknuť obľúbenej sladkosti či hračky v prospech chudobnejších detí. Bolo krásne pozorovať s akou veľkodušnosťou, radosťou a láskou mnohé deti napĺňali krabice uložené v kaplnke pred oltárom svojimi malými hmotnými obetnými darmi. Niektoré deti prispeli aj finančne na pomoc deťom v Afrike. Vyzbierané darčeky poputujú po Veľkej Noci do Centra pre deti a rodiny v Klobušiciach.

    • 18. ročník rozprávkovej Noci s Andersenom
     • 18. ročník rozprávkovej Noci s Andersenom

      Noc s Andersenom je medzinárodné podujatie na podporu čítania, ktoré sa organizuje pri príležitosti výročia narodenia dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena. Tento školský rok ho po prvýkrát 31.3.2023 absolvovali aj naši tretiaci a štvrtáci v Mestskej knižnici Dubnica nad Váhom na pozvanie pani knihovníčok Ing. Beáty Nemcovej, Ľubici Krajčíkovej a pána knihovníka Mgr. Samuela Valucha, ktorí žiakom prichystali pestrý večerný program. Po úvodnom zoznámení sa, rozdelení detí do tímov a tvorivej hre, sme sa vybrali večerným mestom a dubnickým parkom na neskorú večernú prehliadku mestského múzea. Prechádzku tam i späť do knižnice nám knihovníci spestrili zaujímavým literárnym kvízom. Po návrate do knižnice mali deti stále chuť na súťažné hry a tvorivé práce. I keď už bol pokročilý čas, niektorí sa uložili k spánku, niektorí však ešte stále mali energiu prečítať si aspoň niečo z dets

    • Vzdelávanie pedagógov
     • Vzdelávanie pedagógov

      V rámci aktualizačného vzdelávania naši učitelia absolvovali ďalší prínosný workshop pod záštitou Regionálneho centra podpory učiteľov. Ďakujeme lektorom Mgr. Petrovi Cíbikovi a Mgr. Jane Kucharíkovej za ich poučné námety a zaujímavé aktivity, ktoré využijeme v prospech žiakov a podporíme profesijný rozvoj našich pedagógov.

    • Experimenty s elektrickým prúdom
     • Experimenty s elektrickým prúdom

      Pracovné vyučovanie štvrtákov je zážitkom práve vtedy, ak sa žiaci radi zapoja do praktických činností. V rámci učiva o elektrickom prúde využili elektronické stavebnice so súčiastkami, ale aj jednoduché pomôcky k experimentu s elektrickým obvodom. V skupinách žiaci skonštruovali výsledný produkt, čím si rozvíjali postreh, rýchlosť, pamäť, presnosť a vzájomnú spoluprácu.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 31. 5. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
   • Tel./Fax - 042/4421324 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
   • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753 Slovakia
   • Mgr. Eva Nikodémová riaditel@zssds.sk
   • Ing. Janka Mikušková janka_mikuskova@zssds.sk
   • Mgr. Eva Benková eva.benkova@zssds.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje